Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh American Institute Of Certified Public Accountants – AICPA
Tiếng Việt Viện Kế Toán Công Chứng Hoa Kỳ – AICPA
Chủ đề Kinh tế
Ký hiệu/viết tắt AICPA

Định nghĩa – Khái niệm

American Institute Of Certified Public Accountants – AICPA là gì?

American Institute Of Certified Public Accountants (viết tắt là AICPA) là tổ chức chuyên nghiệp phi lợi nhuận của các kế toán công chứng được chứng nhận tại Hoa Kỳ. Viện Kế toán công chứng Hoa Kỳ được thành lập năm 1887, dưới tên Hiệp hội Kế toán công Hoa Kỳ, để đảm bảo rằng kế toán có được sự tôn trọng như một nghề nghiệp và nó được thực hiện bởi các chuyên gia có đạo đức, có thẩm quyền. AICPA tồn tại để cung cấp cho hơn 370.000 thành viên các nguồn lực, thông tin và sự chỉ dẫn để cung cấp các dịch vụ CPA theo cách chuyên nghiệp nhất.

  • American Institute Of Certified Public Accountants – AICPA là Viện Kế Toán Công Chứng Hoa Kỳ – AICPA.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

American Institute Of Certified Public Accountants – AICPA nghĩa là Viện Kế Toán Công Chứng Hoa Kỳ – AICPA.

Thành viên của Viện kế toán công chứng Hoa Kỳ đại diện cho các chuyên gia trong kinh doanh và công nghiệp, thực hành công, chính phủ và giáo dục. Văn phòng được đặt tại thành phố New York; Washington DC.; Durham, N.C.; Ewing, N.J.; và Lewisville, Texas. AICPA không thể thiếu trong việc đưa ra quy tắc và thiết lập tiêu chuẩn trong nghề CPA và đóng vai trò là người biện hộ trước các cơ quan lập pháp và các nhóm lợi ích công cộng.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Thành viên của Viện kế toán công chứng Hoa Kỳ đại diện cho các chuyên gia trong kinh doanh và công nghiệp, thực hành công, chính phủ và giáo dục. Văn phòng được đặt tại thành phố New York; Washington DC.; Durham, N.C.; Ewing, N.J.; và Lewisville, Texas. AICPA không thể thiếu trong việc đưa ra quy tắc và thiết lập tiêu chuẩn trong nghề CPA và đóng vai trò là người biện hộ trước các cơ quan lập pháp và các nhóm lợi ích công cộng.

Danh sách các thuật ngữ liên quan American Institute Of Certified Public Accountants – AICPA

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế American Institute Of Certified Public Accountants – AICPA là gì? (hay Viện Kế Toán Công Chứng Hoa Kỳ – AICPA nghĩa là gì?) Định nghĩa American Institute Of Certified Public Accountants – AICPA là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng American Institute Of Certified Public Accountants – AICPA / Viện Kế Toán Công Chứng Hoa Kỳ – AICPA. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *