Nhạc lý cơ bản được hiểu là lý thuyết âm nhạc, đơn giản là ngôn ngữ dành riêng cho chuyên ngành âm nhạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *