Hợp âm viết ở tone

[

Am

]

[F]

Mùa xuân có

[G]

em như chưa bắt

[Em]

đầu

[Am]

[F]

Và cơn gió

[G]

như khẽ mơn man

[Em]

lay từng nhành hoa rơi

[Am]

[F]

Em đã bước

[G]

tới như em đã

[Em]

từng

[Am]

[F]

Chạy trốn với

[G]

anh đến cánh đồng

[Asus4]

xanh

[A]

Khúc

[F]

nhạc hoà cùng nắng

[G]

chiều dịu dàng êm ả để

[Em]

mình gần lại

[Am]

mãi

Nói

[F]

lời rỉ tai những

[G]

điều ngay thật đã

[C]

giữ trong tim mình

[C7]

Những

[F]

chặng đường dài ngỡ

[G]

mình mệt nhoài đã

[Em]

một lần gục

[Am]

ngã

Tháng

[F]

tư có em ở

[G]

đây nhìn tôi mỉm

[Asus4]

cười

[A]

ĐK :

Những cánh hoa phai

[F]

tàn thật

[G]

nhanh, em có bay

[Em]

xa, em có đi

[Am]

xa mãi

Tháng tư đôi lúc

[F]

thật mong

[G]

mạnh để mình nói

[C]

ra những câu chân thực

[C7]

Giá như tôi một

[F]

lần tin

[G]

em, cô gái tôi

[Em]

thương, này hoá theo

[Am]

mây gió

Để

[F]

lại tháng

[Em]

tư ở

[Am]

đó

[F]

Mùa xuân mất

[G]

em như đã bắt

[Em]

đầu

[Am]

[F]

Và cơn gió

[G]

như khẽ vô tình

[Em]

lấy từng nhành hoa rơi

[Am]

[F]

Em vội xa

[G]

khuất

[Em]

theo tia nắng

[Am]

chiều

[F]

Để lại dấu

[G]

chân giữa cánh đồng

[Asus4]

xanh

[A]

Khúc

[F]

nhạc thầm lặng giữa

[G]

chiều muộn màng để

[Em]

mình gần lại

[Am]

mãi

Nói

[F]

lời rỉ tai những

[G]

điều ngay thật đã

[C]

giữ trong tim mình

[C7]

Những

[F]

chặng đường dài ngỡ

[G]

mình mệt nhoài đã

[Em]

một lần gục

[Am]

ngã

Tháng

[F]

tư ánh sao phía

[G]

xa tự nhiên dần

[Asus4]

tàn

[A]

ĐK :

Những cánh hoa phai

[F]

tàn thật

[G]

nhanh, em có bay

[Em]

xa, em có đi

[Am]

xa mãi

Tháng tư đôi lúc

[F]

thật mong

[G]

manh để mình nói

[C]

ra những câu chân thực

[C7]

Giá như tôi một

[F]

lần tin

[G]

em, cô gái tôi

[Em]

thương, nay hoá theo

[Am]

mây gió

Để

[F]

lại tháng

[G]

tư ở

[Asus4]

đó

[A]

! ! !

[F]

Và tôi sẽ

[G]

sống như những

[Em]

gì em từng

[Am]

[F]

Và tôi sẽ

[G]

bước tiếp trên con

[Em]

mình đã chọn

[Am]

[F]

Và khi tôi

[G]

chết sẽ mỉm

[Em]

cười khi gặp

[Am]

em

Khẽ

[F]

chào cô gái tháng

[G]

tư của

[Asus4]

tôi

[A]

ĐK :

Những kỷ niệm phai

[F]

tàn thật

[G]

nhanh, em đã bay

[Em]

xa, em đã đi

[Am]

xa mãi

Tháng tư đôi lúc

[F]

thật mong

[G]

manh để mình nói

[C]

ra những câu chân thực

[C7]

Giá như tôi một

[F]

lần tin

[G]

em, cô gái tôi

[Em]

thương, nay hoá theo

[Am]

mây gió

Để

[F]

lại tháng

[G]

tư xa

[A]

mãi

Để

[F]

lại tháng

[G]

tư mình

[Asus4]

anh

[A]

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *