ECMWF: Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung

ECMWF có nghĩa là gì ? ECMWF là viết tắt của Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung, vui vẻ cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của ECMWF được sử dụng thoáng rộng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài ECMWF, Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

ECMWF = Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung

Tìm kiếm định nghĩa chung của ECMWF? ECMWF có nghĩa là Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của ECMWF trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của ECMWF bằng tiếng Anh: Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm định nghĩa chung của ECMWF ? ECMWF có nghĩa là Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của ECMWF trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của ECMWF bằng tiếng Anh : Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn hữu của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

ECMWF: Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung

Ý nghĩa của ECMWF bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, ECMWF được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung. Trang này là tất cả về từ viết tắt của ECMWF và ý nghĩa của nó là Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung. Xin lưu ý rằng Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung không phải là ý nghĩa duy chỉ của ECMWF. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ECMWF, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của ECMWF từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

Ý nghĩa khác của ECMWF

Bên cạnh Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung, ECMWF có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ECMWF, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung, ECMWF có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của ECMWF, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

ECMWF định nghĩa:
  • Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung

… Thêm
Như đã đề cập ở trên, ECMWF được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung. Trang này là toàn bộ về từ viết tắt của ECMWF và ý nghĩa của nó là Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung. Xin quan tâm rằng Châu Âu Trung tâm dự báo thời tiết tầm trung không phải là ý nghĩa duy chỉ của ECMWF. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của ECMWF, thế cho nên hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho toàn bộ những ý nghĩa của ECMWF từng cái một .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *