*
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Góc kề bù là gì ? ? ? ?Tia phân giác của 1 góc là gì ? ? ? ?

Góc là gì???

Góc phụ nhau là gì ? ? ?Góc bù nhau là gì ? ? ?
*
*
Góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là 180 độTia phân giác của một góc là là tia nằm giữa 2 cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhauGóc là hìnhgồm 2 tia chung gốcGóc phụ nhau là 2 góc có tổng số đo bằng 180 độGóc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau
hai góc kề bù là hai góc :- có số đo 180 độ- có cạnh chung hai cạnh còn lại trên hai nữa mặt phẳng đối nhau
2 góc kề bù là 2 góc vừa kề nhau, vừa bù nhau ( 2 góc có số đo bằng 180 độ )Ví dụ :O x y zGóc xOz kề bù với góc zOyChúc bạn học tốt !*

Haigóc bùnhau có tổng bằng 180 độ, haigóc kề bù làhaigócvừakềvừanhau,kềnhauhaigóccó chung một cạnh nên haigóc kề bùcó tổng bằng 180 độ và có một cạnh chung, haigócphụ nhau có tổng bằng 90 độ.

Bạn đang xem : Góc kề bù là gì
1 .a, Góc là gì ?b, Góc bẹt là gì ?Nêu hình ảnh trong thực tiễn của góc, góc bẹt2 .a, Góc vuông là gì ?b, Góc nhọn là gì ?c, Góc tù là gì ?3. Vẽa, Hai góc phụ nhau .Xem thêm : Tiếng Anh A2 Là Gì ? Thi Ở Đâu Chuẩn Chứng Chỉ A2b. Hai góc bù nhauc, Hai góc kề nhau .4. Vẽ :a, Góc 600

b, Góc 1350

c, Góc vuông( giúp e vấn đáp và vẽ hình lun ạ )
2 ,a ) Góc vuông là góc có số đo bằng 900 .b ) Góc nhọn là góc nhỏ hơn góc vuông. ( 0 )c ) Góc tù ( gọi là x ) là góc lớn hơn góc vuông nhưng nhỏ hơn góc bẹt. ( 9000 )

1.

a, Góc là hình được tạo ra bởi 2 tia chung góc

b, Góc bẹt là góc có số đo 180 độ

2

a, Góc vuông là góc có số đo là 90 độ

b, Góc nhọn là góc có số đo nhỏ hơn 90 độ

c,Haigóc kề nhau làhaigóccó một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đốinhaubờ chứa cạnh chung

3

a,Hai góc phụ nhau là hai góc có toongr số đo là 90 độ

b,Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180 độ

c,Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung.

Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )

đường phân giác là gì ?

hai góc kề bù là gì?

Lớp 6 Toán
2
0
Gửi Hủy
Lớp 6 ToánLà đường nằm giữa hai tia và tạo thành 2 góc bằng nhau. Góc kề bù là kề nhau và có tổng bằng 180
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 )những bn tick mình zớiĐường phân giắc là đg nằm giữa hai tia và tao thành haoi góc =Hai góc kề bù thì giở sách ra
Đúng 0
Bình luận (0)
ĐúngBình luận ( 0 )cặp góc kề bù là gì ? hãy cho hình làm ví dụ
Lớp 6 Toán
5
0
Gửi Hủy
Lớp 6 Toáncặp góc kề bù là 1 hình tròn trụ, vì 1 góc kề bù đã là 180 độ nên 2 góc kề bù sẽ là 360 độ

còn vẽ hình thì mình ko biết cách vẽ ,xin lỗi nha

Đúng 0
Bình luận (0)
Trời+trăng =180 t và t thành đường thẳng
Đúng 0
Bình luận (0)
Đúng 0B ình luận ( 0 ) Trời + trăng = 180 t và t thành đường thẳngĐúngBình luận ( 0 )Cặp góc kề bù có 2 góc kề nhau và có tổng số đo bằng \ ( 180 ^ 0 \ )
Đúng 0
Bình luận (0)
honamphoto.comĐúngBình luận ( 0 ) honamphoto.com

Source: http://139.180.218.5
Category: tản mạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *