Hợp âm fa thăng 7F#7 chord piano – F#7 chord notes – F sharp 7 piano chord là hợp âm 4 nốt gồm F# – A# – C# – E, hợp âm F#7 – F# Dominant Seventh Chord thường được chơi trên bàn phím đàn Piano và đàn Organ keyboards.

Hợp âm fa thăng 7 – F # 7 chord piano về cấu trúc

Giải thích: Hợp âm Fa thăng 7 là một hợp âm gồm 4 nốt (Fa thăng – La thăng – Đô thăng – Mi ). Dưới đây là hình ảnh của hợp âm Fa thăng 7. Bạn có thể thấy 4 nốt (F# – A# – C# – E) của hợp âm F#7 được đánh dấu dưới đây.

Hợp âm Fa thăng 7 gồm hợp âm fa thăng trưởng + nốt bậc 7 cách nốt chủ âm 1 cung. Vì vậy, bạn cần dùng hợp âm F# major chord thêm nốt E là ra hợp âm F#7 chord nhé !

F # 7 chord notes – F sharp 7 piano chord về cách bấm và những thể hợp âm

Cách bấm hợp âm fa thăng 7 trên đàn piano

Vị trí các ngón tay để chơi hợp âm Fa thăng 7 một cách thuận lợi như sau:

Tay Trái: Ngón út  , ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái

Tay Phải: Ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út

Các thể của hợp âm F sharp 7 piano chord

Hợp âm F # 7 chord ở thể nền

Hợp âm F#7 chords ở thể nền F#7: Là một hợp âm với nốt F# là nốt trầm. Bao gồm bốn nốt (F# – A# – C# – E)

Hợp âm F#7 chord ở thể đảo 1 F#/A#

Hợp âm F#7 chords ở thể đảo 1 F#7/A#: Là một hợp âm với nốt A# là nốt trầm. Bao gồm bốn nốt (A# – C# – E – F#)

Hợp âm F#7 ở thể đảo 2 F#7/C#

Hợp âm F#7 chords ở thể đảo 2 F#7/C#: Là một hợp âm với nốt C# là nốt trầm. Bao gồm bốn nốt (C# – E – F# – A#)

Hợp âm F#7 ở thể đảo 3 F#7/E

Hợp âm F#7 chords ở thể đảo 3 F#7/E: Là một hợp âm với nốt E là nốt trầm. Bao gồm bốn nốt (E – F# – A# – C#)

Hy vọng với chia sẻ về hợp âm F#7 chord piano – F#7 chord notes sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức hợp âm hơn và ứng dụng hiệu quả hơn trong việc chơi piano của mình nhé !

Chủ đề tìm kiếm

hợp âm fa thăng 7
f#7 piano
f#m 7 piano chord
f#7(b9) piano
f#7/e piano
f#7/c# piano
f#7 chord
f#7 chord piano
f#7 chord notes
f#7 chord ukulele
f#7 chord on guitar
f#7 chord guitar finger position
f#7 chord mandolin
f#7 chord easy
f#7 chord uke
f#7/a# chord
f#7/a# piano chord
f sharp 7
f sharp 7 chord piano
f sharp 7 ukulele
f sharp 7 flat 5
f sharp 7 sharp 5
f sharp 7th
f sharp 7 chords
f sharp 7 sharp 9
f sharp 7 barre chord
f sharp 7 flat 13
f sharp 7 flat 9
f sharp 7 ukulele chord
f sharp 7th chord piano
f sharp 7 guitar chord easy
f sharp 7th intervals

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *