DFID: Cục phát triển quốc tế

DFID có nghĩa là gì ? DFID là viết tắt của Cục tăng trưởng quốc tế. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Cục tăng trưởng quốc tế, vui mừng cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Cục tăng trưởng quốc tế trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của DFID được sử dụng thoáng rộng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài DFID, Cục tăng trưởng quốc tế hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

DFID = Cục phát triển quốc tế

Tìm kiếm định nghĩa chung của DFID? DFID có nghĩa là Cục phát triển quốc tế. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của DFID trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của DFID bằng tiếng Anh: Cục phát triển quốc tế. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm định nghĩa chung của DFID ? DFID có nghĩa là Cục tăng trưởng quốc tế. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của DFID trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của DFID bằng tiếng Anh : Cục tăng trưởng quốc tế. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn hữu của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

DFID: Cục phát triển quốc tế

Ý nghĩa của DFID bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, DFID được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Cục phát triển quốc tế. Trang này là tất cả về từ viết tắt của DFID và ý nghĩa của nó là Cục phát triển quốc tế. Xin lưu ý rằng Cục phát triển quốc tế không phải là ý nghĩa duy chỉ của DFID. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của DFID, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của DFID từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Department for International Development

Ý nghĩa khác của DFID

Bên cạnh Cục phát triển quốc tế, DFID có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của DFID, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Cục phát triển quốc tế bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Cục phát triển quốc tế bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Cục phát triển quốc tế, DFID có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của DFID, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Cục phát triển quốc tế bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Cục phát triển quốc tế bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

DFID định nghĩa:
  • Cục phát triển quốc tế
  • Trong số các vùng nước ngoài và quốc tế phát triển
  • Bộ phận phát triển quốc tế
  • Cục phát triển quốc tế
  • Sở cho phát triển công nghiệp

… Thêm
Như đã đề cập ở trên, DFID được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Cục tăng trưởng quốc tế. Trang này là tổng thể về từ viết tắt của DFID và ý nghĩa của nó là Cục tăng trưởng quốc tế. Xin quan tâm rằng Cục tăng trưởng quốc tế không phải là ý nghĩa duy chỉ của DFID. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của DFID, vì thế hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tổng thể những ý nghĩa của DFID từng cái một .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *