Xem thêm : Giáo dục đào tạo tuổi ấu thơ, Giáo dục đào tạo tiểu học, và Giáo dục đào tạo ĐH

Giáo dục trung học (tiếng Anh: secondary education) là giai đoạn giáo dục diễn ra trong các trường trung học, theo sau giáo dục tiểu học. Ở hầu hết các quốc gia, giáo dục trung học thuộc giai đoạn giáo dục bắt buộc, trong khi ở một số quốc gia khác thì chỉ có giáo dục tiểu học hay giáo dục cơ bản mới mang tính chất bắt buộc.

Bạn đang đọc: Sơ trung cao trung là gì

Ở Nước Ta, giáo dục trung học và giáo dục tiểu học nằm trong quá trình gọi là giáo dục phổ thông. Giáo dục đào tạo trung học còn được chia ra làm hai bậc : trung học cơ sở và trung học phổ thông : Giáo dục đào tạo trung học cơ sở lê dài bốn năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Điều kiện để vào lớp sáu là học viên phải hoàn thành xong chương trình tiểu học. Giáo dục đào tạo trung học cơ sở nhằm mục đích giúp học viên củng cố và tăng trưởng những hiệu quả của giáo dục tiểu học ; có trình độ học vấn đại trà phổ thông cơ sở và những hiểu biết khởi đầu về kĩ thuật và hướng nghiệp để liên tục học trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào đời sống lao động. Giáo dục đào tạo trung học phổ thông có thời hạn ba năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai. Để vào lớp mười học viên phải tốt nghiệp trung học cơ sở. Giáo dục trung học phổ thông nhằm mục đích giúp học viên củng cố và tăng trưởng những hiệu quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thành xong học vấn đại trà phổ thông và những hiểu biết thường thì về kĩ thuật và hướng nghiệp để liên tục học ĐH, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề, hoặc đi vào đời sống lao động. Chương trình ĐH thường lê dài tối đa 4 năm học và chỉ lê dài 1.5 năm khi đã học cao đẳng, cao đẳng học lâu hơn 1 năm khi không học bậc tầm trung, tầm trung học kéo dài lâu hơn tối đa 10 tháng sau khi tốt nghiệp bậc trung học phổ thông, tùy từng trường mà thời hạn học sẽ kéo dài lâu hơn hoặc chậm hơn so với thời hạn học của những trường học chuẩn vương quốc. [ 1 ] .

Mục lục

  • 1 Định nghĩa
  • 1.1 Thuật ngữ giáo dục trung học tại các quốc gia
  • 2 Ghi chú
  • 3 Liên kết ngoài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *