Xu hướng tiêu dùng cận biên ( tiếng Anh : Marginal Propensity to Consume, viết tắt : MPC ) là lượng tiêu dùng tăng thêm khi thu nhập khả dụng tăng thêm một đơn vị chức năng .1040417-veteran-vfx-supervisor-nick-davis-joins-mpcHình minh họa. Nguồn awn

Xu hướng tiêu dùng cận biên (MPC)

Định nghĩa

Xu hướng tiêu dùng cận biên trong tiếng Anh gọi là Marginal Propensity to Consume, viết tắt là MPC. Xu hướng tiêu dùng cận biên là lượng tiêu dùng tăng thêm khi thu nhập khả dụng tăng thêm một đơn vị.

Các thuật ngữ liên quan

Tiêu dùng là toàn bộ chi tiêu của các hộ gia đình về hàng hóa và dịch vụ cuối cùng.

Hàm tiêu dùng (Consumption Function) là hàm phản ánh mối quan hệ giữa mức chi tiêu tiêu dùng với mức thu nhập khả dụng.

Công thức xác định

Xu hướng tiêu dùng cận biên được xác lập dựa trên Lí thuyết tiêu dùng vĩ mô của Keynes được tóm tắt trong quy luật mà ông gọi là ” Qui luật tâm lí cơ bản “Nội dung của qui luật : ” Khi thu nhập tăng, tiêu dùng cũng tăng nhưng tăng ít hơn ” .Nếu ta kí hiệuΔC là dịch chuyển của mức tiêu dùng trong kì

ΔY là biến động của thu nhập trong kì

Khi đó ( ΔC / ΔY ) = MPC

Đặc trưng

– Xu hướng tiêu dùng cận biên luôn năm trong khoảng chừng từ 0 đến 1 hay 0 < MPC < 1 ( vì C và Y cùng tăng nhưng C tăng chậm hơn Y )- Xu hướng tiêu dùng cận biên chính là độ dốc của hàm tiêu dùng .

Ví dụ

new-doc-2019-08-19-09Nguồn : Giáo trình Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế quốc dânTrong hàm tiêu dùng giả định được minh họa trong Hình 19.5, xu thế tiêu dùng cận biên là 0,9 .Điều này chỉ ra rằng : khi thu nhập khả dụng tăng thêm 1 tỉ đồng, thì tổng tiêu dùng tăng thêm 900 triệu đồng .

Độ dốc của đường tổng tiêu dùng cung cấp cho chúng ta một thông tin quan trọng. Nó chỉ ra tổng tiêu dùng (dọc theo trục tung) tăng thêm bao nhiêu với mỗi đơn vị thu nhập khả dụng (dọc theo trục hoành) tăng thêm.

Nói một cách khác, độ dốc của hàm tiêu dùng chính là xu thế tiêu dùng cận biên .Trong hình 19.5, thực tiễn là tiêu dùng tăng khi thu nhập tăng được phản ánh bằng một đường tiêu dùng dốc lên. Xu hướng tiêu dùng cận biên càng lớn thì đường tiêu dùng càng dốc .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế học, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *