Nhịp lấy đà là ô nhịp đầu tiên trong các bài hát hoặc các bản nhạc không đủ số phách theo số chỉ nhịp quy định.

ĐẶC ĐIỂM CỦA Ô NHỊP LẤY ĐÀ

— Trong bản nhạc mà có ô nhịp lấy đà khi kết thúc sẽ không đủ phách. Tổng số phách của nhịp lấy đà và ô nhịp cuối sẽ là phách đủ theo số chỉ nhịp.
— Nếu bạn thêm dấu lặng vào ô nhịp lấy đà. Hình thức là ô nhịp đủ số phách, nhưng bản chất nó vẫn là ô nhịp lấy đà.
— Nhiều tác phẩm, đặc biệt là ca khúc có nhịp lấy đà nhưng kết thúc vẫn đủ trường độ. Duy nhất chỉ có nhịp lấy đà là có thể thiếu trường độ.

Xem chi tiết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *