Tone Ngân Khánh Em : Capo 2

1. Rồi có một

[Dm]

ngày, sẽ một

[C]

ngày chinh chiến

[Am]

tàn

Anh chẳng còn

[Dm]

chi, chẳng còn

[Bb]

chi ngoài con tim

[C]

héo em

[F]

ơi

[A]

Xin trả lại

[Dm]

đây, bỏ lại

[Bb]

đây thép gai

[C]

giăng với lũy hào

[F]

sâu

Lỗ châu

[Gm]

mai với những địa

[Dm]

lôi, đã bao

[A]

phen máu anh

[Bb]

tuôn

Cho còn

[C]

lại đến mãi bây

[A7]

giờ .

2. Trả súng đạn

[Dm]

này khi sạch

[C]

nợ sông núi

[Am]

thù

Anh trở về

[Dm]

quê, trở về

[Bb]

quê tìm tuổi thơ

[C]

mất năm

[F]

nao

[A]

Vui cùng ruộng

[Dm]

nương cùng đàn

[Bb]

trâu với cây

[C]

đa khóm trúc hàng

[F]

cau ,

Với con

[Gm]

đê có chiếc cầu

[Dm]

tre đã bao

[A]

năm vắng chân

[Bb]

anh ,

Nên trở

[C]

thành hoang phế rong

[Dm]

rêu

ĐK :

Rồi anh

[

Am

]

sẽ dựng căn nhà

[Dm]

xưa

Rồi anh

[C]

sẽ đón cha mẹ

[F]

về

Rồi anh

[Dm]

sẽ sang thăm nhà

[Bb]

em

Với miếng

[C]

cau, với miếng

[Bb]

trầu, ta

[A]

làm lại từ

[A7]

đầu .

Rồi anh

[Am]

sẽ dìu em tìm

[Dm]

thăm

Mộ bia

[C]

kín trong nghĩa trang

[F]

buồn

Bạn anh

[Dm]

đó đang say ngủ

[Bb]

yên

Xin cám

[C]

ơn, xin cám

[Bb]

ơn người nằm

[A]

xuống .

3. Để có một

[Dm]

ngày, có một

[C]

ngày cho chúng

[Am]

mình

Ta lại gặp

[Dm]

ta, còn vòng

[Bb]

tay lan rộng ra thương

[C]

mến bao

[F]

la

[A]

Chuông chùa làng

[Dm]

xa chiều lại

[Bb]

vang nhà bếp ai

[C]

lên khói ấm tình

[F]

thương

Bát cơm

[Gm]

rau thắm mối tình

[Dm]

quê, có con

[A]

trâu, có nương

[Bb]

dâu

Thiên đường

[C]

này mơ ước bao

[Dm]

lâu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *