Ngày đăng : 09/01/2021, 11 : 34

PHÒNG GD&ĐT BA TƠ TRƯỜNG THTT BA TƠ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ÂM NHẠC NĂM HỌC 2020 – 2021 TUẦN LỚP – Thường thức âm nhạc: Âm kì diệu – Học hát: Vào rừng hoa – Ôn tập hát: Vào rừng hoa – Đọc nhạc: Bậc thang Đô – Rê – Mi – Vận dụng sáng tạo: To – nhỏ – Ôn tập hát: Vào rừng hoa – Ôn tập đọc nhạc: Bậc thang Đơ-Rê-Mi – Ơn tập hát: Vào rừng hoa – Ơn tập đọc nhạc: Bậc thang Đơ-Rê-Mi – Vận dụng sáng tạo: To – nhỏ – Học hát: Tổ quốc ta – Vận dụng sáng tạo: Cao – thấp LỚP LỚP LỚP LỚP – Ôn tập hát lớp – Nghe hát: Quốc ca Học hát: Quốc ca Việt Nam (lời 1) Ơn tập hát kí Ơn tập số hát hiệu ghi nhạc học học lớp Học hát: Thật hay Học hát: Quốc ca Việt Nam (lời 2) Học hát: Em u hồ bình Ơn tập hát: Thật hay Học hát: Bài ca học (lời 1) – Ôn tập hát: – Ôn tập hát: Em yêu hồ bình Reo vang bình minh – Bài tập cao độ tiết – Tập đọc nhạc: tấu TĐN số Học hát: Bài ca học (lời 2) – Học hát: Bạn lắng nghe – Kể chuyên âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ Học hát: Đếm – Ôn tập hát: – Ôn tập hát: Bạn lắng nghe Hãy giữ cho em bầu trời – Giới thiệu hình nốt xanh trắng – Tập đọc nhạc: – Bài tập tiết tấu TĐN số Học hát: Xoè hoa Ôn tập hát: Xoè hoa Học hát: Reo vang bình minh Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh – Ôn tập hát: Tổ quốc ta – Nhạc cụ: Trống – Nghe nhạc: Bài hát: Quốc ca – Ôn tập Nhạc cụ: Trống Học hát: Múa vui Ôn tập hát: Múa vui – Ôn tập hát: Đếm – Trò chơi âm nhạc Học hát: Gà gáy – Ôn tập hát: Tổ quốc ta – Vận dụng sáng tạo: Cao – thấp – Ôn tập hát: Thật hay, Xoè hoa, Ôn tập hát: Múa vui Gà gáy – Phân biệt âm cao – thấp, dài – ngắn – Học hát: Lớp Một thân yêu – Vận dụng sáng tạo: To – nhỏ; Cao – thấp Học hát: Chúc mừng sinh nhật 10 – Ôn tập hát: Lớp Một thân yêu – Đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê – Mi 11 12 13 – Ôn tập đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê – Mi – Nghe nhạc: Những bơng hoa ca – Ơn tập hát: Lớp Một thân yêu – Ôn tập đọc nhạc: Ban nhạc Đô – Rê – Mi – Vận dụng sáng tạo: To – nhỏ; Cao – thấp Học hát: Chào người bạn đến Ôn tập hát: Chúc mừng sinh nhật Học hát: Cộc cách tùng cheng Học hát: Trên ngựa ta phi nhanh – Ôn tập hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh – Nghe nhạc – Ôn tập hát: Trên ngựa ta phi nhanh – Tập đọc nhạc: TĐN số Học hát: Những hoa ca Học hát: Lớp đoàn kết Học hát: Khăn quàng thắm vai em – Ôn tập hát: Những hoa ca – Giới thiệu số nhạc cụ nước ngồi Ơn tập hát: Lớp đồn kết – Ơn tập hát: Khăn quàng thắm vai em – Tập đọc nhạc: TĐN số – Tập đọc nhạc: TĐN số – Nghe nhạc Học hát: Học hát: Ôn tập hát: Bài ca học, Đếm sao, Gà gáy – Ôn tập hát: Cộc cách tùng cheng Học hát: – Giới thiệu số nhạc Con chim non cụ dân tộc Học hát: Chiến sĩ tí hon – Tập đọc nhạc: TĐN số Học hát: – Giới thiệu vài nhạc Con chim hay hót cụ dân tộc – Ôn tập hát: – Ôn tập hát: Em u hồ bình Con chim hay hót Bạn lắng nghe – Ôn tập TĐN số 1, số – Ôn tập TĐN số Ôn tập hát: Con chim non Cị lả – Ơn tập hát: Cò lả – Tập đọc nhạc: TĐN số Ước mơ – Ôn tập hát: Ước mơ – Tập đọc nhạc: TĐN số 14 15 – Ôn tập hát: Chào người bạn Ôn tập hát: đến Chiến sĩ tí hon – Nhạc cụ: Trống – Thường thức âm nhạc: Ôn tập hát: Trổng Chúc mừng sinh nhật, – Nghe nhạc: Cộc cách tùng cheng, Vũ khúc thiên nga Chiến sĩ tí hon Học hát: Ngày mùa vui (lời 1) – Ôn tập hát: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng thắm vai em Cò lả – Nghe nhạc Học hát: Ngày mùa vui (lời 2) Học hát: – Ôn tập TĐN số 3, số Dành cho địa phương tự – Kể chuyện âm nhạc chọn – Ơn tập hát: Những bơng hoa ca,Ước mơ – Nghe nhạc Ôn tập cuối học kì I – Kể chuyện âm nhạc – Nghe nhạc – Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc Ôn tập hát – Giới thiệu tên nốt nhạc qua trị chơi 17 Đánh giá cuối học kì I Học hát: Dành cho địa phương tụ chọn Học hát: Dành cho địa phương tụ Ôn tập TĐN chọn 18 Đánh giá cuối học kì I Tập biểu diễn Tập biểu diễn Tập biểu diễn Học hát: Em yêu trường em (lời 1) – Học hát: Chúc mừng Học hát: – Một số hình thức trình Hát mừng bày hát Học hát: Em yêu trường em (lời 2) – Ôn tập hát: Chúc mừng – Tập đọc nhạc: TĐN số – Ôn tập hát: Hát mừng – Tập đọc nhạc: TĐN số Học hát: Cùng múa hát trăng Học hát: Bàn tay mẹ Học hát: Tre ngà bên Lăng Bác 16 19 20 21 – Học hát: Học hát: Xúc xắc xúc xẻ Trên đường đến – Vận dụng sáng tạo: trường Dài – ngắn – Ôn tập hát: Xúc xắc xúc xẻ Ôn tập hát: – Đọc nhạc: Trên đường đến Những người bạn trường Đơ – Rê – Mi – Ơn tập đọc nhạc: Những người bạn Đô – Rê – Mi – Thường thức âm nhạc: Học hát: Nhạc sĩ Vôn-gang AHoa mùa xuân ma-đớt Mô-da – Vận dụng sáng tạo: Dài – ngắn Học hát: Dành cho địa phương tự chọn – Ơn tập hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầu trời xanh – Ôn tập TĐN số – Tập biểu diễn hát: Những hoa ca, Ước mơ – Ôn tập TĐN số 22 – Ôn tập hát: Xúc xắc xúc xẻ – Vận dụng sáng tạo: Dài – ngắn 23 – Học hát: Gà gáy – Vận dụng sáng tạo: Dài – ngắn 24 25 26 27 28 29 – Ôn tập hát: Gà gáy – Nhạc cụ: Thanh phách – Thường thức âm nhạc: Câu chuyện phách – Vận dụng sáng tạo: Dài – ngắn – Ôn tập hát: Gà gáy – Nghe nhạc: Bài hát: Lí bơng – Học hát: Cây gia đình – Vận dụng sáng tạo: Góc âm nhạc – Ơn tập hát: Cây gia đình – Đọc nhạc: Hát Đơ- Rê- MiPha-Son – Ơn tập đọc nhạc: Hát Đô – Rê – Mi – Pha – Son – Nghe nhạc: Bài hát: Con chim Vành Khuyên Ôn tập hát: Hoa mùa xuân Học hát: Chú chim nhỏ dễ thương Ôn tập hát: Chú chim nhỏ dễ thương – Ôn tập hát: Cùng múa hát trăng – Giới thiệu khng nhạc khố Son – Giới thiệu số hình nốt nhạc – Bài đọc thêm: Du Bá Nha – Chung Tử Kì Ơn tập hát: Em yêu trường em, Cùng múa hát trăng – Ôn tập hát: Bàn tay mẹ – Tập đọc nhạc: TĐN số – Ôn tập hát: Tre ngà bên Lăng Bác – Tập đọc nhạc: TĐN số Học hát: Chim sáo – Ôn tập hát: Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác – Ôn tập TĐN số – Ôn tập hát: Chim sáo – Ôn TĐN số 5, số Học hát: Dành cho địa phương tự chọn – Ôn tập hát: Trên đường đến trường, Hoa mùa xuân – Kể chuyện âm nhạc: Học hát: Chị Ong nâu em bé – Ôn tập hát: Chúc mừng, Bàn tay mẹ Chim sáo – Nghe nhạc – Ôn tập hát: Địa phương tự chọn – Tập đọc nhạc: TĐN số Học hát: Chim chích bơng Ơn tập hát: Chị Ong nâu em bé Học hát: Chú voi Bản Đôn Học hát: Em nhớ trường xưa Ôn tập hát: Chim chích bơng Học hát: Tiếng hát bạn bè – Ôn tập hát: Chú voi Bản Đơn – Tập đọc nhạc: TĐN số – Ơn tập hát: Em nhớ trường xưa – Tập đọc nhạc: TĐN số Học hát: Chú ếch Ôn tập hát: Tiếng hát bạn bè Học hát: Thiếu nhi giới liên hoan – Ôn tập hát: Địa phương tự chọn, Em nhớ trường xưa – Kể chuyện âm nhạc Ôn tập hát: Chú ếch – Ôn tập hát: Thiếu nhi giới liên Tập viết nốt nhạc hoan khuông nhạc – Tập đọc nhạc: TĐN số – Ôn tập TĐN số 7, số – Nghe nhạc 30 – Vận dụng sáng tạo: Góc âm nhạc – Ơn tập hát: Cây gia đình Học hát: Bắc kim thang 31 Học hát: Ngôi lấp lánh – Ôn tập hát: Bắc kim thang – Tập hát lời 32 – Nhạc cụ: Trai-en-gô – Ơn tập hát: Ngơi lấp lánh – Ơn tập hát: Chim chích bơng, Chú ếch – Nghe nhạc – Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc – phê đàn Lia – Nghe nhạc – Ôn tập hát: Chị Ong nâu em bé, Tiếng hát bạn bè – Ơn tập nốt nhạc – Ôn tập hát: Chú voi Bản Đôn, Thiếu nhi giới liên hoan Học hát: Dàn đồng ca mùa hạ Ôn tập TĐN số số – Ôn tập hát: Dàn đồng ca mùa hạ – Nghe nhạc Học hát: Học bài: Học bài: Dành cho địa phương tự Dành cho địa phương tự Dành cho địa phương tự chọn chọn chọn 33 Ôn tập cuối năm Học hát: – Ôn tập nốt nhạc Dành cho địa phưong tự – Tập biểu diễn hát chọn 34 Đánh giá cuối năm Ôn tập hát học Ôn tập hát Ôn tập TĐN học 35 Đánh giá cuối năm Tập biểu diễn Tập biểu diễn Ôn tập hát Tập biểu diễn – Ôn tập kiểm tra hát: Tre ngà bên Lăng Bác, Địa phương tự chọn – Ôn tập TĐN số – Ôn tập kiểm tra hát: Em nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ – Ôn tập TĐN số Tập biểu diễn hát Ba Tơ, ngày tháng năm 2020 Giáo viên Huỳnh Long Nguyện … Học hát: – Ôn tập TĐN số 3, số Dành cho địa phương tự – Kể chuyện âm nhạc chọn – Ôn tập hát: Những hoa ca,Ước mơ – Nghe nhạc Ơn tập cuối học kì I – Kể chuyện âm nhạc – Nghe nhạc – Kể chuyện âm. .. em – Tập đọc nhạc: TĐN số – Tập đọc nhạc: TĐN số – Nghe nhạc Học hát: Học hát: Ôn tập hát: Bài ca học, Đếm sao, Gà gáy – Ôn tập hát: Cộc cách tùng cheng Học hát: – Giới thiệu số nhạc Con chim… Tập viết nốt nhạc hoan khuông nhạc – Tập đọc nhạc: TĐN số – Ôn tập TĐN số 7, số – Nghe nhạc 30 – Vận dụng sáng tạo: Góc âm nhạc – Ơn tập hát: Cây gia đình Học hát: Bắc kim thang 31 Học hát: Ngơi

– Xem thêm –

Xem thêm: PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH âm NHẠC TIỂU học 2020 2021, PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH âm NHẠC TIỂU học 2020 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.