Có, tôi nhớ cái mứt cam.

Yeah, yeah, I remember that marmalade.

OpenSubtitles2018. v3

1 lớp đậu bắp, 1 lớp mứt.

A layer of ladyfingers, then a layer of jam.

OpenSubtitles2018. v3

Bây giờ, thử làm 1 bài toán ít nhất gấp 6 lần số người muốn mua 1 chai mứt khi họ thấy 6 loại hơn là khi họ thấy 24 loại.

Now if you do the math, people were at least six times more likely to buy a jar of jam if they encountered six than if they encountered 24.

ted2019

Họ đang ăn bánh mứt việt quất, máy sao chép bánh làm bao nhiêu thì ăn sạch bấy nhiêu.

They’re eating blueberry pies as fast as the replicator can churn them out.

OpenSubtitles2018. v3

Ông chỉ làm mứt.

I make jams.

OpenSubtitles2018. v3

Quả có vỏ dày, bề mặt gợn lăn tăn, được dùng làm mứt cam và có hàm lượng pectin cao hơn các loại cam ngọt thông thường, and therefore giving a better set and a higher yield.

It has a thick, dimpled skin, and is prized for making marmalade, being higher in pectin than the sweet orange, and therefore giving a better set and a higher yield.

WikiMatrix

Tôi mang theo hũ mứt để cho anh thấy chúng tôi có cả vườn táo gần đó.

I just bring the jar to show that we have apple trees nearby.

OpenSubtitles2018. v3

Oris na vareniku (pudding gạo) Slatko od Dunja – gia vị Mộc qua Kavkaz Džem od Šljiva – mứt mận Sok od Šipka (xi rô lựu) – xi rô lựu làm tại nhà từ lựu dại mọc khắp nơi ở nửa phía nam của Montenegro, có thể tìm thấy ở hầu hết tất cả mọi nhà.

Oris na vareniku (rice pudding) Slatko od Dunja (quince relish) Džem od Šljiva (plum jam) Sok od Šipka (pomegranate syrup): homemade syrup made from wild pomegranates, that grow just about everywhere in the southern half of Montenegro, can be found in almost every home.

WikiMatrix

Tuy nhiên sáng nay, con Hedwig sà xuống giữa hũ đường và hũ mứt để thả một lá thư vào dĩa của Harry.

This morning, however, she fluttered down between the marmalade and the sugar bowl and dropped a note onto Harrys plate.

Literature

Tôi không cố gắng để xâm nhập, nhưng tôi trong phân loại mứt.

I’m not trying to intrude, but I’m in sort of a jam.

QED

Câu chuyện ” The Goblin and the Grocer ” của Hans Christian Andersen liên quan đến việc bản chất con người bị thu hút bởi trạng thái hạnh phúc như được thể hiện bằng thơ và niềm vui nhục dục như được thể hiện bằng mứt và bơ vào Giáng sinh.

The story “The Goblin and the Grocer” by Hans Christian Andersen relates that human nature is attracted to a state of happiness as represented by poetry and to sensual pleasure as represented by jam and butter at Christmas.

WikiMatrix

Mặc dù quả thể của H. peckii được mô tả là “Bánh ngọt Đan Mạch phủ mứt dâu bên trên”, và các loài Hydnellum nói chung không có độc, chúng vẫn không ăn được vì vị cực kỳ đắng.

Although the fruit bodies of H. peckii have been described as resembling “Danish pastry topped with strawberry jam“, and Hydnellum species in general are not known to be poisonous, they are inedible due to their extremely bitter taste.

WikiMatrix

Ngoài việc bảo Kwok Kit phải tránh thức ăn nào, thầy lang còn ân cần đề nghị anh ăn mứt mận để cho ngon miệng sau khi uống thuốc.

In addition to telling Kwok Kit which foods he should avoid, the doctor even kindly prescribes a preserved plum that will leave a nice taste in Kwok Kit’s mouth after he takes his medicine.

jw2019

Hey, sao phòng tụi mình chưa bao giờ có mứt nhỉ?

How come we never have jam at our place?

OpenSubtitles2018. v3

Pectin được phân lập và mô tả vào năm 1825 bởi Henri Braconnot, qua hoạt động của pectin để làm mứtmứt cam đã được biết đến từ lâu trước đó.

Pectin was first isolated and described in 1825 by Henri Braconnot, though the action of pectin to make jams and marmalades was known long before.

WikiMatrix

Lý do chính ở đây là bởi gì chúng ta có thể yêu thích nhìn vào những bức tường to lớn của sốt ma-yo, mù tạc, giấm, mứt nhưng chúng ta không thể thực hiện bài toán của sự so sách và sự tương phản và thậm chí từ sự cho thấy ngạc nhiên

The main reason for this is because, we might enjoy gazing at those giant walls of mayonnaises, mustards, vinegars, jams, but we can’t actually do the math of comparing and contrasting and actually picking from that stunning display.

ted2019

Monica đang làm mứt.

Monica’s making jam.

OpenSubtitles2018. v3

Pectin cũng làm giảm syneresis trong mứtmứt cam và tăng sức bền gel của ùn tắc calorie thấp.

Pectin also reduces syneresis in jams and marmalades and increases the gel strength of low-calorie jams.

WikiMatrix

Một loại thực phẩm thứ ba mà thường được ăn trong bữa sáng là cháo đặc (puuro), thường làm với yến mạch, và ăn với một lát bơ (voisilmä, nghĩa đen là “mắt bơ”) hoặc với sữa, hoặc trái cây với mứt, đặc biệt là làm từ quả mâm xôi hoặc dâu (đôi khi với lingonberries).

A third food that is commonly eaten at breakfast is porridge (puuro), often made of rolled oats, and eaten with a pat of butter (voisilmä, lit. “butter eye”) or with milk, or fruit or jam, especially the sort made of raspberries or strawberries (sometimes lingonberries).

WikiMatrix

Mứt, ngon.

Jam, good.

OpenSubtitles2018. v3

Họ có hơn 348 loại mứt khác nhau.

They had 348 different kinds of jam.

ted2019

Người châu Âu thời kỳ đầu ở Úc đã sử dụng quandong trong hấp cách thủy bằng cách truyền nó với lá của nó, và trong việc làm mứt, bánh nướng và tương ớt từ trái cây.

Early Europeans in Australia used quandong in cooking damper by infusing it with its leaves, and in making jams, pies, and chutneys from the fruit.

WikiMatrix

Grocer, thông qua mặc cả và mặc cả, được coi là siêng năng vì anh ta sở hữu mứt và bơ (niềm vui nhục dục) và học sinh được xem là nghèo nhưng hạnh phúc vì anh ta đánh giá cao vẻ đẹp của thơ hơn tất cả.

The Grocer, through his haggling and bargaining, is seen as industrious because he possesses the jam and butter (sensual pleasure) and the student is seen as poor but happy because he appreciates the beauty of poetry above all else.

WikiMatrix

Bota là một loại cháo ít đặc hơn, được nấu mà không cho thêm bột ngô và thường được thêm bơ đậu phộng, sữa, bơ, hay, thỉnh thoảng, mứt.

Bota is a thinner porridge, cooked without the additional cornmeal and usually flavoured with peanut butter, milk, butter, or jam.

WikiMatrix

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.