Bạn đang xem tài liệu “Toán 12 – Ứng dụng máy tính casio tính căn bậc hai của số phức”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

 1 
LÊ MẠNH CƯỜNG (ST & CS) 
ỨNG DỤNG MÁY TÍNH CASIO TÍNH CĂN BẬC HAI CỦA SỐ PHỨC 
I. Quy trình bấm phím: 
- Bước 1: chúng ta phải chuyển máy qua chế độ số phức: 
Bấm MODE 2 (CMPLX) 
- Bước 2: 
+ Nhập vào màn hình: a bi (với i được nhập bằng phím ENG ) 
+ Bấm “=” để máy lưu số phức vừa nhập của chúng ta. 
- Bước 3: 
 + Nhập vào máy: 
 
2
arg Ans
Ans, bấm “=”. 
* Chú ý: 
+ Chức năng trị tuyệt đối được bật bằng tổ hợp phím: 
SHIFT hpy (Abs). 
+ arg bấm như thế nào?. Phải chắc chắn chúng ta đang bật chế số phức. 
Sau đó ta bấm tổ hợp phím: 
 SHIFT 2 (CMPLX). Màn hình xuất hiện, bấm “1”. 
 + Dấu là tổ hợp phím SHIFT (-) 
 - Tiếp tục bước 3: 
+ Bấm nếu màn hình không hiện thị không hiển thị đủ. 
+ Máy hiện thị số phức có dạng: i . 
- Bước 4: Kết luận: 
+ Căn bậc hai cần tìm là:  i   
 2 
LÊ MẠNH CƯỜNG (ST & CS) 
+ Thật vậy:  
2
...i a bi        
* Chú ý: 
Nếu máy tính cho kết quả  ra số không đẹp thì chúng ta làm sao. Chúng ta cứ nhập 
trở lại đầy đủ kết quả  vào máy tính và bấm. Chỗ này tự hiểu tại sao làm vậy 
nhé. Tương tự cho . 
II. Ví dụ thực hành 
Ví dụ 1: Tìm căn bậc hai của số phức sau: 
3 4z i  
- Bước 1: Bật chế độ số phức MODE 2 (CMPLX) 
- Bước 2: Nhập vào máy tính: 3 4i , bấm “=”. 
- Bước 3: Nhập công thức: 
 
2
arg Ans
Ans , bấm “=”. 
Máy cho kết quả: 1 2i. 
- Bước 4: Kết luận: 
Vậy căn bậc hai cần tìm của số phức 3 4z i  là  1 2i . 
Thậy vậy: ta có: 
   
     
2 2
2 2 2
1 2 1 2.1.2 2 3 4
1 2 1 2 1 2.1.2 2 3 4
i i i i
i i i i i
     
        
III. Các bài tập 
Tìm các căn bậc hai của các số phức sau: 
1) 5 12z i  ; đáp án:  2 3i . 
2) 
11 15
6 4
i ; đáp án 
2 5
3 4
i
   
 
. 

Source: http://139.180.218.5
Category: tản mạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *