1.

[Am]

Đồng xanh là

[Dm]

chốn đây

[Am]

thiên đàng cỏ

[E7]

cây

[Am]

Là nơi bầy

[Dm]

thú hoang đang

[Am]

vui đùa trong nắng

[E7]

say

[F]

Đây những bờ

[G]

suối vắng in

[C]

phơi mình bên lùm

[Am]

cây

[F]

Đây những dòng

[G]

nước mắt khẽ

[C]

vươn tay về thung

[E7]

lũng

[Am]

Và những đôi

[Dm]

nhân tình đang

[Am]

thả

[E7]

hồn dưới mây

[Am]

trời.

[Dm]

[Am]

[E7]

2.

[Am]

Đồng xanh giờ

[Dm]

vắng tanh

[Am]

giữa trời lãng

[E7]

quên

[Am]

Còn đâu bầy

[Dm]

thú hoang đã

[Am]

vui đùa trong nắng

[E7]

êm

[F]

Đâu những bờ

[G]

suối vắng in

[C]

phơi mình bên lùm

[Am]

cây

[F]

Đâu những dòng

[G]

nước mắt khẽ

[C]

vươn tay về thung

[E7]

lũng

[Am]

Và những đôi

[Dm]

nhân tình xưa

[Am]

đã

[E7]

lìa cách xa

[Am]

rồi.

[Dm]

[Am]

[E7]

ĐK :

[F]

Ta yêu đồng xanh như

[G]

đã yêu thương con

[C]

người

[F]

Ta thương đôi tình nhân kia như

[G]

gió thương yêu mây

[E7]

trời

[Am]

[Am]

Nhưng sao giờ đây chẳng

[F]

thấy ai chung quanh

[Dm]

ta

[Am]

Đất trời như bãi

[Dm]

tha ma trên

[G]

đồng hoang cỏ

[E7]

cháy.

3.

[Am]

Giờ ta còn

[Dm]

đứng đây

[Am]

giữa vùng hắt

[E7]

hiu

[Am]

Trời không một

[Dm]

chút mây đã

[Am]

khô cằn như đáy

[E7]

tim

[F]

Sao ta còn

[G]

đứng mãi như

[C]

người tình mong đợi

[Am]

ai

[F]

Sao ta còn

[G]

đứng mãi để

[C]

nghe tâm hồn tê

[E7]

tái

[Am]

Và đã bao

[Dm]

năm rồi ta

[Am]

đứng

[E7]

chờ giữa cánh

[Am]

đồng.

[Dm]

[Am]

[E7]

[Am]

_________________

1.

[Am]

Once there were

[Dm]

green fields

[Am]

kissed by the

[E7]

sun

[Am]

Once there were

[Dm]

valleys where

[Am]

rivers used to

[E7]

run

[F]

Once there were

[G]

blue skies with

[C]

white clouds high

[Am]

above

[F]

Once they were

[G]

part of an

[C]

everlasting

[E7]

love

[Am]

We were the

[Dm]

lovers who

[Am]

strolled

[E7]

through green

[Am]

fields.

[Dm]

[Am]

[E7]

2.

[Am]

Green fields are

[Dm]

gone now,

[Am]

parched by the

[E7]

sun

[Am]

Gone from the

[Dm]

valleys where

[Am]

rivers used to

[E7]

run

[F]

Gone with the

[G]

cold wind that

[C]

swept into my

[Am]

heart

[F]

Gone with the

[G]

lovers who

[C]

let their dreams

[E7]

depart

[Am]

Where are the

[Dm]

green fields that

[Am]

we

[E7]

used to

[Am]

roam.

[Dm]

[Am]

[E7]

Chorus :

[F]

I’ll never know what

[G]

made you run

[C]

away

[F]

How can I keep searching when

[G]

dark clouds hide the

[E7]

day

[Am]

[Am]

I only know there’s

[F]

nothing here for

[Dm]

me

[Am]

Nothing in this

[Dm]

wide world, left

[G]

for me to

[E7]

see.

3. Still

[Am]

I’ll keep on

[Dm]

waiting

[Am]

until you

[E7]

return

[Am]

I’ll keep on

[Dm]

waiting

[Am]

until the day you

[E7]

learn

[F]

You can’t be

[G]

happy while

[C]

your heart’s on the

[Am]

roam

[F]

You can’t be

[G]

happy

[C]

until you bring it

[E7]

home

[Am]

Home to the

[Dm]

green fields and

[Am]

me

[E7]

once

[Am]

again.

[Dm]

[Am]

[

E7

]

[Am]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *