Lý thuyết – Các ký hiệu âm nhạc

Lý thuyết âm nhạc : Tìm hiểu những khái niệm cơ bản về âm nhạc trải qua những ký hiệu .

Ký hiệu của các bậc cơ bản bằng hệ thống chữcái.

Trong âm nhạc, người ta còn dùng phương pháp kí hiệu âm thanh bằng vần âm dựa trên bảng vần âm Latin .
Âm La ở quãng tám thứ nhất có tần số 440H z được coi là âm mẫu trong mạng lưới hệ thống những âm cơ bản. Do vậy, âm La có tên là chữ A ( vần âm đầu trong bảng vần âm ). Các bậc cơ bản được ký hiệu như sau :

La Si Do Re

Mi Fa Sol
A B C D E F G

Ở một số ít nước như : Đức, Nga … lại ký hiệu âm Si là chữ H, còn chữ B để ký hiệu cho âm Si giáng .
Trong tài liệu này để thống nhất cách ghi, chúng tôi sử dụng ký hiệu chữ B cho âm Si và chữ Bb cho âm Si giáng .
Để chỉ ký hiệu những âm trong những tầng quãng tám khác nhau, người ta thường ghi như sau :

Các nốt ở quãng tám cực trầm ký hiệu bằng chữ cái in hoa và ghi số 2 nhỏ hoặc 2 vạch nhỏ ở bên dưới: A2, B2, hoặc ;

Các nốt ở quãng tám trầm ký hiệu bằng vần âm in hoa và ghi số 1 nhỏ ở hoặc 1 vạch nhỏ ở bên dưới : A1, B1, hoặc A, B. ..
Các nốt ở quãng tám lớn ký hiệu bằng vần âm in hoa : C, D, E, F, … Các nốt ở quãng tám nhỏ ký hiệu bằng vần âm thường : c, d, e, f, …
Các nốt ở quãng tám thứ nhất đến quãng tám thứ năm ký hiệu bằng vần âm thường và chữ số hoặc bằng vạch ở bên trên tương ứng với tên gọi của quãng tám đó :

Nốt Do ở quãng tám thứ nhất ghi là: c1 hoặc

Nốt Do ở quãng tám thứ hai ghi là: c2 hoặc

Nốt Do ở quãng tám thứ ba ghi là: c3 hoặc

Nốt Do ở quãng tám thứ tư ghi là: c4 hoặc

Nốt Do ở quãng tám thứ năm ghi là : c5

> Có thể bạn quan tâm: Kiến thức nhạc lý cơ bản cho người mới bắt đầu

Ký hiệu âm bằng nốt nhạc

Nốt nhạc

Để ký hiệu những bậc ( âm ) trong âm nhạc người ta dùng nốt nhạc. Nốt nhạc là một hình bầu dục đặc hoặc rỗng có đuôi hoặc không có đuôi. Hình bầu dục đặc hoặc rỗng để xác lập trường độ của âm thanh
Ví dụ 3 :

Đuôi của nốt nhạc là một vạch thẳng đứng bám vào mép phải của hình bầu dục ( đặc hoặc rỗng ) nếu nốt nhạc có đuôi quay lên, bám vào mép trái của hình bầu dục ( đặc hoặc rỗng ) nếu nốt nhạc có đuôi quay xuống .
Nốt nhạc ở dòng 3 hoàn toàn có thể viết đuôi quay lên hoặc quay xuống. Từ nốt nhạc dòng 3 đi lên, những nốt nhạc có đuôi quay xuống nằm bên trái nốt nhạc. Từ nốt nhạc dòng 3 đi xuống, những nốt nhạc có đuôi quay lên nằm bên phải nốt nhạc .
Ví dụ 4 :

Ngoài ra còn có những nét móc ở đuôi nốt nhạc ( khi nào cũng đặt ở bên phải đuôi nốt nhạc ) để phân nhỏ trường độ của nốt nhạc .
Ví dụ 5 :

    

Khuông nhạc và các dòng kẻ phụ

Khuông nhạc gồm có năm dòng kẻ song song cách đều nhau. Khoảng cách giữa hai dòng kẻ liền nhau được gọi là khe. Khuông nhạc gồm có 5 dòng kẻ và 4 khe được đánh số từ dưới lên. Các nốt nhạc hoàn toàn có thể nằm ở dòng kẻ hoặc ở khe. Ví dụ 6 :

Để ghi cao độ, nằm ngoài 5 dòng kẻ chính, người ta còn dùng những dòng kẻ phụ. Dòng kẻ phụ là những đường kẻ ngắn được đặt ở trên hoặc ở dưới khuông nhạc. Dòng kẻ phụ để ghi những âm thanh cao hơn hoặc thấp hơn những âm thanh nằm trên khuông nhạc .

Ví dụ 7 :

Khoá nhạc

Khoá nhạc còn gọi là chìa nhạc hay chìa khoá nhạc. Đó là ký hiệu đặt ở đầu khuông nhạc để xác lập tên những nốt nhạc trên khuông. Có 3 loại khoá thường dùng là khóa Sol, khoá Fa và khoá Do .
Khoá Sol
Khoá Sol có ký hiệu :
Ví dụ 8 :

g1 ( nốt sol quãng tám thứ nhất )
Khoá Sol được khởi đầu từ dòng kẻ thứ hai của khuông nhạc. Khoá Sol xác lập độ cao của nốt Sol ở tầng quãng tám thứ nhất nằm trên dòng kẻ thứ hai .
Khoá Fa
Khoá Fa có ký hiệu :
Ví dụ 9 :

f ( nốt fa quãng tám nhỏ )
Khoá Fa được mở màn từ dòng kẻ thứ tư trên khuông nhạc. Khoá Fa xác lập độ cao của nốt Fa ở tầng quãng tám nhỏ nằm trên dòng kẻ thứ tư .
Khoá Do
Có nhiều loại khoá Do. Hay dùng nhất là khoá Do Alto Khoá Do Alto có ký hiệu :
Ví dụ 10 :

c1 ( nốt do quãng tám thứ nhất )
Khoá Do Alto được mở màn từ dòng kẻ thứ ba trên khuông nhạc. Khoá Do Alto xác lập độ cao của nốt Do ở tầng quãng tám thứ nhất nằm trên dòng kẻ thứ ba .
Ngoài ra còn có khoá Do Tenor cũng hay được dùng. Ký hiệu khoá Do Tenor :
Ví dụ 11 :

c1 ( nốt do quãng tám thứ nhất )
Khoá Do Tenor được mở màn từ dòng kẻ thứ tư trên khuông nhạc. Khoá Do Tenor xác lập độ cao của nốt Do ở tầng quãng tám thứ nhất nằm trên dòng kẻ thứ tư .

Các ký hiệu ghi trường độ

Để ghi trường độ của những âm thanh, người ta dùng những ký hiệu trường độ với những hình nốt nhạc như sau :

Trên thực tiễn trong âm nhạc còn có những nốt với trường độ lớn hơn nốt tròn và nhỏ hơn nốt móc tứ ( bốn ), tuy nhiên đây là những trường hợp hiếm gặp .
Bảng tổng hợp bộc lộ sự đối sánh tương quan giữa trường độ những nốt nhạc như sau :
Ví dụ 12 :

Với hai hay nhiều nốt có móc cùng độ dài đặt cạnh nhau, ta hoàn toàn có thể dùng vạch ngang để nối đuôi chúng với nhau ( gọi là vạch ngang trường độ ). Ví dụ 13 :

Luật âm, luật bình quân, một cung và nửa cung, các bậc chuyển hóa.

Hệ thống bình quân, một cung và nửa cung

Mối đối sánh tương quan về độ cao tuyệt đối ( được kiểm soát và điều chỉnh đúng mực ) của những âm trong mạng lưới hệ thống âm nhạc gọi là luật âm hay hệ âm. Luật âm lúc bấy giờ lấy điểm xuất phát từ 440 xê dịch trong 1 giây của âm La ở tầng quãng tám thứ nhất .
Trong mạng lưới hệ thống âm lúc bấy giờ, mỗi quãng tám chia thành 12 phần bằng nhau, gọi là 12 nửa cung. Luật âm như vậy được gọi là luật trung bình ( hay còn gọi là hệ âm điều hòa ). Nó khác với thang âm tự nhiên ở chỗ những nửa cung trong quãng tám ở đây đều bằng nhau. Vì quãng tám được chia thành 12 nửa cung bằng nhau nên nửa cung là khoảng cách hẹp nhất giữa hai bậc của thang âm cơ bản. Khoảng cách do hai nửa cung tạo thành gọi là một cung ( còn gọi là nguyên cung hay toàn cung ) .

Trong một quãng tám, giữa các bậc cơ bản được sắp xếp gồm có hai nửa cung và năm nguyên cung (ký hiệu nửa cung là: V, ký hiệu một cung là: ). Chúng được sắp xếp như sau:

Do – Re – Mi – Fa – Sol – La – Si – Do

Các bậc chuyển hoá – dấu hóa

Những nguyên cung được tạo nên giữa những bậc cơ bản chia thành những nửa cung. Những âm thanh chia những nguyên cung ấy thành nửa cung là âm thanh phát ra từ những phím đen trên piano. Như vậy quãng tám gồm 12 âm cách đều .
Mỗi bậc cơ bản của hàng âm hoàn toàn có thể được nâng cao hoặc hạ thấp. Những âm tương ứng với những bậc nâng cao hoặc hạ thấp là những bậc chuyển hóa .
Sự nâng cao những bậc cơ bản lên nửa cung gọi là thăng ( ký hiệu là # ). Nếu nâng cao lên một cung gọi là thăng kép ( Ký hiệu là x ) .
Sự hạ thấp những bậc cơ bản xuống nửa cung gọi là giáng ( Ký hiệu là b ). Nếu hạ thấp một cung gọi là giáng kép ( ký hiệu là bb ). Ví dụ 14 a :

Nếu một nốt nhạc đang thăng hay giáng … muốn trở lại cao độ cơ bản người ta

dùng dấu hoàn, còn gọi là dấu bình (Ký hiệu là ).

Nâng cao và hạ thấp những bậc cơ bản gọi là hóa âm .
Ví dụ 14 b :

Các ký hiệu thăng, giáng, thăng kép, giáng kép, hoàn gọi là những dấu hoá .

  • Dấu hoá đặt trước nốt nhạc gọi là dấu hoá không bình thường. Ví dụ 15 :

  • Dấu hoá đặt sau khoá nhạc gọi là dấu hoá cố định và thắt chặt. Ví dụ 16 :

Trong mạng lưới hệ thống ký hiệu bằng vần âm Latin, để kí hiệu những bậc chuyển hóa người ta thêm vào những vần âm những vần : is – thăng, isis – thăng kép, es – giáng, eses – giáng kép .

Ví dụ 17 : Do thăng = Cis ; Fa thăng = Fis ; Sol thăng kép = Gisis ; Re thăng kép = Disis ; Do giáng = Ces ; Sol giáng kép = Geses ;
Trường hợp ngoại lệ là bậc chuyển hóa si giáng vẫn giữ nguyên kí hiệu bằng vần âm B, b. Khi gặp những nguyên âm a và e để tiện phát âm, người ta bỏ e trong vần es .
Ví dụ 18 : Mi giáng = Es, La giáng = As, Mi giáng kép = Eses …

Trùng âm

Như trên đã nói tổng thể những nửa cung trong quãng tám đều bằng nhau. Do đó cùng một bậc chuyển hoá, nó hoàn toàn có thể là âm nâng cao của bậc cơ bản ở dưới nó nửa cung hoặc hoàn toàn có thể là âm hạ thấp của bậc cơ bản ở trên nó nửa cung .
Các bậc ( âm ) có cùng một độ cao nhưng khác nhau về tên gọi và kí hiệu gọi là trùng âm .
Trùng âm hoàn toàn có thể xảy ra giữa một bậc cơ bản và một bậc chuyển hoá .
Ví dụ 19 a : Disis = E ; Fisis = Sol …

Trùng âm hoàn toàn có thể xảy ra giữa hai bậc chuyển hoá .
Ví dụ 19 b : Fis = Ges ; Ais = Bb …

  1. Nửa cung và nguyên cung ( 1 cung ) diatonic, Nửa cung và nguyên cung chromatic .

Nửa cung diatonic là nửa cung tạo nên giữa hai bậc cơ bản liền kề ( hay giữa hai bậc cơ bản khác tên ) : E – F và B – C .
Ví dụ 20 a :

Ngoài những nửa cung nói trên, hoàn toàn có thể tạo ra những nửa cung diatonic giữa những bậc cơ bản với bậc chuyển hóa cao hoặc thấp kề bên hoặc giữa hai bậc chuyển hóa : Cis – D ; F – Ges ; Fisis – Gis ; Eis – Fis

Ví dụ 20b:

Nguyên cung diatonic là nguyên cung được tạo nên giữa hai bậc kề nhau. Các bậc cơ bản tạo nên 5 khoảng chừng nguyên cung C-D, D-E, F-G, G-A, A-B. Ví dụ 20 c :

Ngoài ra, nguyên cung diatonic hoàn toàn có thể tạo nên giữa những bậc cơ bản và bậc chuyển hóa cũng như giữa hai bậc chuyển hóa .
Nửa cung chromatic được tạo ra giữa bậc cơ bản với bậc chuyển hoá cùng tên .
C – Cis ; D – Des … Ví dụ 20 d :

Nửa cung chromatic còn được tạo ra giữa những dạng chuyển hoá cùng tên .
Cis – Cisis ; Es – Eses … Ví dụ 20 đ :

Nguyên cung chromatic là nguyên cung được tạo ra giữa 1 bậc cơ bản với sự thăng kép hoặc giáng kép của nó .
F – Fisis ; G – Gisis ; D – Deses … Ví dụ 20 e :

Nguyên cung chromatic còn là nguyên cung được tạo ra giữa hai bậc chuyển hóa của 1 bậc cơ bản ( thăng và giáng của cùng một bậc cơ bản ) .
Ces – Cis ; Ges – Gis … Ví dụ 20 g :

Nguyên cung chromatic còn là một cung được tạo ra giữa hai bậc ở cách nhau qua 1 bậc .
Eis – G ; A – Ces …
Ví dụ 20 h :

Dấu lặng và dấu tăng trường độ

Dấu lặng

Là dấu nghỉ, chỉ sự ngưng nghỉ của âm thanh. Bảng ghi những dấu lặng tương tự với trường độ :

Tròn ( ) =

Trắng ( ) =

Đen ( ) =

Móc đơn ( ) =

Móc kép ( ) =

Các ký hiệu bổ sung để tăng trường độ

Dấu nối : là một hình vòng cung tiếp nối hai nốt nằm cạnh nhau có cùng cao độ. Ký hiệu :
Ví dụ 21 :

Dấu chấm dôi : là dấu chấm đặt ở bên phải của nốt nhạc. Dấu chấm dôi có tính năng làm tăng thêm 50% giá trị trường độ của chính nốt đó. Ví dụ 22 :

Ví dụ 23 :

Dấu chấm dôi và dấu chấm dôi kép còn được dùng với những dấu lặng .

Dấu miễn nhịp: là nửa vòng cung nhỏ có một chấm ở giữa ( ) đặt trên hoặc dưới nốt nhạc. Dấu này có tác dụng tăng trường độ của nốt nhạc một cách tự do tuỳ theo tính chất của tác phẩm hay của người biểu diễn.

Ví dụ 24 :

Dấu miễn nhịp còn hoàn toàn có thể dùng để đặt ở trên hay dưới dấu lặng .

Dấu viết tắt và một số ký hiệu khác trên bản nhạc

Dấu nhắc lại

Dấu nhắc lại được dùng đề nhắc lại một phần ( hoàn toàn có thể là một đoạn nhạc, một câu nhạc … ) hoặc hàng loạt bản nhạc. Nó thường được ký hiệu bằng vạch nhịp đôi có 2 dấu chấm, được đặt ở đầu và cuối đoạn nhạc cần nhắc lại .
Ký hiệu :

Trường hợp đoạn nhạc ở lần nhắc lại sau có đổi khác so với lần trước, người ta dùng dấu ngoặc vuông và viết số 1 cho lần diễn đầu ; khi nhắc lại lần 2 sẽ bỏ đoạn nhạc trong ngoặc vuông có số 1 để vào đoạn nhạc có ngoặc vuông viết số 2 .
Ví dụ 25 :

Khi cần nhắc lại một hoặc vài ô nhịp nhiều lần, ta có thể dùng ký hiệu đặt ở giữa ô nhịp cần nhắc lại:

Ví dụ 26 a : cách ghi .

Ví dụ 26 b : cách diễn .

Dấu dịch quãng tám

Dấu dịch quãng tám được dùng để nâng lên hay hạ xuống một quãng tám cho bản ghi nhạc. Dấu này có công dụng giúp cho người ghi nhạc tránh được cách viết phải sử dụng nhiều dòng kẻ phụ trên bản ghi nhạc .
Ví dụ 27 a : Cách ghi .

Ví dụ 27 b : cách diễn .

Ví dụ 27 c : cách ghi .

Ví dụ 27 d : cách diễn .

Dấu Segno và Coda.

Dấu Segno còn gọi là dấu hồi, ký hiệu là:

Dấu này có công dụng nhắc lại. Tuy nhiên, nó thường được dùng để nhắc lại những phần nhạc hay đoạn nhạc của tác phẩm có khuôn khổ lớn hơn so với dấu nhắc lại ký hiệu bằng vạch nhịp đôi có 2 dấu chấm và được đặt ở đầu và cuối đoạn nhạc cần nhắc lại .
Dấu Segno thường được đặt ở đầu và ở cuối phần nhạc hay đoạn nhạc cần nhắc lại .
Ví dụ 28 :

Khi bản nhạc viết ở hình thức ba đoạn, trong đó có đoạn ( hay phần ) thứ ba nhắc lại nguyên xi đoạn thứ nhất, để tránh phải viết lại hàng loạt đoạn thứ nhất người ta viết ở dưới ô nhịp cuối của đoạn thứ nhất chữ Fine ( nghĩa là : Hết ) và dưới ô nhịp cuối đoạn thứ hai những chữ sau : Da capo al fine ( viết tắt là : D.C. al Fine ). Có nghĩa là : trình diễn từ đầu cho đến chữ Fine .
Ví dụ 29 : trích đoạn nhạc của W.A. Mozart .

Nếu không nhắc lại đoạn ( hay phần ) thứ ba ngay từ đầu thì trên ô nhịp được bắt

đầu nhắc lại người ta ghi dấu rồi viết vào cuối đoạn (hay phần) thứ hai các chữ: Dal segno al fine, có nghĩa là trình bày từ dấu Segno đến chữ Fine.

Khi cần kết thúc sớm hơn chỗ kết thúc của đoạn nhạc ( hay phần nhạc ) được nhắc lại thì viết là : Da capo segno poi coda, nghĩa là trình diễn từ đầu đến dấu hồi rồi sau đó sang Coda .
Dấu Coda .

Dấu Coda chỉ sự kết thúc, thường được ký hiệu là:

Dấu Coda thường được đặt ở cuối hoặc gần cuối tác phẩm để chỉ sự kết thúc tác phẩm .
Ví dụ 30 : trích đoạn ” Hò kéo pháo ” của Hoàng Vân .

Trong nhiều trường hợp, dấu Coda còn đi kèm với dấu hồi để chỉ rõ sự trình diễn tác phẩm .
Ví dụ 31 :

( Trình bày tác phẩm từ đầu đến dấu segno thứ hai ; sau đó, nhắc lại đoạn nhạc ( hay phần nhạc ) từ dấu segno thứ nhất đến coda thứ nhất ; bỏ lỡ đoạn nhạc từ coda thứ nhất đến dấu segno thứ hai ; vào luôn đoạn kết từ coda thứ hai cho đến hết tác phẩm ) .

Một số ký hiệu khác trên bản nhạc

Dấu lắc ( tremolo ) : chỉ sự quy đổi hai âm hoặc hai chồng âm với vận tốc nhanh, đều và nhiều lần. Dấu lắc thường được ký hiệu bằng 2 vạch ngang giữa hai âm hay hai chồng âm .
Ví dụ 32 a :

Cách ghi Cách diễn
Ví dụ 32 b :
Cách ghi Cách diễn

Dấu gộp .
Thường được gọi là dấu ắc-co-lat ( accolade ), ký hiệu bằng một dấu ngoặc đặt ở phía đầu từ hai khuông nhạc trở lên. Các khuông nhạc được link bằng dấu gộp có
thể cùng dùng chung một loại khóa nhạc hay dùng những loại khóa nhạc khác nhau. Dấu gộp cho hai khuông nhạc thường sử dụng để viết cho tác phẩm piano. Ngoài ra, dấu gộp cho hai khuông nhạc còn được sử dụng khi viết cho hai nhạc cụ hay hai loại giọng .
Ví dụ 33 :

Cách ghi nhạc hai bè, cách ghi nhạc cho một số loại tốp diễn.

Cách ghi nhạc hai bè.

Người ta hoàn toàn có thể ghi hai bè độc lập trên cùng một khuông nhạc. Để phân biệt từng bè, cách ghi như sau :
Với bè bên trên : những nốt nhạc có đuôi cùng hướng lên trên .
Với bè bên dưới : những nốt nhạc có đuôi cùng hướng xuống dưới .
Ví dụ 34 :

  • Người ta hoàn toàn có thể ghi hai bè độc lập trên hai khuông nhạc ( cùng khóa nhạc hoặc khác khóa nhạc ) như cách ghi nhạc cho đàn piano .

Ví dụ 35 : ” Nô đùa ” cho piano của Nguyễn Văn Nam ( trích đoạn )

Trong cách ghi nhạc cho piano, ta sẽ phát hiện những chồng âm ( từ 2 âm trở lên ) được ghi chung một đuôi. Đồng thời, tác phẩm viết cho piano không chỉ có hai bè mà hoàn toàn có thể là từ một bè cho tới nhiều bè .
Ví dụ 36 : ” Niềm kỳ vọng ” cho piano của La Thăng ( đoạn trích )

Cách ghi nhạc cho một số loại tốp diễn.

Tốp diễn ở đây chỉ những hình thức diễn tấu của vài diễn viên ( thường từ hai người trở lên ) như : song tấu, tam tấu, tứ tấu, ngũ tấu … ). khi số lượng diễn viên tương đối nhiều thì được gọi là ban nhạc, đội nhạc hay đoàn nhạc. Nếu những diễn viên hợp lại theo một nguyên tắc nhất định nào đó thì được gọi là dàn nhạc ( so với nhạc đàn ) và dàn hợp xướng ( so với nhạc hát ) .
Cách ghi nhạc cho những loại giọng hát hay nhạc cụ độc tấu với phần đệm piano thường được ghi vào 3 khuông nhạc như sau :
Ví dụ 37 : Sonatina cho violin và piano của Nguyễn Đức Toàn ( trích chương 2 )

Cách ghi nhạc cho những loại tốp diễn là những nhạc cụ khác nhau và không có phần đệm của piano hay dàn nhạc thì dùng dấu gộp thẳng có móc ở hai đầu để link những khuông nhạc .
Ví dụ 38 : cách ghi nhạc cho tứ tấu dàn dây .

Cách ghi này cũng được sử dụng cho những loại nhạc cụ khác và cho hợp xướng 4 bè. Tuy nhiên, với hợp xướng 4 bè, thường thì người ta thường viết trên hai loại khóa : khóa Sol và khóa Fa. Bốn khuông nhạc cũng được link bằng dấu gộp thẳng có móc ở hai đầu ( tương tự như như trên ). Ngoài ra, hợp xướng 4 bè cũng hoàn toàn có thể ghi trên hai khuông nhạc .

Ví dụ 39:

SHARE ON


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *