Home » Toán HọcTính Trung Bình Cộng Của 2 Số Của 3 Số Toán Lớp 4, Lớp 5Toán Học

Tính Trung Bình Cộng Của 2 Số Của 3 Số Toán Lớp 4, Lớp 5

cong thuc tinh trung binh cong
Tính số trung bình cộng của 2 số, của 3 số là những dạng toán học sinh cuối cấp như Lớp 4 Lớp 5 khởi đầu làm quen cũng như giải những bài toán tương quan đến nó
Hãy cùng chúng tôi tóm tắt 1 số ít kỹ năng và kiến thức quan trọng trong bài viết này để nhớ rõ hơn kiến thức và kỹ năng về trung bình cộng nhé !

   1. Công thức tính số trung bình cộng

   2. Quy tắc giải bài toán trung bình cộng

– Muốn tìm trung bình cộng của hai hay nhiều số, ta tính tổng của những số đó rồi lấy tác dụng chia cho số những số hạng .

Ví dụ 1 : Tìm trung bình cộng của những số sau : 6, 9, 13, 28
Hướng dẫn giải :
Tổng của những chữ số là : 6 + 9 + 13 + 28 = 56
Số những số hạng là : 4
Trung bình cộng của 4 số đã cho là : 56 : 4 = 14

     3. Phương pháp giải toán trung bình cộng

+) Bước 1: Xác định các số hạng có trong bài toán

+) Bước 2: Tính tổng các số hạng vừa tìm được

+) Bước 3: Trung bình cộng = Tổng các số hạng : số các số hạng có trong bài toán

+) Bước 4: Kết luận

Ví dụ 2 : Trường TH Đoàn Thị Điểm có 3 lớp tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng được 17 cây, lớp 4B trồng được 13 cây, lớp 4C trồng được 15 cây. Hỏi trung bình mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ?

Hướng dẫn giải :
Có lớp 4A, 4B, 4C tham gia trồng cây nên số những số hạng là 3
Tổng những số hạng bằng tổng số cây mà 3 lớp đã trồng : 17 + 13 + 15 = 45 ( cây )
Trung bình mỗi lớp trồng được số cây : 45 : 3 = 15 ( cây )

  4. Các dạng toán thường gặp của tính số trung bình cộng

– Dạng 1: Các bài toán về trung bình cộng cơ bản

Ví dụ là những bài toán phía trên

– Dạng 2: Trung bình cộng của dãy số cách đều

Ví dụ 1: Tìm trung bình cộng của các dãy số sau:

a: 1, 2, 3, 4, 5, …….., 99, 100, 101

Hướng dẫn giải :
Dãy số : 1, 2, 3, 4, 5, … … .., 99, 100, 101 là dãy số cách đều
Trung bình cộng của dãy số trên là :
( 1 + 101 ) : 2 = 51
Đáp số : 51

b: 1, 5, 9, 13, ….., 241, 245

Hướng dẫn giải :
Dãy số : 1, 5, 9, 13, … .., 241, 245 là dãy số cách đều
Trung bình cộng của dãy số trên là :
( 1 + 245 ) : 2 = 123
Đáp số : 123

– Dạng 3: Trung bình cộng trong bài toán tính tuổi

Ví dụ 1 : Trung bình cộng số tuổi của bố, mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu không tính tuổi bố thì trung bình cộng số tuổi của mẹ và Hoa là 24. Hỏi bố Hoa bao nhiêu tuổi ?
Hướng dẫn giải :

Tổng số tuổi của ba người là:

30 x 3 = 90 ( tuổi )
Tổng số tuổi của mẹ và Hoa là :
24 x 2 = 48 ( tuổi )
Tuổi của bố Hoa là :
90 – 48 = 42 ( tuổi )
Đáp số : 42 tuổi

– Dạng 4: Dạng toán ít hơn, nhiều hơn hoặc bằng trung bình cộng

+) 4.1: Bằng trung bình cộng

Ví dụ : An có 24 cái kẹo. Bình có 28 cái kẹo. Cường có số cái kẹo bằng trung bình cộng của 3 bạn. Hỏi Cường có bao nhiêu cái kẹo ?
Hướng dẫn giải :

Chuyên đề trung bình cộng lớp 4
2 lần trung bình cộng là :
24 + 28 = 52 ( cái kẹo )
Số kẹo của Cường là :
52 : 2 = 26 ( cái kẹo )
Đáp số : 26 cái kẹo

+) 4.2: Nhiều hơn trung bình cộng

Ví dụ : An có 18 viên bi, Bình có 16 viên bi, Hùng có số viên bi nhiều hơn trung bình cộng số bi của ba bạn là 2 viên. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?
Hướng dẫn giải :

Chuyên đề trung bình cộng lớp 4
2 lần trung bình cộng số bi của ba bạn là :
18 + 16 + 2 = 36 ( viên bi )
Trung bình cộng số bi của ba bạn là :
36 : 2 = 18 ( viên bi )
Số bi của Hùng là :
18 + 2 = 20 ( viên bi )
Đáp số : 20 viên bi

+) 4.3: Ít hơn trung bình cộng

Ví dụ : An có 120 quyển vở, Bình có 78 quyển vở. Lan có số quyển vở kém trung bình cộng của ba bạn là 16 quyển. Hỏi Lan có bao nhiêu quyển vở ?
Hướng dẫn giải :

Chuyên đề trung bình cộng lớp 4
2 lần trung bình cộng số vở của ba bạn là :
120 + 78 – 16 = 182 ( quyển vở )
Trung bình cộng số vở của ba bạn là :
182 : 2 = 91 ( quyển vở )

Số vở của Lan là:

91 – 16 = 75 ( quyển vở )
Đáp số : 75 quyển vở

Với những nội dung trên kèm những ví dụ minh họa đơn cử, donghanhchocuoctotdep.vn kỳ vọng sẽ giúp bạn giải quyết và xử lý những bài toán về tính số trung bình cộng nhanh gọn nhé !

Source: http://139.180.218.5
Category: tản mạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *