Việc thông dụng tác phẩm âm nhạc, sân khấu được lao lý tại Điều 29 Nghị định 79/2012 / NĐ-CP về lao lý màn biểu diễn thẩm mỹ và nghệ thuật, trình diễn thời trang ; thi người mẫu và người mẫu ; lưu hành, kinh doanh thương mại bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu như sau : ( Điều này được sửa đổi bởi Khoản 16 Điều 1 Nghị định 15/2016 / NĐ-CP )
1. Tổ chức, cá thể thông dụng tác phẩm âm nhạc, sân khấu trực tiếp trước công chúng và nơi công cộng phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền được cho phép .
2. Các tác phẩm âm nhạc, sân khấu sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Nước Ta đang sinh sống và định cư ở quốc tế phát hành dưới hình thức xuất bản phẩm phải triển khai lao lý tại Khoản 3 Điều này và những pháp luật của pháp lý về xuất bản. ( Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 18 Điều 1 Nghị định 15/2016 / NĐ-CP )

3. Tổ chức, cá nhân muốn phổ biến tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Việt Nam đang sinh sống và định cư ở nước ngoài nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Cục Nghệ thuật biểu diễn. Hồ sơ gồm: (Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 18 Điều 1 Nghị định 15/2016/NĐ-CP).

a ) 01 đơn ý kiến đề nghị cấp phép phổ cập tác phẩm sáng tác trước năm 1975 hoặc tác phẩm của người Nước Ta định cư ở quốc tế ( Mẫu số 08 ) ;
b ) 01 bản sao bản nhạc hoặc ngữ cảnh sân khấu ( có ghi nhận của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm ) ;

c) 01 bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của tác giả (đối với cá nhân đề nghị cho phép phổ biến);

d ) 01 bản sao quyết định hành động xây dựng hoặc giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp ( Đối tượng lần đầu thực thi thủ tục hành chính và đối tượng người tiêu dùng trong quy trình hoạt động giải trí đã có hành vi vi phạm lao lý tại Điều 6 Nghị định này nộp bản sao có xác nhận hoặc mang bản gốc để so sánh ) ;
đ ) 01 bản sao văn bản nhận xét của cơ quan ngoại giao Nước Ta tại nước thường trực ( so với cá thể ý kiến đề nghị phổ cập lần đầu ) ;

e) 01 bản ghi âm có nội dung tác phẩm.

4. Trong thời hạn 10 ngày thao tác, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Nghệ thuật màn biểu diễn cấp giấy phép. Trường hợp không cấp giấy phép phải vấn đáp bằng văn bản và nêu rõ nguyên do. ( Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 18 Điều 1 Nghị định 15/2016 / NĐ-CP )
Trên đây là nội dung pháp luật về việc phổ cập tác phẩm âm nhạc, sân khấu. Để hiểu rõ hơn về yếu tố này bạn nên tìm hiểu thêm thêm tại Nghị định 79/2012 / NĐ-CP .
Trân trọng !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.