Ngày đăng : 20/04/2018, 09 : 12

Giáo trình đi kèm với
AUDIO: https://ouo.io/hBf7vH
Chúc các bạn tự học guitar thành công, tài liệu di mình sưu tầm từ nguồn trên mạng, được hướng dẫn bởi anh Hiển Râu huyền thoại, cho nên các bạn cứ yên tâm về chất lượng. Giáo trình Tuhocdan.com sưu tầm Internet “Hướng dẫn viên Guitar” cộng đồng đàn biết đến, anh Nguyễn Thượng Hiển, hay gọi “Hiển Râu” Các bạn tải in thành sách tập luyện Giáo trình để tham khảo thêm, phù hợp với bạn tập qua chút Guitar tốt, đọc dễ hiểu Giáo trình bao gồm 49 trang nội dung, nói nhịp âm nhạc nhịp 2/4, nhịp 3/4, nhịp 4/4… tương ứng với nhịp điệu (Ví dụ, điệu slow, điệu ballad…) đánh điệu áp dụng Guitar Cá nhân thấy giáo trình chưa tối ưu lắm, bạn hoàn thiện thêm kiến thức lý thuyết, hiểu nguyên lý vận hành đệm hát, khơng phải giáo trình giúp bạn tự học đàn Mà bạn phải biết chơi đàn guitar bập bẹ rồi, sau tải giáo trình để xem thêm Nếu bạn tâm tham khảo qua giáo trình này, đọc xong, bạn cần rõ tương tác yếu tố: Nhịp Điệu áp dụng Cách đánh Điệu Guitar Tuhocdan.com chúc bạn học đàn vui vẻ! Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com MỤC LỤC Trang Nội Dung Tìm hiểu phận đàn Guitar Phân biệt đàn Guitar Acoustic Guitar Classic Lời khuyên chọn đàn phù hợp Hướng dẫn chỉnh dây đàn xác Tìm hiểu Hợp Âm Hợp âm ? Ví dụ xem Hợp Âm Nhịp 2/4 4/4 – Nói qua nhịp quen thuộc 10 Tìm hiểu điệu Slow Suft (nhịp 4/4) 11 Tìm hiểu điệu Ballad (nhịp 4/4) 12 Tìm hiểu điệu Disco (nhịp 2/4) 13 Tìm hiểu điệu Blue (nhịp 2/4) 14 Nhịp 3/4 15 Tìm hiểu điệu Valse (nhịp 3/4) 16 Nhịp 6/8 17 Tìm hiểu điệu Slow Rock (nhịp 6/8) 18 Ví dụ số hát thuộc nhịp 2/4 32 Ví dụ số hát thuộc nhịp 4/4 48 Ví dụ số hát thuộc nhịp 3/4 52 Ví dụ số hát thuộc nhịp 6/8 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 10 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 42 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 43 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 44 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 45 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 46 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 47 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 48 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 49 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 50 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 51 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 52 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 53 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 54 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 55 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com 56 Giáo trình tổng hợp từ website: Tuhocdan.com … đàn phù hợp Hướng dẫn chỉnh dây đàn xác Tìm hiểu Hợp Âm Hợp âm ? Ví dụ xem Hợp Âm Nhịp 2/4 4/4 – Nói qua nhịp quen thuộc 10 Tìm hiểu điệu Slow Suft (nhịp 4/4) 11 Tìm hiểu điệu Ballad (nhịp 4/4)

– Xem thêm –

Xem thêm: Giáo trình đệm hát Guitar, Giáo trình đệm hát Guitar

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *