Cạnh tranh luôn đi cùng với cơ chế thị trường. Ngày nay, số lượng những vương quốc theo cơ chế thị trường ngày càng ngày càng tăng và họat động cạnh tranh từ đó ngày càng phức tạp và quyết liệt hơn. Mỗi vương quốc đều nỗ lực thiết kế xây dựng cho mình một cơ chế thị trường riêng. Từ đó, môi trường cạnh tranh ( tiếng Anh : Competitive Environment ) của những vương quốc khác nhau cũng khác nhau .1ef2b52f5510ac4ef501

Môi trường cạnh tranh

Khái niệm

Môi trường cạnh tranh trong tiếng Anh là Competitive Environment.

Hiện nay, vẫn chưa có sự thống nhất trong cách hiểu về môi trường cạnh tranh. Hiểu theo nghĩa hẹp, môi trường cạnh tranh là nơi các doanh nghiệp trực tiếp có mối quan hệ liên kết kinh tế với nhau và cạnh tranh lẫn nhau.

Nghiên cứu về môi trường cạnh tranh

Nghiên cứu cạnh tranh của những vương quốc cần tập trung chuyên sâu vào những góc nhìn sau :+ Đặc trưng môi trường cạnh tranh chung : gồm có những qui định tương quan đến cạnh tranh trên thị trường vương quốc và quốc tế, những qui định, hiệp định về cạnh tranh giữa những vương quốc, hiệp hội, khu vực thị trường …+ Các qui định tương quan đến điều kiện kèm theo cạnh tranh chung và cạnh tranh ngành như những qui định cạnh tranh không lành mạnh, những rào cản gia nhập ngành kinh doanh thương mại …+ Các áp lực đè nén cạnh tranh trên thị trường từ những doanh nghiệp khác nhau, cũng như áp lực đè nén từ người mua đến doanh nghiệp …+ Nghiên cứu những mức độ cạnh tranh như cạnh tranh về nhu yếu, cạnh tranh về mong ước, cạnh tranh giữa những loại mẫu sản phẩm cùng loại và cạnh tranh giữa những thương hiệu loại sản phẩm .+ Các đối thủ cạnh tranh cạnh tranh : đối thủ cạnh tranh cạnh tranh trên thị trường hoàn toàn có thể được chia thành 4 loại : đối thủ cạnh tranh cạnh tranh đứng vị trí số 1 thị trường ( marketleader ), đối thủ cạnh tranh cạnh tranh thử thách thị trường ( Marketchallanger ), đối thủ cạnh tranh cạnh tranh theo sau ( marketfollower ) và đối thủ cạnh tranh cạnh tranh thị trường ngách ( Marketnicher ) .Việc điều tra và nghiên cứu môi trường cạnh tranh giúp doanh nghiệp nắm vững những qui định trên thị trường tương quan đến cạnh tranh, những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh, những áp lực đè nén cạnh tranh … từ đó đề xuất kiến nghị những kế hoạch cạnh tranh của doanh nghiệp tương thích và có hiệu suất cao .

Trong kinh doanh quốc tế, đối thủ cạnh tranh của một doanh nghiệp cần phải được xác định rõ ràng. Đối thủ cạnh tranh quốc tế của doanh nghiệp là các doanh nghiệp không cùng quốc gia. 

Ví dụ như, đối thủ cạnh tranh cạnh tranh của những doanh nghiệp may mặc Nước Ta là những doanh nghiệp Trung Quốc, Vương Quốc của nụ cười, Nước Hàn mà không phải là doanh nghiệp may Nước Ta .Cấu trúc doanh nghiệp cạnh tranh cũng là một trong những yếu tố cần nghiên cứu và điều tra. Cấu trúc keiretsu của những doanh nghiệp Nhật Bản, là cấu trúc kinh doanh thương mại được nghiên cứu và điều tra nhiều nhất trên quốc tế trong thời hạn qua. Giới kinh doanh thương mại cho rằng đây là cấu trúc của những doanh nghiệp trong tương lai .Cấu trúc doanh nghiệp Keiretsu là một hình thức tổ chức triển khai link những doanh nghiệp với nhau trong những nhóm ngành, tạo cho doanh nghiệp vị thế cạnh tranh đáng kể trên thị trường. Loại hình này là đặc trưng của những doanh nghiệp Nhật Bản. Trong nghiên cứu và điều tra môi trường cạnh tranh, những doanh nghiệp thường thực thi nghiên cứu và phân tích những áp lực đè nén cạnh tranh trên thị trường, từ đó có những đối sách tương thích. Theo giáo sư về kế hoạch kinh doanh thương mại của trường ĐH Haward – Michael Porter, một doanh nghiệp sống sót trong một ngành kinh doanh thương mại trong nước hay quốc tế đều bị ảnh hưởng tác động bởi 5 áp lực đè nén cạnh tranh là :- Áp lực cạnh tranh của những đối thủ cạnh tranh cạnh tranh hiện tại trong cùng một ngành ;- Áp lực cạnh tranh của những doanh nghiệp sẽ gia nhập ngành ;- Áp lực cạnh tranh của những doanh nghiệp cung ứng loại sản phẩm sửa chữa thay thế ;

– Đe doạ từ phía các nhà cung ứng; 

– Áp lực cạnh tranh từ sự trả giá của người mua .Trong 5 áp lực đè nén trên, áp lực đè nén cạnh tranh trong nội bộ ngành sẽ quyết định hành động mức độ góp vốn đầu tư, cường độ cạnh tranh và mức doanh thu ngành.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Marketing quốc tế, NXB Lao động – Xã hội)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.