Intro :

[

D

]

[F # m]

[Bm]

[A]

x2

Ver 1 :

câu tạm biệt em

[D]

nói trên môi ,

Anh biết đây là đêm

[F # m]

cuối bên nhau mà thôi

Nhìn lại từng khoảnh

[Bm]

khắc từng sống sót

[A]

Ta từng khờ dại

[G]

Mắt em nhòa đi

[D]

mascara

Em trách anh không đi

[F # m]

đến nơi gọi là nhà

Dù vạn ngày cũng

[Bm]

chẳng để lại gì

[A]

Tim mình thầm thì

[G]

Chorus :

Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi

[D]

hai giờ đêm

Mình còn lại gì ngoài ngày dường

[F # m]

như dài thêm

Nụ cười mà ta vô tình

[Bm]

bỏ lại

Trên môi em sớm

[A]

mai

Dù xa

[G]

khuất

Mình còn lại gì ngoài ngàn lời

[D]

yêu đã trao

Mình còn lại gì ngoài tình đã

[F # m]

phai từ hôm nào

Lại một ngày trôi đi về

[Bm]

mây ngàn

Em đi cùng đêm

[A]

tàn

Mờ sương

[G]

khói

[D]

[F # m]

[Bm]

[A]

[G]

Ver 2 :

Câu tạm biệt em

[D]

nói trên môi ,

Anh biết đây là đêm

[F # m]

cuối say mà thôi

Nhìn lại từng khoảnh

[Bm]

khắc từng sống sót

Ta từng khờ

[A]

dại

[G]

Mắt em nhòa đi

[D]

mascara

Em trách anh không đi

[F # m]

đến nơi gọi là nhà

Dù vạn ngày cũng

[Bm]

chẳng để lại gì

[A]

Tim mình thầm thì

[G]

Chorus : x 3

Mình còn lại gì ngoài cuộc gọi

[D]

hai giờ đêm

Mình còn lại gì ngoài ngày dường

[F # m]

như dài thêm

Nụ cười mà ta vô tình

[Bm]

bỏ lại

Trên môi em sớm

[A]

mai

Dù xa

[G]

khuất

Mình còn lại gì ngoài ngàn lời

[D]

yêu đã trao

Mình còn lại gì ngoài tình đã

[F # m]

phai từ hôm nào

Lại một ngày trôi đi về

[Bm]

mây ngàn

Em đi cùng đêm

[A]

tàn

Mờ sương

[G]

khói

Câu tạm biệt em

[D]

nói trên môi ,

Anh biết đây là đêm

[F # m]

cuối say mà thôi

Nhìn lại từng khoảnh

[Bm]

khắc từng sống sót

Ta từng khờ

[A]

dại

[G]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *