Chúng có thể bị lúng túng vì ánh sáng đèn của các tòa nhà cao tầng.

As a result, they may become confused by bright lights on tall buildings.

jw2019

Cơ quan quản lý các tòa nhà cao tầng ở Singapore đã sơ tán nhân viên của họ.

The management of some high-rise buildings in Singapore evacuated their staff.

WikiMatrix

Thật sự rất tuyệt khi nhìn ra từ một tòa nhà cao tầng.

It’s actually amazing to look out of a high building nowadays there.

ted2019

Có rất nhiều nhà cao tầng ở New York.

There are a lot of tall buildings in Thành Phố New York .

Tatoeba-2020. 08

Thành phố hiện nay có nhiều toà nhà cao tầng, nhiều toà nhà đang được xây dựng.

This area already has many tall buildings, and many more are under construction.

WikiMatrix

Các toà nhà cao tầng rung chuyển và đèn treo lắc lư ở Bangkok, cách phía nam 480 dặm .

Tall buildings shook and chandeliers swayed in Bangkok, 480 miles to the south .

EVBNews

Ở Thượng Hải, 3.000 toà tháp và nhà cao tầng được xây trong vòng 20 năm.

In Shanghai, 3,000 towers and skyscrapers have been built in 20 years.

OpenSubtitles2018. v3

Họ sống trong những nhà cao tầng, đi lại trên đường nhựa, đi tàu điện ngầm dưới mặt đất.

They live in tall buildings, they walk on asphalt they ride around in trains under the ground.

OpenSubtitles2018. v3

Do đó, thành phố có mức tăng trưởng đáng kể về phát triển nhà cao tầng tại khắp các khu vực.

For this reason, there has been a significant growth in high rise developments in all areas of the city.

WikiMatrix

Các toà nhà cao tầng trụ vững bởi vì chúng có khung thép và không chạy nhảy lung tung trong rừng.

Tall buildings stay standing because they have steel frames and do not run and jump around in the jungle .

QED

Cái chúng ta đang nhìn thấy là sự phát triển ngoại ô — tương tự vậy, nhưng chúng đều là nhà cao tầng.

And what we would see here as a suburban development — a similar thing, but they’re all high-rises.

ted2019

Một lượng lớn nhà cao tầng được xât dựng tại Financial District và tại Back Bay của Boston trong giai đoạn này.

A large number of high-rises were constructed in the Financial District and in Boston’s Back Bay during this period.

WikiMatrix

Khói bốc ra từ lỗ thông gió, và văn phòng nằm trên tòa nhà cao tầng của chúng tôi bốc cháy”.—Anh Joshua.

Smoke came from the air vents, and our high-rise office erupted in flames.” —Joshua.

jw2019

Ngày 20 tháng 10 năm 2018, Trịnh Hiểu Tùng qua đời ở Ma Cao sau khi rơi xuống từ một tòa nhà cao tầng nơi ông sống.

On 20 October 2018, Zheng died in Macau after falling from a tall building where he lived.

WikiMatrix

Các tòa nhà cao tầng xây dựng ở trung tâm Orlando chưa vượt quá 134 m (441 ft) kể từ khi SunTrust Center hoàn thiện năm 1988.

Skyscrapers built in downtown Orlando have not exceeded 441 ft (134 m), since 1988, when the SunTrust Center was completed.

WikiMatrix

Năm 1987 HRO cho xây dựng tòa nhà cao 36 tầng như bây giờ, đặt tên là Quảng trường Tài chính bất động sản 23-43 Old Slip.

In 1987, HRO built the 36-floor building that stands today, naming the 23-43 Old Slip property One Financial Square.

WikiMatrix

Địa điểm tại Locality 2 bao gồm phần còn lại của 39 tòa nhà cao tầng được bao quanh bởi một hệ thống mương thoát nước.

The site at Locality 2 consists of the remains of 39 raisedfloor buildings enclosed by a formidable ditch-and-palisade system.

WikiMatrix

Đặc biệt trên nhà cao tầng, nhiều phần cấu trúc có thể gây ra tiếng ồn khó chịu tại một số điều kiện gió.

Especially on high buildings, many structural parts may be a cause of annoying noise at certain wind conditions.

WikiMatrix

Nhưng câu hỏi là làm thế nào chúng ta có thể tạo ra một tòa nhà cao tầng hiện đại với những nguyên tắc này.

But the question was how we could do a multistory, contemporary building with these principles .

ted2019

Tại Israel, bất cứ tòa nhà cao tầng nào được xây từ năm 2001 phải có ít nhất một thang máy tự động dừng ở mỗi lầu.

In Israel, every new multistory building erected since 2001 must have at least one elevator that automatically stops at each floor.

jw2019

Thử nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta lờ đi luật trọng lực và nhảy ra khỏi một tòa nhà cao tầng?—Ga-la-ti 6:7.

Just think of what would happen if we chose to ignore the law of gravity and jumped off the roof of a tall building! —Galatians 6:7.

jw2019

Các tòa nhà cao tầng khác gồm có Scenic Apartments (98 feet (30 m)), Tháp SunTrust (96 feet (29 m)), Tháp Seville (88 feet (27 m)) và Tòa nhà AT & T (76 feet (23 m)) .

Other tall buildings include the Scenic Apartments (98 feet (30 m)), SunTrust Tower (96 feet (29 m)), Seville Tower (88 feet (27 m)), and the AT&T Building (76 feet (23 m)).

WikiMatrix

Mùa thu năm ấy ba trở thành kiến trúc sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử New York được khởi công xây dựng một tòa nhà cao tầng.

That fall I became the youngest architect in the history of New York to break ground on a skyscraper.

OpenSubtitles2018. v3

Trường hợp khác, người ta đặt lưới nơi cửa sổ của các tòa nhà cao tầng để những con chim không lầm tưởng hình ảnh phản quang là bầu trời.

In other instances, netting has been placed on windows of tall buildings so that birds do not mistake reflections for sky.

jw2019

Treo lên tòa nhà cao tầng đó chắc là một ý tưởng không hay ho gì, nhưng lúc đó tôi đang mê mẩn một cô nàng tóc đỏ bá cháy.

It was probably a bad idea, scaling that high-rise, but I was involved with this knockout redhead at the time.

OpenSubtitles2018. v3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.