Giáo án mầm non chương trình đổi mới: Rèn luyện kỹ năng ca hát “Mùa Xuân” Kết hợp : Nghe hát “Nắng tươi” Trò chơi âm nhạc : “Ai đoán giỏi ” ppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (198 KB, 6 trang )

GIÁO DỤC ÂM NHẠC

Chủ đề : MÙA XUÂN
Đề tài : Rèn luyện kỹ năng ca hát
“Mùa Xuân”
Kết hợp : Nghe hát “Nắng tươi”
Trò chơi âm nhạc : “Ai đoán giỏi ”

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
– Trẻ hát đúng giai điệu, rõ lời thể hiện diễn
cảm bài hát
– Hiểu nội dung và giai điệu bài hát “Các loài
hoa Mai, Đào khoe sắc hương trong mùa
xuân”
– Phát triển khả năng âm nhạc thông qua trò
chơi hát theo hình vẽ
– Giáo dục trẻ biết lắng nghe và tích cực tham
gia các hoạt động âm nhạc

II- CHUẨN BỊ :
– Đồ dùng của cô : + Đàn organ
+ Máy cassette
– Đồ dùng của trẻ : Mũ các loại hoa Mai, Hồng,
Cúc…
– Trước hoạt động : đội mũ cho trẻ.

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG :

Tổ chức hoạt động của cô Dự kiến hoạt động của
trẻ
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài hát

– Trò chuyện cùng trẻ về mùa

– Trẻ trả lời theo sự hiểu
xuân biết
./ Thời tiết mùa xuân như thế nào
?
– Thời tiết mùa xuân ấm
áp
./ Cây cối vào mùa xuân ra sao ? – Cây cối xanh tươi
Cô có bài hát cũng nói về mùa
xuân các con lắng nghe xem bài
hát như thế nào – Cô hát cho trẻ
nghe lần 1.
– Trẻ chú ý lắng nghe
cô hát
– Nội dung bài hát nói về điều gì ?

“ các loài hoa Mai, Đào khoe sắc
hương trong mùa xuân”
– Trẻ trả lời theo ý trẻ
– Con có thể đặt tên bài hát này là
gì ?
Đây là bài hát “Mùa xuân” của
tác giả Nguyễn Ngọc Thiện
– Trẻ trả lời theo ý thích
của trẻ
– Cô hát lần 2 kết hợp đánh nhịp. – Trẻ lắng nghe cô hát
Hoạt động 2 : Dạy hát bài “
Mùa xuân”

– Dạy trẻ hát cả bài từ 1 -> 2 lần
( chú ý sửa sai kỹ năng cho trẻ)

-Trẻ hát theo cô cả bài
1- 2 lần
– Trò chơi : “Tiếng hát các loài
hoa”

– Mỗi trẻ chọn cho mình một mũ
đội có hình các loại hoa Mai,
Hồng Cúc… sau đó kết theo
nhóm cùng loại
-Trẻ chọn mũ hoa ở các
góc và kết theo nhóm
Lần 1 : Các bông hoa cùng hát – Cả lớp hát
Lần 2 : Hát theo từng nhóm hoa
Lần 3 : Yêu cầu từng nhóm hoa
thỏa thuận hình thức biểu diễn
theo nội dung dạy hát cho nhóm
mình.
– Tr
ẻ thỏa thuận chọn
hình th
ức biểu diễn :
Theo từng nhóm
+ Nhóm hát có gõ đệm

+ Nhóm hát, VĐ theo
tiết tấu …
– Cá nhân biểu diễn.

Hoạt động 3 :Nghe hát “ Nắng
tươi” của Hoàng Quý ( trang 18
tuyển tập ca khúc thiếu nhi Tiếng
hát bé thơ)
– Có một bài hát rất hay các con
lắng nghe giai điệu b
ài hát và hãy
tượng tượng những hình
ảnh hay
âm thanh gì trong giai điệu đó
nhé!

– Trẻ lắng nghe cô hát

* Cô cho trẻ nghe giai điệu
– Các con thấy giai điệu bài hát
như thế nào ?
– Giai điệu bài hát nhe
nhàng, tình cảm.
– Đây là bài hát “Nắng tươi” của
Hoàng Qúy
– Trẻ chú ý nghe và có
th
ể múa theo hay vỗ tay
* Cô hát cho trẻ nghe lần 2 kết
hợp diễn tả minh họa bài hát.
.
– Bài hát này nói về điều gì ?

( Nội dung bài hát nói về niềm vui
của các bé thơ khắp miền đất
nước khi mùa xuân về )
– Trẻ trả lời theo suy
nghĩ của trẻ
Hoạt động 4 : trò chơi “Ai đoán
giỏi ”
– Trẻ đoán tên bài hát, tên nhạc cụ
: (có thể thay đổi: cá nhân, cả lớp
hát-cùng đoán) và nâng yêu cầu
các lần chơi sau :

-Trẻ lắng nghe cô
hướng dẫn cách chơi.

+ Đoán tên bài hát + 1 nhạc cụ+
tên bạn hát.
+ Đoán tên bài hát + nhạc cụ +
tiết tấu sử dụng
-Trẻ tiến hành trò chơi
theo yêu cầu

– Trò chuyện cùng trẻ về mùa – Trẻ vấn đáp theo sự hiểuxuân biết. / Thời tiết mùa xuân như thế nào – Thời tiết mùa xuân ấmáp. / Cây cối vào mùa xuân ra làm sao ? – Cây cối xanh tươiCô có bài hát cũng nói về mùaxuân những con lắng nghe xem bàihát như thế nào – Cô hát cho trẻnghe lần 1. – Trẻ quan tâm lắng nghecô hát – Nội dung bài hát nói về điều gì ? “ những loài hoa Mai, Đào khoe sắchương trong mùa xuân ” – Trẻ vấn đáp theo ý trẻ – Con hoàn toàn có thể đặt tên bài hát này làgì ? Đây là bài hát “ Mùa xuân ” củatác giả Nguyễn Ngọc Thiện – Trẻ vấn đáp theo ý thíchcủa trẻ – Cô hát lần 2 phối hợp đánh nhịp. – Trẻ lắng nghe cô hátHoạt động 2 : Dạy hát bài “ Mùa xuân ” – Dạy trẻ hát cả bài từ 1 -> 2 lần ( chú ý quan tâm sửa sai kỹ năng và kiến thức cho trẻ ) – Trẻ hát theo cô cả bài1 – 2 lần – Trò chơi : “ Tiếng hát những loàihoa ” – Mỗi trẻ chọn cho mình một mũđội có hình những loại hoa Mai, Hồng Cúc … sau đó kết theonhóm cùng loại-Trẻ chọn mũ hoa ở cácgóc và kết theo nhómLần 1 : Các bông hoa cùng hát – Cả lớp hátLần 2 : Hát theo từng nhóm hoaLần 3 : Yêu cầu từng nhóm hoathỏa thuận hình thức biểu diễntheo nội dung dạy hát cho nhómmình. – Trẻ thỏa thuận hợp tác chọnhình thức màn biểu diễn : Theo từng nhóm + Nhóm hát có gõ đệm + Nhóm hát, VĐ theotiết tấu … – Cá nhân màn biểu diễn. Hoạt động 3 : Nghe hát “ Nắngtươi ” của Hoàng Quý ( trang 18 tuyển tập ca khúc mần nin thiếu nhi Tiếnghát bé thơ ) – Có một bài hát rất hay những conlắng nghe giai điệu bài hát và hãytượng tượng những hìnhảnh hayâm thanh gì trong giai điệu đónhé ! – Trẻ lắng nghe cô hát * Cô cho trẻ nghe giai điệu – Các con thấy giai điệu bài hátnhư thế nào ? – Giai điệu bài hát nhenhàng, tình cảm. – Đây là bài hát “ Nắng tươi ” củaHoàng Qúy – Trẻ chú ý quan tâm nghe và cóthể múa theo hay vỗ tay * Cô hát cho trẻ nghe lần 2 kếthợp miêu tả minh họa bài hát. – Bài hát này nói về điều gì ? ( Nội dung bài hát nói về niềm vuicủa những bé thơ khắp miền đấtnước khi mùa xuân về ) – Trẻ vấn đáp theo suynghĩ của trẻHoạt động 4 : game show “ Ai đoángiỏi ” – Trẻ đoán tên bài hát, tên nhạc cụ : ( hoàn toàn có thể đổi khác : cá thể, cả lớphát-cùng đoán ) và nâng yêu cầucác lần chơi sau : – Trẻ lắng nghe côhướng dẫn cách chơi. + Đoán tên bài hát + 1 nhạc cụ + tên bạn hát. + Đoán tên bài hát + nhạc cụ + tiết tấu sử dụng-Trẻ thực thi trò chơitheo nhu yếu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.