Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” dũng sĩ “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ dũng sĩ, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ dũng sĩ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Cố lên, chàng dũng sĩ!

2. Ta có # dũng sĩ cùng đi

3. Dũng sĩ của cô đâu, em gái?

4. “Dũng sĩ thép” Xe tăng số 555

5. Còn dũng sĩ ngươi ngã nơi chiến trường.

6. Bây giờ chúng ta cần một dũng sĩ

7. Dũng sĩ Uruk-hai. Ngươi phục vụ ai?

8. Trung dũng sĩ: Anh hùng trong cả nhóm.

9. Khuất phục cư dân như một dũng sĩ.

10. 3 Khiên thuẫn dũng sĩ được nhuộm đỏ,

11. 27 Than ôi! Các dũng sĩ đã ngã gục,

12. Thuộc hàng dũng sĩ của Y-sơ-ra-ên,+

13. Dù sao thì… cảm ơn nhé, chàng dũng sĩ!

14. Con sẽ trở thành một dũng sĩ đấu bò!

15. Vì tại đó, khiên dũng sĩ bị nhuốc nhơ,

16. Dũng sĩ Hec-Quyn sẽ che chở cho chúng ta.

17. 22 Không vấy máu kẻ chết, không dính mỡ dũng sĩ

18. Không, nó là dũng sĩ của bố chứ, đúng không nào?

19. 14 Sao còn dám nói: “Ta là dũng sĩ, sẵn sàng chiến đấu”?’.

20. Vậy ai sẽ đứng ra làm dũng sĩ cho nữ hoàng Trắng?

21. 15 Đức Giê-hô-va quăng bỏ mọi dũng sĩ giữa tôi.

22. Anh ta là 1 dũng sĩ giỏi, là cháu trai của nhà vua.

23. 25 Ôi Y-sơ-ra-ên! Dũng sĩ ngã gục nơi chiến trận!

24. ‘Chí sĩ bất vong tại câu hác, dũng sĩ bất vong tang kỳ nguyên.’

25. Còn gì hay hơn 1 dũng sĩ đánh bại được cả thành Rome?

26. Señor Esparto, Dũng sĩ đấu bò nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha.

27. Người Mãn Châu cũng có tước hiệu dũng sĩ, gọi là Ba Đồ Lỗ (Baturu).

28. HERACLES là một siêu anh hùng trứ danh, người mạnh nhất trong các dũng sĩ.

29. Chính cô đã đổi linh hồn cho tôi để cứu chàng dũng sĩ của cô.

30. ♪ Kẻ liều mạng chẳng biết sợ ai ♪ Dũng sĩ sấm sét sẽ ra oai ♪

31. Đây cũng chính là một trong những chiến công vĩ đại nhất của dũng sĩ Hercules.

32. Nàng được cứu thoát khỏi cái chết bởi dũng sĩ Perseus, người sẽ thành chồng của nàng.

33. Khi đó ta đã biết rồi một ngày những dũng sĩ của ta sẽ làm lu mờ chúng

34. 3 Hãy xem trường hợp Đa-vít giao chiến với Gô-li-át, dũng sĩ của quân Phi-li-tin.

35. Yêu không phải là lên giường với tất cả các cô gái đã đá mắt với chàng, hởi dũng sĩ diệt sư tử cao quý.

36. Một vài thuộc hạ của Sau-lơ đã nghe về danh tiếng của Đa-vít, chàng là một nhạc sĩ và cũng là một dũng sĩ.

37. Nhưng sẽ đến lúc ngài ra tay như một dũng sĩ ở trên trời, vũ trang thật khác biệt, với lưỡi gươm sắc bén ra từ miệng ngài.

38. Islero là một con bò đực Miura nổi tiếng vì việc tiêu diệt dũng sĩ đấu bò nổi tiếng Manolete vào ngày 28 tháng 8 năm 1947.

39. Sau khi tường thành Giê-ru-sa-lem bị chọc thủng, Vua Sê-đê-kia đang đêm phải chạy trốn cùng với các dũng sĩ của ông.

40. Trong lúc thống khổ, ngay cả dũng sĩ Đa-vít cũng thừa nhận: “Mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt”.—Thi-thiên 6:6.

41. Ngày tiếp theo, 15 tháng 10, quân Israel mở Chiến dịch Abiray-Lev (“Quả cảm” hay “Dũng sĩ“)—để phản công lại Ai Cập và vượt kênh Suez.

42. Phần thứ ba bắt đầu với phiên bản remix của “Living for Love”, Madonna ăn mặc như một dũng sĩ đấu bò trước khi chuyển sang “La Isla Bonita”.

43. Ở đây hôm nay, là ngày Frabjous, các nữ hoàng Đỏ, và Trắng sẽ cử ra dũng sĩ mạnh nhất bên mình chiến đấu giành quyền lực thay họ.

44. Tuy nhiên, Đa-vít đã được biết đến là một dũng sĩ can đảm và có lẽ sắp bước vào tuổi trưởng thành.—1 Sa-mu-ên 16:18; 17:33.

45. Một nửa trong số này ở tại Valhalla (sảnh của các dũng sĩ chết trận) của thần Odin, số còn lại ở tại Folkvang (chiến trường), vùng đất của nữ thần Freya.

46. Khoảng 20 năm sau sự kiện nói trên, Đa-vít đã hạ gục dũng sĩ Gô-li-át của quân Phi-li-tin khi hắn sỉ nhục quân đội Y-sơ-ra-ên.

47. 7 Quân lính của Giô-áp,+ người Kê-rê-thít, người Phê-lê-thít+ cùng hết thảy dũng sĩ đều theo ông lên đường. Họ rời Giê-ru-sa-lem để truy đuổi Sê-ba con trai Biếc-ri.

48. Nếu như Bên-xát-sa để ý đến các hoạt động ngoài thành, ông đã có thể đóng các cánh cửa đồng, cắt đặt các dũng sĩ canh gác tường dọc theo bờ sông, và cho kẻ thù vào bẫy.

49. 16 Sau ông có Nê-hê-mi con trai A-búc, quan của nửa vùng Bết-xu-rơ,+ làm việc sửa chữa từ phía trước Khu Lăng Tẩm của Đa-vít+ cho đến hồ+ được xây và đến tận Nhà Các Dũng Sĩ.

50. Ngược lại, lòng can đảm của ông đã được khẳng định trong Hê-bơ-rơ 11:32-38, Bản Dịch Mới, câu này kể Ghi-đê-ôn ở trong số những người “trở nên mạnh mẽ” và “dũng sĩ trong cuộc chiến tranh”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *