Rủi ro đạo đức ( tiếng Anh : Moral hazard ) là hiện tượng kỳ lạ bên có nhiều thông tin hơn ( biết chắc mình sẽ làm gì ) biến hóa hành vi gây bất lợi cho bên kia .Rủi ro đạo đức (Moral hazard)Hình minh họa

Rủi ro đạo đức (Moral hazard)

Định nghĩa

Rủi ro đạo đức trong tiếng Anh là Moral hazard. Rủi ro đạo đức là hiện tượng bên có nhiều thông tin hơn (biết chắc mình sẽ làm gì) thay đổi hành vi gây bất lợi cho bên kia.

Rủi ro đạo đức là vấn đề do thông tin bất cân xứng gây ra sau khi giao dịch đã xảy ra.

Các thuật ngữ liên quan

Thông tin bất cân xứng hay bất cân xứng thông tin (tiếng Anh: Asymmetric information) là một bên có nhiều thông tin hay hiểu biết hơn về một vấn đề, có những hành động gây tổn thất cho bên kia, và rộng hơn là cả xã hội.

Lựa chọn bất lợi (lựa chọn đối nghịch) và rủi ro đạo đức là hai hệ quả tiêu cực của vấn đề thông tin bất cân xứng.

Ví dụ của rủi ro đạo đức

Chẳng hạn sau khi bạn đã mua bảo hiểm gia tài, bạn hoàn toàn có thể không có nhiều động cơ giữ gìn gia tài đó do nghĩ rằng nếu có hư hỏng, mất mát đã được công ty bảo hiểm bồi thường. Công ty bảo hiểm không có nhiều thông tin về việc bạn sẽ sử dụng gia tài đó như thế nào nên bạn hoàn toàn có thể có những hành vi đi ngược lại quyền lợi và nghĩa vụ của công ty bảo hiểm .

Trên thị trường tài chính, rủi ro đạo đức có thể xảy ra khi người đi vay sẽ thực hiện một số hoạt động mà người cho vay không mong muốn. 

Rủi ro đạo đức làm giảm năng lực khoản vay sẽ được hoàn trả, do vậy hoàn toàn có thể khiến người cho vay không muốn cho vay .Rủi ro đạo đức hoàn toàn có thể xảy ra trong những công ty CP do sự tách biệt giữa chủ sở hữu vốn – những cổ đông và người quản lí doanh nghiệp – Ban giám đốc : người quản lí doanh nghiệp, do chiếm hữu một phần vốn rất nhỏ, hoặc thậm chí còn không chiếm hữu một phần vốn nào của doanh nghiệp, hoàn toàn có thể hành vi vì quyền lợi cá thể của họ hơn là quyền lợi của những cổ đông chiếm hữu vốn .

Biện pháp phòng ngừa rủi ro đạo đức

Rủi ro đạo đức có thể được phòng ngừa như sau:

Một là, bên kém lợi thế về thông tin đưa ra những cam kết trừng phạt về rủi ro đáng tiếc đạo đức hoàn toàn có thể xảy ra trong hợp đồng giữa những bên thanh toán giao dịch .

Điều này làm cho bên có ưu thế hơn về thông tin sẽ cân nhắc nguy cơ bị trừng phạt để rồi thấy lợi ích của việc mình thay đổi hành vi không bằng cái giá phải bỏ ra, từ đó không nảy sinh rủi ro đạo đức.

Hai là, tăng cường tích lũy thông tin, tăng cường giám sát từ đó khắc phục thực trạng thông tin bất phù hợp .

(Tài liệu tham khảo: Trung gian tài chính, Trung tâm đào tạo từ xa, ĐH Kinh tế Quốc dân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *