Chúng tiếp tục xảy ra mà những bằng chứng rõ rệt là vụ va chạm của Sao chổi Shoemaker–Levy 9 với Sao Mộc năm 1994, sự kiện va chạm Sao Mộc 2009, sự kiện Tunguska, Sao băng Chelyabinsk và Hố thiên thạch Barringer ở Arizona.

That they continue to happen is evidenced by the collision of Comet Shoemaker–Levy 9 with Jupiter in 1994, the 2009 Jupiter impact event, the Tunguska event, the Chelyabinsk meteor and the impact feature Meteor Crater in Arizona.

WikiMatrix

Với hình ảnh của sao chổi, tôi xin chào tạm biệt.

With this image of the comet, I would like to leave you.

ted2019

Trước hết, có nhiều công nghệ sản xuất mới chưa kể đến, các động cơ mô hình rẻ động cơ không chổi điện, động cơ hỗ trợ secvo, động cơ bước được sử dụng trong máy in, máy quét và các loại tương tự thế

There was a lot of new manufacturing techniques, not to mention really cheap miniature motors — brushless motors, servomotors, stepper motors, that are used in printers and scanners.

ted2019

Một sao chổi thiên thạch, gồm chủ yếu là băng và bụi, đã hoàn toàn bốc hơi sau khi va chạm vào khí quyển Trái Đất và không để lại dấu vết rõ ràng nào.

A comet is composed of dust and volatiles, such as water ice and frozen gases, and could have been completely vaporised by the impact with Earth’s atmosphere, leaving no obvious traces.

WikiMatrix

Galileo cho rằng sao chổi là hiện tượng quang học, và điều này làm cho thị sai của chúng không thể đo được.

Galileo claimed that comets were optical phenomena, and that this made their parallaxes impossible to measure.

WikiMatrix

Như tên gọi chính thức của nó ngụ ý, sao chổi của Encke là sao chổi định kỳ đầu tiên được phát hiện sau sao chổi Halley (tên được chỉ định là 1P/Halley).

As its official designation implies, Encke’s Comet was the first periodic comet discovered after Halley’s Comet (designated 1P/Halley).

WikiMatrix

Khi thấy một cảnh sao băng ngoạn mục lóe lên ngang bầu trời, bạn có tự hỏi rằng có phải nó sinh ra từ một sao chổi không?

When watching a spectacular meteor flash across the sky, do you wonder if it came from a comet?

jw2019

Nhưng ít lâu nữa, ngài sẽ “chổi-dậy” nhân danh Đức Giê-hô-va với tư cách một vị Vua kiêm Chiến Sĩ vô địch, “báo-thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời, và không vâng-phục Tin-lành của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta” (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:8).

Soon, though, he will “ stand up ” in Jehovah’s name as an invincible Warrior-King, bringing “ vengeance upon those who do not know God and those who do not obey the good news about our Lord Jesus. ”

jw2019

Trong tác phẩm Người thí nghiệm, Galilei chủ yếu chỉ trích phương pháp của Grassi về điều tra, cho rằng cách làm đó mang tính thiên hướng nặng về niềm tin tôn giáo của Grassi và dựa trên ipse dixit hơn là lý thuyết của ông về sao chổi.

In The Assayer Galileo mainly criticized Grassi’s method of inquiry, heavily biased by his religious belief and based on ipse dixit, rather than his hypothesis on comets.

WikiMatrix

Lúc đầu chỉ có một phổ liên tục đã xuất hiện, nhưng đến giữa tháng sáu ba phổ sao chổi điển hình đã được tìm thấy.

At first only a continuum was found, but by mid-June the three typical comet spectral bands were found.

WikiMatrix

Theo Huggins, sao chổi Coggia là “sao chổi đầu tiên sáng chói đã xuất hiện kể từ khi máy quang phổ đã trở thành một thiết bị nghiên cứu khoa học.” ^ a ă â b c Kronk, G. W. (2003).

According to Huggins, Comet Coggia was “the first bright comet which has appeared since the spectroscope has become an instrument of scientific research.”

WikiMatrix

Đây là cây chổi như ngươi từng muốn

It was a broom that you wanted.

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ tôi, mẹ bạn, bay trên cán chổi.

My momma, your momma Flying on a switch

OpenSubtitles2018. v3

Bất kỳ sao chổi nào tiếp cận Mặt Trời đến trong vòng 0,5 AU hoặc ít hơn có thể có cơ hội trở thành một sao chổi lớn.

Any comet approaching the Sun to within 0.5 AU or less may have a chance of becoming a great comet.

WikiMatrix

Tôi từng là một loại trẻ nhỏ chuyên quấy rầy bố và mẹ với những thứ hiện thực kỳ diệu mà mình vừa biết được — sao chổi Haley hay mực ống khổng lồ, kích thước của chiếc bánh bí đỏ lớn nhất thế giới, đại loại như thế.

I was the kind of kid who was always bugging Mom and Dad with whatever great fact I had just read about — Haley’s comet or giant squids or the size of the world’s biggest pumpkin pie or whatever it was.

ted2019

Năm 1577, khi mới lên sáu, cậu đã quan sát một siêu sao chổi, và sau này kể lại rằng cậu đã “được mẹ đưa lên một chỗ cao để nhìn nó”.

At age six, he observed the Great Comet of 1577, writing that he “was taken by mother to a high place to look at it.”

WikiMatrix

Một số nhà quan sát khác đã ghi lại việc nhìn thấy sao chổi: Nhà thiên văn học Taqi al-Din Muhammad Ibn Ma’ruf đã ghi lại sự đi qua của sao chổi.

Several other observers have recorded seeing the comet: The astronomer Taqi al-Din Muhammad ibn Ma’ruf recorded the passage of the comet.

WikiMatrix

Các nhà quan sát Nhật Bản đã thực hiện tìm kiếm chuyên sâu cho sao chổi này, nhưng không tìm thấy.

Japanese observers made intensive searches for the comet, but nothing turned up.

WikiMatrix

Và chúng trở thành sao chổi như chúng ta thấy trên bầu trời.

And they then become the comets as we see them in the sky.

ted2019

Grassi đã tranh luận rằng sự vắng mặt của thị sai có nghĩa rằng các sao chổi phải ở rất xa từ Trái Đất và ông đề xuất rằng chúng tồn tại bên trên Mặt Trăng.

He argued that the absence of parallax meant that the comets must be very distant from the Earth, and he suggested that they existed beyond the moon.

WikiMatrix

Ta đã biết các hình thể này trên sao hỏa, nhưng sao chổi không có khí quyển, vậy thật khó để tạo ra được sóng cát.

Now we know these from Mars, but this comet doesn’t have an atmosphere, so it’s a bit difficult to create a wind-blown shadow.

ted2019

Anh ấy giỏi về việc đẩy chổi nhưng về quản lý, lên lịch ký bảng chấm công thì không đời nào

He’s great at pushing a broom, but at management, making a schedule, signing time sheets, no way.

OpenSubtitles2018. v3

Vào đầu tháng 12, sao chổi cách 2.5 AU từ Mặt Trời và 1.7 AU từ Trái Đất.

In early December the comet was 2.5 AU from the Sun and 1.7 AU from the Earth.

WikiMatrix

Các lần tiếp cận gần Trái Đất của sao chổi này thường xảy ra sau mỗi 33 năm.

Close approaches to Earth usually occur every 33 years.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *