Tone gốc G của Mỹ Linh

Hoa vẫn

[G]

hồng trước sân nhà

[Am]

tôi

Chim vẫn

[Bm7]

hót sau vườn

[C]

nhà tôi

Giọt nắng bâng

[Am]

khuâng ,

giọt

[D]

nắng rơi rơi

[G]

bên thềm____

[D / F #]

Bài hát bâng

[Em]

khuâng ,

bài

[Em / D]

hát mang bao

[C]

kỷ niệm

[A / C #]

những ngày

[D]

đã qua …

Lâu lắm

[G]

rồi em không đến

[Bm]

chơi

Cây sen

[Em]

đá lá bạc như

[C]

vôi …

Sỏi đá rêu

[Am]

phong ,

sỏi

[D]

đá chưa quên

[G]

chân người_____

[D / F #]

Bài hát rêu

[Em]

phong ,

bài

[Em / D]

hát viết không

[C]

nên lời ,

[A / C #]

đã vội

[G]

lãng quên

Bài

[G]

hát tìm trong

[D / F #]

nỗi

nhớtừng ngày

[Em]

bình yên______

[D]

_____

Bài

[C]

hát tìm trong ký

[D]

ức cuộc tình

[G]

đầu tiên_______

[D / F #]

Trả lại cho

[Am]

tôi_______

[Am]

_____trả lại

[Bm]

cho em_____

[E]

Trả về hư

[Am]

không, giọt

[D7]

nắng bên

[G]

thềm ……….

Hoa vẫn

[G]

hồng trước sân nhà

[Am]

tôi

Chim vẫn

[Bm7]

hót sau vườn

[C]

nhà tôi

Một sớm mai

[Am]

kia

chợt

[D]

thấy hư vô

[G]

trong đời …

[D / F #]

Người vẫn

[Em]

đâu đây ,

người

[Em / D]

cũng đã như

[C]

xa rồi ,

[A / C #]

chỉ là

[D]

thế thôi

Khi thấy

[G]

buồn em cứ đến

[Bm]

chơi

Chim vẫn

[Em]

hót sau vườn đấy

[C]

thôi …

Chỉ có trong

[Am]

tôi ,

ngày

[D]

đã sang đêm

[G]

lâu rồi …

[D / F #]

Bài hát cho

[Em]

em giờ

[Em / D]

đã

hát cho

[C]

mọi người

[A / C #]

để rồi

[G]

lãng quên

Bài

[G]

hát tìm trong khói

[D / F #]

thuốc từng giờ

[Em]

bình yên_____

[D]

Bài

[C]

hát tìm trong nuối

[D]

tiếc một chiều hoàng

[G]

hôn____

[D / F #]

Còn lại trong

[Am]

tôi_____

[Am]

_____ còn lại

[Bm]

trong em_____

[E]

Chỉ là lung

[Am]

linh, giọt

[D7]

nắng bên

[G]

thềm …..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *