Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” mảy may “, trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ mảy may, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ mảy may trong bộ từ điển Từ điển Tiếng Việt

1. Không một chút mảy may.

2. Mà không mảy may nghĩ rằng

3. Ông không bị xây xát mảy may gì!

4. Erlendur chẳng mảy may chú ý tới cô ấy

5. Cha mẹ chẳng mảy may hay biết chuyện gì đang diễn ra!”.—Nhi.

6. Trốn trong đó suốt sáu tháng mà không ai mảy may nghi ngờ.

7. Nếu tôi có mảy may nghi ngờ việc chọn phe của anh

8. * Thượng Đế không thể nhìn tội lỗi với một mảy may chấp nhận.

9. Anh không mảy may để ý đến lời cảnh báo của Gary à?

10. Những điều tôi thiết tha mong mỏi trong đời… mà chẳng được mảy may.

11. Lúc ban đầu Ngài không mảy may có ý định là họ phải chết.

12. “Vì ta là Chúa chẳng nhìn tội lỗi với một mảy may chấp nhận;

13. 31 Vì ta là Chúa chẳng nhìn atội lỗi với một mảy may chấp nhận;

14. Vậy bà có mảy may nghi ngờ ai là kẻ có thể đã trộm xe không?

15. Tương tự, Sa-tan không mảy may thương xót những người mà hắn cố cắn nuốt.

16. * Họ không bao giờ nhìn cái chết với một mảy may sợ hãi, AnMa 27:28.

17. Một người có thể chấp nhận lời người khác mà chẳng mảy may nghĩ ngợi gì.

18. Chỉ nghĩ cho bản thân mình, mà chẳng mảy may nghĩ tới lý tưởng cao thượng.

19. Nó to lớn đến nỗi họ không mảy may cảm thấy được một cử động nào trên mặt nước .

20. Tôi đi tHềo ông ta từ dạo ở đoi Cassềrềnề, mà kHông mảy may biết tí gì

21. Thậm chí không ai trong vòng chúng tôi lúc đó mảy may nghĩ đến Đức Chúa Trời”.

22. Trong tâm hồn của tôi không còn lại một ước muốn mảy may nào để làm điều xấu.

23. Tôi chỉ biết tôi muốn nói mình là anh hùng mà không mảy may nghi ngờ điều đó.

24. Tuy nhiên, sự gây gổ sơ sài không mảy may có nghĩa là cuộc hôn nhân bị đổ vỡ.

25. Chó rừng có ăn một vài con cừu nhưng loài thú có túi không mảy may động đến cừu

26. Thế thì tại sao hàng triệu người không mảy may có cảm giác hay ý tưởng đã sống qua một kiếp trước?

27. Một số nhất mực cho rằng sách Đa-ni-ên không hề mảy may ám chỉ có Na-bô-nê-đô.

28. “Constantine không hiểu mảy may gì về các câu hỏi đặt ra trong thần học Hy-lạp” (“Một đoản sử của giáo điều đạo đấng Christ”)

29. Và họ làm tất cả những điều này, dù không có mảy may hy vọng trở thành tôi tớ chức vụ hay giám thị!

30. Trong tâm trí của Giăng không còn mảy may nghi ngờ nào nữa về việc Giê-su đã được Đức Chúa Trời sai đến.

31. Giữa các Cha nối nghiệp các Tông Đồ thậm chí không ai mảy may nghĩ đến một điều gì dù tương tự như thế”.

32. Áp lực bạn bè có thể khéo đánh lừa người ta—thực tế là có thể chúng ta không mảy may chú ý đến nó.

33. Không chút mảy may nghi ngờ là nó sẽ làm bạn bực mình, giờ thì hãy xem liệu tôi có thể khiến bạn được tự do.

34. 22 Những kẻ không mảy may yêu mến Đức Chúa Trời sẽ ngược đãi các tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va cho đến mãi mãi không?

35. 18 Người đàn ông và đàn bà mới cưới được đặt trong vườn Ê-đen tràn đầy thanh bình và không mảy may bị ai gây rối.

36. Trong vòng các Cha Tông đồ, không hề có mảy may một tinh thần hay quan điểm nào giống như vậy cả” (“Tân Bách khoa Tự điển Công giáo”).

37. Nhưng thật như Kinh-thánh nói, “người chết mảy may chẳng biết sự gì” (Giảng viên [Truyền-đạo 9:5] 9:5, bản dịch linh mục Nguyễn thế Thuấn).

38. Không mảy may xem con cái như một trở ngại cho việc phụng sự Đức Giê-hô-va, họ nên xem chúng như một sự giao phó đặc biệt.

39. (Ma-thi-ơ 24:13) Chính Chúa Giê-su đã từng bị người ta “khinh-dể”, nhưng ngài không hề mảy may nghi ngờ tình yêu thương của Cha ngài.

40. Phía cảnh sát đưa ra công bố sớm hơn dự định vào buổi sáng, nhắc lại lời khai của hắn mà không mảy may nghi ngờ hay điều tra lại.

41. Bông tuyết bám đầy trên mái tóc dài vàng hoe của cô, tạo thành lọn thật đẹp quanh cổ ; nhưng, dĩ nhiên, cô bé chẳng mảy may để ý đến chúng .

42. Ang ta thấy người kia chảy máu trên đường đã dừng lại để giúp anh ta mà không mảy may đến tình huống hay khó khăn điều đó có thể gây ra.

43. Chúng ta tạo nên các bộ máy, theo hệ thống ban cho đặc quyền, khuyến khích, một góc phần tư nhỏ của tâm hồn con người và không mảy may đến phần còn lại.

44. Vì từ bé tới giờ đã quá quen với máy tính, điện thoại di động, ti-vi và Internet nên chắc bạn không mảy may nhận ra là mình đang mê mải với chúng.

45. Thế gian nằm dưới ảnh hưởng và quyền đô hộ của Sa-tan; và thế gian này không có mảy may cố gắng thoát khỏi ách của hắn và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

46. Ba chàng thanh niên vì từ chối thờ một pho tượng khổng lồ nên bị quăng vào một lò lửa hực, được hun nóng đến cực độ, vậy mà họ vẫn sống sót, không mảy may bị cháy sém.

47. Điều này cũng đúng khi nói về những con buôn lậu, không có mảy may lương tâm gì, nói dối để trục lợi. Họ sản xuất hoặc buôn bán những món hàng được biết đã từng gây ra bịnh tật.

48. Xét cho cùng, Đấng Cứu Rỗi đã phán rằng Ngài “chẳng nhìn tội lỗi với một mảy may chấp nhận”;6 vậy thì làm thế nào Ngài có thể nhìn chúng ta, những người không hoàn hảo như vậy, mà không thoái lui vì sự ghê tởm?

49. Nhưng sau đó qua kinh nghiệm của mình và ngó quanh văn phòng nơi mà những chiếc ghế với phần tựa đầu mà không ai mảy may với ra sau và xoay cái nắm và điều chỉnh cái tựa đầu để cho nó vào đúng vị trí.

50. Vâng, Ma-ri thừa kế tội lỗi và sự bất toàn như bao người khác trong nhân loại, và không có mảy may bằng chứng cho thấy Ma-ri chết vì bất cứ nguyên nhân nào ngoài nguyên nhân tự nhiên. (So sánh 1 Giăng 1: 8-10).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *