Họ là những người nông dân và công nhân nhà máy.

They are farmers and factory workers.

ted2019

Trong một thời gian dài, bà là công nhân nhà máy dệt 8-3.

Officially he was Apple employee number eight.

WikiMatrix

Cậu phải hiểu rằng toàn bộ công nhân nhà máy đang đi ngược con phố.

You must understand that this is the whole factory, walking up the street.

Literature

Các nhà máy ở Bucharest sử dụng 18% trong số 3,1 triệu công nhân nhà máy của cả nước.

Factories in Bucharest employed 18 percent of the nation’s 3.1 million factory workers.

WikiMatrix

Và kết quả là, Mildred là điển hình của những công nhân nhà máy ngày nay tại Hoa Kỳ.

And as a result of that, Mildred is very typical of today’s factory workers in the U. S .

QED

Là một công nhân nhà máy dệt hơn 50 tuổi đã nghỉ hưu, bà cho biết: “Nhà của chúng tôi đã rất tồi tàn.

A retired garment factory worker in her mid 50s, she says: “Our house was in a very bad condition.

worldbank.org

Anh thực tin rằng một công nhân nhà máy có thể hạ cả một đội vũ trang được huấn luyện đầy đủ à?

Do you really believe a factory worker could take out an entire room of highly-trained men?

OpenSubtitles2018. v3

Cha của ông, Donald, là một công nhân nhà máy đóng tàu, và mẹ của ông, Geraldine, làm việc tại một hiệu thuốc.

His father, Donald, was a shipyard worker, and his mother, Geraldine, worked at a pharmacy.

WikiMatrix

Mẹ ông làm việc tại một ngân hàng còn cha ông là một thợ hàn, thợ máy chuyên nghiệp và công nhân nhà máy.

His mother worked in a bank and his father was a welder, master mechanic, and factory worker.

WikiMatrix

Hầu hết phần còn lại của công nhân là công nhân nhà máy, chủ cửa hàng, người lao động và công nhân vận tải.

Most of the remainder of workers are factory workers, shopkeepers, laborers, and transport workers.

WikiMatrix

Nemanja Vidić sinh ra ở Dragoljub, là con của một công nhân nhà máy đồng đã nghỉ hưu và Zora, một nhân viên ngân hàng.

Vidić was born to Dragoljub, a now-retired copper factory worker, and Zora, a bank clerk.

WikiMatrix

Pháp làm nên lịch sử bằng việc ghi bàn thắng đầu tiên của World Cup do Lucien Laurent, một tiền đạo nghiệp dư và là một công nhân nhà máy thực hiện .

France made history by scoring the first ever World Cup goal through Lucien Laurent, an amateur forward and factory worker .

EVBNews

Như một giải pháp, bà kết hôn với con trai của người hàng xóm, công nhân nhà máy James “Jim” Dougherty vào ngày 19 tháng 6 năm 1942, ngay sau ngày sinh nhật thứ 16 của cô.

As a solution, she married their neighbors’ son, 21-year-old factory worker James “Jim” Dougherty on June 19, 1942, just after her 16th birthday.

WikiMatrix

Một thời gian sau, ông chuyển sang làm công nhân nhà máy diêm Bến Thủy và bị đuổi việc vì đã vận động công nhân đấu tranh đòi quyền lợi với giới chủ bóc lột.

Some time later, he moved to Ben Thuy match factory workers and was dismissed for mobilizing workers to fight for exploitation rights with employers.

WikiMatrix

Cindy Cheung là một công nhân tại nhà máy của ta.

Cindy Cheung was a worker at my factory.

OpenSubtitles2018. v3

Trong số các trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo trong tra tấn báo chí phương Tây là của Trần Tử Tú, một công nhân nhà máy đã nghỉ hưu từ tỉnh Sơn Đông.

Among the first torture deaths reported in the Western press was that of Chen Zixiu, a retired factory worker from Shandong Province.

WikiMatrix

Tôi nhớ… cô ta… là một công nhân tại nhà máy của tôi.

I remember she was a worker at my factory.

OpenSubtitles2018. v3

Công nhân nhà máy đang dập tắt các lò phản ứng bằng nước biển để ổn định nhiệt độ vì vụ nổ đầu tiên vào hôm thứ Bảy trong loạt cháy nổ đã làm rung chuyển nhà máy này .

Workers have been dousing the reactors with sea water in a frantic effort to stabilise their temperatures, since the first in a series of explosions rocked the plant on Saturday .

EVBNews

Ông sau đó đã chuyển sang chủ đề về những nữ công nhân nhà máy thời chiến trong Điều tươi đẹp nhất, bộ phim tuyên truyền mà ông đã quay theo một phong cách bán-tài liệu vào đầu năm 1944.

He next turned to the subject of wartime female factory workers in The Most Beautiful, a propaganda film which he shot in a semi-documentary style in early 1944.

WikiMatrix

Một cuộc đình công của các giáo viên xảy ra năm 1995 và thất bại bởi COB không thể tổ chức sự ủng hộ từ phía các thành viên của mình, gồm cả các công nhân nhà máycông nhân xây dựng.

A teachers’ strike in 1995 was defeated because the COB could not marshal the support of many of its members, including construction and factory workers.

WikiMatrix

Cha của cô làm công nhân trong nhà máy sản xuất General Electric và mẹ cô làm việc trong một ngân hàng.

Her father, a Vietnam veteran, was a factory worker for General Electric and her mother worked in a bank.

WikiMatrix

Sinh ra trong một gia đình công nhân nhà máy rượu vang người Do Thái, tại một thành phố nhỏ ở Rubanshchina (vùng Kursk), vào năm 1910 ông tốt nghiệp trường trung học ở Akhtyrka (vùng Kharkov) với huy chương bạc và vào học khoa toán của Đại học Kharkov.

Born to a Jewish family winery mechanic in the small township of Rubanshchina (Kursk region in Russia), in 1910 he graduated from gymnasium in Okhtyrka (Kharkov region) with the silver medal and entered the Mathematics department at Kharkov University.

WikiMatrix

Sau khi nhóm công nhân nhà máy đường người Hoa sử dụng vũ khí tự chế để cướp và đốt cháy nhà máy, hàng trăm người Hoa bị nghi ngờ do Liên Phú Quang lãnh đạo đã giết chết 50 binh sĩ Hà Lan tại Meester Cornelis (nay là Jatinegara) và Tanah Abang vào ngày 7 tháng 10.

After groups of Chinese sugar mill workers revolted using custom-made weapons to loot and burn mills, hundreds of ethnic Chinese, suspected to have been led by Kapitein Nie Hoe Kong, killed 50 Dutch soldiers in Meester Cornelis (now Jatinegara) and Tanah Abang on 7 October.

WikiMatrix

Tôi cảm giác như là công nhânnhà máy Detroit những năm 80 nhìn con robot sau này đã thay họ làm việc trên dây chuyền lắp ráp.

I felt like a Detroit factory worker of the ’80s seeing a robot that could now do his job on the assembly line.

ted2019

Một lần nọ tại thị trấn Finspång, các công nhân từ một nhà máy đi ra dọc đường phố.

Once in the town of Finspång, the street was lined with workers who were pouring out of a factory.

jw2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *