CHORD CONSTRUCTION – CẤU TẠO HỢP ÂM

Hình Như Là – 4dummies.info

Gombi.vn | Beooi.com | Ghita.vn

Bài viết dưới đây khá tổng quát về cấu trúc hợp âm được tôi sưu tầm, biên dịch và san sẻ từ website : GUITARLESSONWORLD nội dung gồm có công thức của những hợp âm mà người chơi guitar sẽ gặp phải trong quy trình rèn luyện. Hiểu rõ hơn về nhạc lý sẽ giúp những bạn tăng trưởng tốt .

Dựa vào những biểu đồ bao gồm các hàng cột chứa các âm giai dưới đây và các công thức đi kèm, các bạn sẽ tìm thấy cách xây dựng những hợp âm (Ví dụ: Major, Minor, Minor7, Diminished…).

Ví dụ : Nếu muốn tìm hợp âm G trưởng ( G Major : Major là Trưởng ). Bạn tìm đến hàng âm giai của G. Tuân theo công thức của hợp âm trưởng là I – III – V. Sau đó so sánh những nốt nằm ở cột I cột III và cột V
Đó là : G B và D

Degree

Note

I G
III B
V D

Kết hợp 3 nốt trên G-B-D ở cần đàn. Nói chung là đơn thuần như đang giỡn .

Một trong những thế bấm cơ bản của hợp âm G trưởng:
chord-construction-g-major-chordsHình Như là – 4dummies.info

Khi bạn kiến thiết xây dựng hợp âm 13 sẽ có 7 nốt. Trong guitar, bạn chỉ hoàn toàn có thể chơi 1 lúc 6 nốt chính cho nên vì thế cần phải loại bỏ bớt 1 nốt. Nếu bạn chơi với 1 band nhạc, có lẻ bạn sẽ muốn tay guitar Bass chơi nốt bị loại đó .

Major Scale Note & Degree Chart

Scale I II / IX III IV / XI V VI / XIII VII I (octave)
A A B C♯ D E F♯ G♯ A
A ♯ A♯ B♯ C♯♯ D♯ E♯ F♯♯ G♯♯ A♯
B ♭ B♭ C D E♭ F G A B♭
B B C♯ D♯ E F♯ G♯ A♯ B
C C D E F G A B C
C ♯ C♯ D♯ E♯ F♯ G♯ A♯ B♯ C♯
D ♭ D♭ E♭ F G♭ A♭ B♭ C D♭
D D E F♯ G A B C♯ D
D ♯ D♯ E♯ F♯♯ G♯ A♯ B♯ C♯♯ D♯
E ♭ E♭ F G A♭ B♭ C D E♭
E E F♯ G♯ A B C♯ D♯ E
F F G A B♭ C D E F
F ♯ F♯ G♯ A♯ B C♯ D♯ E♯ F♯
G ♭ G♭ A♭ B♭ C♭ D♭ E♭ F G♭
G G A B C D E F♯ G
G ♯ G♯ A♯ B♯ C♯ D♯ E♯ F♯♯ G♯
A ♭ A♭ B♭ C D♭ E♭ F G A♭

Chord Formulas: (♭ = flat ♯ = sharp)

Major I – III – V
Major 6 I – III – V – VI
Major 6 add 9 I – III – V – VI – IX
Major 7 I – III – V – VII

Major 9

I – III – V – VII – IX
Dominant 7 I – III – V – ♭VII
Dominant 7 ♭ 10 I – III – V – ♭VII – ♭X
Dominant 7 aug 5 I – III – ♯V – ♭VII
Dominant 7 sus 4 I – IV – V – ♭VII
Dominant 9 I – III – V – ♭VII – IX
Dominant 9 sus 4 I – IV – V – ♭VII – IX
Dominant 9 sus 4 I – IV – V – ♭VII – IX
Dominant 11 I – III – V – ♭VII – IX – XI
Dominant 13 I – III – V – ♭VII – IX – XI – XIII
Augmented I – III – ♯V
Minor I – ♭III – V
Minor 6 I – ♭III – V – VI
Minor 7 I – ♭III – V – ♭VII
Minor 7 Flat 5 I – ♭III – ♭V – ♭VII
Diminished I – ♭III – ♭V
Diminished 7 I – ♭III – ♭V – VI
Suspended 4 I – IV – V
Suspended 2 I – II – V
Add 9 I – III – V – IX

Hình Như là – 4dummies.info

Share this:

Thích bài này:

Thích

Đang tải …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *