Nội dung chính

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Giải sách bài tập công nghệ tiên tiến 8 – Bài 4 : Bản vẽ những khối đa diện giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào trong thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :

  Bài 4.1 trang 8 SBT Công nghệ 8: Nêu đặc điểm của các khối đa diện sau:

  a ) Khối lập phương ( hình 4.1 )
  b ) Khối chóp cụt đều có đáy hình vuông vắn ( hình 4.2 ) .
  Dùng vật tư mềm làm thành quy mô những khối đa diện đó .

  Lời giải:

  a ) Khối lập phương ( hình 4.1 ) có sáu mặt đều là hình vuông vắn bằng nhau .
  b ) Khối chóp cụt đều đáy hình vuông vắn ( hình 4.2 ) xuất hiện đấy là hai hình vuông vắn bằng nhau, bốn mặt bên là bốn hình thang cân đối nhau .

  Bài 4.1 trang 8 SBT Công nghệ 8: Nêu đặc điểm của các khối đa diện sau:

  a ) Khối lập phương ( hình 4.1 )
  b ) Khối chóp cụt đều có đáy hình vuông vắn ( hình 4.2 ) .
  Dùng vật tư mềm làm thành quy mô những khối đa diện đó .

  Lời giải:

  a ) Khối lập phương ( hình 4.1 ) có sáu mặt đều là hình vuông vắn bằng nhau .
  b ) Khối chóp cụt đều đáy hình vuông vắn ( hình 4.2 ) xuất hiện đấy là hai hình vuông vắn bằng nhau, bốn mặt bên là bốn hình thang cân đối nhau .

  Bài 4.2 trang 8 SBT Công nghệ 8: Ba hình chiếu của khối lập phương (hình 4.1) là hình gì? Hãy vẽ ba hình chiếu cảu khối lập phương đó.

  Lời giải:

  Ba hình chiếu của khối lập phương là hình vuông vắn bằng nhau ( xem hình 4.1 tl ) .

  Bài 4.2 trang 8 SBT Công nghệ 8: Ba hình chiếu của khối lập phương (hình 4.1) là hình gì? Hãy vẽ ba hình chiếu cảu khối lập phương đó.

  Lời giải:

  Ba hình chiếu của khối lập phương là hình vuông vắn bằng nhau ( xem hình 4.1 tl ) .

  Bài 4.3 trang 8 SBT Công nghệ 8: Hình chiếu bằng của khối chốp cụt đều(hình 4.2) là hình gì? Hãy vẽ ba hình chiếu của khối cụt đều đó.

  Lời giải:

  Xem thêm: Tam giác.

  Hình chiếu bằng của khối chóp cụt đều là hai hình vuông vắn bằng hai hình vuông vắn của hai đáy với 4 đoạn thẳng nối những đỉnh tương ứng của 2 hình vuông vắn ( xem hình 4.2 tl ) .

  Bài 4.3 trang 8 SBT Công nghệ 8: Hình chiếu bằng của khối chốp cụt đều(hình 4.2) là hình gì? Hãy vẽ ba hình chiếu của khối cụt đều đó.

  Lời giải:

  Hình chiếu bằng của khối chóp cụt đều là hai hình vuông vắn bằng hai hình vuông vắn của hai đáy với 4 đoạn thẳng nối những đỉnh tương ứng của 2 hình vuông vắn ( xem hình 4.2 tl ) .

  Bài 4.4 trang 8 SBT Công nghệ 8: Nếu đặt mặt đáy của khối chóp cụt đều(hình 4.2) song song với mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng cảu khối chóp cụt đều là hình gì? Hãy vẽ ba hình chiếu của khối chốp cụt đều trong ba trường hợp này.

  Lời giải:

  Nếu mặt dưới của hai khối chóp cụt đều ( hình 4.2 ) song song với mặt phẳng hình chiếu đứng thì hình chiếu đứng của hai khối chóp cụt đều là hai hình vuông vắn của hai đáy với bốn đoạn thẳng nối hai đỉnh tương ứng của hai hình vuông vắn đó ( xem hình 4.3 tl ) .

  Bài 4.4 trang 8 SBT Công nghệ 8: Nếu đặt mặt đáy của khối chóp cụt đều(hình 4.2) song song với mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng cảu khối chóp cụt đều là hình gì? Hãy vẽ ba hình chiếu của khối chốp cụt đều trong ba trường hợp này.

  Lời giải:

  Nếu dưới mặt đáy của hai khối chóp cụt đều ( hình 4.2 ) song song với mặt phẳng hình chiếu đứng thì hình chiếu đứng của hai khối chóp cụt đều là hai hình vuông vắn của hai đáy với bốn đoạn thẳng nối hai đỉnh tương ứng của hai hình vuông vắn đó ( xem hình 4.3 tl ) .

  Bài 5.1 trang 8 SBT Công nghệ 8: Cho các hình chiếu đứng 1,2,3 (hình 5.1) của các vật thể A, B, C (hình 5.1).

  a ) Hãy đánh dấy ( x ) vào ô thích hợp của bảng 5.1 để chỉ rõ sự đối sánh tương quan giữa những hình chiếu với những vật thể đó .
  Bảng 5.1
  b ) Vẽ ba hình chiếu của những vậ thể A, B, C. Các hình chiếu bằng của những vật thể có đặc thù gì ?
  c ) Dùng vật tư mềm làm quy mô những vật thể đó .

  Lời giải:

  a )
  Bảng 5.1
  b ) Xem những hình 5.1 tl ( A, B, C ). Các hình chiếu bằng của những vật thể A, B, C giống nhau .

  Bài 7.1 trang 11 SBT Công nghệ 8: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay:

  a ) Đọc những bản vẽ 1,2,3,4 ( hình 7.1 ) và so sánh với những vật thể A, B, C, D ( hình 7.2 ) bằng những ghi lại ( x ) vào bảng 7.1 .
  b ) Xác định mỗi vật thể ( hình 7.2 ) được tạo thành từ những khối hình học nào, bằng cách đánh đấu ( x ) vào bảng 7.2 .
  Bảng 7.1 .

  Bảng 7.2.

  Xem thêm: Tam giác.

  Lời giải:

  a ) b )

  Source: http://139.180.218.5
  Category: tản mạn

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *