Phân tích cơ bản ( tiếng Anh : Fundamental Analysis ) hoàn toàn có thể hiểu là giải pháp nghiên cứu và phân tích góp vốn đầu tư sàn chứng khoán bằng cách xác lập giá trị nội tại của sàn chứng khoán đó .fundamental-analysis-and-technical-analysis-1-638Hình ảnh minh họa. Nguồn : Slideshare

Phân tích cơ bản (Fundamental Analysis)

Định nghĩa

Phân tích cơ bản trong tiếng Anh là Fundamental Analysis. Phân tích cơ bản là việc phân tích cổ phiếu dựa vào các nhân tố có tính chất nền tảng có tác động hoặc dẫn tới sự thay đổi giá cả của cổ phiếu nhằm xác định giá trị nội tại của cổ phiếu trên trên thị trường.

Hoặc hoàn toàn có thể hiểu theo cách đơn thuần

Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích đầu tư cố phiếu bằng cách xác định giá trị nội tại của cổ phiếu đó.

Luận điểm của phương pháp phân tích cơ bản

Luận điểm của chiêu thức nghiên cứu và phân tích cơ bản cho rằng, giá trị nội tại của CP – giá trị được tạo ra bởi chính hoạt động giải trí của công ty, là cơ sở quyết định giá CP của công ty va khunh hướng đổi khác giá CP được qui định bởi giá trị nội tại trong dài hạn .Kim chỉ nam của những nhà đầu tư theo phe phái nghiên cứu và phân tích cơ bản đó là giám sát giá trị thực của một công ty với những chỉ tiêu kinh tế tài chính như : tăng trưởng lệch giá, doanh thu ; những rủi ro đáng tiếc mà công ty hoàn toàn có thể gặp phải ; dòng tiền …

Đặc trưng

Xuất phát từ luận điểm trên, phân tích cơ bản đi sâu vào đánh giá triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận của công ty trên cơ sở xem xét triển vọng của nền kinh tế thế giới, kinh tế trong nước, của các ngành kinh tế và của chính bản thân công ty.

Như vậy, về mặt logic, phân tích cơ bản là một quá trình phân tích các vấn đề chủ yếu, bao gồm:

– Phân tích kinh tế tài chính vĩ mô- Phân tích ngành kinh tế tài chính mà công ty hoạt động giải trí trong đó ( Phân tích kinh tế tài chính ngành )- Phân tích công ty : bao hàm nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính và nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính, trong đó nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính là nội dung trọng điểm .

Phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành kinh tế là nhằm đánh giá môi trường kinh doanh và tác động của môi trường kinh doanh đến hoạt động và kết quả hoạt động của công ty, từ đó tác động đến giá cổ phiếu của công ty.

Như vậy, về thực chất phân tích cơ bản bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Nghiên cứu, nghiên cứu và phân tích những yếu tố ảnh hưởng tác động đến giá CP của công ty trải qua nghiên cứu và phân tích kinh tế tài chính vĩ mô, ngành kinh tế tài chính và công ty. Trên cơ sở đó tìm những nguyên do gây ra sự dịch chuyển giá CP của công ty .- Xác định giá trị nội tại của của CP và xem xét với giá thị trường hiện hành để nhìn nhận .

Ưu điểm

Phân tích cơ bản có những ưu điểm sau:

Phương pháp này tương thích hơn cho việc Dự kiến giá CP và cho quyết định hành động góp vốn đầu tư trong dài hạn .Giúp cho nhà đầu tư hoàn toàn có thể lựa chọn công ty tốt để góp vốn đầu tư và nhận ra được những yếu tố hầu hết tác động ảnh hưởng đến giá trị của công ty .

Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, phân tích cơ bản cũng bộc lộ những hạn chế chủ yếu như sau:

Sử dụng chiêu thức này tốn nhiều thời hạn và sức lực lao động do phải tiếp cận và xử lí một khối lượng lớn những thông tin kinh tế tài chính và kinh tế tài chính .

Mức độ chính xác của kết quả phân tích bị hạn chế, bởi lẽ nó phụ thuộc vào tính chính xác của thông tin đặc biệt là báo cáo tài chính.

Mặt khác, trong nghiên cứu và phân tích cơ bản có nhiều biến số phải tính đến và giá trị của những biến số này một phần mang tính chủ quan của người nghiên cứu và phân tích .Một hạn chế không nhỏ của nghiên cứu và phân tích cơ bản là bỏ lỡ yếu tố tâm lí của nhà đầu tư trên thị trường .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *