Hợp đồng thuê tàu chuyến ( tiếng Anh : Voyage Charter Party ) là một văn bản, trong đó chủ tàu hay người chuyên chở cam kết chuyên chở sản phẩm & hàng hóa từ một cảng này để giao cho người nhận hàng tại một cảng khác, còn người thuê tàu cam kết trả cước phí .(Above The Line - ATL) (1)Hình minh họa

Hợp đồng thuê tàu chuyến (Voyage Charter Party)

Định nghĩa

Hợp đồng thuê tàu chuyến trong tiếng Anh là Voyage Charter Party

Hợp đồng thuê tàu chuyến là một văn bản, trong đó chủ tàu hay người chuyên chở cam kết chuyên chở hàng hóa từ một cảng này để giao cho người nhận hàng tại một cảng khác, còn người thuê tàu cam kết trả cước phí theo mức hai bên đã thỏa thuận.

Hợp đồng thuê tàu chuyến được kí kết khi người đi thuê tàu có một khối lượng lớn hàng hóa phải chuyên chở như: dầu mỏ, than, quặng, ngũ cốc, xi măng, phân bón, sắt thép…

Nội dung cơ bản của hợp đồng thuê tàu chuyến

(1) Các bên của hợp đồng

Hợp đồng thuê tàu chuyến gồm có : Chủ tàu ( người chuyên chở ) và người thuê tàu .

(2) Qui định về hàng hóa

– Khi thuê tàu chuyên chở một khối lượng sản phẩm & hàng hóa nhất định thì hai bên phải qui định rõ tên hàng, loại vỏ hộp, những đặc thù của sản phẩm & hàng hóa .- Về số lượng hoàn toàn có thể chở theo khối lượng hoặc theo thể tích tùy đặc thù của mẫu sản phẩm .

(3) Qui định về con tàu

– Tàu vận tải biển là phương tiện đi lại để luân chuyển sản phẩm & hàng hóa nên lao lý này người ta qui định đơn cử những đặc trưng cơ bản của con tàu mà hai bên thỏa thuận hợp tác : tên tàu, quốc tịch tàu, chất lượng, động cơ, trọng tải, dung tích, mớn nước, vị trí tàu …

(4) Qui định về thời gian tàu đến cảng xếp hàng

– Thời gian tàu đến cảng xếp hàng là thời gian mà tàu phải có mặt tại cảng và sẵn sàng xếp hàng.

(5) Qui định về cảng bốc dỡ hàng

– Người luân chuyển có nghĩa vụ và trách nhiệm đưa tàu vận tải biển đến cảng nhận hàng đúng thời gian, khu vực theo qui định của hợp đồng luân chuyển sản phẩm & hàng hóa .- Người luân chuyển đưa tàu vận tải biển đến nơi bốc hàng do người thuê chỉ định. Hai bên tự thỏa thuận hợp tác tên một hay vài cảng để xếp / dỡ sản phẩm & hàng hóa, số lượng cảng xếp / dỡ sản phẩm & hàng hóa ảnh hưởng tác động trực tiếp đến mức cước thuê tàu .

(6) Qui định về cước phí và thanh toán cước phí

– Cước phí thuê tàu chuyến do chủ tàu và người thuê tàu thương lượng và qui định rõ trong hợp đồng. Đây là pháp luật quan trọng trong hợp đồng thuê tàu chuyến. Mức cước là tiền cước tính cho mỗi đơn vị chức năng cước .- Đơn vị cước là đơn vị chức năng khối lượng ( tấn ) so với hạng nặng hay thể tích ( mét khối ) so với hàng cồng kềnh hay một đơn vị chức năng cước khác như : Standard ( gỗ ), Gallon ( dầu mỏ ), Bushels ( lúa mì ) …

(7) Qui định về chi phí bốc dỡ hàng

– Chi tiêu bốc, dỡ hàng hóa chiếm tỉ trọng khá lớn trong giá cước chuyên chở sản phẩm & hàng hóa. Trong thuê tàu chuyến khi nào cũng có pháp luật qui định về phân loại ngân sách bốc dỡ sản phẩm & hàng hóa giữa chủ tàu và người đi thuê tàu trong thực tiễn thường vận dụng nhiều công thức về phân loại ngân sách bốc dỡ .

(8) Qui định về thời gian làm hàng, thưởng phạt xếp dỡ

– Là khoản thời gian do hai bên thỏa thuận dành cho người đi thuê tàu tiến hành công việc bốc dỡ hàng hóa lên tàu hoặc dỡ hàng hóa khỏi tàu “thời gian cho phép”

(9) Qui định về trách nhiệm và miễn trách của người chuyên chở

– Trong hợp đồng chuyên chở có qui định người chuyên chở có nghĩa vụ và trách nhiệm so với những hư hỏng, mất mát của sản phẩm & hàng hóa .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Logistics và vận tải quốc tế, NXB Thông tin và Truyền thông; Nội dung cơ bản của hợp đồng thuê tàu chuyến, Goldensealogistics)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *