Lưu ý: Hàm, phương pháp, đối tượng hoặc thuộc tính được mô tả trong chủ đề này bị tắt nếu dịch vụ biểu thức dnppower.com.vn Jet đang chạy trong chế độ sandbox, ngăn không cho đánh giá các biểu thức không an toàn tiềm ẩn. Để biết thêm thông tin về chế độ sandbox, hãy tìm kiếm “chế độ sandbox” trong trợ giúp.

Bạn đang xem: Eof là gì

Trả về một số nguyên có chứa giá trị BooleanTrue khi kết thúc một tệp đã được mở cho đầu vàongẫu nhiên hoặc tuần tự đã đạt đến.

Cú pháp

EOF ( filenumber )

tham đốifilenumber bắt buộc là số nguyên có chứa bất kỳ số tệp hợp lệ nào.

Chú thích

Sử dụng EOF để tránh lỗi được tạo bằng cách cố gắng nhập đầu vào cuối tệp.

Hàm EOF trả về false cho đến khi kết thúc tệp đã được tiến hành. Với các tệp được mở cho truy nhập ngẫu nhiên hoặc nhị phân, EOF trả về false cho đến khi bản tuyên bố được thực thi cuối cùng không thể đọc được toàn bộ bản ghi.

Xem thêm: “Màn Hình Cảm Ứng Tiếng Anh Là Gì ? Màn Hình Cảm Ứng Tiếng Anh Là Gì

Với các tệp được mở cho truy nhập nhị phân, một nỗ lực để đọc qua tệp bằng cách dùng hàm inputcho đến khi trả về True tạo ra lỗi. Sử dụng các hàm lofLoc thay vì EOF khi đọc các tệp nhị phân bằng đầu vàohoặc dùng khi sử dụng hàm EOF. Với các tệp được mở cho đầu ra, EOF luôn trả về True.

Ví dụ

Lưu ý: Các ví dụ sau thể hiện cách sử dụng hàm này trong mô-đun Visual Basic for Applications (VBA). Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Tham khảo dành cho Nhà phát triển trong danh sách thả xuống cạnh Tìm kiếm, rồi nhập một hoặc nhiều từ vào hộp tìm kiếm.

Ví dụ này sử dụng hàm EOF để phát hiện phần cuối của tệp. Ví dụ này giả định rằng MYFILE là một tệp văn bản có một vài dòng văn bản.

Xem thêm: Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Ad Xạ Thủ Mùa 11 Lmht Mới Chuẩn Nhất, Bảng Ngọc Bổ Trợ Cho Ad Mùa 11 Mới Nhất

Dim InputData” Open file for input.Open “MYFILE” For Input As #1″ Check for end of file.Do While Not EOF(1) ” Read line of data. Line Input #1, InputData ” Print to the Immediate window. Debug.Print InputData Loop” Close file.Close #1
*
Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn
Dùng thử một tháng miễn phí
***

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

CóKhông
Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không? Bạn càng cho chúng tôi biết nhiều, chúng tôi càng có thể trợ giúp cho bạn.Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào? Bạn càng cho chúng tôi biết nhiều, chúng tôi càng có thể trợ giúp cho bạn.
GửiKhông, cảm ơn
×
Nội dung mới
dnppower.com.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phát triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © dnppower.com.vn 2021
Dim InputData ” Open file for input. Open ” MYFILE ” For Input As # 1 ” Check for end of file. Do While Not EOF ( 1 ) ” Read line of data. Line Input # 1, InputData ” Print to the Immediate window. Debug. Print InputData Loop ” Close file. Close # 1G ói ĐK giúp tận dụng tối đa thời hạn của bạnDùng thử một tháng miễn phíPhát triển kỹ năng và kiến thức Office của bạnKhám phá nội dung đào tạoSở hữu tính năng mới đầu tiênTham gia Người dùng nội bộ OfficeCóKhôngThật tuyệt ! Bạn có còn phản hồi nào khác không ? Bạn càng cho chúng tôi biết nhiều, chúng tôi càng hoàn toàn có thể trợ giúp cho bạn. Chúng tôi hoàn toàn có thể cải tổ bằng cách nào ? Bạn càng cho chúng tôi biết nhiều, chúng tôi càng hoàn toàn có thể trợ giúp cho bạn. GửiKhông, cảm ơnNội dung mớidnppower. com.vn StoreGiáo dụcDoanh nghiệpNhà phát triểnCông tyTiếng Việt ( Nước Ta ) © dnppower.com.vn 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *