Nhà thầu phụ là thuật ngữ quen thuộc trong nghành nghề dịch vụ kiến thiết xây dựng, đơn cử hơn là đấu thầu kiến thiết xây dựng. Vậy Nhà thầu phụ là gì, lao lý nhà thầu phụ trong pháp lý như thế nào. Mời theo dõi bài viết dưới đây .

Nhà thầu phụ là gì?

Theo lao lý tại khoản 36 Điều 4 Luật Đấu thầu thì nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực thi gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính. Nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng là nhà thầu phụ thực thi việc làm quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu trên cơ sở nhu yếu ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ nhu yếu .
Tóm lại nhà thầu phụ là nhà thầu ký kết với nhà thầu chính hoặc tổng thầu để triển khai một phần việc làm của nhà thầu chính hoặc tổng thầu .

nhà thầu phụ là gì

Nhà thầu phụ trong tiếng anh là gì?

Nhà thầu phụ trong tiếng anh là : Subcontractor
Ngoài ra một số ít thuật ngữ trong đấu thầu tiếng anh như :

 • Nhà thầu chính : Prime Contractor ;
 • Chủ góp vốn đầu tư : Procuring Agency ;
 • Bên mời thầu : Procuring Entity / Offeree ( mời chào hàng ) ;
 • Mở thầu : Opening of Bids ;
 • Sơ tuyển nhà thầu : Prequalification of bidders ;
 • Quá trình sơ tuyển : Prequalification Proceedings .

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu phụ

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phụ được pháp luật đơn cử trong hợp đồng ký kết giữa nhà thầu phụ và nhà thầu, nhà thầu phụ có toàn bộ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên được nhận thầu. Tùy theo từng loại hợp đồng thiết kế xây dựng đơn cử mà quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên nhận thầu sẽ khác nhau. Dưới đây là quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phụ trong hai loại hợp đồng kiến thiết xây dựng là thầu tư vấn và thầu xây đắp kiến thiết xây dựng .

Quyền

a ) Quyền của bên nhận thầu tư vấn

 • Yêu cầu bên giao thầu cung ứng thông tin, tài liệu tương quan đến trách nhiệm tư vấn và những phần việc làm đã thỏa thuận hợp tác theo hợp đồng ;
 • Được quyền yêu cầu biến hóa những điều kiện kèm theo cung ứng dịch vụ tư vấn vì quyền lợi của bên giao thầu hoặc khi phát hiện ra những yếu tố ảnh hưởng tác động đến dịch vụ tư vấn ;
 • Từ chối triển khai việc làm không hài hòa và hợp lý hoặc ngoài khoanh vùng phạm vi của hợp đồng hoặc trái với pháp lý ;
 • Được bảo vệ quyền tác giả theo pháp luật pháp lý ;
 • Các quyền khác .

b ) Quyền của bên nhận thầu xây đắp thiết kế xây dựng khu công trình

 • Được quyền yêu cầu với bên giao thầu về khối lượng việc làm phát sinh ngoài hợp đồng ; được quyền khước từ thực thi những việc làm ngoài khoanh vùng phạm vi của hợp đồng khi việc làm đó chưa được hai bên thống nhất và những nhu yếu trái pháp lý của bên giao thầu .
 • Được quyền biến hóa những giải pháp thiết kế sau khi đã được sự đồng ý chấp thuận của bên giao thầu để đẩy nhanh quy trình tiến độ kiến thiết xây dựng, bảo vệ chất lượng, bảo đảm an toàn kiến thiết xây dựng và hiệu suất cao khu công trình trên cơ sở Ngân sách chi tiêu hài hòa và hợp lý như trong hợp đồng đã ký kết
 • Được quyền nhu yếu bên giao thầu giao dịch thanh toán vừa đủ những khoản lãi vay do chậm thanh toán giao dịch theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng, được quyền đòi bên giao thầu bồi thường thiệt hại khi bên giao thầu chậm chuyển giao mặt phẳng và những thiệt hại do bên giao thầu gây ra .
 • Các quyền khác theo lao lý của pháp lý có tương quan đến việc thiết kế thiết kế xây dựng .

Nghĩa vụ

a ) Nghĩa vụ của bên nhận thầu tư vấn

 • Hoàn thành việc làm đúng với quy trình tiến độ, chất lượng theo đúng thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng. ;
 • Đối với hợp đồng phong cách thiết kế : tham gia việc nghiệm thu sát hoạch khu công trình thiết kế xây dựng cùng với chủ góp vốn đầu tư theo lao lý của pháp lý về quản trị chất lượng khu công trình kiến thiết xây dựng, giám sát tác giả, vấn đáp những nội dung tư vấn tương quan đến hồ sơ phong cách thiết kế theo nhu yếu của bên giao thầu
 • Bảo quản và giao lại cho bên giao thầu những tài liệu, phương tiện đi lại thao tác mà bên giao thầu cung ứng theo hợp đồng sau khi việc làm triển khai xong .
 • Thông báo bằng văn bản ngay cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không rất đầy đủ hay phương tiện đi lại thao tác không bảo vệ được chất lượng để hoàn toàn có thể triển khai xong việc làm .
 • Giữ bí hiểm về những thông tin tương quan đến dịch vụ tư vấn mà hợp đồng hoặc pháp lý có pháp luật .
 • Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo pháp luật của pháp lý .

b ) Nghĩa vụ của bên nhận thầu kiến thiết thiết kế xây dựng

 • Cung cấp nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị thiết kế và những điều kiện kèm theo vật chất khác theo hợp đồng để triển khai những việc làm theo hợp đồng đã ký kết .
 • Tiếp nhận và quản trị mặt phẳng thiết kế xây dựng, tim, mốc giới khu công trình, …
 • Thi công thiết kế xây dựng theo đúng phong cách thiết kế, kỹ thuật, tiêu chuẩn, bảo vệ đúng chất lượng, bảo đảm an toàn, đúng quy trình tiến độ, …
 • Ghi nhật ký kiến thiết kiến thiết xây dựng .
 • Thí nghiệm vật tư, kiểm định thiết bị kiến thiết xây dựng, loại sản phẩm thiết kế xây dựng theo đúng tiến trình của Nhà nước .
 • Quản lý người lao động trên công trường thi công, bảo vệ bảo mật an ninh trật tự, an toàn lao động, không gây tác động ảnh hưởng đến thiên nhiên và môi trường xung quanh .
 • Lập giải pháp tổ chức triển khai thiết kế, hồ sơ hoàn thành công việc, tham gia nghiệm thu sát hoạch khu công trình kiến thiết xây dựng .
 • Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng kiến thiết do mình tiếp đón, sử chữa những sai sót so với phần việc làm mà mình tiếp đón .
 • Phối hợp với những nhà thầu khác thực thi khu công trình .
 • Định kỳ báo cáo giải trình với bên giao thầu về quy trình tiến độ xây đắp, thiết bị kiến thiết, nhân lực xây đắp .
 • Di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những gia tài khác của mình ra khỏi khu công trình kiến thiết xây dựng đúng thời hạn khi khu công trình đã được nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao hoặc chấm hết hợp đồng theo pháp luật
 • Hoàn trả lại mặt phẳng theo đúng thỏa thuận hợp tác
 • Giữ bí hiểm thông tin tương quan đến hợp đồng hoặc pháp lý có pháp luật
 • Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý .

Quy định về nhà thầu phụ trong xây dựng

Để bảo vệ được chất lượng và quy trình tiến độ việc làm của dự án Bất Động Sản thì khi ký kết hợp đồng với nhà thầu chính, nhà thầu phụ cần phải tuân thủ theo những lao lý về việc sử dụng nhà thầu phụ trong đấu thầu và pháp luật về hợp đồng của nhà thầu phụ

Quy định sử dụng nhà thầu phụ trong đấu thầu

Theo những pháp luật tại Điều 12 Chương VI, Phần thứ nhất của Thông tư 01/2015 / TT-BKHĐT có lao lý :

 • Nhà thầu chính được ký kết hợp đồng với những nhà thầu phụ trong list những nhà thầu phụ được nêu trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất kiến nghị ;
 • Việc có sử dụng nhà thầu phụ hay không sẽ không ốc ảnh hưởng tác động đến những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu chính về những yếu tố như khối lượng, chất lượng, quy trình tiến độ và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác so với phần việc làm do nhà thầu chính đảm nhiệm ;
 • Nhà thầu chính không được phép sử dụng nhà thầu phụ cho những việc làm khác ngoài những việc làm mà nhà thầu chính đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ đã nêu trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ yêu cầu ;
 • Việc thay thế sửa chữa hoặc bổ trợ nhà thầu phụ ngoài list những nhà thầu phụ đã nêu trong trong hồ sơ dự thầu hoặc hồ sơ đề xuất kiến nghị thì chỉ được thực thi khi có sự đồng ý chấp thuận của chủ góp vốn đầu tư ;
 • Nhà thầu chính có nghĩa vụ và trách nhiệm lựa chọn, sử dụng những nhà thầu phụ có năng lượng và phân phối được những nhu yếu về những việc làm được giao. Nếu nhà thầu phụ quan trọng theo nhu yếu của hồ sơ mời thầu thì việc đáng giá năng lượng và kinh nghiệm tay nghề của nhà thầu phụ sẽ được triển khai theo lao lý trong hồ sơ mời thầu ;
 • Nhà thầu chính chịu nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán rất đầy đủ những khoản ngân sách và đúng tiến trình cho nhà thầu phụ theo thỏa thuận hợp tác giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ .

Trên là một số ít lao lý chung về việc sử dụng nhà thầu phụ trong đấu thầu. Các quy về nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phụ còn được bộc lộ rõ hơn trong hợp đồng thầu phụ

Quy định về hợp đồng nhà thầu phụ

Dù trong Luật Đấu thầu không lao lý rõ về khai niệm nhà thầu phụ, tuy nhiên theo lao lý tại Nghị định 37/2015 / NĐ-CP có lao lý về một trong những loại hợp đồng kiến thiết xây dựng trong đó có hợp đồng thầu phụ. Theo đó hợp đồng thầu phụ là loại hợp đồng được ký kết giữa nhà thầu chính hoặc tổng thầu với nhà thầu phụ, để nhằm mục đích mục tiêu thỏa thuận hợp tác về việc triển khai gói thầu mà nhà thầu đã có được sau quy trình đấu thầu .
Hợp đồng thầu phụ là cơ sở để xác lập khoanh vùng phạm vi việc làm, những phần việc làm và tỷ suất việc làm mà nhà thầu phụ được thực thi khi tham gia vào việc thực thi gói thầu. Hợp đồng là cơ sở để xác lập những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu / tổng thầu và nhà thầu phụ trong việc thực thi gói thầu. Hợp đồng cũng là địa thế căn cứ ghi nhận sự thỏa thuận hợp tác và địa thế căn cứ xác lập mối quan hệ giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Các nội dung trong hợp đồng phải thống nhất, đồng điệu với hợp đồng mà nhà thầu chính đã ký kết với chủ góp vốn đầu tư. Hợp đồng nhà thầu phụ cần cung ứng được những nội dung :

 • Hợp đồng thầu phụ cần phải ký kết với những đơn vị chức năng nhà thầu phụ có năng lượng, năng lượng hoạt động giải trí tương thích với gói thầu .
 • Nếu nhà thầu phụ nằm ngoài list hồ sơ dự thầu muốn tham gia vào gói thầu thì phải được sự chấp thuận đồng ý của chủ góp vốn đầu tư / tổng thầu .
 • Nếu nhà thầu chính là nhà thầu quốc tế thì khi thực thi hợp đồng trên chủ quyền lãnh thổ Nước Ta thì chỉ được ký hợp đồng thầu phụ với những nhà thầu phụ quốc tế nếu sau khi đã xác lập được những nhà thầu phụ Nước Ta không cung ứng được những nhu yếu của gói thầu .
 • Trong hợp đồng thầu phụ thì nhà thầu chính/tổng thầu không được giao lại toàn bộ các hạng mục công việc có trong hợp đồng cho nhà thầu phụ thực hiện.

 • Toàn bộ những phần việc, tổng thầu phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ góp vốn đầu tư, kể cả phần việc của nhà thầu phụ .
 • Trong hợp đồng thầu phụ, nhà thầu phụ có toàn bộ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên được nhận thầu .

Phân biệt nhà thầu chính và nhà thầu phụ

Dưới đây là bảng phân biệt nhà thầu chính và nhà thầu phụ :

TT Các tiêu chí Nhà thầu phụ Nhà thầu chính
1 Căn cứ pháp lý – Luật Đấu thầu năm 2013
– Thông tư 01/2015 / TT-BKHĐT
2 Khái niệm – Nhà thầu phụ là nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu chính để tham gia triển khai gói thầu
– Nhà thầu phụ đặc biệt quan trọng là nhà thầu thực thi những việc làm quan trọng của gói thầu do nhà thầu chính đề xuất trong hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất kiến nghị trên cơ sở nhu yếu ghi trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ nhu yếu .
– Nhà thầu chính là nhà thầu tham dự thầu, thay mặt đứng tên dự thầu, là bên trực tiếp ký và triển khai những hợp đồng nếu được chủ góp vốn đầu tư lựa chọn
– Nhà thầu chính hoàn toàn có thể là nhà thầu hoàn toàn có thể là nhà thầu thành viên của nhà thầu liên danh hoặc nhà thầu độc lập .
3 Cơ sở phát sinh Phát sinh khi ký hợp đồng với nhà thầu chính . Nhà thầu chính ký hợp đồng trực tiếp với chủ góp vốn đầu tư / tổng thầu .
4 Phạm vi chịu nghĩa vụ và trách nhiệm – Chỉ phải thực thi những việc làm đã kê khai về việc sử dụng nhà thầu phụ được biểu lộ trong hồ sơ dự thầu .
– Giá trị việc làm mà những nhà thầu phụ phải thực thi theo nội dung hồ sơ dự thầu thì không được vượt quá tỷ suất % ( Xác Suất ) theo giá hợp đồng được nêu tại điều kiện kèm theo đơn cử của hợp đồng
Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước chủ góp vốn đầu tư về khối lượng, chất lượng, quy trình tiến độ và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác so với cả phần việc do nhà thầu phụ triển khai
5 Nhiệm vụ Thực hiện thiết kế những việc làm chuyên ngành đã ký kết trong hợp đồng . Chuyên phong cách thiết kế, xây đắp thiết kế xây dựng, … những việc làm đã ký kết với chủ góp vốn đầu tư
6 Nghĩa vụ – Đảm bảo triển khai việc làm nhà thầu chính giao và việc làm đã ký kết trong hợp đồng

– Kê khai tình hình việc làm để nhà thầu chính nắm rõ
– Tuân thủ những nghĩa vụ và trách nhiệm khác đã ký kết trong hợp đồng

– Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm so với về khối lượng, chất lượng, tiến trình và những nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo hợp đồng với chủ góp vốn đầu tư
– Phải cam kết khi có nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu phụ sẽ cử đại diện thay mặt có đủ thẩm quyền, năng lượng để xử lý những việc làm còn vướng mắc tại bất kể thời gian theo nhu yếu của chủ góp vốn đầu tư ;
– Có nghĩa vụ và trách nhiệm phân phối hồ sơ, tài liệu ship hàng cho những cuộc họp, báo cáo giải trình, đánh giá và thẩm định với số lượng theo nhu yếu
7 Vị trí so với chủ góp vốn đầu tư Không có mối liên hệ trực tiếp với chủ góp vốn đầu tư, chỉ triển khai việc làm trong quan hệ với nhà thầu chính Là đối tác chiến lược trực tiếp với chủ góp vốn đầu tư, quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm được xác lập trên thỏa thuận hợp tác giữa nhà thầu chính với chủ góp vốn đầu tư

Trên đây là bài viết của Luật Hùng Sơn về các quy định liên quan đến nhà thầu phụ. Nếu còn những thắc mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ đến tổng đài 1900 6518 để được tư vấn.

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *