JVP: Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh

JVP có nghĩa là gì ? JVP là viết tắt của Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh. Nếu bạn đang truy vấn phiên bản không phải tiếng Anh của chúng tôi và muốn xem phiên bản tiếng Anh của Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh, vui mắt cuộn xuống dưới cùng và bạn sẽ thấy ý nghĩa của Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh trong ngôn từ tiếng Anh. Hãy nhớ rằng chữ viết tắt của JVP được sử dụng thoáng đãng trong những ngành công nghiệp như ngân hàng nhà nước, máy tính, giáo dục, kinh tế tài chính, cơ quan và sức khỏe thể chất. Ngoài JVP, Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh hoàn toàn có thể ngắn cho những từ viết tắt khác .

JVP = Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh

Tìm kiếm định nghĩa chung của JVP? JVP có nghĩa là Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh. Chúng tôi tự hào để liệt kê các từ viết tắt của JVP trong cơ sở dữ liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong các định nghĩa của JVP bằng tiếng Anh: Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh. Bạn có thể tải về các tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn bè của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok.
Tìm kiếm định nghĩa chung của JVP ? JVP có nghĩa là Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh. Chúng tôi tự hào để liệt kê những từ viết tắt của JVP trong cơ sở tài liệu lớn nhất của chữ viết tắt và tắt từ. Hình ảnh sau đây Hiển thị một trong những định nghĩa của JVP bằng tiếng Anh : Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh. Bạn hoàn toàn có thể tải về những tập tin hình ảnh để in hoặc gửi cho bạn hữu của bạn qua email, Facebook, Twitter, hoặc TikTok .

JVP: Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh

Ý nghĩa của JVP bằng tiếng Anh

Như đã đề cập ở trên, JVP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện cho Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh. Trang này là tất cả về từ viết tắt của JVP và ý nghĩa của nó là Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh. Xin lưu ý rằng Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh không phải là ý nghĩa duy chỉ của JVP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của JVP, vì vậy hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho tất cả các ý nghĩa của JVP từng cái một.

Định nghĩa bằng tiếng Anh: Jugular Venous Pressure

Ý nghĩa khác của JVP

Bên cạnh Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh, JVP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của JVP, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

Bên cạnh Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh, JVP có ý nghĩa khác. Chúng được liệt kê ở bên trái bên dưới. Xin vui lòng di chuyển xuống và nhấp chuột để xem mỗi người trong số họ. Đối với tất cả ý nghĩa của JVP, vui lòng nhấp vào “thêm “. Nếu bạn đang truy cập phiên bản tiếng Anh của chúng tôi, và muốn xem định nghĩa của Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấp vào trình đơn ngôn ngữ ở phía dưới bên phải. Bạn sẽ thấy ý nghĩa của Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh bằng nhiều ngôn ngữ khác như tiếng ả Rập, Đan Mạch, Hà Lan, Hindi, Nhật bản, Hàn Quốc, Hy Lạp, ý, Việt Nam, v.v.

JVP định nghĩa:

    … Thêm
    Như đã đề cập ở trên, JVP được sử dụng như một từ viết tắt trong tin nhắn văn bản để đại diện thay mặt cho Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh. Trang này là tổng thể về từ viết tắt của JVP và ý nghĩa của nó là Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh. Xin quan tâm rằng Áp suất tĩnh mạch tinh mạch cảnh không phải là ý nghĩa duy chỉ của JVP. Có thể có nhiều hơn một định nghĩa của JVP, thế cho nên hãy kiểm tra nó trên từ điển của chúng tôi cho toàn bộ những ý nghĩa của JVP từng cái một .

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *