Hai Thế Giới, Một Tình Yêu VietSub Ep Tập 1, Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập 6, Tập 7, Tập 8, Tập 9, Tập 10, Tập 11, Tập 12, Tập 13, Tập 14, Tập 15, Tập 16, Tập 17, Tập 18, Tập 19, Tập 20, Tập 21, Tập 22, Tập 23, Tập 24, Tập 25, Tập 26, Tập 37, … [ Xem thêm ]Hai Thế Giới, Một Tình Yêu VietSub Ep Tập 1, Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập 6, Tập 7, Tập 8, Tập 9, Tập 10, Tập 11, Tập 12, Tập 13, Tập 14, Tập 15, Tập 16, Tập 17, Tập 18, Tập 19, Tập 20, Tập 21, Tập 22, Tập 23, Tập 24, Tập 25, Tập 26, Tập 37, … [ Xem thêm ]Hai Thế Giới, Một Tình Yêu VietSub Ep Tập 1, Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập 6, Tập 7, Tập 8, Tập 9, Tập 10, Tập 11, Tập 12, Tập 13, Tập 14, Tập 15, Tập 16, Tập 17, Tập 18, Tập 19, Tập 20, Tập 21, Tập 22, Tập 23, Tập 24, Tập 25, Tập 26, Tập 37, … [ Xem thêm ]

  Hai Thế Giới, Một Tình Yêu VietSub Ep Tập 1, Tập 2, Tập 3, Tập 4, Tập 5, Tập 6, Tập 7, Tập 8, Tập 9, Tập 10, Tập 11, Tập 12, Tập 13, Tập 14, Tập 15, Tập 16, Tập 17, Tập 18, Tập 19, Tập 20, Tập 21, Tập 22, Tập 23, Tập 24, Tập 25, Tập 26, Tập 37,…[Xem thêm]

Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế GiớiFull 35/35 VIETSUBFull 12/12 VIETSUBFull 16/16 VIETSUBFull 24/24 VIETSUBFull 16/16 VIETSUBFull 50/50 VIETSUB

Hai Thế Giới, Một Tình Yêu xoay quanh câu truyện về Namrin ( Bella ), một cô gái phong phú sắp kết hộn với vị hôn phu của mình, nhưng không may chết đi do một tai nạn thương tâm xe. Hồn cô còn ở lại trần gian nhưng lại không biết thân phận mình là ai. Cô phải nương nhờ vào Yeeo ( Mark ) – một viên công an đã gặp cô ngay sau khi tai nạn thương tâm vì chỉ Yeeo hoàn toàn có thể nhìn thấy cô. Yeeo bị cuốn vào câu truyện thần bí và muốn làm sáng tỏ nguyên do cái chết của Namrin. Sự trợ giúp của Yeeo đã khiến cho Namrin rung động. Họ mở màn phát sinh tình cảm. Yeeo là người thực. Namrin là hồn ma. Liệu tình yêu của hai quốc tế sẽ đi về nơi đâu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *