Bộ néo cáp quang là thiết bị vô cùng quan trọng khi triển khai các dự án kéo cáp quang khoảng vượt ADSS hoặc cáp quang điện lực OPGW, bộ có tác dụng néo giữ sợi cáp quang hay để chuyển hướng tuyến cáp quang tại những đoạn gấp khúc, bộ néo cáp quang có các loại néo 1 hướng, néo cáp 2 hướng tùy theo từng vị trí lắp đặt. Néo cáp quang được phân chia tùy theo chủng loại cáp quang ADSS nên có các loại néo cáp khoảng vượt 100, néo cáp khoảng vượt 200, đến néo cáp khoảng vượt 500 hay 900.

Neo-cap-quang

Trong quy trình thiết kế, việc giám sát được những phụ kiện đi kèm trong quy trình néo cáp giúp cho người mua tránh trường hợp việc thiếu vật tư trong quy trình thiết kế giúp tiết kiệm ngân sách và chi phí được ngân sách lẫn thời hạn quá trình. Viễn Thông Xanh xin san sẻ cho quý vị một vài cách đo lường và thống kê phụ kiện khi kiến thiết kéo cáp .

Cách tính này áp dụng cho một cuộn cáp có chiều dài 3000m

1.Cáp quang treo 12-24 sợi hình số 8:

Phụ kiện sử dụng để treo cáp 8F gồm có :
+ bộ gông G3 : dùng để bắt vào cột treo cáp và giữ bộ kẹp cáp hai rãnh ba lỗ
+ Bulong xuyên tâm : Có tính năng xuyên qua cột treo cáp và giữ bộ kẹp cáp hai rãnh ba lỗ ( khi dùng Bulong xuyên tâm thì không dùng thêm Gông G3 hoặc ngược lại )
+ bộ kẹp cáp hai rãnh ba lỗ : dùng để gắn vào bộ Gông G3 hay bulong xuyên tâm để bắt vào dây rường của cáp để giữ cáp treo một cách cố định và thắt chặt .
Theo định mức chuẩn, một cuộn cáp khoảng chừng 3000 m sẽ có 60 khoảng chừng vượt 50 m tương tự với 61 cột, với số lượng phụ kiện treo cáp được phân chia như sau :
+ Bulong xuyên tâm + Gông G3 = 61 bộ ( tùy thuộc vào việc khảo sát tuyến trong thực tiễn mà những đơn vị chức năng khảo sát sẽ đưa ra tỷ suất sử dụng giữa Gông G3 và Bu long xuyên tâm )
+ Kẹp cáp hai rãnh ba lỗ = 61 bộ

2.Cáp quang treo ADSS 12-24 khoảng vượt 100m:bo-treo-neo-cap

Phụ kiện sử để treo cáp ADSS KV100 gồm có :

+ bộ treo : dùng để giữ và đỡ cáp tại mỗi cột

+ bộ néo : dùng để chuyển hướng dây cáp khi đổi hướng tuyến triển khai

+ bộ gông G0 : dùng để gắn lên cột treo cáp để có vị trí bắt bộ treo hoặc bộ néo
Theo định mức chuẩn, một cuộn cáp có độ dài 3000 m sẽ có 30 khoảng chừng vượt 100 m tương tự với 31 cột, với số lượng phụ kiện treo cáp được tính như sau :

+ bộ néo KV100  =  8 bộ

+ bộ treo KV100 = 23 bộ

+ Gông G0 = Bộ treo + Néo = 23 + 8 = 31 bộ
Tuy nhiên, trong trong thực tiễn tiến hành cáp ADSS KV100 có 1 số ít tuyến cột sẽ có những khoảng chừng vượt khác 100 m của cáp dẫn đến cách tính phụ kiện lúc này sẽ biến hóa :
Đối với khoảng chừng vượt 70 m :
Số lượng gông G0 = 43 bộ
Số lượng treo + néo = 31 bộ x 1.387 = 43 bộ
Đối với khoảng chừng vượt 80 m :
Số lượng gông G0 = 38 bộ
Số lượng treo + néo = 31 bộ x 1.225 = 38 bộ
Đối với khoảng chừng vượt 90 m :
Số lượng gông G0 = 34 bộ
Số lượng treo + néo = 31 bộ x 1.096 = 34 bộ
Đối với khoảng chừng vượt 110 m :
Số lượng gông G0 = 28 bộ
Số lượng treo + néo = 31 bộ x 0.903 = 28 bộ
Đối với khoảng chừng vượt 120 m :
Số lượng gông G0 = 25 bộ
Số lượng treo + néo = 31 bộ x 0.806 = 25 bộ
Số lượng đơn cử bộ treo hoặc néo tại khoảng chừng vượt còn tùy theo địa hình khảo sát trong thực tiễn, từ đó đơn vị chức năng khảo sát sẽ đưa ra tỷ suất quy đổi tương thích nhất .

3.Cáp quang treo ADSS 12-24 sợi với khoảng vượt 150m:

Phụ kiện dùng để treo cáp ADSS KV150 gồm có :

+ bộ treo : dùng để giữ và đỡ cáp tại mỗi cột

+ bộ néo : dùng để chuyển hướng dây cáp khi đổi hướng tuyến triển khai

+ bộ gông G0 : dùng để gắn lên cột treo cáp để có vị trí bắt bộ treo hoặc bộ néo
Theo định mức chuẩn, một cuộn cáp có chiều dài 3000 m sẽ có 20 khoảng chừng vượt 150 m tương ứng với 21 cột, với số lượng phụ kiện treo cáp như sau :
+ bộ néo KV150 = 7 bộ
+ bộ treo KV150 = 14 bộ
+ Gông G0 = Bộ treo + Néo = 14 + 7 = 21 bộ
Đối với những tuyến có khoảng chừng vượt không theo chuẩn 150 m vẫn dùng cáp ADSS khoảng chừng vượt 150 m, cách tính phụ kiện được tính như sau :

  • Đối với khoảng vượt 130m:

Số lượng gông G0 = 25 bộ

Số lượng treo + néo = 21 bộ x 1.15 = 25 bộ

  • Đối với khoảng vượt 140m:

Số lượng gông G0 = 22 bộ
Số lượng treo + néo = 21 bộ x 1.1 = 22 bộ

  • Đối với khoảng vượt 160m:

Số lượng gông G0 = 19 bộ
Số lượng treo + néo = 21 bộ x 0.95 = 19 bộ
Số lượng đơn cử treo hoặc néo tại khoảng chừng vượt trên tùy thuộc vào việc kkhảo sát địa hình trên trong thực tiễn, từ đó đơn vị chức năng khảo sát sẽ đưa ra tỷ suất tương thích nhất .

4.Cáp quang treo ADSS 12-24 sợi khoảng vượt 200m:

Phụ kiện dùng để treo cáp ADSS KV200 gồm có :

+ bộ treo : dùng để giữ và đỡ cáp tại mỗi cột

+ bộ néo : dùng để chuyển hướng dây cáp khi đổi hướng tuyến triển khai

+ bộ gông G0 : dùng để gắn lên cột treo cáp để có vị trí bắt bộ treo hoặc bộ néo
+ bộ chống rung : dùng cho những loại cáp có khoảng chừng vượt từ 200 m trở lên để giảm thiểu tối đa sự giao động của cáp khi chịu lực tác động ảnh hưởng gây rung cáp, giữ cho cáp treo có được sự không thay đổi cao. Tại một vị trí cột có một bộ chống rung gồm hai sợi chống rung đi về hai hướng .

bo-chong-rung-cap-quang

Bộ chống rung
Theo định mức chuẩn, một cuộn cáp có độ 3000 m sẽ có 15 khoảng chừng vượt 200 m tương ứng 16 cột, với số lượng phụ kiện treo cáp được tính như sau :

+ bộ néo KV200  =  6 bộ

+ bộ treo KV200 = 10 bộ

+ Gông G0 = Bộ treo + Néo = 10 + 6 = 16 bộ
+ Chống rung = Gông G0 = 16 bộ
Đối với những tuyến có khoảng chừng vượt không theo chuẩn 200 m vẫn dùng cáp ADSS khoảng chừng vượt 200 m, cách tính phụ kiện như sau :

  • Đối với khoảng vượt 170m:

    Tính toán đúng phụ kiện sẽ giúp việc thi công nhanh chóng và hiệu quả hơn

Số lượng gông G0 = 18 bộ
Số lượng treo + néo = 16 bộ x 1.125 = 18 bộ
Số lượng chống rung = Gông G0 = 18 bộ

  • Đối với khoảng vượt 180m:

Số lượng gông G0 = 17 bộ
Số lượng treo + néo = 16 bộ x 1.0625 = 17 bộ
Số lượng chống rung = Gông G0 = 17 bộ

  • Đối với khoảng vượt 190m:

Số lượng gông G0 = 16 bộ
Số lượng treo + néo = 16 bộ x 1 = 16 bộ
Số lượng chống rung = Gông G0 = 16 bộ

  • Đối với khoảng vượt 210m:

Số lượng gông G0 = 15 bộ
Số lượng treo + néo = 16 bộ x 0.937 = 15 bộ
Số lượng chống rung = Gông G0 = 15 bộ

  • Đối với khoảng vượt 220m:

Số lượng gông G0 = 14 bộ
Số lượng treo + néo = 16 bộ x 0.875 = 14 bộ
Số lượng chống rung = Gông G0 = 14 bộ
Số lượng đơn cử treo hoặc néo tại khoảng chừng vượt trên tùy theo địa hình khảo sát thực tiễn, đơn vị chức năng khảo sát đưa ra tỷ suất cho tương thích .

5.Mua bộ néo cáp ở đâu giá rẻ và chất lượng

Néo cáp là một trong nhất thiết bị vô cùng quan trọng giúp cho toàn bộ hệ thống cáp được an toàn, bảo đảm việc truyền tải dự liệu  một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, việc ước lượng được phụ kiện trong quá trình thi công dây cáp là khâu vô cùng quang trọng trong việc đảm bảo tiến độ của toàn bộ công trình. Trên thị trường hiện nay, vì lợi nhuận trước mắt mà rất nhiều nhà cung cấp đã sử dụng những loại néo cáp k rõ nguồn gốc, kém chất lượng, gây hiệu quả vô cùng nghiêm trọng đến lợi ích của khách hàng. Công ty cổ phần Viễn Thông Xanh Việt Nam chuyên cung cấp bộ néo cáp đầy đủ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng tốt. Đến với VTX quý khách được các chuyên gia tư vấn về sản phẩm, thiết bị mạng cũng như được hưởng những mức giá đảm bảo không nơi nào trên thị trường Việt Nam có thể tốt hơn. Liên hệ ngay biết thêm thông tin về sản phẩm và được hướng dẫn đặt hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Viễn Thông Xanh Việt Nam
VPGD: Số 2 Ngõ 53 Đường Phạm Tuấn Tài, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 04.6662.3616 | Hotline: 0973 497 685 hoặc 0979 354 796
Website: http://139.180.218.5/

4.5 / 5
( 8 Ratings )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *