Tôi đang tuân phục vì tôi mặc một cái áo sơ mi và cái quần dài?

Am I conforming because I put on a shirt and trousers?

Literature

Quần dài của mày đây.

Here’s your pants.

OpenSubtitles2018. v3

Mặc áo sơ mi kín tay dài, quần dài và đội mũ rộng vành .

Cover your skin with tightly long-sleeved shirts, long pants and wide-brimmed hats .

EVBNews

Tôi vẫn nhớ, có một trung úy đi ngang qua tôi, cởi trần, mặc độc quần dài.

And I remember the lieutenant walking past me sort of stripped to the waist.

ted2019

” Đầu gối quần dài của mình. ”

” The knees of his trousers. “

QED

Ông, cùng với Michael Somare, cho rằng lap-lap (váy) quan trọng hơn quần dài.

He, together with Grand Chief the Right Honourable Michael Somare, makes a point of wearing a lap-lap (skirt) rather than trousers.

WikiMatrix

Babita và tôi, từ quần sọt đến quần dài.

Babita and I, went from shorts to full length pants

OpenSubtitles2018. v3

Nó bao gồm quần dài (salwar) thu hẹp ở mắt cá chân, bên trên là áo choàng cổ (kameez).

It consists of loose trousers (the salwar) narrow at the ankles, topped by a tunic top (the kameez).

WikiMatrix

Churidars là quần dài quanh hông và đùi, nhưng rất chặt chẽ và tập trung quanh mắt cá chân.

Churidars are trousers that are loose around the hips and thighs, but are tight and gathered around the ankle.

WikiMatrix

Nhưng sẽ không thấy chú mặc áo choàng, chạy lung tung với quần lót mặc ở ngoài quần dài đâu.

Not gonna catch me wearing a cape, zipping around with my underwear outside my pants.

OpenSubtitles2018. v3

Họ được mô tả trong những bộ áo chẽn phong phú với quần dài, và có thanh kiếm dài nặng làm vũ khí.

They are depicted in ample tunics with trousers, and have heavy straight swords as weapons.

WikiMatrix

Nếu một ngày ai đó lấy được đầu của ” lãnh tụ vĩ đại của chúng ta “…Lúc đó mày sẽ được mặc quần dài

The day someone cracks the skull of ” Our Great Leader, ” then you’ il get long pants

opensubtitles2

Thủ môn được phép mặc quần dài và bộ đồ có màu khác để phân biệt với các cầu thủ khác trong đội và trọng tài.

The goalkeeper is allowed to wear long trousers and a different coloured kit to distinguish themself from the other players on the team and the referee.

WikiMatrix

CÁCH BẢO VỆ: Để tránh côn trùng mang mầm bệnh, hãy ở trong nhà vào những lúc côn trùng hoạt động mạnh, hoặc mặc áo tay dàiquần dài.

YOUR DEFENSE: Limit contact with disease-carrying insects by staying indoors when they are active or by wearing protective clothing, such as long sleeves and long trousers.

jw2019

Đột nhiên con số ngồi xuống, và trước khi bất kỳ ai có thể nhận ra là đã được thực hiện, dép, vớ, và quần dài đã được khởi động dưới gầm bàn.

Abruptly the figure sat down, and before any one could realise was was being done, the slippers, socks, and trousers had been kicked off under the table.

QED

Ở đây có mùi như quần lót dài của mấy quý bà.

It smells like old lady pants in here.

OpenSubtitles2018. v3

Maldives là một quần đảo dài.

Maldives is a long archipelago .

QED

Cô được đào tạo trong một sân vận động, bởi vì khi cô ấy chạy trên đường, mọi người ném đá và lăng mạ cô ấy vì khi chạy cô ấy mặc quần dài và đội khăn trùm đầu.

She trained in a stadium, because when she ran in the streets people would hurl stones and insults at her, even though she was wearing long pants and a head scarf.

WikiMatrix

Quần đảo kéo dài từ Stockholm khoảng 60 km (37 dặm) về phía đông.

The archipelago extends from Stockholm roughly 60 kilometres (37 miles) to the east.

WikiMatrix

Phản ánh sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Mỹ, những sĩ quan cấp cao trong Quân đội Quốc gia Khmer đã tiếp nhận bộ lễ phục mới vào năm 1970-1971, bao gồm một chiếc áo vét dài màu xanh ôliu và cái quần dài mặc cùng với áo sơ mi trắng và cà vạt đen.

Reflecting the increasing American influence, ANK senior officers adopted in 1970–71 a new dress uniform, which consisted of an Olive Green tunic and slacks worn with a white shirt and black tie.

WikiMatrix

Tướng Grant, vừa qua khỏi cơn nhức đầu sau khi nhận thư của Lee trước đó, đến nơi hẹn trong bộ quân phục lấm bùn đất—một chiếc áo sơ mi vải flannel của chính phủ cấp cùng với chiếc quần dài và đôi giày đầy bùn đất, không mang vũ khí cá nhân, và chỉ có duy nhất các cầu vai là để lộ ra cấp bậc của ông.

Grant, whose headache had ended when he received Lee’s note, arrived at the McLean house in a mud-spattered uniform—a government-issue sack coat with trousers tucked into muddy boots, no sidearms, and with only his tarnished shoulder straps showing his rank.

WikiMatrix

Indonesia là một vương quốc quần đảo kéo dài khoảng 5.120 kilômét (3.181 mi) từ đông sang tây, và 1.760 kilômét (1.094 mi) từ bắc xuống nam.

Indonesia is an archipelagic country extending about 5,120 kilometres (3,181 mi) from east to west and 1,760 kilometres (1,094 mi) from north to south.

WikiMatrix

Cũng giống quần đùi nhưng mà dài hơn. ”

Like shorts but longer. “

OpenSubtitles2018. v3

Đảo này, một trong nhiều đảo hợp thành quần đảo Bahamas, dài 140 kilômét, rộng 6 kilômét, và vào thời đó, chưa có thành thị gì cả.

This island, one of the many that make up the Bahamas, is 90 miles [140 km] long and 4 miles [6 km] wide, and back then, it had no real towns.

jw2019

Quần đảo trải dài khoảng 2.400 km (1.500 mi) theo chiều dọc và 1.900 km (1.200 mi) từ đại lục đến mũi Columbia, điểm cực bắc của đảo Ellesmere.

The archipelago extends some 2,400 km (1,500 mi) longitudinally and 1,900 km (1,200 mi) from the mainland to Cape Columbia, the northernmost point on Ellesmere Island.

Xem thêm: Cái phễu là gì

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *