Một số kiến thức nhạc lý cơ bản cần có (để dễ dàng trong việc tự học Piano)

pdf

Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu

Để tải xuống xem rất đầy đủ hãy nhấn vào bên trên

Chủ đề tương quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

NHẠC LÝ CƠ BẢN

Một số kiến thức nhạc lý cơ bản cần có(để dễ dàng trong việc Tự học piano)
Sau đây là những hiểu biết cơ bản nhất để tự học piano dễ dàng hơn, gồm: Đọc nốt nhạc, Nhớ kí hiệu hợp âm, Thứ tự dấu hóa (thăng, giáng), Trường độ nốt nhạc, Các chỉ số nhịp cơ bản.
I. Đọc nốt nhạc

Written by Boi Ngoc

Page 1

NHẠC LÝ CƠ BẢN
Phương pháp dễ dàng để ghi nhớ nốt nhạc cho người mới bắt đầu:

Ghi nhớ, đọc tên, tập chép và nhìn trên phím đàn các nốt nhạc nằm trên dòng kẻ. Sau đó xác định trên phím đàn các nốt nhạc nằm trên dòng kẻ cách nhau 1 phím trắng đàn.

Ghi nhớ, đọc tên, tập chép và nhìn trên phím đàn các nốt nhạc nằm trên khe. Sau đó xác định trên phím đàn các nốt nhạc nằm trên khe cách nhau 1 phím trắng đàn.

Phương pháp giúp đọc nốt nhạc trên bản nhạc nhanh hơn:

Lấy các nốt nhạc mà mình dễ dàng ghi nhớ làm mốc (xác định đúng tên gọi, vị trí trên phím đàn của nốt nhạc này)

Quan sát trên bản nhạc những nốt nhạc tiếp theo trên khuông nhạc đi lên hay đi xuống, nằm trên bao nhiêu dòng, bao nhiêu khe, thì ngón tay cũng di chuyển bấm đi lên, đi xuống bấy nhiêu phím đàn.

Tập nhin bản nhạc và di chuyển ngón tay mà không cần nhìn bàn tay.

——————————————–

Written by Boi Ngoc

Page 2

NHẠC LÝ CƠ BẢN
II. Hợp âm
1. Kí hiệu hợp âm:

2. Cách gọi tên:

Các chữ cái in hoa: hợp âm… trưởng.

Ví dụ: C (hợp âm đô trưởng)

Có chữ “m” sau các chữ cái in hoa: hợp âm … thứ.

Ví dụ: Cm (hợp âm đô thứ)

Có số, dấu thăng, dấu giáng …

Ví dụ: C7 (đô bảy), C9 (đô chin), C# (đô thăng trưởng), Cb (đô giáng trưởng),
C#m (đô thăng thứ), C#m7 (đô thăng thứ bảy) …
——————————————-

Written by Boi Ngoc

Page 3

NHẠC LÝ CƠ BẢN
III. Thứ tự các dấu hóa:
Khoảng cách giữa phím đàn đen và trắng liên tiếp nhau trên đàn là ½ cung.
#: dấu thăng (tăng ½ cung)
b: dấu giáng (giảm ½ cung)
Dấu thăng # (dấu giáng b) cố định xuất hiện ở đầu khuông nhạc đặt ở vị trí nốt nào thì nốt đó tăng lên (giảm xuống) ½ cung.
Cách xác định nhanh các nốt tăng lên (giảm xuống) ½ cung dựa vào số lượng dấu thăng (#)/ giáng (b) cố định trên khuông nhạc.

Dựa vào Bảng thứ tự thăng/giáng ta có thế biết được nốt nhạc nào bị thăng/giáng chỉ cần nhìn vào số lượng dấu # / dấu b cố định ở đầu khuông nhạc.
Ví dụ: Có 3 dấu # ở đầu khuông nhạc: là có 3 nốt phải #

Written by Boi Ngoc

Page 4

NHẠC LÝ CƠ BẢN
(đi từ trái qua) Fa – Do – Sol
Có 4 dấu b ở đầu khuông nhạc: là có 4 nốt phải b
(đi từ phải qua) Si – Mi – La – Rê
———————————————-

Written by Boi Ngoc

Page 5

NHẠC LÝ CƠ BẢN
VI. Trường độ nốt nhạc:

Written by Boi Ngoc

Page 6

NHẠC LÝ CƠ BẢN
Trường độ nốt nhạc có dấu chấm đằng sau. Dấu chấm là nốt bằng ½ trường độ nốt đứng trước nó.

————————————————-

Written by Boi Ngoc

Page 7

NHẠC LÝ CƠ BẢN
IV. Ý nghĩa các chỉ số nhịp phổ biến:

Written by Boi Ngoc

Page 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *