Nếu là

[

Bm

]

anh, thì anh

[F # m]

sẽ, dành cho

[A]

em những ngày hạnh

[D]

phúc

Nếu là

[Bm]

anh, thì anh

[F # m]

sẽ, nắm tay

[A]

em không khi nào

[Bm]

buông .

Anh sẽ

[Bm]

không, làm em

[F # m]

khóc, anh sẽ

[A]

không khi nào như

[D]

thể

Anh sẽ

[Bm]

cố, làm tất

[F # m]

cả, để cho

[A]

em tháng ngày bình

[Bm]

yên .

ĐK :

Nếu là

[Bm]

anh, thì anh

[F # m]

sẽ, dành yêu

[A]

thương đến em mỗi

[D]

ngày

Khi màn

[F # m]

đêm, nhẹ buông

[A]

xuống, anh sẽ

[F # m]

ru em giấc ngủ

[Bm]

ngon .

Anh sẽ

[Bm]

như, là cơn

[F # m]

gió, làm em

[A]

quên hết bao muộn

[D]

phiền

Anh sẽ

[F # m]

nâng niu vòng tay

[A]

ấy, không để

[F # m]

em một ngày xa

[Bm]

anh .

.

Nếu là

[Bm]

anh, thì anh

[F # m]

sẽ, dành cho

[A]

em những ngày hạnh

[D]

phúc

Nếu là

[Bm]

anh, thì anh

[F # m]

sẽ, bên

[A]

em không khi nào

[Bm]

xa .

Anh sẽ

[Bm]

không, làm em

[F # m]

khóc, anh sẽ

[A]

không khi nào như

[D]

thể

Anh sẽ

[Bm]

cố, làm tất

[F # m]

cả, cho

[A]

em tháng ngày bình

[Bm]

yên .

ĐK :

Nếu là

[Bm]

anh, thì anh

[F # m]

sẽ, dành yêu

[A]

thương đến em mỗi

[D]

ngày

Khi màn

[F # m]

đêm, nhẹ buông

[A]

xuống, anh sẽ

[F # m]

ru em giấc ngủ

[Bm]

ngon .

Anh sẽ

[Bm]

như, là cơn

[F # m]

gió, làm em

[A]

quên hết bao muộn

[D]

phiền

Anh sẽ

[F # m]

nâng niu vòng tay

[A]

ấy, không để

[F # m]

em một ngày xa

[Bm]

anh .

.

Nếu là

[Bm]

anh, thì anh

[F # m]

sẽ, cùng em

[A]

đi hết con đường

[D]

dài

Khi buồn

[Bm]

đau và khi hạnh

[F # m]

phúc, luôn có

[A]

anh bên cạnh em

[Bm]

thôi .

Nếu là

[Bm]

anh, anh sẽ

[F # m]

hứa, dù mai

[A]

sau hay đến bây

[D]

giờ

Em sẽ

[Bm]

luôn là tất

[F # m]

cả, em vẫn

[A]

luôn chiếm trọn tim

[Bm]

anh .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *