Văn án Thanh Xuân Bị Lãng Quên :

Nàng bị tỷ tỷ hạ dược nên đã lên giường với một người đàn ông lạ lẫm. Đêm tối khiến cả nàng và hắn đều không thấy mặt nhau. Thế rồi nàng mang thai, sinh con và lại từng bước rơi vào thủ đoạn hiểm độc của tỷ tỷ …

Đôi lời của tớ :

Mặc dù truyện ngược nữ chính thê thảm nhưng chẳng phải đoạn đường càng gian nan thì sau này càng hưởng quả ngọt phải không, thế nên đừng vì ngược quá mà bỏ qua truyện này nha các nàng ^_^ Tuy chỉ là bản convert thôi nhưng cũng không khó hiểu lắm đâu, lọt hố cùng tớ nhé ❤ Trên mạng có bản truyện tranh Thanh Xuân Bị Lãng Quên vẽ nam chính rất đẹp trai đó hehe, nhưng tớ không đợi được truyện tranh ra nên mới tìm luôn bản convert Thanh xuân bị lãng quên truyện chữ để đọc nè :”> 

Mục lục :

Từ Chap 450 trở đi mời các bạn đọc tiếp truyện chữ bản convert ở đây nha: Thanh Xuân Bị Lãng Quên. Thank you!

Bạn đang đọc: Thanh Xuân Bị Lãng Quên

Chap 1 + 2 Chap 3 + 4 Chap 5 + 6 Chap 7 + 8 Chap 9 + 10
Chap 11 Chap 12 Chap 13 Chap 14 Chap 15 Chap 16
Chap 17 Chap 18 Chap 19 Chap 20 Chap 21 Chap 22
Chap 23 Chap 24 Chap 25 Chap 26 Chap 27 Chap 28
Chap 29 Chap 30 Chap 31 Chap 32 Chap 33 Chap 34
Chap 35 Chap 36 Chap 37 Chap 38 Chap 39 Chap 40
Chap 41 Chap 42 Chap 43 Chap 44 Chap 45 Chap 46
Chap 47 Chap 48 Chap 49 Chap 50 Chap 51 Chap 52
Chap 53 Chap 54 Chap 55 Chap 56 Chap 57 Chap 58
Chap 59 Chap 60 Chap 61 Chap 62 Chap 63 Chap 64
Chap 65 Chap 66 Chap 67 Chap 68 Chap 69 Chap 70
Chap 71 Chap 72 Chap 73 Chap 74 Chap 75 Chap 76
Chap 77 Chap 78 Chap 79 Chap 80 Chap 81 Chap 82
Chap 83 Chap 84 Chap 85 Chap 86 Chap 87 Chap 88
Chap 89 Chap 90 Chap 91 Chap 92 Chap 93 Chap 94
Chap 95 Chap 96 Chap 97 Chap 98 Chap 99 Chap 100
Chap 101 Chap 102 Chap 103 Chap 104 Chap 105
Chap 106 Chap 107 Chap 108 Chap 109 Chap 110
Chap 111 Chap 112 Chap 113 Chap 114 Chap 115
Chap 116 Chap 117 Chap 118 Chap 119 Chap 120
Chap 121 Chap 122 Chap 123 Chap 124 Chap 125
Chap 126 Chap 127 Chap 128 Chap 129 Chap 130
Chap 131 Chap 132 Chap 133 Chap 134 Chap 135
Chap 136 Chap 137 Chap 138 Chap 139 Chap 140 Chap 141
Chap 142 Chap 143 Chap 144 Chap 145 Chap 146 Chap 147 Chap 148
Chap 149 Chap 150 Chap 151 Chap 152 Chap 153 Chap 154 Chap 155
Chap 156 Chap 157 Chap 158 Chap 159 Chap 160 Chap 161 Chap 162
Chap 163 Chap 164 Chap 165 Chap 166 Chap 167 Chap 168 Chap 169
Chap 170 Chap 171 Chap 172 Chap 173 Chap 174 Chap 175 Chap 176
Chap 177 Chap 178 Chap 179 Chap 180 Chap 181 Chap 182 Chap 183
Chap 184 Chap 185 Chap 186 Chap 187 Chap 188 Chap 189 Chap 190
Chap 191 Chap 192 Chap 193 Chap 194 Chap 195 Chap 196 Chap 197 Chap 198
Chap 199 Chap 200 Chap 201 Chap 202 Chap 203 Chap 204 Chap 205 Chap 206
Chap 207 Chap 208 Chap 209 Chap 210 Chap 211 Chap 212 Chap 213
Chap 214 Chap 215 Chap 216 Chap 217 Chap 218 Chap 219 Chap 220
Chap 221 Chap 222 Chap 223 Chap 224 Chap 225 Chap 226 Chap 227
Chap 228 Chap 229 Chap 230 Chap 231 Chap 232 Chap 233 Chap 234

Chap 235   Chap 236  Chap 237  Chap 238  Chap 239  Chap 240  Chap 241  Chap 242

Chap 243 Chap 244 Chap 245 Chap 246 Chap 247 Chap 248 Chap 249
Chap 250 Chap 251 Chap 252 Chap 253 Chap 254 Chap 255 Chap 256
Chap 257 Chap 258 Chap 259 Chap 260 Chap 261 Chap 262 Chap 263
Chap 264 Chap 265 Chap 266 Chap 267 Chap 268 Chap 269 Chap 270
Chap 271 Chap 272 Chap 273 Chap 274 Chap 275 Chap 276 Chap 277
Chap 278 Chap 279 Chap 280 Chap 281 Chap 282 Chap 283
Chap 284 Chap 285 Chap 286 Chap 287 Chap 288 Chap 289
Chap 290 Chap 291 Chap 292 Chap 293 Chap 294 Chap 295 Chap 296 Chap 297
Chap 298 Chap 299 Chap 300 Chap 301 Chap 302 Chap 303 Chap 304 Chap 305
Chap 306 Chap 307 Chap 308 Chap 309 Chap 310 Chap 311
Chap 312 Chap 313 Chap 314 Chap 315 Chap 316 Chap 317
Chap 318 Chap 319 Chap 320 Chap 321 Chap 322 Chap 323
Chap 324 Chap 325 Chap 326 Chap 327 Chap 328 Chap 329 Chap 330
Chap 331 Chap 332 Chap 333 Chap 334 Chap 335 Chap 336 Chap 337
Chap 338 Chap 339 Chap 340 Chap 341 Chap 342 Chap 343
Chap 344 Chap 345 Chap 346 Chap 347 Chap 348 Chap 349
Chap 350 Chap 351 Chap 352 Chap 353 Chap 354 Chap 355
Chap 356 Chap 357 Chap 358 Chap 359 Chap 360 Chap 361
Chap 362 Chap 363 Chap 364 Chap 365 Chap 366 Chap 367 Chap 368
Chap 369 Chap 370 Chap 371 Chap 372 Chap 373 Chap 374 Chap 375
Chap 376 Chap 377 Chap 378 Chap 379 Chap 380 Chap 381 Chap 382
Chap 383 Chap 384 Chap 385 Chap 386 Chap 387 Chap 388
Chap 389 Chap 390 Chap 391 Chap 392 Chap 393 Chap 394
Chap 395 Chap 396 Chap 397 Chap 398 Chap 399
Chap 400 Chap 401 Chap 402 Chap 403 Chap 404 Chap 405
Chap 406 Chap 407 Chap 408 Chap 409 Chap 410 Chap 411
Chap 412 Chap 413 Chap 414 Chap 415 Chap 416 Chap 417
Chap 418 Chap 419 Chap 420 Chap 421 Chap 422 Chap 423
Chap 424 Chap 425 Chap 426 Chap 427 Chap 428 Chap 429
Chap 430 Chap 431 Chap 432 Chap 433 Chap 434 Chap 435
Chap 436 Chap 437 Chap 438 Chap 439 Chap 440 Chap 441
Chap 442 Chap 443 Chap 444 Chap 445 Chap 446 Chap 447
Chap 448 Chap 449

Từ Chap 450 trở đi mời các bạn đọc tiếp truyện chữ Thanh Xuân Bị Lãng Quên bản convert ở blog Recommend Sách Hay của mình nha.

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *