5.0 / 5 ( 2 votes )Mỗi tổ chức triển khai, doanh nghiệp khi góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại tạo ra doanh thu, lệch giá chịu thuế sẽ phải nộp thuế cho nhà nước theo lao lý của luật kế toán. Vậy thuế CIT là gì ? Đối tượng chịu thuế và cách tính thuế CIT ? Hãy cùng, Tân Thành Thịnh tìm hiểu và khám phá chi tiết cụ thể qua bài viết dưới đây nhé !


1. Thuế CIT là gì?

Thuế CIT là có nghĩa là thuế thu nhập doanh nghiệp từ viết tắt của cụm từ Corporate income tax. Thuế doanh nghiệp là thuế đánh vào lợi nhuận của một công ty. Các khoản thuế được trả trên thu nhập chịu thuế của một công ty, bao gồm doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán (COGS), chi phí quản lý và kinh doanh (G&A), bán hàng và tiếp thị, nghiên cứu và phát triển, khấu hao và các chi phí hoạt động khác.

1.1 Đặc điểm thuể CIT

 • Thuế CIT ( Thuế thu nhập doanh nghiệp ) là khoản thuế trực thu do đó đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế tài chính mỗi vương quốc. Đây không chỉ là nguồn ngân sách chính cho quốc gia mà còn là công cụ kinh tế tài chính vĩ mô điều tiết hoạt động giải trí kinh tế tài chính trong nền kinh tế thị trường .

 • Các doanh nghiệp đóng CIT dựa trên khoản thu của mình để làm địa thế căn cứ xác lập hiệu suất cao kinh doanh thương mại của bản thân doanh nghiệp và nền kinh tế tài chính .

 • Thu thuế CIT cũng là một phương pháp để nhà nước hoàn toàn có thể trấn áp và điều tiết mọi khoản thu nhập của doanh nghiệp khi hoạt động giải trí trong nền kinh tế thị trường .

1.2 Đối tượng đóng thuế thu nhập

Việc quản trị thuế do Tổng cục Thuế thường trực Bộ Tài chính quản trị. Tổ chức kinh doanh thương mại có thu nhập chịu thuế tại Nước Ta, gồm có :

 • Doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý Nước Ta .

 • Doanh nghiệp quốc tế có thu nhập tại Nước Ta có hoặc không có cơ sở cư trú tại Nước Ta .

 • Doanh nghiệp được xây dựng theo Luật Hợp tác xã .

 • Các tổ chức triển khai nghề nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý Nước Ta .

 • Bất kỳ tổ chức triển khai nào khác thực thi những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại có thu nhập .

1.3 Các khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp gồm:

 • Thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .

 • Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn .

 • Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ .


2. Những quy định về thuế CIT

Thuế thu nhập được quy định, điều chỉnh dựa theo nguồn luật từ những văn bản pháp luật quy phạm về thuế quốc gia cùng văn bản quy phạm pháp luật thuế của quốc tế.

2.1. Thông tư hướng dẫn của Nhà nước

Các thông tư lao lý cũng như hướng dẫn trực tiếp về thuế thu nhập doanh nghiệp được hướng dẫn đơn cử trong :

 • Văn bản hợp nhất số 26 / VBHN-BTC : hướng dẫn thi hành nghị định số 218 / 2013 / NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của chính phủ nước nhà lao lý và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp /

 • Thông tư 78/2014 / TT-BTC : hướng dẫn thi hành nghị định số 218 / 2013 / NĐ-CP ngày 26/12/2013 của chính phủ nước nhà lao lý và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp .

 • Thông tư 96/2015 / TT-BTC : hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại nghị định số 12/2015 / NĐ-CP ngày 12/2/2015 của cơ quan chính phủ lao lý chi tiết cụ thể thi hành luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những luật về thuế và sửa đổi bổ trợ một số ít điều của những nghị định về thuế và sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của thông tư số 78/2014 / TT-BTC ngày 18/6/2014, thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC ngày 25/8/2014, thông tư số 151 / năm trước / TT-BTC ngày 10/10/2014 của bộ kinh tế tài chính .

2.2 Các quy định về tính thuế CIT

Thuế TNDN được pháp luật như sau :

a ) Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Theo lao lý tại Điều 2 Luật thuế TNDN, người nộp thuế TNDN là tổ chức triển khai hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế ( sau đây gọi là doanh nghiệp ) gồm có :

 • Doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý Nước Ta

 • Doanh nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý quốc tế ( sau đây gọi là doanh nghiệp quốc tế ) có cơ sở thường trú hoặc không có cơ sở thường trú tại Nước Ta ;

 • Tổ chức được xây dựng theo Luật hợp tác xã ;

 • Đơn vị sự nghiệp được xây dựng theo lao lý của pháp lý Nước Ta ;

 • Tổ chức khác có hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại có thu nhập .

b ) Thu nhập chịu thuế TNDN

Theo pháp luật tại Điều 3 Luật thuế thu nhập cá thể 2008, Luật TNDN sửa đổi 2013, Luật sửa đổi bổ trợ 1 số ít điều của những luật về thuế năm trước. Các khoản thu nhập phải chịu thuế TNDN gồm :
+ Thu nhập từ hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ
+ Các khoản thu nhập khác gồm :

 • Thu nhập từ chuyển nhượng ủy quyền vốn

 • Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán ngoại tệ

c ) Các khoản ngân sách được trừ khi tính thuế TNDN

Doanh nghiệp sẽ được khấu trừ đi 1 số ít khoản chi trong kỳ tính thuế khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Các khoản ngân sách này gồm :

 • Khoản chi thực tiễn được phát sinh và có tương quan đến những hoạt động giải trí sản xuất và kinh doanh thương mại của doanh nghiệp .

 • Những khoản ngân sách hợp lý tính thuế TNDN có đủ hoá đơn và chứng từ hợp pháp theo như pháp luật của pháp lý .

 • Khoản chi hài hòa và hợp lý nếu có hoá đơn mua sản phẩm & hàng hóa hay dịch vụ từng lần, mỗi lần có giá trị tối thiểu từ 20 triệu đồng trở lên ( giá này đã gồm có thuế GTGT ) và khi giao dịch thanh toán phải có được chứng từ giao dịch thanh toán nhưng không dùng tiền mặt .

d ) Các khoản ngân sách không được trừ khi tính thuế TNDN

Các khoản ngân sách không được trừ khi tính thuế TNDN gồm :

 • Chi tiêu tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động

 • Các khoản chi cho phục trang bằng hiện vật cho người lao động nhưng lại không có hóa đơn, hoặc chứng từ bộc lộ chi phục trang bằng tiền trả cho người lao động nhưng lại vượt quá 05 triệu đồng / 1 người / 1 năm .

 • Các khoản chi thưởng cho sáng tạo độc đáo hay nâng cấp cải tiến nhưng doanh nghiệp lại không có quy định hoặc pháp luật đơn cử .

 • Các khoản ngân sách cho phụ cấp tiền tàu xe để đi nghỉ phép nhưng không tuân thủ theo những lao lý hiện hành của Bộ Luật Lao động .

 • Các khoản chi vượt định mức 03 triệu đồng / 1 tháng / 1 người với mục tiêu chi trích nộp vào quỹ hưu trí tự nguyện, hay mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc bảo hiểm nhân thọ dành cho người lao động .

 • Các khoản chi trả tiền trợ cấp mất việc làm dành cho người lao động nhưng không thủ theo đúng những pháp luật hiện hành .

 • Các khoản ngân sách được trừ nhưng lại không chi không đúng cho đối tượng người dùng, không chi đúng mục tiêu hoặc có mức chi vượt quá so với lao lý .

 • Các ngân sách của doanh nghiệp dùng để mua sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ .

 • Các khoản chi tiền để thuê gia tài của những cá thể nhưng không có khá đầy đủ hồ sơ hay chứng từ .


3. Cách tính chi phí thuế CIT( TNDN)

Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của quý chậm nhất vào ngày 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế. Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

3.1 Công thức chung tính thuế TNDN

Với những Doanh nghiệp nói chung sẽ có công thức tính thuế TNDN như sau :
Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDNNếu doanh nghiệp trích quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến thì thuế TNDN phải nộp được xác lập như sau :
Thuế TNDN phải nộp = ( Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KHCN ) x thuế suất thuế TNDN

3.2 Giải thích các thành phần trong công thức tính thuế TNDN

a ) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Doanh thu chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ kết chuyển
Trong đó :
+ Doanh thu chịu thuế = Tổng doanh thu – Các ngân sách được trừ
+ Các khoản lỗ được kết chuyển

 • Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu nhập tính thuế. Chưa gồm có những khoản lỗ được kết chuyển từ những năm trước .

 • Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế cả năm mà bị lỗ thì phải chuyển hàng loạt và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm. Kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ .

 • Doanh nghiệp có số lỗ giữa những quý trong cùng một năm kinh tế tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào những quý tiếp theo của năm kinh tế tài chính đó. Khi quyết toán thuế toán thuế TNDN, doanh nghiệp xác lập số lỗ của cả năm .

 • Quá thời hạn 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ, nếu số lỗ chưa chuyển hết thì sẽ không được chuyển vào thu nhập của những năm tiếp theo .

b ) Thuế suất

Theo điều 11 Thông tư 78/2014 / TT-BTC và thông tư 96/2015 / TT-BTC của bộ Tài Chính thì thuế suất TNDN gồm có những mức sau :
Thuế suất 20 % vận dụng cho tổng thể những doanh nghiệp
Thuế suất 32 % – 50 % vận dụng cho doanh nghiệp có hoạt động giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí
Thuế suất 50 % sẽ vận dụng với những mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc. Wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm. Căn cứ vào vị trí, điều kiện kèm theo khai thác và trữ lượng mỏ. Thủ tướng Chính Phủ quyết định hành động mức thuế suất tương thích với từng dự án Bất Động Sản ; từng cơ sở kinh doanh thương mại theo ý kiến đề nghị của bộ trưởng liên nghành Bộ Tài Chính .

c) Thời gian nộp thuế TNCN

Căn cứ Điều 55 Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 ngày 13/6/2019 lao lý về thời hạn nộp thuế lao lý về thời hạn nộp thuế như sau :
Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày sau cuối của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ trợ hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót .
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau .


3. Dịch vụ báo cáo thuế Tân Thành Thịnh

Tân Thành Thịnh là công ty dịch vụ kế toán, uy tín và chất lượng tại TPHCM. Tân Thành Thịnh cung cấp các dịch vụ kế toán, kê khai thuế và làm báo cáo thuế quý/tháng, báo cáo thuế trọn gói chuyên nghiệp.

Tân Thành Thịnh giúp khách hàng không phải tốn nhiều thời gian khi thực hiện báo cáo thuế khi lựa chọn dịch vụ báo cáo thuế của chúng tôi.

a) Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán

Sau đây là những việc làm mà Tân Thành Thịnh sẽ thay doanh nghiệp triển khai nếu người mua sử dụng dịch vụ báo cáo giải trình thuế của chúng tôi .

 • Tư vấn việc sử dụng hóa đơn nguồn vào, đầu ra hài hòa và hợp lý .

 • Nhận hóa, đơn chứng kế toán từ tận nơi .

 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT nguồn vào, đầu ra .

 • Lập tờ khai báo cáo giải trình thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo giải trình tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN .

 • Nộp báo cáo giải trình thuế lên cơ quan thuế theo pháp luật .

 • Và những việc làm khác nếu người mua có nhu yếu

b) Cam kết dịch vụ

 • Chúng tôi cam kết chịu nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai vừa đủ và đúng quy trình tiến độ những việc làm. Và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bảo mật thông tin thông tin kế toán của người mua, ngay cả khi hợp đồng cung ứng dịch vụ kế toán đã chấm hết .

 • Về ngân sách chúng tôi luôn bảo vệ mức giá cạnh tranh đối đầu trên thị trường, trọn gói dịch vụ trọn vẹn không phát sinh .

Trên đây là những thông tin xoay quanh yếu tố Thuế TNDN. Mọi vướng mắc hoặc có nhu yếu sử dụng dịch vụ của chúng tôi những bạn vui mắt liên hệ Tân Thành Thịnh để được tương hỗ tốt nhất .
Với nhiều năm kinh nghiệm tay nghề thực tiễn trong việc sát cánh hơn 20.000 doanh nghiệp ở nhiều nghành nghề dịch vụ khác nhau. Tân Thành Thịnh luôn chuẩn bị sẵn sàng tương hỗ bạn. Mọi vướng mắc sung sướng liên hệ :

>> Các bạn xem thêm hướng dẫn báo cáo thuế theo quý

Công ty TNHH Tư Vấn Doanh Nghiệp – Thuế – Kế Toán Tân Thành Thịnh

 • Địa chỉ : 340 / 46 Quang Trung, P. 10, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

 • SĐT : 028 3985 8888 hotline : 0909 54 8888

 • E-Mail :[email protected]

Đăng ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *