Trong một bản nhạc,số chi nhịpđược đặt đầu bản nhạc sau khóa nhạc. Số chỉ nhịp trông như một phân số, trongđó số ở trên biểu thị số phách có trong một ô nhịp; số ở dưới biểu thị cho độdài của mỗi pháchVí dụ:Nhịp 2/4: Số 2 biểu thị cho số phách có trong ô nhịp là 2 ( 1 phách mạnh,1 phách nhẹ); số 4 biểu thị cho độ dài của mỗi phách bằng một nốt đen ( nốttròn chia cho 4)Nhịp 3/4: Số 3 biểu thị cho số phách có trong ô nhịp là 3 ( 1phách mạnh, 2 phách nhẹ); số 4 biểu thị cho độ dài của mỗi phách bằng một nốtđen ( nốt tròn chia cho 4)

2. Nhịp là gì ?

Nhịp là khoảng thời gian chia đều nhau trong ô nhịp. Có 2 loạinhịp: Nhịp đơn và nhịp kép

*

2.1. Nhịp đơn là gì?

Nhịp đơn : Là nhịp có một trọng âm ( phách mạnh ) trong một ô nhịp
Ví dụ : Nhịp 2/4, nhịp 2/8, nhịp 3/4, nhịp 3/8 …

Nhịp 2/4:

– Có 2 phách, phách đầu mạnh, phách sau nhẹ
– Trường độ mỗi phách cơ bản ứng với một nốt đen .
Bạn đang xem : Nhịp 2/4 là gì
– Thường dùng trong những bài hát mần nin thiếu nhi hoặc hành khúc vì tiếttấu hợp với tự nhiên của con người .

Nhịp 3/4:

– Có 3 phách : phách đầu mạnh, 2 phách sau nhẹ
– Trường độ mỗi phách cơ bản ứng với một nốt đen .
– Thường dùng trong những bản nhạc mang đặc thù uyển chuyển vuitươi, sinh động. Nhạc múa ở Châu Âu. Chopin hay sáng tác những bản nhạc nhịp 3/4 .

Nhịp 2/8,3/8: là những nhịp đơn gồm một phách mạnh.Mỗi phách tương đương 1 móc đơn.

2.2. Nhịp kép là gì?

Nhịp kép là nhịp có từ 2 phách mạnh trở lên, nó có do 2 hay nhiềunhịp đơn tạo thành .

Ví dụ: Nhịp 4/4, nhịp 4/8, nhịp 6/8, nhịp 9/8…

Nhịp 4/4

– Là loại nhịp kép 4 phách :
· Phách đầu ( mạnh )
· Phách hai nhẹ .
· Phách 3 mạnh vừa .
Xem thêm : Hls : Doanh Nghiệp Cổ Phần Sứ Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn, Doanh Nghiệp Cổ Phần Sứ Kỹ Thuật Hoàng Liên Sơn
· Phách 4 nhẹ .
– Trường độ mỗi phách tương tự một nốt đen .
– Dùng trong những bài hát trang nghiêm : quốc ca, lãnh tụ ca .

Nhịp 6/8:

– Là nhịp kép, gần như là 2 nhịp 3/8 cộng lại .
– Gồm 6 phách :
· Phách 1 mạnh
· Phách 2 và 3 nhẹ .

·Phách 4 mạnh vừa

· Phách 5 và 6 nhẹ .
– Mỗi phách tương tự một móc đơn .
Hy vọng sau bài viết này sẽ giúp những bạn hiểu hơn về những kí hiệutrong một bản nhạc, từ đó biết được cách chơi bản nhạc ấy đúng điệu .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *