Nhàn rỗi là gì:

Nhàn rỗi có nghĩa là ‘anh ta không làm việc, rằng anh ta không có nghề nghiệp hoặc nghĩa vụ’. Nó cũng được sử dụng, theo một cách xúc phạm, để chỉ ra rằng một cái gì đó là vô dụng, không hiệu quả, không có trái cây hoặc lợi nhuận. Ví dụ: ‘vốn nhàn rỗi’. Ở một số nước Mỹ Latinh, nó cũng có ý nghĩa khác: nói đến một vùng đất, nó có nghĩa là ‘vô văn hóa’ (ở Cuba và Nicaragua) và nói đến một người có nghĩa là ‘ không trung thực ‘ (ở El Salvador). Thuật ngữ ‘từ nhàn rỗi’ được sử dụng (mặc dù nó được sử dụng nhiều hơn trong các văn bản chính thức), để chỉ những bình luận không có mục đích nhất định, được phát hành cho niềm vui hoặc sở thích đơn giản và không được coi là hiệu quả. Từ này xuất phát từ tiếng Latin otiōsus.

Thời gian nhàn rỗi

Thuật ngữ này được sử dụng trong thế giới làm việc cho lao động gián tiếp, đại diện cho tiền lương được trả cho thời gian không hiệu quả do hoàn cảnh nằm ngoài sự kiểm soát của người lao động. Đó là, người lao động nhận được tiền lương ngay cả khi họ không có việc gì để làm, họ được trả thù lao cho thời gian của họ.

Đang nhàn rỗi

Nhàn rỗi hoặc là một người nhàn rỗi được coi là một người không có nghề nghiệp và không tích cực tạo ra thu nhập. Nó có một ý nghĩa tiêu cực, có thể được xác định bằng các thuật ngữ khác như ‘lười biếng’ và ‘lười biếng’. Ban đầu, ở Hy Lạp cổ đại, từ này được sử dụng để chỉ thời gian mà các nhà triết học dành để phản ánh các khía cạnh cơ bản của cuộc sống, do đó, một từ không có nghĩa này. Tương tự, từ này bằng cách nào đó được liên kết với từ ‘trường học’.

Đang nhàn rỗi trong Kinh thánh

Trở nên nhàn rỗi được phản ánh theo một cách nào đó trong Kinh thánh, nếu nó được coi là tương tự như như ‘ lười biếng ‘ hoặc ‘ lười biếng ‘. Chẳng hạn, ‘ Linh hồn của những ham muốn lười biếng, và không đạt được gì ; nhưng linh hồn của người siêng năng sẽ thịnh vượng ‘ ( Pro 19 : 15 ). Một người lười biếng được xác lập là một người thích ngủ và nghỉ ngơi, nhưng cũng vui tươi. Thuật ngữ ‘ từ nhàn rỗi ‘ cũng Open trong Tân Ước : ‘ Nhưng tôi nói với bạn rằng mọi từ ngữ nhàn rỗi mà đàn ông nói, họ sẽ đưa ra lời lý giải vào ngày phán xét, ‘ ( Mt 12 : 36 )

Vốn nhàn rỗi

Trong Kinh tế, vốn nhàn rỗi được coi là tốt mà không được sử dụng trong một tiến trình sản xuất tích cực, do đó, về mặt kinh tế tài chính, nó không được sử dụng có doanh thu. Vốn góp vốn đầu tư vào một hoạt động giải trí nhất định không mang lại quyền lợi không được coi là ‘ vốn nhàn rỗi ‘ chính do, theo nghĩa của từ ‘ nhàn rỗi ‘, vốn này sẽ không nhàn rỗi hoặc ‘ không làm gì cả ‘ và nó đang được sử dụng, ngay cả khi nó không mang trái .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.