Hợp âm mi 7 piano – E7 chord piano – E7 piano – E dominant 7th chord piano là hợp âm 4 nốt gồm các nốt E – G# – B – D, hợp âm E7 – E dominant seventh chords (bao gồm cả hợp âm đảo) được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboard.

Hợp âm mi 7 piano – E7 chord piano về cấu trúc

Giải thích: Hợp âm mi 7 piano bao gồm 4 nốt (Mi – Sol thăng – Si – Rê). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm E7. Bạn có thể thấy 4 nốt (E – G# – B – D) của hợp âm E7 chord được đánh dấu dưới đây.

Ở bài viết trước, chúng tôi đã chia sẻ đến bạn hợp âm E major rồi. Bạn còn nhớ hợp âm mi trưởng này chứ, để xây dựng hợp âm E7 chord thật đơn giản chỉ cần thêm nốt bậc 7 là D là bạn đã có hợp âm E7 piano chord rồi đấy.

E7 piano – E dominant 7 th chord piano về thế bấm và thể hợp âm

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm E7  một cách thuận lợi như sau:

Hợp âm E7 piano – E dominant 7th chord piano ở thể nền là hợp âm với nốt E là nốt chủ âm: Bao gồm các nốt lần lượt là (E – G# – B – D).

Hợp âm E7 piano – E dominant 7th chord piano ở thể đảo 1 E7/G# là hợp âm với nốt G# là nốt nền: Bao gồm các nốt lần lượt là (G# – B – D – E).

Hợp âm E7 piano – E dominant 7th chord piano ở thể đảo 2 E7/B là hợp âm với nốt B là nốt nền: Bao gồm các nốt lần lượt là (B – D – E – G#).

Hy vọng với chia sẻ về hợp âm E7 piano – E7 chord piano trên đây sẽ giúp bạn nắm bắt kiến thức hợp âm này hiệu quả hơn và ứng dụng nó trên đàn piano tốt hơn nhé.

Chủ đề quan tâm

hợp âm mi 7
hợp âm mi 7 guitar
hợp âm mi 7 organ
hợp âm mi 7 piano
hợp âm mi 7 ukulele
cách bấm hợp âm mi 7
thế bấm hợp âm mi 7
cách đánh hợp âm mi 7
cách bấm hợp âm mi thứ 7
e dominant 7th chord piano
e7 chord
e7 chord guitar
e7 chord piano
e7 chord notes
e7 chord easy
e7 chord variations
e7 chord chart
e7 chord piano notes
e7 piano chord
e7 piano chord notes
e7 piano note
e7 piano chord chart
piano e7#9
piano e7 second inversion
e7/g# piano chord
e7#5 piano
e7/b piano chord
e7 chord piano finger position
e7#11 piano
e7 chord piano left hand
e7sus piano chord
e7alt piano
e7 piano acorde
e7 piano accord
e7 piano akkoord
e7 piano ackord
e7/b piano

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *