Hợp âm fa thăng thứ – F#m piano chord notes – F# minor chord piano – F# minor triad là hợp âm 3 nốt gồm F# – A – C#, hợp âm F#m – F# Minor Chord (bao gồm cả hợp âm đảo) thường được chơi trên bàn phím đàn Piano và Organ keyboard.

Hợp âm fa thăng thứ – F # m piano chord notes về cấu trúc

Giải thích: Hợp âm Fa thăng thứ là một bộ ba gồm 3 nốt (Fa thăng – La – Đô thăng). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm Fa thăng thứ. Bạn có thể thấy 3 nốt của hợp âm F#m được đánh dấu dưới đây.

Hợp âm thứ gồm quãng 3 thứ + quãng 3 thứ vì vậy để xây dựng hợp âm F#m bạn sử dụng nốt F# A là 1 quãng 3 thứ và A – C# là quãng 3 thứ. Bạn còn nhớ hợp âm fa thăng thứ chứ, hãy dùng hợp âm F# major chord và hạ nốt bậc 3 là A xuống A sẽ ra hợp âm F#m nhé !

F # minor chord piano – F # minor triad về thế bấm và những thể của hợp âm

Cách bấm hợp âm fa thăng thứ – F # m chords trên đàn piano

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm Fa thăng thứ một cách thuận lợi như sau:

Tay Trái: Ngón út  , ngón giữa, ngón cái

Tay Phải: Ngón cái, ngón giữa, ngón út

Các thể của hợp âm F # minor triad

Hợp âm fa thăng thứ ở thể nền

Hợp âm Fa thăng thứ ở thể nền F# major chord: Là một hợp âm với nốt F# là nốt trầm. Bao gồm ba nốt (F# – A– C#)

Hợp âm fa thăng thứ ở thể hòn đảo 1 F # / A

Hợp âm Fa Thăng thứ đảo F#/A: Là một hợp âm với nốt A là nốt trầm: Bao gồm ba nốt (A – C# – F#)

Hợp âm fa thăng thứ ở thể hòn đảo 2 F # / C #

Hợp âm Fa Thăng thứ đảo F#/C#: Là một hợp âm với nốt C# là nốt trầm: Bao gồm ba nốt (C# – F# – A)

Hy vọng với chia sẻ trên đây về hợp âm F#m – F# minor chord cũng như cách đánh hợp âm fa thăng thứ sẽ giúp bạn nắm bắt kiến thức hợp âm và ứng dụng tốt hơn trong việc chơi piano nhé !

Chủ đề quan tâm

hợp âm fa thăng thứ
hợp âm fa thăng thứ guitar
hợp âm fa thăng thứ organ
cách bấm hợp âm fa thăng thứ
cách đánh hợp âm fa thăng thứ
f#m piano
f#m piano chord
f#m piano chords
f#m piano scale
f#m piano chord notes
f#m piano acordes
f#m piano accord
f#m piano akkoord
f#m piano key
f#m piano chord scale
f#m piano chord sound
f#m 7 piano
f#m/b chord piano
f#m chord
f#m chord piano
f#m chords
f#m chord ukulele
f#m chord easy
f#m chord guitar easy
f#m chords guitar
f#m chords piano
f#m chord piano notes
f#m chord keyboard
f#m chord alternative
f#m chord progression
f#m chordd
f#m chord gitar
f#m chord notes
f#m chord mandolin
f#m chord variations
f#m chord piano finger position
f#m chord diagram
f#m chord substitute
f#m chord acoustic guitar
f#m chord acoustic
f#m chord alternate
f#m/a chord
f#m/a chord piano
f#m add 9 guitar chord
f#m add9 chord
f.d.m angan chord
f#m chord capo 2
am/f#m chord
f# minor chord
f# minor chord piano
f# minor chord progression
f# minor chord ukulele
f# minor chord notes
f# minor chord on guitar
f# minor chord scalef# minor piano
f# minor piano scale
f# minor piano chords
f# minor piano chord progression

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *