Ngày đăng : 24/11/2018, 10 : 51

Chờ người nơi Sheet  Sáng tác: Huy Tuấn |  Nhạc Trẻ | Điệu: Rock  [Am] Ngồi lại nhấp chén [G] say lắng trong [F] lòng mình  những đắng [Em] cay [Am] Ngày dài thấm thoắt [G] rơi muốn qn [F] đi  những [G] phận bèo [Am] trơi Ngọc ngà cũng mấy [G] phen lấm trong [F] bùn hồi cũng  thấy [Em] quen [Am] Ngồi buồn ngó gót [G] sen trách sao [F] cõi đời [G] này  đỏ [Am] đen Chờ người nơi [F] ấy về đây mang [Em] theo những dấu u Chở che cho [Dm] nhau những [Em] đêm lạnh [Am] lùng Chờ người đâu [F] thấy người còn hồi [Em] xa cách xa Một mình trong [Dm] đêm lắng [E] nghe gió [Am] than [Am] Ngồi lại nhấp chén [G] say lắng trong [F] lòng mình  những đắng [Em] cay [Am] Ngày dài thấm thoắt [G] rơi muốn qn [F] đi  những [G] phận bèo [Am] trơi Ngọc ngà cũng mấy [G] phen lấm trong [F] bùn hồi cũng  thấy [Em] quen [Am] Ngồi buồn ngó gót [G] sen trách sao [F] cõi đời [G] này  đỏ [Am] đen Chờ người nơi [F] ấy về đây mang [Em] theo những dấu u Chở che cho [Dm] nhau những [Em] đêm lạnh [Am] lùng Chờ người đâu [F] thấy người còn hồi [Em] xa cách xa Một mình trong [Dm] đêm lắng [E] nghe gió [Am] than Vì lời ai [F] hứa một ngày dìu [Em] em bước đi Tìm về nơi [Dm] xa phút [Em] giây n [Am] bình Đầu non cuối [F] gió người còn là [Em] mây viễn du Để lại đằng [Dm] sau tiếng [E] ai thở [Am] dài [Cm][Bb][Ab][Gm]­[Cm][Bb][Ab][Cm] [Cm] Ngồi lại nhấp chén [Bb] say lắng trong [Ab] lòng mình  những đắng [Gm] cay [Cm] Ngày dài thấm thoắt [Bb] rơi muốn qn [Ab] đi  những [Bb] phận bèo [Cm] trơi [Am] Ngọc ngà cũng mấy [G] phen lấm trong [F] bùn hồi  cũng thấy [Em] quen [Am] Ngồi buồn ngó gót [G] sen trách sao [F] cõi đời [G] này  đỏ [Am] đen …Một mình trong [Dm] đêm lắng [E] nghe gió [Am] than Vì lời ai [F] hứa một ngày dìu [Em] em bước đi Tìm về nơi [Dm] xa phút [Em] giây n [Am] bình Đầu non cuối [F] gió người còn là [Em] mây viễn du Để lại đằng [Dm] sau tiếng [E] ai thở [Am] dài… [Cm] Ngày dài thấm thoắt [Bb] rơi muốn qn [Ab] đi  những [Bb] phận bèo [Cm] trơi [Am] Ngọc ngà cũng mấy [G] phen lấm trong [F] bùn hồi  cũng thấy [Em] quen [Am] Ngồi buồn ngó gót [G] sen trách sao [F] cõi đời [G] này 

– Xem thêm –

Xem thêm: Hợp âm guitar bài hát chờ người nơi ấy, Hợp âm guitar bài hát chờ người nơi ấy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *