Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” gạ “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ gạ, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ gạ trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Cụ Brownlow gạ hỏi hắn ta.

2. Ông ta đã gạ gẫm con.

3. Để gạ gẫm mọi người?

4. Làm thế nào để gạ gẫm đây?

5. Cô ta đến đây và gạ gẫm tôi.

6. Shaw- Là gạ bị Pierce trộm tiền à?

7. Tôi không bao giờ gạ gẫm bé trai đó!

8. Hãy gạ gục những lớp phòng thủ đó.

9. Chúng tôi nghi có người tới gạ gẫm trong viện.

10. Điều gì khiến Giô-sép cự tuyệt lời gạ gẫm vô luân?

11. Anh Tom nhất quyết từ chối những lời gạ gẫm đó.

12. ● Bạn sẽ làm gì nếu một người gạ gẫm bạn làm “chuyện ấy”?

13. Gạ tình lấy điểm (tiểu thuyết), Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2007.

14. Như nói cho ông ấy biết cách cô ” gạ gẫm ” đêm qua ấy?

15. Tôi mới chỉ là ma- mút có # phút mà anh đã gạ gẫm sao?

16. Có vẻ bác sĩ Arden đã gạ gẫm… một phụ nữ tối nào đó.

17. Điều gì khiến Giô-sép cưỡng lại mọi lời gạ gẫm của bà?

18. Tôi mới chỉ là ma-mút có 5 phút mà anh đã gạ gẫm sao?

19. Tuy cự tuyệt lời gạ gẫm của ông ta, nhưng tôi vô cùng thất vọng.

20. Người vợ của Phô Ti Pha đến gạ gẫm ông để ngủ với bà.

21. Hắn biết chuyện gì xảy ra với bọn gạ gẫm trẻ em ở đó.

22. Hãy cương quyết không bao giờ khuyến khích, ngay cả dung túng, sự gạ gẫm của người khác”.

23. Này, Lip, anh đã bao giờ gặp khó khăn khi gạ gái, kiểu thổi kèn cho anh không?

24. Ví dụ: Tống tiền; hăm dọa để tống tiền; lôi kéo hoặc gạ gẫm việc đòi hồi môn

25. Nếu nhận được những lời gạ gẫm về tình dục, hãy lập tức cho cha mẹ hoặc thầy cô biết.

26. Trong lúc tôi quan sát có 2 người đàn ông gạ gẫm nhưng đều bị cô ấy từ chối.

27. Tôi bị một người anh họ gạ gẫm và hình ảnh sách báo khiêu dâm được dùng để cám dỗ tôi.

28. Hãy cương quyết không bao giờ khuyến khích, ngay cả dung túng, sự gạ gẫm của người khác.—Gióp 31:1.

29. Lúc đó cô ta làm việc trễ hơn bình thường để cố trả số tiền phạt vì đã nhận lời gạ gẫm.

30. Phải, 6 năm trước, Don gọi tôi từ Pittsburgh, ông ta bị bắt vì gạ gẫm gái mại dâm tuổi vị thành niên.

31. Có lần, khi bị một tên kia gạ gẫm, mình làm mặt nghiêm và quát: ‘Bỏ tay ra!’, rồi đi một mạch khỏi đó”.—Ellen

32. Điều này cũng bao gồm việc gạ gẫm trẻ vị thành niên thực hiện các hành vi tình dục, còn gọi là “dụ dỗ”.

33. Và tinh vi hơn, nó có tác dụng cho mọi lời nói ẩn ý liên quan đến sự phủ nhận xác đáng: các vụ hối lộ, đe dọa, đề nghị, gạ gẫm…

34. Khi chống lại sự gạ gẫm vô luân của vợ Phô-ti-pha, Giô-sép cương quyết nói: “Thế nào tôi dám làm điều đại-ác dường ấy, mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời sao?”

35. Cảnh sát Boston phân biệt sự gạ gẫm tích cực, hay ăn xin hung hăng, so với việc ăn xin thụ động, ví dụ ăn xin tại một cửa hàng với một chiếc cốc trong tay nhưng không nói gì.

36. Vui mừng vì Stella có để ý đến mình, Ted gạ hỏi cô hẹn hò cùng anh trong buổi trị liệu cuối cùng, nhưng cô nói mình không có thời gian cho việc hẹn hò vì đã có một đứa con gái.

37. Để bảo vệ người dùng của chúng tôi và duy trì chất lượng của quảng cáo mà chúng tôi hiển thị, chúng tôi không cho phép các quảng cáo và trang web yêu cầu hoặc gạ gẫm sử dụng chương trình trình quay số.

38. Vào tháng 8 năm 1943, ông tự khai báo cho đặc vụ của Dự án Manhattan biết rằng George Eltenton, người ông không quen biết, đã gạ gẫm lấy bí mật hạt nhân ở ba người dưới quyền ông ở Los Alamos nhân danh Liên Xô.

39. Chúng tôi không cho phép spam. Spam có thể bao gồm nội dung không mong muốn, không liên quan hoặc nội dung quảng cáo do một chương trình tự động tạo ra, nội dung lặp đi lặp lại, hoặc bất cứ nội dung gì có dấu hiệu chứa ý đồ gạ gẫm hàng loạt.

40. Giờ thì tôi đã hiểu ra bản chất của việc mình làm vào những khi ấy, chính là dùng lời nói rẻ mạt để gạ lấy nỗi đau của anh, mang nó về đánh bóng, rồi tìm cách đem đổi nó lấy niềm tin của anh với tên gọi mới rất mĩ miều là “tự do”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *