l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ s o l a l a – s l z – e x t e n s i o n – s h o r t c o d e s – p o s t – c a r o u s e l – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / f r a m e w o r k – c u s t o m i z a t i o n s / e x t e n s i o n s / s h o r t c o d e s / s t a t i c / c s s / s o l a l a – p o s t – c a r o u s e l . c s s ? v e r = 1 . 0 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ s o l a l a – s l z – e x t e n s i o n – s h o r t c o d e s – p r i c i n g – b o x – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / f r a m e w o r k – c u s t o m i z a t i o n s / e x t e n s i o n s / s h o r t c o d e s / s t a t i c / c s s / s o l a l a – p r i c i n g – b o x . c s s ? v e r = 1 . 0 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ s o l a l a – s l z – e x t e n s i o n – s h o r t c o d e s – t a b s – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / f r a m e w o r k – c u s t o m i z a t i o n s / e x t e n s i o n s / s h o r t c o d e s / s t a t i c / c s s / s o l a l a – t a b s . c s s ? v e r = 1 . 0 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ s o l a l a – s l z – e x t e n s i o n – s h o r t c o d e s – t e a m – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / f r a m e w o r k – c u s t o m i z a t i o n s / e x t e n s i o n s / s h o r t c o d e s / s t a t i c / c s s / s o l a l a – t e a m . c s s ? v e r = 1 . 0 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ s o l a l a – s l z – e x t e n s i o n – s h o r t c o d e s – t e s t i m o n i a l s – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / f r a m e w o r k – c u s t o m i z a t i o n s / e x t e n s i o n s / s h o r t c o d e s / s t a t i c / c s s / s o l a l a – t e s t i m o n i a l s . c s s ? v e r = 1 . 0 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ s o l a l a – s l z – e x t e n s i o n – s h o r t c o d e s – v i d e o – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / f r a m e w o r k – c u s t o m i z a t i o n s / e x t e n s i o n s / s h o r t c o d e s / s t a t i c / c s s / s o l a l a – v i d e o . c s s ? v e r = 1 . 0 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ s o l a l a – s l z – e x t e n s i o n – s h o r t c o d e s – w i d g e t – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / f r a m e w o r k – c u s t o m i z a t i o n s / e x t e n s i o n s / s h o r t c o d e s / s t a t i c / c s s / s o l a l a – w i d g e t . c s s ? v e r = 1 . 0 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ s o l a l a – r e s p o n s i v e – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / s t a t i c / c s s / r e s p o n s i v e . c s s ? v e r = 1 . 0 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ b s f – D e f a u l t s – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / s m i l e _ f o n t s / D e f a u l t s / D e f a u l t s . c s s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ s e l e c t 2 – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / w o o c o m m e r c e / a s s e t s / c s s / s e l e c t 2 . c s s ? v e r = 4 . 3 . 4 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ w o o v r – f r o n t e n d – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / w p c – v a r i a t i o n s – r a d i o – b u t t o n s / a s s e t s / c s s / f r o n t e n d . c s s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – i n c l u d e s / j s / j q u e r y / j q u e r y . m i n . j s ? v e r = 3 . 6 . 0 ‘ i d = ‘ j q u e r y – c o r e – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – i n c l u d e s / j s / j q u e r y / j q u e r y – m i g r a t e . m i n . j s ? v e r = 3 . 3 . 2 ‘ i d = ‘ j q u e r y – m i g r a t e – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / r e v s l i d e r / p u b l i c / a s s e t s / j s / j q u e r y . t h e m e p u n c h . t o o l s . m i n . j s ? v e r = 5 . 3 . 1 . 5 ‘ i d = ‘ t p – t o o l s – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / r e v s l i d e r / p u b l i c / a s s e t s / j s / j q u e r y . t h e m e p u n c h . r e v o l u t i o n . m i n . j s ? v e r = 5 . 3 . 1 . 5 ‘ i d = ‘ r e v m i n – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / w o o c o m m e r c e / a s s e t s / j s / j q u e r y – b l o c k u i / j q u e r y . b l o c k U I . m i n . j s ? v e r = 2 . 7 0 ‘ i d = ‘ j q u e r y – b l o c k u i – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ i d = ‘ w c – a d d – t o – c a r t – j s – e x t r a ‘ >
/ * ! [ C D A T A [ * /
v a r w c _ a d d _ t o _ c a r t _ p a r a m s = { ” a j a x _ u r l ” : ” \ / w p – a d m i n \ / a d m i n – a j a x . p h p ” , ” w c _ a j a x _ u r l ” : ” \ / ? w c – a j a x = % % e n d p o i n t % % ” , ” i 1 8 n _ v i e w _ c a r t ” : ” X e m g i \ u 1 e c f h \ u 0 0 e 0 n g ” , ” c a r t _ u r l ” : ” h t t p s : \ / \ / s e a m i . v n \ / c h e c k o u t \ / ” , ” i s _ c a r t ” : ” ” , ” c a r t _ r e d i r e c t _ a f t e r _ a d d ” : ” ” } ;
/ * ] ] > * /
/ s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / w o o c o m m e r c e / a s s e t s / j s / f r o n t e n d / a d d – t o – c a r t . m i n . j s ? v e r = 4 . 3 . 4 ‘ i d = ‘ w c – a d d – t o – c a r t – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / j s _ c o m p o s e r / a s s e t s / j s / v e n d o r s / w o o c o m m e r c e – a d d – t o – c a r t . j s ? v e r = 4 . 1 1 . 2 . 1 ‘ i d = ‘ v c _ w o o c o m m e r c e – a d d – t o – c a r t – j s – j s ‘ > / s c r i p t >
l i n k r e l = ” h t t p s : / / a p i . w . o r g / ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – j s o n / ” / > l i n k r e l = ” a l t e r n a t e ” t y p e = ” a p p l i c a t i o n / j s o n ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – j s o n / w p / v 2 / p o s t s / 1 6 4 5 0 ” / > l i n k r e l = ” w l w m a n i f e s t ” t y p e = ” a p p l i c a t i o n / w l w m a n i f e s t + x m l ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – i n c l u d e s / w l w m a n i f e s t . x m l ” / >
m e t a n a m e = ” g e n e r a t o r ” c o n t e n t = ” W o r d P r e s s 5 . 8 . 3 ” / >
l i n k r e l = ‘ s h o r t l i n k ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / ? p = 1 6 4 5 0 ‘ / >
l i n k r e l = ” a l t e r n a t e ” t y p e = ” a p p l i c a t i o n / j s o n + o e m b e d ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – j s o n / o e m b e d / 1 . 0 / e m b e d ? u r l = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F s e a m i . v n % 2 F c a c h – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n % 2 F ” / >
l i n k r e l = ” a l t e r n a t e ” t y p e = ” t e x t / x m l + o e m b e d ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – j s o n / o e m b e d / 1 . 0 / e m b e d ? u r l = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F s e a m i . v n % 2 F c a c h – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n % 2 F &# 0 3 8 ; f o r m a t = x m l ” / >
s t y l e t y p e = ” t e x t / c s s ” > d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 7 3 3 0 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ n e x t { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 7 3 3 0 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ b a c k { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 7 2 2 4 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ n e x t { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 7 2 2 4 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ b a c k { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 7 0 0 8 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ n e x t { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 7 0 0 8 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ b a c k { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 6 9 9 0 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ n e x t { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 6 9 9 0 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ b a c k { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 6 1 2 6 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ n e x t { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 6 1 2 6 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ b a c k { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 6 1 2 5 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ n e x t { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 6 1 2 5 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ b a c k { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 6 1 2 4 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ n e x t { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 6 1 2 4 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ b a c k { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 6 0 5 3 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ n e x t { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 6 0 5 3 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ b a c k { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 6 0 2 7 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ n e x t { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 6 0 2 7 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ b a c k { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 5 9 4 3 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ n e x t { } d i v [ i d ^ = ” w p c f 7 – f 1 5 9 4 3 ” ] b u t t o n . c f 7 m l s _ b a c k { } / s t y l e > s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ >
S G _ P O P U P S _ Q U E U E = [ ] ;
S G _ P O P U P _ D A T A = [ ] ;
S G _ A P P _ P O P U P _ U R L = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / p o p u p – b u i l d e r – g o l d ‘ ;
S G _ P O P U P _ V E R S I O N = ‘ 3 . 3 8 _ 3 ; ‘ ;

f u n c t i o n s g A d d E v e n t ( e l e m e n t , e v e n t N a m e , f n ) {
i f ( e l e m e n t . a d d E v e n t L i s t e n e r )
e l e m e n t . a d d E v e n t L i s t e n e r ( e v e n t N a m e , f n , f a l s e ) ;
e l s e i f ( e l e m e n t . a t t a c h E v e n t )
e l e m e n t . a t t a c h E v e n t ( ‘ o n ‘ + e v e n t N a m e , f n ) ;
}
/ s c r i p t > s c r i p t t y p e = ” t e x t / j a v a s c r i p t ” > S G _ P O P U P S _ Q U E U E = [ ] ; / s c r i p t > l i n k r e l = ‘ a m p h t m l ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n / a m p / ‘ / > s c r i p t d a t a – r o c k e t l a z y l o a d s c r i p t = ‘ d a t a : t e x t / j a v a s c r i p t ; b a s e 6 4 , D Q o g I C h m d W 5 j d G l v b i h p L H M s b y x n L H I s Y S x t K X t p W y d H b 2 9 n b G V B b m F s e X R p Y 3 N P Y m p l Y 3 Q n X T 1 y O 2 l b c l 0 9 a V t y X X x 8 Z n V u Y 3 R p b 2 4 o K X s N C i A g K G l b c l 0 u c T 1 p W 3 J d L n F 8 f F t d K S 5 w d X N o K G F y Z 3 V t Z W 5 0 c y l 9 L G l b c l 0 u b D 0 x K m 5 l d y B E Y X R l K C k 7 Y T 1 z L m N y Z W F 0 Z U V s Z W 1 l b n Q o b y k s D Q o g I G 0 9 c y 5 n Z X R F b G V t Z W 5 0 c 0 J 5 V G F n T m F t Z S h v K V s w X T t h L m F z e W 5 j P T E 7 Y S 5 z c m M 9 Z z t t L n B h c m V u d E 5 v Z G U u a W 5 z Z X J 0 Q m V m b 3 J l K G E s b S k N C i A g f S k o d 2 l u Z G 9 3 L G R v Y 3 V t Z W 5 0 L C d z Y 3 J p c H Q n L C d o d H R w c z o v L 3 d 3 d y 5 n b 2 9 n b G U t Y W 5 h b H l 0 a W N z L m N v b S 9 h b m F s e X R p Y 3 M u a n M n L C d n Y S c p O w 0 K D Q o g I G d h K C d j c m V h d G U n L C A n V U E t O D Q 1 N D U w M T I t M S c s I C d h d X R v J y k 7 D Q o g I G d h K C d z Z W 5 k J y w g J 3 B h Z 2 V 2 a W V 3 J y k 7 D Q o = ‘ > / s c r i p t > n o s c r i p t > s t y l e > . w o o c o m m e r c e – p r o d u c t – g a l l e r y { o p a c i t y : 1 ! i m p o r t a n t ; } / s t y l e > / n o s c r i p t >
m e t a n a m e = ” g e n e r a t o r ” c o n t e n t = ” P o w e r e d b y V i s u a l C o m p o s e r – d r a g a n d d r o p p a g e b u i l d e r f o r W o r d P r e s s . ” / >
! – – [ i f l t e I E 9 ] > l i n k r e l = ” s t y l e s h e e t ” t y p e = ” t e x t / c s s ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / j s _ c o m p o s e r / a s s e t s / c s s / v c _ l t e _ i e 9 . m i n . c s s ” m e d i a = ” s c r e e n ” > ! [ e n d i f ] – – > ! – – [ i f I E 8 ] > l i n k r e l = ” s t y l e s h e e t ” t y p e = ” t e x t / c s s ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / j s _ c o m p o s e r / a s s e t s / c s s / v c – i e 8 . m i n . c s s ” m e d i a = ” s c r e e n ” > ! [ e n d i f ] – – > s t y l e t y p e = ” t e x t / c s s ” > . b r o k e n _ l i n k , a . b r o k e n _ l i n k {

t e x t – d e c o r a t i o n : l i n e – t h r o u g h ;

} / s t y l e > m e t a n a m e = ” g e n e r a t o r ” c o n t e n t = ” P o w e r e d b y S l i d e r R e v o l u t i o n 5 . 3 . 1 . 5 – r e s p o n s i v e , M o b i l e – F r i e n d l y S l i d e r P l u g i n f o r W o r d P r e s s w i t h c o m f o r t a b l e d r a g a n d d r o p i n t e r f a c e . ” / >
l i n k r e l = ” i c o n ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 6 / c r o p p e d – s e a m i – l o g o – s q u a r e – 3 2 x 3 2 . p n g ” s i z e s = ” 3 2 x 3 2 ” / >
l i n k r e l = ” i c o n ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 6 / c r o p p e d – s e a m i – l o g o – s q u a r e – 1 9 2 x 1 9 2 . p n g ” s i z e s = ” 1 9 2 x 1 9 2 ” / >
l i n k r e l = ” a p p l e – t o u c h – i c o n ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 6 / c r o p p e d – s e a m i – l o g o – s q u a r e – 1 8 0 x 1 8 0 . p n g ” / >
m e t a n a m e = ” m s a p p l i c a t i o n – T i l e I m a g e ” c o n t e n t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 9 / 0 6 / c r o p p e d – s e a m i – l o g o – s q u a r e – 2 7 0 x 2 7 0 . p n g ” / >
s t y l e t y p e = ” t e x t / c s s ” i d = ” w p – c u s t o m – c s s ” >
# s g c b o x L o a d e d C o n t e n t . s g – c u r r e n t – p o p u p – 6 0 {
b a c k g r o u n d – i m a g e : u r l ( ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 8 / 0 5 / b g – d a n g – k y h o c t h u . p n g ” ) ! i m p o r t a n t ;
b a c k g r o u n d – c o l o r : t r a n s p a r e n t ! i m p o r t a n t ;
b a c k g r o u n d – r e p e a t : n o – r e p e a t ! i m p o r t a n t ;
b a c k g r o u n d – p o s i t i o n : c e n t e r ! i m p o r t a n t ;
b a c k g r o u n d – s i z e : c o v e r ! i m p o r t a n t ;
}
. w r a p – h o c t h u 3 m o n {
p a d d i n g : 2 0 p x ;
}
. w r a p – h o c t h u 3 m o n . w p c f 7 – f o r m – c o n t r o l {
w i d t h : 1 0 0 % ;
f o n t – s i z e : 1 4 p x ;
c o l o r : # 3 3 3 ;
b a c k g r o u n d – c o l o r : # f f f ;
h e i g h t : 3 7 p x ;
p a d d i n g : 5 p x 1 0 p x ;
b o r d e r : 0 ;
b o r d e r – r a d i u s : 5 p x ;
}
. w r a p – h o c t h u 3 m o n p {
m a r g i n : 0 0 1 0 p x ;
}
. w r a p – h o c t h u 3 m o n . w p c f 7 – s u b m i t {
b a c k g r o u n d : # e 3 4 c 0 b ! i m p o r t a n t ;
c o l o r : # f f f ! i m p o r t a n t ;
}
. w r a p – h o c t h u 3 m o n . w p c f 7 – s u b m i t : h o v e r {
b a c k g r o u n d : # f f 0 0 0 0 ! i m p o r t a n t ;
c o l o r : # f f f ! i m p o r t a n t ;
}
. w r a p – h o c t h u 3 m o n u l {
p a d d i n g : 0 ! i m p o r t a n t ;
}
. w r a p – h o c t h u 3 m o n u l l i p {
c o l o r : # f f f ;
l i n e – h e i g h t : 1 7 p x ;
f o n t – s i z e : 1 3 p x ;
}
. w r a p – h o c t h u 3 m o n u l l i : f i r s t – c h i l d {
m a r g i n – b o t t o m : 2 0 p x ;
}
. c o l o r b o x 2 # s g c b o x C o n t e n t {
m a r g i n – t o p : 3 2 p x ;
o v e r f l o w : v i s i b l e ;
b a c k g r o u n d : t r a n s p a r e n t ! i m p o r t a n t ;
}
# s g – p o p u p – c o n t e n t – w r a p p e r – 6 0 d i v . w p c f 7 – m a i l – s e n t – o k {
b o r d e r : 0 n o n e ;
f l o a t : l e f t ;
w i d t h : 1 5 v w ;
p o s i t i o n : a b s o l u t e ;
r i g h t : 0 ! i m p o r t a n t ;
b o t t o m : – 1 0 p x ;
c o l o r : # f f f ;
l e f t : c a l c ( 1 0 0 v w – 8 5 v w ) ;
l i n e – h e i g h t : 1 8 p x ;
}
. s g – c u r r e n t – p o p u p – 6 0 {
b o r d e r – r a d i u s : 1 0 p x ;
}
. s g – p o p u p – c o n t e n t – 6 0 # s g c b o x C l o s e {
b a c k g r o u n d – p o s i t i o n : – 5 0 p x 0 ;
r i g h t : 2 p x ! i m p o r t a n t ;
p a d d i n g : 0 ! i m p o r t a n t ;
b o r d e r – r a d i u s : 1 0 p x ! i m p o r t a n t ;
t o p : 2 p x ! i m p o r t a n t ;
}

@ m e d i a ( m a x – w i d t h : 6 0 0 p x ) {
. t c s – l i s t . t c s – i t e m {
g r i d – t e m p l a t e – c o l u m n s : 1 5 0 p x 1 9 0 p x ! i m p o r t a n t ;
}

. t c s – i t e m h 3 . t c s – n a m e {
o v e r f l o w : i n h e r i t ! i m p o r t a n t ;
}
}

@ m e d i a ( m a x – w i d t h : 4 2 5 p x ) {
. t c s – i t e m h 3 . t c s – n a m e {
f o n t – s i z e : 2 0 p x ! i m p o r t a n t ;
}
}

@ m e d i a ( m a x – w i d t h : 3 7 5 p x ) {
. t c s – i t e m h 3 . t c s – n a m e {
f o n t – s i z e : 1 6 p x ! i m p o r t a n t ;
}
}

# e n q u i r y – f o r m {
p a d d i n g : 5 0 p x 0 ;
w i d t h : 6 0 % ;
m a r g i n : 0 a u t o ;
}

. t a b l e – m o b i l e {
d i s p l a y : n o n e ;
}
. j o b – a v a i l a b l e t d , . j o b – a v a i l a b l e t h {
p a d d i n g : 5 p x 1 0 p x 5 p x 5 p x ! i m p o r t a n t ;
v e r t i c a l – a l i g n : m i d d l e ! i m p o r t a n t ;
}
. j o b – a v a i l a b l e t h {
f o n t – w e i g h t : b o l d ! i m p o r t a n t ;
}

. j o b – a v a i l a b l e t d a {
c o l o r : # 3 3 7 a b 7 ;
t e x t – d e c o r a t i o n : u n d e r l i n e ;
}

. m e g a – m e n u – r o w . s l z – m e g a m e n u – c o l – 7 . m e g a – m e n u – c o l {
w i d t h : 1 4 % ;
}

. m e g a – m e n u – r o w . m e g a – m e n u – c o l {
p a d d i n g – l e f t : 1 0 p x ! i m p o r t a n t ;
p a d d i n g – r i g h t : 1 0 p x ! i m p o r t a n t ;
}
. m e g a – m e n u – r o w . s l z – m e g a m e n u – c o l – 7 . m e g a – m e n u – c o l : l a s t – c h i l d {
w i d t h : 1 6 % ;
p a d d i n g – r i g h t : 0 ! i m p o r t a n t ;
}

@ m e d i a ( m a x – w i d t h : 7 6 8 p x ) {
# e n q u i r y – f o r m {
w i d t h : 1 0 0 % ;
}

}

. m o b i l e {
t e x t – a l i g n : c e n t e r ;
d i s p l a y : i n l i n e ;
}
. t a b l e – r e s p o n s i v e {
t e x t – a l i g n : c e n t e r ;
}
. t a b l e – r e s p o n s i v e t d {
t e x t – a l i g n : l e f t ;
}

. w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t . w o o c o m m e r c e – p l a c e h o l d e r , . w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t . o n s a l e , . w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t . s l z – w o o c o m m e r c e – b u t t o n : n t h – o f – t y p e ( 1 ) , . p r o d u c t _ m e t a , . q u a n t i t y , . w o o c o m m e r c e – m e s s a g e , . w o o c o m m e r c e – f o r m – c o u p o n – t o g g l e , . w o o c o m m e r c e – e r r o r , . w o o c o m m e r c e . s u m m a r y . p r i c e {
d i s p l a y : n o n e ! i m p o r t a n t ;
}

. w o o c o m m e r c e . p r o d u c t s u l , . w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s {
f o n t – s i z e : i n h e r i t ;
}

. w o o c o m m e r c e – l o o p – p r o d u c t _ _ t i t l e , . p r o d u c t h 4 , . p r o d u c t h 5 ,
. w o o c o m m e r c e . p r o d u c t s . p r o d u c t u l {
p o s i t i o n : r e l a t i v e ;
w i d t h : 1 0 0 % ;
f l o a t : l e f t ;
t e x t – a l i g n : c e n t e r ;
p a d d i n g : 1 5 p x ;
m a r g i n : 0 ;
}

. w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t . w o o c o m m e r c e – l o o p – p r o d u c t _ _ t i t l e {
m a r g i n : 0 ! i m p o r t a n t ;
f o n t – s i z e : 2 4 p x ;
p a d d i n g : 1 5 p x ;
}

. w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t . s l z – w o o c o m m e r c e – b u t t o n a {
f l o a t : u n s e t ;
}

. w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t {
p a d d i n g : 1 5 p x ;
}
. w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t h 4 {
p a d d i n g : 0 1 5 p x ;
}

. w o o c o m m e r c e # r e s p o n d i n p u t # s u b m i t , . w o o c o m m e r c e a . a d d e d _ t o _ c a r t , . w o o c o m m e r c e a . b u t t o n , . w o o c o m m e r c e b u t t o n . b u t t o n , . w o o c o m m e r c e i n p u t . b u t t o n , . w o o c o m m e r c e # r e s p o n d i n p u t # s u b m i t : h o v e r , . w o o c o m m e r c e a . b u t t o n : h o v e r , . w o o c o m m e r c e b u t t o n . b u t t o n : h o v e r , . w o o c o m m e r c e i n p u t . b u t t o n : h o v e r {
b a c k g r o u n d : # 1 0 4 b 9 1 ;
b a c k g r o u n d : – m o z – l i n e a r – g r a d i e n t ( 9 0 d e g , # 0 c 7 2 c 7 , # 1 0 4 b 9 1 , # 0 c 7 2 c 7 ) ;
b a c k g r o u n d : – w e b k i t – l i n e a r – g r a d i e n t ( 9 0 d e g , # 0 c 7 2 c 7 , # 1 0 4 b 9 1 , # 0 c 7 2 c 7 ) ;
b a c k g r o u n d : l i n e a r – g r a d i e n t ( 9 0 d e g , # 0 c 7 2 c 7 , # 1 0 4 b 9 1 , # 0 c 7 2 c 7 ) ;
}

# w c q v _ c o n t e n d . s u m m a r y {
w i d t h : 1 0 0 % ;
}

. w o o c o m m e r c e – p r o d u c t – d e t a i l s _ _ s h o r t – d e s c r i p t i o n , . s i n g l e _ v a r i a t i o n _ w r a p {
w i d t h : 5 0 % ;
f l o a t : r i g h t ;
}

. w o o v r – v a r i a t i o n s {
w i d t h : 5 0 % ;
f l o a t : l e f t ;
}

. r e m o d a l f o r m . c a r t i n p u t {
w i d t h : a u t o ;
}

. w c q v _ p r e v , . w c q v _ n e x t {
d i s p l a y : n o n e ;
}

. w o o c o m m e r c e . c o l u m n s – 2 u l . p r o d u c t s {
w i d t h : 9 6 0 p x ;
m a r g i n : 0 a u t o ;
}

. w o o c o m m e r c e . c o l u m n s – 2 u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t {
b o x – s h a d o w : 0 p x 0 p x 7 p x 0 p x r g b a ( 2 0 , 2 0 , 2 0 , 0 . 3 4 ) ;
– w e b k i t – b o x – s h a d o w : 0 p x 0 p x 7 p x 0 p x r g b a ( 2 0 , 2 0 , 2 0 , 0 . 3 4 ) ;
b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b ( 2 5 5 , 2 5 5 , 2 5 5 ) ;
b o r d e r – s t y l e : s o l i d ;
b o r d e r – w i d t h : 1 1 p x ; w i d t h : 4 0 0 p x ;
h e i g h t : 3 6 0 p x ;
}

. w o o c o m m e r c e . c o l u m n s – 2 u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t : f i r s t – c h i l d {
b o r d e r – c o l o r : r g b ( 5 , 3 1 , 7 7 ) ;
}
. w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t : b e f o r e , . w o o c o m m e r c e – p a g e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t : b e f o r e {
c o n t e n t : n o n e ;
}
. w o o c o m m e r c e . c o l u m n s – 2 u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t : l a s t – c h i l d {
b o r d e r – c o l o r : r g b ( 2 3 2 , 5 9 , 4 8 ) ;
}

. w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t . w o o c o m m e r c e – l o o p – p r o d u c t _ _ t i t l e {
c o l o r : r g b ( 5 , 3 1 , 7 7 ) ;
f o n t – s i z e : 2 4 p x ;
f o n t – w e i g h t : b o l d ;
t e x t – a l i g n : c e n t e r ;
l i n e – h e i g h t : 1 . 2 ;
p a d d i n g : 1 5 p x 0 0 0 ;
}
. w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t h 4 {
f o n t – s i z e : 2 4 p x ;
}

. w o o c o m m e r c e . p r o d u c t s u l l i , . w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i {
l i s t – s t y l e : d i s c ;
c o l o r : r g b ( 0 , 0 , 0 ) ;
f o n t – s i z e : 1 6 p x ;
c o u n t e r – i n c r e m e n t : l i n u m ;
t e x t – a l i g n : l e f t ;
p a d d i n g – l e f t : 2 0 p x ;
m a r g i n – l e f t : 2 0 p x ;
}

. w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t . p r i c e {
c o l o r : r g b ( 2 2 4 , 3 3 , 7 ) ;
f o n t – s i z e : 3 3 p x ;
f o n t – w e i g h t : b o l d ;
}

. w o o c o m m e r c e . c o l u m n s – 2 u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t : f i r s t – c h i l d a . b u t t o n {
b a c k g r o u n d : l i n e a r – g r a d i e n t ( 1 8 0 d e g , # 1 4 1 e 3 0 , # 2 4 3 b 5 5 ) ;
}

. w o o c o m m e r c e . c o l u m n s – 2 u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t : l a s t – c h i l d a . b u t t o n {
b a c k g r o u n d : r g b ( 2 3 2 , 6 0 , 4 8 ) ;
}

. w o o c o m m e r c e u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t . p r i c e d e l {
c o l o r : r g b ( 0 , 0 , 0 ) ! i m p o r t a n t ;
f o n t – s i z e : 2 3 p x ;
f o n t – w e i g h t : b o l d ;
l i n e – h e i g h t : 1 . 6 ;
o p a c i t y : 1 ;
}

@ m e d i a ( m a x – w i d t h : 7 6 7 p x ) {

. m o b i l e {
t e x t – a l i g n : c e n t e r ;
d i s p l a y : i n l i n e – b l o c k ;
}

. t a b l e – m o b i l e {
d i s p l a y : b l o c k ;
}
. j o b – a v a i l a b l e {
d i s p l a y : n o n e ;
}
. t a b l e – m o b i l e h 2 {
f o n t – s i z e : 2 2 p x ;
}

. t a b l e – m o b i l e t d {
b o r d e r : n o n e ;
}
. f l o a t – r i g h t {
f l o a t : r i g h t ;
}

. f l o a t – l e f t {
f l o a t : l e f t ;
}

s t r o n g . f l o a t – l e f t {
w i d t h : 1 0 0 % ;
}
# w c q v _ c o n t e n d . s u m m a r y {
w i d t h : 1 0 0 % ;
}

. t a b l e – m o b i l e . f l o a t – l e f t a {
c o l o r : # 3 3 7 a b 7 ;
t e x t – d e c o r a t i o n : u n d e r l i n e ;
}

. r e m o d a l {
l e f t : 3 % ;
r i g h t : 3 % ;
}

. w o o c o m m e r c e – p r o d u c t – d e t a i l s _ _ s h o r t – d e s c r i p t i o n , . s i n g l e _ v a r i a t i o n _ w r a p , . w o o v r – v a r i a t i o n s {
w i d t h : 1 0 0 % ! i m p o r t a n t ;
}
. w o o c o m m e r c e . c o l u m n s – 2 u l . p r o d u c t s l i . p r o d u c t {
w i d t h : 1 0 0 % ;
h e i g h t : a u t o ;
}
. w o o c o m m e r c e . c o l u m n s – 2 u l . p r o d u c t s {
w i d t h : 1 0 0 % ;
}

} / s t y l e >
n o s c r i p t > s t y l e t y p e = ” t e x t / c s s ” > . w p b _ a n i m a t e _ w h e n _ a l m o s t _ v i s i b l e { o p a c i t y : 1 ; } / s t y l e > / n o s c r i p t > ! – – G o o g l e T a g M a n a g e r – – >
s c r i p t d a t a – r o c k e t l a z y l o a d s c r i p t = ‘ d a t a : t e x t / j a v a s c r i p t ; b a s e 6 4 , K G Z 1 b m N 0 a W 9 u K H c s Z C x z L G w s a S l 7 d 1 t s X T 1 3 W 2 x d f H x b X T t 3 W 2 x d L n B 1 c 2 g o e y d n d G 0 u c 3 R h c n Q n O g p u Z X c g R G F 0 Z S g p L m d l d F R p b W U o K S x l d m V u d D o n Z 3 R t L m p z J 3 0 p O 3 Z h c i B m P W Q u Z 2 V 0 R W x l b W V u d H N C e V R h Z 0 5 h b W U o c y l b M F 0 s C m o 9 Z C 5 j c m V h d G V F b G V t Z W 5 0 K H M p L G R s P W w h P S d k Y X R h T G F 5 Z X I n P y c m b D 0 n K 2 w 6 J y c 7 a i 5 h c 3 l u Y z 1 0 c n V l O 2 o u c 3 J j P Q o n a H R 0 c H M 6 L y 9 3 d 3 c u Z 2 9 v Z 2 x l d G F n b W F u Y W d l c i 5 j b 2 0 v Z 3 R t L m p z P 2 l k P S c r a S t k b D t m L n B h c m V u d E 5 v Z G U u a W 5 z Z X J 0 Q m V m b 3 J l K G o s Z i k 7 C n 0 p K H d p b m R v d y x k b 2 N 1 b W V u d C w n c 2 N y a X B 0 J y w n Z G F 0 Y U x h e W V y J y w n R 1 R N L U s 5 W E d X S z c n K T s = ‘ > / s c r i p t >
! – – E n d G o o g l e T a g M a n a g e r – – >
/ h e a d >

b o d y d a t a – r s s s l = 1 c l a s s = ” p o s t – t e m p l a t e – d e f a u l t s i n g l e s i n g l e – p o s t p o s t i d – 1 6 4 5 0 s i n g l e – f o r m a t – s t a n d a r d t h e m e – s o l a l a w o o c o m m e r c e – n o – j s w p b – j s – c o m p o s e r j s – c o m p – v e r – 4 . 1 1 . 2 . 1 v c _ r e s p o n s i v e s l z – f u l l – l a y o u t ” >
! – – G o o g l e T a g M a n a g e r ( n o s c r i p t ) – – >
n o s c r i p t > i f r a m e s r c = ” h t t p s : / / w w w . g o o g l e t a g m a n a g e r . c o m / n s . h t m l ? i d = G T M – K 9 X G W K 7 ” h e i g h t = ” 0 ” w i d t h = ” 0 ” s t y l e = ” d i s p l a y : n o n e ; v i s i b i l i t y : h i d d e n ” > / i f r a m e > / n o s c r i p t >
! – – E n d G o o g l e T a g M a n a g e r ( n o s c r i p t ) – – >
d i v i d = ” p a g e ” c l a s s = ” b o d y – w r a p p e r ” >
! – – W R A P P E R C O N T E N T – – >
d i v c l a s s = ” s l z – w r a p p e r – c o n t e n t ” >

h e a d e r >

d i v c l a s s = ” s l z – h e a d e r – w r a p p e r s l z – h e a d e r – m o b i l e – t o p b a r ” >

d i v c l a s s = ” s l z – h e a d e r – t o p b a r ” >

d i v c l a s s = ” c o n t a i n e r ” >

d i v c l a s s = ” s l z – t o p b a r – l i s t f l o a t – l ” >

d i v c l a s s = ” c u s t o m i z e – i c o n s o c i a l ” > a c l a s s = ” t e x t ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” t e l : % 2 0 + 8 4 2 8 7 3 0 3 0 3 6 9 ” > i c l a s s = ” f a f a – p h o n e ” > / i > ( 0 2 8 ) 7 . 3 0 . 3 0 . 3 6 9 / a > a c l a s s = ” t e x t ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” m a i l t o : i n f o @ s e a m i . w o r l d ” > i c l a s s = ” f a f a – e n v e l o p e ” > / i > i n f o @ s e a m i . w o r l d / a > / d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” s l z – t o p b a r – l i s t f l o a t – r ” >

d i v c l a s s = ” s o c i a l ” > a c l a s s = ” l i n k s h a r e – y o u t u b e ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C G L Q H Q E N f f 9 R J 2 p e H r 7 d P k A ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – y o u t u b e – s q u a r e ” > / i > / a > a c l a s s = ” l i n k s h a r e – f a c e b o o k ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / s e a m i . v n / ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – f a c e b o o k ” > / i > / a > a c l a s s = ” l i n k s h a r e – s o u n d c l o u d ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / s o u n d c l o u d . c o m / s e a m i – w o r l d ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – s o u n d c l o u d ” > / i > / a > / d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” c l e a r f i x ” > / d i v >

/ d i v >

/ d i v >

! – – h e a d e r m a i n – – >

d i v c l a s s = ” s l z – h e a d e r – m a i n s l z – h e a d e r – s t i c k y ” >

d i v c l a s s = ” c o n t a i n e r ” >

! – – h a m b u r g e r m e n u m o b i l e – – >

d i v c l a s s = ” s l z – h a m b u r g e r – m e n u ” >

d i v c l a s s = ” b a r ” > / d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” s l z – m a i n – m e n u – m o b i l e ” >

d i v c l a s s = ” s l z – m o b i l e – t o p b a r ” >

d i v c l a s s = ” s l z – t o p b a r – l i s t f l o a t – l ” >

d i v c l a s s = ” c u s t o m i z e – i c o n s o c i a l ” > a c l a s s = ” t e x t ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” t e l : % 2 0 + 8 4 2 8 7 3 0 3 0 3 6 9 ” > i c l a s s = ” f a f a – p h o n e ” > / i > ( 0 2 8 ) 7 . 3 0 . 3 0 . 3 6 9 / a > a c l a s s = ” t e x t ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” m a i l t o : i n f o @ s e a m i . w o r l d ” > i c l a s s = ” f a f a – e n v e l o p e ” > / i > i n f o @ s e a m i . w o r l d / a > / d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” s l z – t o p b a r – l i s t f l o a t – r ” >

d i v c l a s s = ” s o c i a l ” > a c l a s s = ” l i n k s h a r e – y o u t u b e ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C G L Q H Q E N f f 9 R J 2 p e H r 7 d P k A ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – y o u t u b e – s q u a r e ” > / i > / a > a c l a s s = ” l i n k s h a r e – f a c e b o o k ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / s e a m i . v n / ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – f a c e b o o k ” > / i > / a > a c l a s s = ” l i n k s h a r e – s o u n d c l o u d ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / s o u n d c l o u d . c o m / s e a m i – w o r l d ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – s o u n d c l o u d ” > / i > / a > / d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” c l e a r f i x ” > / d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” n a v – w r a p p e r ” >

d i v c l a s s = ” n a v – s e a r c h ” >

f o r m a c t i o n = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / ” m e t h o d = ” g e t ” a c c e p t – c h a r s e t = ” u t f – 8 ” c l a s s = ” s e a r c h – f o r m ” >

i n p u t t y p e = ” s e a r c h ” p l a c e h o l d e r = ” S e a r c h ” c l a s s = ” s e a r c h – f i e l d ” n a m e = ” s ” v a l u e = ” ” / >

b u t t o n t y p e = ” s u b m i t ” c l a s s = ” s e a r c h – s u b m i t ” >

s p a n c l a s s = ” s e a r c h – i c o n ” >

S e a r c h / s p a n >

/ b u t t o n >

/ f o r m >

/ d i v >

/ d i v >

u l i d = ” m e n u – m a i n – m e n u ” c l a s s = ” n a v n a v b a r – n a v s l z – m e n u – w r a p p e r ” > l i i d = ” m e n u – i t e m – 4 9 1 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e n u – i t e m – 4 9 1 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / g i o i – t h i e u – s e a m i / ” > S E A M I / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 4 9 6 5 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 4 9 6 5 ” > a h r e f = ” / d a n h – s a c h – g i a n g – v i e n – s e a m i ” > Ù i n g i g i £ n g v i ê n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 4 9 6 6 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 4 9 6 6 ” > a h r e f = ” / g i o i – t h i e u – s e a m i # p h o n g h o c ” > P h ò n g h Í c &# 8 2 1 1 ; t r a n g t h i ¿ t b Ë / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 4 9 6 7 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 4 9 6 7 ” > a h r e f = ” / g i o i – t h i e u – s e a m i # g a l l e r y ” > G a l l e r y / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 4 9 6 8 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 4 9 6 8 ” > a h r e f = ” / g i o i – t h i e u – s e a m i # c a m n h a n ” > C £ m n h ­ n h Í c v i ê n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 7 2 3 5 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 2 3 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t h a n h – q u a – h o c – v i e n / ” > T h à n h Q u £ H Í c V i ê n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 4 9 7 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e n u – i t e m – h a s – m e g a – m e n u m e n u – i t e m – 4 9 7 0 ” > a h r e f = ” # ” > K h ó a h Í c / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > d i v c l a s s = ” m e g a – m e n u ” >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u m e g a – m e n u – r o w s l z – m e g a m e n u – c o l – 6 ” >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 6 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e g a – m e n u – c o l s l z – m e g a m e n u – d e s c – c o l m e n u – i t e m – 1 3 6 6 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – g u i t a r / ” > G U I T A R / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 6 3 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 6 3 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – g u i t a r / k h o a – h o c – g u i t a r – t r e – e m – 2 / ” > G u i t a r t r » e m / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 6 2 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 6 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – g u i t a r / g u i t a r – d e m – h a t – c a p – t o c / ” > G u i t a r c ¥ p t Ñ c / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 9 2 5 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 9 2 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – g u i t a r / k h o a – h o c – g u i t a r – q u y – c h u a n / ” > G u i t a r q u y c h u © n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 5 3 4 2 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 5 3 4 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – g u i t a r – t u – x a – v n / ” > G u i t a r O n l i n e 1 k è m 1 / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 7 0 0 5 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 0 0 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – g u i t a r – n h o m – o n l i n e / ” > G u i t a r O n l i n e L Û p N h ó m / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 8 0 4 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 8 0 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – e l e c t r i c – g u i t a r / ” > E l e c t r i c G u i t a r / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 7 4 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – u k u l e l e / ” > K h ó a H Í c U k u l e l e / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 4 4 8 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e g a – m e n u – c o l s l z – m e g a m e n u – d e s c – c o l m e n u – i t e m – 1 4 4 8 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – p i a n o / ” > P i a n o &# 0 3 8 ; O r g a n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 6 5 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 6 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – p i a n o / k h o a – h o c – p i a n o – n g u o i – l o n – 2 / ” > P i a n o Ç m h á t / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 6 6 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 6 6 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – p i a n o / k h o a – h o c – p i a n o – q u y – c h u a n / ” > P i a n o q u y c h u © n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 9 8 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 9 8 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – p i a n o / k h o a – h o c – p i a n o – t r e – e m – 2 / ” > P i a n o t r » e m / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 5 3 3 7 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 5 3 3 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – p i a n o – t u – x a – v n / ” > P i a n o O n l i n e T ë X a / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 7 9 7 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 7 9 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – o r g a n – k e y b o a r d / ” > O r g a n K e y b o a r d / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 6 1 2 8 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 6 1 2 8 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – a c c o r d i o n – p h o n g – c a m – t p h c m / ” > K h ó a H Í c P h o n g C § m / A c c o r d i o n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 6 7 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e g a – m e n u – c o l s l z – m e g a m e n u – d e s c – c o l m e n u – i t e m – 1 3 6 6 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c / ” > T h a n h N h ¡ c / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 7 6 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 6 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c – t r e – e m – 2 / ” > T h a n h n h ¡ c t r » e m / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 7 7 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – k a r a o k e – c a p – t o c / ” > T h a n h n h ¡ c c ¥ p t Ñ c / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 7 5 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c – c h u y e n – s a u – 2 / ” > T h a n h n h ¡ c c h u y ê n s â u / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 5 7 2 5 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 5 7 2 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c – o n l i n e – t u – x a – v n / ” > T h a n h N h ¡ c O n l i n e T ë X a / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 7 2 4 8 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 2 4 8 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o c – h a t – t r u – t i n h – b o l e r o – o n l i n e – t u – x a / ” > H Í c T h a n h N h ¡ c T r ï T ì n h B o l e r o T ë X a / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 7 3 5 7 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 3 5 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / s e a m i – p l a y – l u y e n – g i o n g – v o c a l – w o r k – o u t / ” > L u y Ç n g i Í n g h á t 9 8 k &# 8 2 1 1 ; V o c a l W o r k O u t / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 7 1 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e g a – m e n u – c o l s l z – m e g a m e n u – d e s c – c o l m e n u – i t e m – 1 3 6 7 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t r o n g – d r u m s / ” > T r Ñ n g &# 0 3 8 ; B Ù D â y / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 7 3 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 3 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t r o n g – d r u m s / k h o a – h o c – t r o n g – d a n h – c h o – t r e – e m / ” > T r Ñ n g c h o b é / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 7 2 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t r o n g – d r u m s / k h o a – h o c – t r o n g – d a n h – c h o – n g u o i – l o n / ” > T r Ñ n g n g ° Ý i l Û n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 8 0 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 8 0 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – c e l l o / ” > K h ó a H Í c C e l l o / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 8 1 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 8 1 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – v i o l i n / ” > K h ó a H Í c V i o l i n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 6 0 3 2 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 6 0 3 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – d a n – t r a n h / ” > K h ó a H Í c à n T r a n h / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 8 3 9 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e g a – m e n u – c o l s l z – m e g a m e n u – d e s c – c o l m e n u – i t e m – 1 3 8 3 9 ” > a h r e f = ” # ” > N H   C C ä T H Ô I / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 5 0 8 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 5 0 8 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – s a o – f l u t e – t p h c m / ” > K h ó a h Í c F l u t e / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 8 4 5 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 8 4 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – c l a r i n e t / ” > K h ó a H Í c C l a r i n e t / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 8 4 8 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 8 4 8 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t r u m p e t – c o r n e t – f l u g e l h o r n / ” > K h ó a h Í c T r u m p e t / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 8 0 1 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 8 0 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – s a x o p h o n e / ” > K h ó a S a x o p h o n e / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 8 4 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e g a – m e n u – c o l s l z – m e g a m e n u – d e s c – c o l m e n u – i t e m – 1 3 8 4 0 ” > a h r e f = ” # ” > K h á c / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 6 7 9 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 9 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c u n g – c o n – h o c – n h a c – t a i – n h a / ” > C ù n g C o n H Í c N h ¡ c T ¡ i N h à / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 5 7 8 3 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 5 7 8 3 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o c – n h a c – t a i – n h a / ” > H Í c T ¡ i N h à C h o N g ° Ý i B ­ n R Ù n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 6 8 8 2 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 6 8 8 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / d a n – d u n g – t i e t – m u c – b i e u – d i e n / ” > D à n d ñ n g t i ¿ t m å c b i à u d i Å n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 5 0 9 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 5 0 9 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o c – n h a c – t u – x a – c u n g – m a s t e r – c o a c h ” > H Í c c ù n g M a s t e r C o a c h / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 7 2 4 1 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 2 4 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / o n – t h i – n h a c – v i e n – h o c – v i e n – a m – n h a c / ” > Ô n T h i C á c T r ° Ý n g N h ¡ c V i Ç n H Í c V i Ç n  m / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 5 1 4 4 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 5 1 4 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / w w w . h o c n h a c t u x a . c o m / ” > H Í c N h ¡ c O n l i n e T ë X a / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 6 1 8 1 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 6 1 8 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – m u a – c o – t r a n g – t a i – t p h c m / ” > K h ó a H Í c M ú a C Õ T r a n g / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
/ u l >
/ d i v > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 4 9 8 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e n u – i t e m – 4 9 8 0 ” > a h r e f = ” # ” > H o ¡ t Ù n g / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 4 3 0 7 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – t a x o n o m y m e n u – i t e m – o b j e c t – c a t e g o r y m e n u – i t e m – 1 4 3 0 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t i n – t u c / s e a m i – v a – c o n g – c h u n g / ” > S E A M I &a m p ; C ô n g c h ú n g / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 2 6 1 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 2 6 1 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / s u – k i e n / ” > S E A M I &# 0 3 8 ; S ñ K i Ç n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 4 9 8 2 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 4 9 8 2 ” > a t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / s e a m i e r s / ” > C L B H Í c v i ê n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 5 7 7 3 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 5 7 7 3 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / d a c – q u y e n – h o c – v i e n – s e a m i / ” > · c q u y Á n d à n h c h o h Í c v i ê n S E A M I / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 4 9 8 4 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e n u – i t e m – 4 9 8 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k i e n – t h u c – h u u – i c h / ” > T h ° v i Ç n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 4 3 0 9 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 4 3 0 9 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k i e n – t h u c – h u u – i c h / ” > T h ° v i Ç n h ï u í c h / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 4 3 1 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 4 3 1 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a m – n a n g – h o c – v i e n / ” > C © m n a n g h Í c v i ê n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 4 3 1 1 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 4 3 1 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a m – n h a n – h o c – v i e n / ” > C £ m n h ­ n c ç a h Í c v i ê n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 2 3 4 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e n u – i t e m – 1 3 2 3 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t h e – l o a i / t i n – t u c / ” > H ã p T á c / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 3 2 5 7 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 2 5 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o p – t a c – v a – n h u o n g – q u y e n – t h u o n g – h i e u – s e a m i / ” > H ã p t á c &# 0 3 8 ; N h ° ã n g Q u y Á n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 7 2 2 0 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 2 2 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o p – t a c – g i a n g – d a y – c u n g – s e a m i / ” > H ã p T á c G i £ n g D ¡ y C ù n g S E A M I / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 7 2 5 4 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 2 5 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o i – d a p – g i o n g – h a t – t a c – p h a m / ” > H Ï i T h § y C ô / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 0 2 6 9 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e n u – i t e m – 1 0 2 6 9 ” > a h r e f = ” # ” > L i ê n h Ç / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 4 9 1 1 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 4 9 1 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / l i e n – h e / ” > T h ô n g t i n l i ê n h Ç / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 7 0 3 2 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 0 3 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h e – t h o n g – t r u n g – t a m – s e a m i / ” > H Ç T h Ñ n g C á c T r u n g T â m S E A M I / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 0 2 6 8 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 0 2 6 8 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a u – h o i – t h u o n g – g a p / ” > C â u H Ï i T h ° Ý n g G · p / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i i d = ” m e n u – i t e m – 1 2 1 6 5 ” c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 2 1 6 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / f e e d b a c k / ” > A l o ! S E A M I l ¯ n g n g h e ¡ / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
/ u l >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” s l z – l o g o – w r a p p e r f l o a t – l ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / ” c l a s s = ” l o g o ” > i m g s r c = ” / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 7 / 1 1 / 8 0 x 4 0 – L o g o – S E A M I . p n g ” a l t = ” ” t i t l e = ” ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e ” / > / a > / d i v >

d i v c l a s s = ” s l z – m a i n – m e n u f l o a t – r ” >

u l i d = ” m e n u – m a i n – m e n u – 1 ” c l a s s = ” n a v n a v b a r – n a v s l z – m e n u – w r a p p e r ” > l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e n u – i t e m – 4 9 1 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / g i o i – t h i e u – s e a m i / ” > S E A M I / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 4 9 6 5 ” > a h r e f = ” / d a n h – s a c h – g i a n g – v i e n – s e a m i ” > Ù i n g i g i £ n g v i ê n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 4 9 6 6 ” > a h r e f = ” / g i o i – t h i e u – s e a m i # p h o n g h o c ” > P h ò n g h Í c &# 8 2 1 1 ; t r a n g t h i ¿ t b Ë / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 4 9 6 7 ” > a h r e f = ” / g i o i – t h i e u – s e a m i # g a l l e r y ” > G a l l e r y / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 4 9 6 8 ” > a h r e f = ” / g i o i – t h i e u – s e a m i # c a m n h a n ” > C £ m n h ­ n h Í c v i ê n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 2 3 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t h a n h – q u a – h o c – v i e n / ” > T h à n h Q u £ H Í c V i ê n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e n u – i t e m – h a s – m e g a – m e n u m e n u – i t e m – 4 9 7 0 ” > a h r e f = ” # ” > K h ó a h Í c / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > d i v c l a s s = ” m e g a – m e n u ” >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u m e g a – m e n u – r o w s l z – m e g a m e n u – c o l – 6 ” >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e g a – m e n u – c o l s l z – m e g a m e n u – d e s c – c o l m e n u – i t e m – 1 3 6 6 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – g u i t a r / ” > G U I T A R / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 6 3 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – g u i t a r / k h o a – h o c – g u i t a r – t r e – e m – 2 / ” > G u i t a r t r » e m / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 6 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – g u i t a r / g u i t a r – d e m – h a t – c a p – t o c / ” > G u i t a r c ¥ p t Ñ c / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 9 2 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – g u i t a r / k h o a – h o c – g u i t a r – q u y – c h u a n / ” > G u i t a r q u y c h u © n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 5 3 4 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – g u i t a r – t u – x a – v n / ” > G u i t a r O n l i n e 1 k è m 1 / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 0 0 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – g u i t a r – n h o m – o n l i n e / ” > G u i t a r O n l i n e L Û p N h ó m / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 8 0 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – e l e c t r i c – g u i t a r / ” > E l e c t r i c G u i t a r / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – u k u l e l e / ” > K h ó a H Í c U k u l e l e / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e g a – m e n u – c o l s l z – m e g a m e n u – d e s c – c o l m e n u – i t e m – 1 4 4 8 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – p i a n o / ” > P i a n o &# 0 3 8 ; O r g a n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 6 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – p i a n o / k h o a – h o c – p i a n o – n g u o i – l o n – 2 / ” > P i a n o Ç m h á t / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 6 6 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – p i a n o / k h o a – h o c – p i a n o – q u y – c h u a n / ” > P i a n o q u y c h u © n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 9 8 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – p i a n o / k h o a – h o c – p i a n o – t r e – e m – 2 / ” > P i a n o t r » e m / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 5 3 3 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – p i a n o – t u – x a – v n / ” > P i a n o O n l i n e T ë X a / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 7 9 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – o r g a n – k e y b o a r d / ” > O r g a n K e y b o a r d / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 6 1 2 8 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – a c c o r d i o n – p h o n g – c a m – t p h c m / ” > K h ó a H Í c P h o n g C § m / A c c o r d i o n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e g a – m e n u – c o l s l z – m e g a m e n u – d e s c – c o l m e n u – i t e m – 1 3 6 6 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c / ” > T h a n h N h ¡ c / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 6 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c – t r e – e m – 2 / ” > T h a n h n h ¡ c t r » e m / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – k a r a o k e – c a p – t o c / ” > T h a n h n h ¡ c c ¥ p t Ñ c / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c – c h u y e n – s a u – 2 / ” > T h a n h n h ¡ c c h u y ê n s â u / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 5 7 2 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c – o n l i n e – t u – x a – v n / ” > T h a n h N h ¡ c O n l i n e T ë X a / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 2 4 8 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o c – h a t – t r u – t i n h – b o l e r o – o n l i n e – t u – x a / ” > H Í c T h a n h N h ¡ c T r ï T ì n h B o l e r o T ë X a / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 3 5 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / s e a m i – p l a y – l u y e n – g i o n g – v o c a l – w o r k – o u t / ” > L u y Ç n g i Í n g h á t 9 8 k &# 8 2 1 1 ; V o c a l W o r k O u t / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e g a – m e n u – c o l s l z – m e g a m e n u – d e s c – c o l m e n u – i t e m – 1 3 6 7 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t r o n g – d r u m s / ” > T r Ñ n g &# 0 3 8 ; B Ù D â y / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 3 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t r o n g – d r u m s / k h o a – h o c – t r o n g – d a n h – c h o – t r e – e m / ” > T r Ñ n g c h o b é / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t r o n g – d r u m s / k h o a – h o c – t r o n g – d a n h – c h o – n g u o i – l o n / ” > T r Ñ n g n g ° Ý i l Û n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 8 0 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – c e l l o / ” > K h ó a H Í c C e l l o / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 8 1 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – v i o l i n / ” > K h ó a H Í c V i o l i n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 6 0 3 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – d a n – t r a n h / ” > K h ó a H Í c à n T r a n h / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e g a – m e n u – c o l s l z – m e g a m e n u – d e s c – c o l m e n u – i t e m – 1 3 8 3 9 ” > a h r e f = ” # ” > N H   C C ä T H Ô I / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 5 0 8 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – s a o – f l u t e – t p h c m / ” > K h ó a h Í c F l u t e / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 8 4 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – c l a r i n e t / ” > K h ó a H Í c C l a r i n e t / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 8 4 8 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t r u m p e t – c o r n e t – f l u g e l h o r n / ” > K h ó a h Í c T r u m p e t / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 8 0 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – s a x o p h o n e / ” > K h ó a S a x o p h o n e / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e g a – m e n u – c o l s l z – m e g a m e n u – d e s c – c o l m e n u – i t e m – 1 3 8 4 0 ” > a h r e f = ” # ” > K h á c / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 6 7 9 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c u n g – c o n – h o c – n h a c – t a i – n h a / ” > C ù n g C o n H Í c N h ¡ c T ¡ i N h à / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 5 7 8 3 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o c – n h a c – t a i – n h a / ” > H Í c T ¡ i N h à C h o N g ° Ý i B ­ n R Ù n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 6 8 8 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / d a n – d u n g – t i e t – m u c – b i e u – d i e n / ” > D à n d ñ n g t i ¿ t m å c b i à u d i Å n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 5 0 9 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o c – n h a c – t u – x a – c u n g – m a s t e r – c o a c h ” > H Í c c ù n g M a s t e r C o a c h / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 2 4 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / o n – t h i – n h a c – v i e n – h o c – v i e n – a m – n h a c / ” > Ô n T h i C á c T r ° Ý n g N h ¡ c V i Ç n H Í c V i Ç n  m / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 5 1 4 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / w w w . h o c n h a c t u x a . c o m / ” > H Í c N h ¡ c O n l i n e T ë X a / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 6 1 8 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – m u a – c o – t r a n g – t a i – t p h c m / ” > K h ó a H Í c M ú a C Õ T r a n g / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
/ u l >
/ d i v > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e n u – i t e m – 4 9 8 0 ” > a h r e f = ” # ” > H o ¡ t Ù n g / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – t a x o n o m y m e n u – i t e m – o b j e c t – c a t e g o r y m e n u – i t e m – 1 4 3 0 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t i n – t u c / s e a m i – v a – c o n g – c h u n g / ” > S E A M I &a m p ; C ô n g c h ú n g / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 2 6 1 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / s u – k i e n / ” > S E A M I &# 0 3 8 ; S ñ K i Ç n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 4 9 8 2 ” > a t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / s e a m i e r s / ” > C L B H Í c v i ê n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 5 7 7 3 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / d a c – q u y e n – h o c – v i e n – s e a m i / ” > · c q u y Á n d à n h c h o h Í c v i ê n S E A M I / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e n u – i t e m – 4 9 8 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k i e n – t h u c – h u u – i c h / ” > T h ° v i Ç n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 4 3 0 9 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k i e n – t h u c – h u u – i c h / ” > T h ° v i Ç n h ï u í c h / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 4 3 1 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a m – n a n g – h o c – v i e n / ” > C © m n a n g h Í c v i ê n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – 1 4 3 1 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a m – n h a n – h o c – v i e n / ” > C £ m n h ­ n c ç a h Í c v i ê n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e n u – i t e m – 1 3 2 3 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t h e – l o a i / t i n – t u c / ” > H ã p T á c / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 3 2 5 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o p – t a c – v a – n h u o n g – q u y e n – t h u o n g – h i e u – s e a m i / ” > H ã p t á c &# 0 3 8 ; N h ° ã n g Q u y Á n / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 2 2 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o p – t a c – g i a n g – d a y – c u n g – s e a m i / ” > H ã p T á c G i £ n g D ¡ y C ù n g S E A M I / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 2 5 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o i – d a p – g i o n g – h a t – t a c – p h a m / ” > H Ï i T h § y C ô / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – c u s t o m m e n u – i t e m – o b j e c t – c u s t o m m e n u – i t e m – h a s – c h i l d r e n m e n u – i t e m – 1 0 2 6 9 ” > a h r e f = ” # ” > L i ê n h Ç / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n >
u l c l a s s = ” s u b – m e n u ” >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 4 9 1 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / l i e n – h e / ” > T h ô n g t i n l i ê n h Ç / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 7 0 3 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h e – t h o n g – t r u n g – t a m – s e a m i / ” > H Ç T h Ñ n g C á c T r u n g T â m S E A M I / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 0 2 6 8 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a u – h o i – t h u o n g – g a p / ” > C â u H Ï i T h ° Ý n g G · p / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
l i c l a s s = ” m e n u – i t e m m e n u – i t e m – t y p e – p o s t _ t y p e m e n u – i t e m – o b j e c t – p a g e m e n u – i t e m – 1 2 1 6 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / f e e d b a c k / ” > A l o ! S E A M I l ¯ n g n g h e ¡ / a > s p a n c l a s s = ” i c o n – d r o p d o w n – m o b i l e f a f a – a n g l e – d o w n ” > / s p a n > / l i >
/ u l >
/ l i >
/ u l >

d i v c l a s s = ” s l z – b u t t o n – s e a r c h ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – s e a r c h ” > / i > / d i v >

d i v c l a s s = ” n a v – w r a p p e r h i d e ” >

d i v c l a s s = ” n a v – s e a r c h ” >

f o r m a c t i o n = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / ” m e t h o d = ” g e t ” a c c e p t – c h a r s e t = ” u t f – 8 ” c l a s s = ” s e a r c h – f o r m ” >

i n p u t t y p e = ” s e a r c h ” p l a c e h o l d e r = ” S e a r c h ” c l a s s = ” s e a r c h – f i e l d ” n a m e = ” s ” v a l u e = ” ” / >

b u t t o n t y p e = ” s u b m i t ” c l a s s = ” s e a r c h – s u b m i t ” >

s p a n c l a s s = ” s e a r c h – i c o n ” >

S e a r c h / s p a n >

/ b u t t o n >

/ f o r m >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

! – – s u b h e a d e r i c o n – – >

d i v c l a s s = ” c l e a r f i x ” > / d i v >

/ d i v >

/ d i v >

! – – s u b h e a d e r – – >

! – – e n d s u b h e a d e r – – >

/ d i v >

/ h e a d e r >
! – – s h o w s l i d e r a n d p a g e t i t l e – – >
d i v c l a s s = ” s l z – w o o c o m m e r c e – s e t t i n g ” d a t a – s h o w = ” 4 ” > / d i v >

d i v c l a s s = ” s l z – m a i n – c o n t e n t ” >

d i v c l a s s = ” c o n t a i n e r p a d d i n g – t o p – 1 0 0 p a d d i n g – b o t t o m – 1 0 0 ” >

d i v c l a s s = ” s l z – b l o g – d e t a i l l a y o u t – 5 s l z – s i d e b a r – r i g h t ” >

d i v c l a s s = ” r o w ” >

d i v i d = ” p a g e – c o n t e n t ” c l a s s = ” c o l – m d – 8 c o l – s m – 1 2 c o l – x s – 1 2 s l z – p o s t s c o l – s m – 1 2 s l z – c o n t e n t – c o l u m n s i n g l e – p o s t s – 0 5 ” >

d i v c l a s s = ” b l o g – d e t a i l – w r a p p e r ” >

d i v c l a s s = ” b l o c k – i m a g e ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n / ” c l a s s = ” l i n k ” > i m g w i d t h = ” 1 2 0 0 ” h e i g h t = ” 6 5 0 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 0 – 1 2 0 0 x 6 5 0 . j p g ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e i m g – f u l l ” a l t = ” C á c h X á c Ë n h Q u ã n g G i Í n g C ç a B ¡ n C h u © n X á c N h ¥ t # 1 ” l o a d i n g = ” l a z y ” / > / a > / d i v > h 1 c l a s s = ” t i t l e ” > C á c h x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n / h 1 >

u l c l a s s = ” b l o c k – i n f o ” >

l i c l a s s = ” a u t h o r ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / a u t h o r / s 3 – s e a m i / ” c l a s s = ” l i n k ” > s p a n c l a s s = ” a u t h o r – l a b e l ” > B y / s p a n > s p a n c l a s s = ” a u t h o r – t e x t ” > S 3 S E A M I / s p a n > / a > / l i > l i c l a s s = ” d a t e ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n / ” c l a s s = ” l i n k d a t e ” > 1 8 / 0 1 / 2 0 2 1 / a > / l i >

/ u l >

d i v c l a s s = ” e n t r y – c o n t e n t ” >

p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > M · c d ù m × i n g ° Ý i Á u c ó s t r o n g > c h ¥ t g i Í n g v à q u ã n g g i Í n g / s t r o n g > · c t r ° n g , p h § n l Û n c á c s t r o n g > q u ã n g g i Í n g / s t r o n g > s ½ t h u Ù c 6 l o ¡ i p h Õ b i ¿ n n h ¥ t : e m > B a s s , B a r i t o n e , T e n o r , A l t o , M e z z o – S o p r a n o , v à S o p r a n o . / e m > / s p a n > / p >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > N ó i ¡ n g i £ n , q u ã n g g i Í n g l à k h á i n i Ç m c h É s t r o n g > k h o £ n g â m t h a n h t ë n Ñ t t r § m n h ¥ t ¿ n n Ñ t c a o n h ¥ t / s t r o n g > b ¡ n c ó t h à h á t ° ã c . V à b ¡ n h á t n h ï n g n Ñ t t r o n g q u ã n g n à y m Ù t c á c h t h o £ i m á i n h ¥ t m à k h ô n g c § n p h £ i h é t l ê n . / s p a n > / p >
u l s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” >
l i > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > e m > s t r o n g > X e m t h ê m : / s t r o n g > s t r o n g > s p a n s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” > a s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / l o i – k h u y e n – d a n h – c h o – n g u o i – m o i – h o c – t h a n h – n h a c / ” > 6 l Ý i k h u y ê n h ï u í c h d à n h c h o n g ° Ý i m Û i h Í c t h a n h n h ¡ c / a > / s p a n > / s t r o n g > / e m > / s p a n > / l i >
/ u l >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > T r ° Û c k h i t ì m h i à u s â u h ¡ n à x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n , c h ú n g t a h ã y l ° Û t q u a m Ù t c h ú t v Á k ý h i Ç u c á c n Ñ t n h ¡ c t r ê n à n p i a n o . â y l à c á c h t h ô n g d å n g à d Å h ì n h d u n g v à h i à u ° ã c b ¡ n a n g m u Ñ n n ó i ¿ n n Ñ t n h ¡ c n à o , v Ë t r í ß â u v à c a o Ù r a s a o . / s p a n > / p >
d i v i d = ” t o c _ c o n t a i n e r ” c l a s s = ” t o c _ w h i t e n o _ b u l l e t s ” > p c l a s s = ” t o c _ t i t l e ” > P h å L å c B &a g r a v e ; i V i ¿ t / p > u l c l a s s = ” t o c _ l i s t ” > l i > a h r e f = ” # c a c h – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n – c h u a n – x a c ” > s p a n c l a s s = ” t o c _ n u m b e r t o c _ d e p t h _ 1 ” > 1 / s p a n > C á c h X á c Ë n h Q u ã n g G i Í n g C ç a B ¡ n C h u © n X á c / a > u l > l i > a h r e f = ” # c a c – n o t – n h a c – d u o c – k y – h i e u – n h u – t h e – n a o – t r e n – d a n – p i a n o ” > s p a n c l a s s = ” t o c _ n u m b e r t o c _ d e p t h _ 2 ” > 1 . 1 / s p a n > C á c n Ñ t n h ¡ c ° ã c k ý h i Ç u n h ° t h ¿ n à o t r ê n à n p i a n o ? / a > / l i > l i > a h r e f = ” # p h a n – b i e t – c a c – l o a i – g i o n g – h a t ” > s p a n c l a s s = ” t o c _ n u m b e r t o c _ d e p t h _ 2 ” > 1 . 2 / s p a n > P h â n b i Ç t c á c l o ¡ i g i Í n g h á t / a > u l > l i > a h r e f = ” # b a s s – n a m – t r a m ” > s p a n c l a s s = ” t o c _ n u m b e r t o c _ d e p t h _ 3 ” > 1 . 2 . 1 / s p a n > B a s s ( N a m t r § m ) / a > / l i > l i > a h r e f = ” # b a r i t o n e – n a m – t r u n g ” > s p a n c l a s s = ” t o c _ n u m b e r t o c _ d e p t h _ 3 ” > 1 . 2 . 2 / s p a n > B a r i t o n e ( N a m t r u n g ) / a > / l i > l i > a h r e f = ” # t e n o r – n a m – c a o ” > s p a n c l a s s = ” t o c _ n u m b e r t o c _ d e p t h _ 3 ” > 1 . 2 . 3 / s p a n > T e n o r ( N a m c a o ) / a > / l i > l i > a h r e f = ” # a l t o – n u – t r a m ” > s p a n c l a s s = ” t o c _ n u m b e r t o c _ d e p t h _ 3 ” > 1 . 2 . 4 / s p a n > A l t o ( N ï t r § m ) / a > / l i > l i > a h r e f = ” # m e z z o – s o p r a n o – n u – t r u n g ” > s p a n c l a s s = ” t o c _ n u m b e r t o c _ d e p t h _ 3 ” > 1 . 2 . 5 / s p a n > M e z z o – S o p r a n o ( N ï t r u n g ) / a > / l i > l i > a h r e f = ” # s o p r a n o – n u – c a o ” > s p a n c l a s s = ” t o c _ n u m b e r t o c _ d e p t h _ 3 ” > 1 . 2 . 6 / s p a n > S o p r a n o ( N ï c a o ) / a > / l i > / u l > / l i > l i > a h r e f = ” # l a m – s a o – d e – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n ” > s p a n c l a s s = ” t o c _ n u m b e r t o c _ d e p t h _ 2 ” > 1 . 3 / s p a n > L à m s a o à x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n ? / a > / l i > / u l > / l i > / u l > / d i v >
h 2 > s p a n i d = ” c a c h – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n – c h u a n – x a c ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > C á c h X á c Ë n h Q u ã n g G i Í n g C ç a B ¡ n C h u © n X á c / s p a n > / s p a n > / h 2 >
h 3 s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n i d = ” c a c – n o t – n h a c – d u o c – k y – h i e u – n h u – t h e – n a o – t r e n – d a n – p i a n o ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > s t r o n g > C á c n Ñ t n h ¡ c ° ã c k ý h i Ç u n h ° t h ¿ n à o t r ê n à n p i a n o ? / s t r o n g > / s p a n > / s p a n > / h 3 >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > C h ú n g t a Á u b i ¿ t c á c h g Í i t ê n n h ï n g n Ñ t n h ¡ c n h ° ô , R ê , M i , &# 8 2 3 0 ; V à t r o n g â m n h ¡ c , c á c t ê n g Í i n à y ° ã c k ý h i Ç u b ± n g c h ï c á i t ë A &# 8 2 1 1 ; G . C å t h à , ô ( C ) , R ê ( D ) , M i ( E ) , F a ( F ) , S o l ( G ) , L a ( A ) , S i ( B ) . / s p a n > / p >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > T r ê n à n p i a n o s ½ c ó n h i Á u o ¡ n t ë ô ¿ n S i ( c á c q u ã n g t á m ) . V ­ y à p h â n b i Ç t c h í n h x á c v Ë t r í t ë n g n Ñ t , n g ° Ý i t a s ½ á n h s Ñ t h é t ñ c h o t ë n g q u ã n g n h ° h ì n h b ê n d ° Û i , v Û i p h í m C 4 n ± m g i ï a à n ( c ò n g Í i l à M i d d l e C ) . / s p a n > / p >
f i g u r e i d = ” a t t a c h m e n t _ 1 6 4 5 3 ” a r i a – d e s c r i b e d b y = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 3 ” s t y l e = ” w i d t h : 1 6 4 0 p x ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n a l i g n c e n t e r ” > i m g l o a d i n g = ” l a z y ” c l a s s = ” w p – i m a g e – 1 6 4 5 3 s i z e – f u l l ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 1 . p n g ” a l t = ” K ý h i Ç u c á c n Ñ t n h ¡ c t r ê n à n p i a n o ” w i d t h = ” 1 6 4 0 ” h e i g h t = ” 1 9 5 ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 1 . p n g 1 6 4 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 1 – 3 0 0 x 3 6 . p n g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 1 – 1 0 2 4 x 1 2 2 . p n g 1 0 2 4 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 1 – 7 6 8 x 9 1 . p n g 7 6 8 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 1 – 6 0 0 x 7 1 . p n g 6 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 1 – 2 0 0 x 2 4 . p n g 2 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 1 – 1 5 3 6 x 1 8 3 . p n g 1 5 3 6 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 1 6 4 0 p x ) 1 0 0 v w , 1 6 4 0 p x ” t i t l e = ” C á c h x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n 1 ” > f i g c a p t i o n i d = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 3 ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n – t e x t ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > K ý h i Ç u c á c n Ñ t n h ¡ c t r ê n à n p i a n o &# 8 2 1 1 ; N g u Ó n : s p a n s t y l e = ” c o l o r : # 0 0 0 0 f f ; ” > h t t p s : / / w w w . m u s i c n o t e s . c o m / n o w / t i p s / d e t e r m i n e – v o c a l – r a n g e / / s p a n > / s p a n > / f i g c a p t i o n > / f i g u r e >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > B â y g i Ý b ¡ n ã n ¯ m r õ v Ë t r í c i n g n h ° c á c h k ý h i Ç u n h ï n g n Ñ t n h ¡ c , c h ú n g t a b ¯ t § u h à n h t r ì n h t ì m k i ¿ m q u ã n g g i Í n g c ç a m ì n h n h é ! / s p a n > / p >
h 3 s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n i d = ” p h a n – b i e t – c a c – l o a i – g i o n g – h a t ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > s t r o n g > P h â n b i Ç t c á c l o ¡ i g i Í n g h á t / s t r o n g > / s p a n > / s p a n > / h 3 >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > C ó 6 l o ¡ i g i Í n g h á t p h Õ b i ¿ n ° ã c x á c Ë n h g Ó m 3 n h ó m ß n a m ( B a s s , B a r i t o n e , T e n o r ) v à 3 n h ó m ß n ï ( A l t o / C o n t r a l t o , M e z z o – S o p r a n o , S o p r a n o ) . N g o à i r a , m Ù t t h u ­ t n g ï k h á c g Í i l à T r e b l e ° ã c á p d å n g k h i x e m x é t c h ¥ t g i Í n g t r ° Û c t u Õ i d ­ y t h ì . / s p a n > / p >
h 4 s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n i d = ” b a s s – n a m – t r a m ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > s t r o n g > B a s s ( N a m t r § m ) / s t r o n g > / s p a n > / s p a n > / h 4 >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > â y l à g i Í n g h á t c ó â m v ñ c t h ¥ p n h ¥ t t r o n g t ¥ t c £ c á c l o ¡ i g i Í n g , n ± m t r o n g k h o £ n g t ë s t r o n g > E 2 ¿ n E 4 / s t r o n g > . C ó n h ï n g n g ° Ý i v Û i c h ¥ t g i Í n g t Ñ t h ¡ n c ó t h à m ß r Ù n g k h o £ n g t ë C 2 ¿ n t ­ n G 4 . / s p a n > / p >
f i g u r e i d = ” a t t a c h m e n t _ 1 6 4 5 4 ” a r i a – d e s c r i b e d b y = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 4 ” s t y l e = ” w i d t h : 5 0 0 p x ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n a l i g n c e n t e r ” > i m g l o a d i n g = ” l a z y ” c l a s s = ” w p – i m a g e – 1 6 4 5 4 s i z e – f u l l ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 2 . p n g ” a l t = ” G i Í n g B a s s – N a m t r § m ” w i d t h = ” 5 0 0 ” h e i g h t = ” 1 0 7 ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 2 . p n g 5 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 2 – 3 0 0 x 6 4 . p n g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 2 – 2 0 0 x 4 3 . p n g 2 0 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 5 0 0 p x ) 1 0 0 v w , 5 0 0 p x ” t i t l e = ” C á c h x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n 2 ” > f i g c a p t i o n i d = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 4 ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n – t e x t ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > G i Í n g B a s s &# 8 2 1 1 ; N a m t r § m / s p a n > / f i g c a p t i o n > / f i g u r e >
h 4 s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n i d = ” b a r i t o n e – n a m – t r u n g ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > s t r o n g > B a r i t o n e ( N a m t r u n g ) / s t r o n g > / s p a n > / s p a n > / h 4 >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > G i Í n g B a r i t o n e l à l o ¡ i g i Í n g t r § m t h é h a i , é n g g i ï a g i Í n g B a s s v à T e n o r . B a r i t o n e t h ° Ý n g n ± m t r o n g k h o £ n g s t r o n g > A 2 ¿ n A 4 / s t r o n g > , v à c ó t h à m ß r Ù n g x u Ñ n g F 2 h o · c l ê n ¿ n C 5 . / s p a n > / p >
f i g u r e i d = ” a t t a c h m e n t _ 1 6 4 5 5 ” a r i a – d e s c r i b e d b y = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 5 ” s t y l e = ” w i d t h : 5 0 0 p x ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n a l i g n c e n t e r ” > i m g l o a d i n g = ” l a z y ” c l a s s = ” w p – i m a g e – 1 6 4 5 5 s i z e – f u l l ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 3 . j p g ” a l t = ” G i Í n g B a r i t o n e – N a m t r u n g ” w i d t h = ” 5 0 0 ” h e i g h t = ” 1 0 2 ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 3 . j p g 5 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 3 – 3 0 0 x 6 1 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 3 – 2 0 0 x 4 1 . j p g 2 0 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 5 0 0 p x ) 1 0 0 v w , 5 0 0 p x ” t i t l e = ” C á c h x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n 3 ” > f i g c a p t i o n i d = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 5 ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n – t e x t ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > G i Í n g B a r i t o n e &# 8 2 1 1 ; N a m t r u n g / s p a n > / f i g c a p t i o n > / f i g u r e >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > Ã h á t ° ã c g i Í n g n à y , n g ° Ý i h á t c h ç y ¿ u s í d å n g g i Í n g n g ñ c ( C h e s t – v o i c e ) , í t k h i s í d å n g g i Í n g § u ( H e a d – v o i c e ) v à g i Í n g g i £ t h a n h ( F a l s e t t o ) . Â m s ¯ c c ç a g i Í n g B a r i t o n e h ¡ i t r § m , k h á d à y v à ¥ m . / s p a n > / p >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > B a r i t o n e c i n g l à q u ã n g g i Í n g p h Õ b i ¿ n n h ¥ t c ç a n a m . / s p a n > / p >
h 4 s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n i d = ” t e n o r – n a m – c a o ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > s t r o n g > T e n o r ( N a m c a o ) / s t r o n g > / s p a n > / s p a n > / h 4 >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > T e n o r ° ã c x e m l à q u ã n g g i Í n g c a o n h ¥ t c ç a n a m , c ó t h à h á t t h o £ i m á i t r o n g k h o £ n g s t r o n g > C 3 ¿ n C 5 / s t r o n g > . N h ï n g n g ° Ý i h á t ° ã c g i Í n g n a m c a o s ½ k i à m s o á t g i Í n g g i £ t h a n h ( F a l s e t t o ) k h á t Ñ t v à h á t ° ã c c £ t ô n g g i Í n g n ï . / s p a n > / p >
f i g u r e i d = ” a t t a c h m e n t _ 1 6 4 5 9 ” a r i a – d e s c r i b e d b y = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 9 ” s t y l e = ” w i d t h : 5 0 0 p x ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n a l i g n c e n t e r ” > i m g l o a d i n g = ” l a z y ” c l a s s = ” w p – i m a g e – 1 6 4 5 9 s i z e – f u l l ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 4 . p n g ” a l t = ” G i Í n g T e n o r – N a m c a o ” w i d t h = ” 5 0 0 ” h e i g h t = ” 1 1 1 ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 4 . p n g 5 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 4 – 3 0 0 x 6 7 . p n g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 4 – 2 0 0 x 4 4 . p n g 2 0 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 5 0 0 p x ) 1 0 0 v w , 5 0 0 p x ” t i t l e = ” C á c h x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n 4 ” > f i g c a p t i o n i d = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 9 ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n – t e x t ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > G i Í n g T e n o r &# 8 2 1 1 ; N a m c a o / s p a n > / f i g c a p t i o n > / f i g u r e >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > N g o à i r a , c á c q u ã n g g i Í n g c a o h ¡ n g i Í n g T e n o r t r u n g b ì n h ° ã c g Í i l à C o u n t e r t e n o r ( P h £ n n a m c a o ) . / s p a n > / p >
h 4 s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n i d = ” a l t o – n u – t r a m ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > s t r o n g > A l t o ( N ï t r § m ) / s t r o n g > / s p a n > / s p a n > / h 4 >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > A l t o l à g i Í n g t r § m n h ¥ t c ç a n ï , q u ã n g g i Í n g n ± m t ë s t r o n g > F 3 ¿ n F 5 / s t r o n g > . L o ¡ i g i Í n g n à y d à y , s â u , n · n g v à t Ñ i , ° ã c h á t c h ç y ¿ u b ± n g g i Í n g n g ñ c ( c h e s t – v o i c e ) . / s p a n > / p >
f i g u r e i d = ” a t t a c h m e n t _ 1 6 4 5 8 ” a r i a – d e s c r i b e d b y = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 8 ” s t y l e = ” w i d t h : 5 0 0 p x ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n a l i g n c e n t e r ” > i m g l o a d i n g = ” l a z y ” c l a s s = ” s i z e – f u l l w p – i m a g e – 1 6 4 5 8 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 5 . p n g ” a l t = ” G i Í n g A l t o – N ï t r § m ” w i d t h = ” 5 0 0 ” h e i g h t = ” 1 0 7 ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 5 . p n g 5 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 5 – 3 0 0 x 6 4 . p n g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 5 – 2 0 0 x 4 3 . p n g 2 0 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 5 0 0 p x ) 1 0 0 v w , 5 0 0 p x ” t i t l e = ” C á c h x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n 5 ” > f i g c a p t i o n i d = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 8 ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n – t e x t ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > G i Í n g A l t o &# 8 2 1 1 ; N ï t r § m / s p a n > / f i g c a p t i o n > / f i g u r e >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > N g o à i r a , n h ï n g n g ° Ý i c ó t h à h á t t r § m h ¡ n q u ã n g c ç a A l t o ° ã c g Í i l à C o n t r a l t o , h á t ° ã c n h ° g i Í n g N a m c a o &# 8 2 1 1 ; t e n o r . / s p a n > / p >
h 4 s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n i d = ” m e z z o – s o p r a n o – n u – t r u n g ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > s t r o n g > M e z z o – S o p r a n o ( N ï t r u n g ) / s t r o n g > / s p a n > / s p a n > / h 4 >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > G i Í n g n ï t r u n g n ± m c h Ó n g l ê n g i ï a A l t o v à S o p r a n o , t r o n g k h o £ n g s t r o n g > A 3 ¿ n A 5 / s t r o n g > . T h ô n g t h ° Ý n g , g i Í n g n ï t r u n g s ½ h á t ° ã c p h § n l Û n q u ã n g c ç a S o p r a n o , n h ° n g v « n ß m é c Ù t h o £ i m á i n h ¥ t k h i h á t . / s p a n > / p >
f i g u r e i d = ” a t t a c h m e n t _ 1 6 4 5 7 ” a r i a – d e s c r i b e d b y = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 7 ” s t y l e = ” w i d t h : 5 0 0 p x ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n a l i g n c e n t e r ” > i m g l o a d i n g = ” l a z y ” c l a s s = ” s i z e – f u l l w p – i m a g e – 1 6 4 5 7 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 6 . p n g ” a l t = ” G i Í n g M e z z o – S o p r a n o – N ï t r u n g ” w i d t h = ” 5 0 0 ” h e i g h t = ” 1 0 1 ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 6 . p n g 5 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 6 – 3 0 0 x 6 1 . p n g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 6 – 2 0 0 x 4 0 . p n g 2 0 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 5 0 0 p x ) 1 0 0 v w , 5 0 0 p x ” t i t l e = ” C á c h x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n 6 ” > f i g c a p t i o n i d = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 7 ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n – t e x t ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > G i Í n g M e z z o – S o p r a n o &# 8 2 1 1 ; N ï t r u n g / s p a n > / f i g c a p t i o n > / f i g u r e >
h 4 s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n i d = ” s o p r a n o – n u – c a o ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > s t r o n g > S o p r a n o ( N ï c a o ) / s t r o n g > / s p a n > / s p a n > / h 4 >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > S o p r a n o l à g i Í n g n ï c a o n h ¥ t t r o n g t ¥ t c £ c á c q u ã n g g i Í n g . V Û i q u ã n g g i Í n g n à y b ¡ n c ó t h à h á t t h o £ i m á i t ë C 4 ¿ n C 6 . / s p a n > / p >
f i g u r e i d = ” a t t a c h m e n t _ 1 6 4 5 6 ” a r i a – d e s c r i b e d b y = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 6 ” s t y l e = ” w i d t h : 5 0 0 p x ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n a l i g n c e n t e r ” > i m g l o a d i n g = ” l a z y ” c l a s s = ” s i z e – f u l l w p – i m a g e – 1 6 4 5 6 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 7 . p n g ” a l t = ” G i Í n g S o p r a n o – N ï c a o ” w i d t h = ” 5 0 0 ” h e i g h t = ” 1 0 0 ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 7 . p n g 5 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 7 – 3 0 0 x 6 0 . p n g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 7 – 2 0 0 x 4 0 . p n g 2 0 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 5 0 0 p x ) 1 0 0 v w , 5 0 0 p x ” t i t l e = ” C á c h x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n 7 ” > f i g c a p t i o n i d = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 5 6 ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n – t e x t ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > G i Í n g S o p r a n o &# 8 2 1 1 ; N ï c a o / s p a n > / f i g c a p t i o n > / f i g u r e >
h 3 s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n i d = ” l a m – s a o – d e – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > s t r o n g > L à m s a o à x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n ? / s t r o n g > / s p a n > / s p a n > / h 3 >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > à x á c Ë n h ° ã c q u ã n g g i Í n g , b ¡ n ¡ n g i £ n c h É c § n t ì m r a n Ñ t t r § m n h ¥ t v à c a o n h ¥ t m à m ì n h c ó t h à t h o £ i m á i h á t m à k h ô n g c § n q u á g ¯ n g s é c h a y g ° ã n g é p . B ¡ n c ó t h à s í d å n g à n p i a n o t h ­ t h o · c c á c é n g d å n g i Ç n t h o ¡ i v Û i p i a n o £ o , v à á n h c á c n Ñ t n h ¡ c t ° ¡ n g é n g à h á t t h e o . / s p a n > / p >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > Ñ i v Û i n ï , b ¡ n s ½ b ¯ t § u á n h t ë C 4 ( n Ñ t C g i ï a c â y à n , t r ê n é n g d å n g i Ç n t h o ¡ i s ½ c ó t í n h n n g h i à n t h Ë § y ç k ý h i Ç u ) , v ë a h á t v ë a á n h l ù i x u Ñ n g t ë n g n Ñ t n h ¡ c ¿ n n Ñ t t r § m n h ¥ t b ¡ n h á t ° ã c , v à t ë C 4 á n h l ê n n Ñ t c a o n h ¥ t c ç a g i Í n g . / s p a n > / p >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > Ñ i v Û i n a m , b ¡ n b ¯ t § u à n t ë C 3 , c ù n g v ë a á n h à n v à h á t t ë n g n Ñ t n h ° t r ê n , ¿ n k h i t ì m ° ã c q u ã n g g i Í n g t h o £ i m á i n h ¥ t c ç a m ì n h . / s p a n > / p >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > e m > s t r o n g > X e m t h ê m : / s t r o n g > / e m > / s p a n > / p >
u l s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” >
l i > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > e m > s t r o n g > s p a n s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” > a s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h i e u – v e – g i o n g – h a t – v a – m o – r o n g – a m – v u c – g i o n g – h a t / ” > T ì m h i à u v Á g i Í n g h á t v à m ß r Ù n g â m v ñ c g i Í n g h á t / a > / s p a n > / s t r o n g > / e m > / s p a n > / l i >
l i > s p a n s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > a s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – m o – r o n g – q u a n g – g i o n g – d e – c o – g i o n g – h a t – h a y – h o n / ” > e m > s t r o n g > C á c h m ß r Ù n g q u ã n g g i Í n g à c ó g i Í n g h á t h a y h ¡ n / s t r o n g > / e m > / a > / s p a n > / l i >
l i > s p a n s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > e m > s t r o n g > a s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o c – t h a n h – n h a c – h i e u – q u a – c a o – n h a t / ” > H Í c t h a n h n h ¡ c n ê n b ¯ t § u t ë â u / a > / s t r o n g > / e m > / s p a n > / l i >
/ u l >
f i g u r e i d = ” a t t a c h m e n t _ 1 6 4 6 0 ” a r i a – d e s c r i b e d b y = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 6 0 ” s t y l e = ” w i d t h : 1 2 0 0 p x ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n a l i g n c e n t e r ” > i m g l o a d i n g = ” l a z y ” c l a s s = ” s i z e – f u l l w p – i m a g e – 1 6 4 6 0 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 8 . j p g ” a l t = ” T h e o u Õ i s ß t h í c h v à a m m ê c a h á t b ± n g v i Ç c t h a m g i a m Ù t k h ó a h Í c t h a n h n h ¡ c , b ¡ n s ½ b ¥ t n g Ý v ì t à i n n g t i Á m © n c ç a m ì n h ¥ y ! ” w i d t h = ” 1 2 0 0 ” h e i g h t = ” 6 1 1 ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 8 . j p g 1 2 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 8 – 3 0 0 x 1 5 3 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 8 – 1 0 2 4 x 5 2 1 . j p g 1 0 2 4 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 8 – 7 6 8 x 3 9 1 . j p g 7 6 8 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 8 – 6 0 0 x 3 0 6 . j p g 6 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 8 – 2 0 0 x 1 0 2 . j p g 2 0 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 1 2 0 0 p x ) 1 0 0 v w , 1 2 0 0 p x ” t i t l e = ” C á c h x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n 8 ” > f i g c a p t i o n i d = ” c a p t i o n – a t t a c h m e n t – 1 6 4 6 0 ” c l a s s = ” w p – c a p t i o n – t e x t ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > T h e o u Õ i s ß t h í c h v à a m m ê c a h á t b ± n g v i Ç c t h a m g i a m Ù t k h ó a h Í c t h a n h n h ¡ c , b ¡ n s ½ b ¥ t n g Ý v ì t à i n n g t i Á m © n c ç a m ì n h ¥ y ! / s p a n > / f i g c a p t i o n > / f i g u r e >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > N ¿ u b ¡ n m o n g m u Ñ n t h e o u Õ i c o n ° Ý n g c a h á t , b ¡ n n ê n t ì m ¿ n n h ï n g g i £ n g v i ê n c h u y ê n n g h i Ç p . H Í s ½ g i ú p b ¡ n h Í c c á c h s í d å n g g i Í n g c a c ç a m ì n h n h ° m Ù t n h ¡ c c å , k h á m p h á â m v ñ c c ç a b ¡ n r Ù n g h ¡ n b ¡ n v « n n g h ) , v à t ì m c h o b £ n t h â n p h o n g c á c h b i à u d i Å n p h ù h ã p v Û i k h £ n n g c ç a m ì n h . / s p a n > / p >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > T ¡ i S E A M I , b ¡ n s ½ c ó c ¡ h Ù i t r £ i n g h i Ç m v à h Í c h Ï i c á c k ù t h u ­ t t h a n h n h ¡ c m Ù t c á c h b à i b £ n , h i Ç u q u £ t ë n h ï n g s t r o n g > g i £ n g v i ê n k i n h n g h i Ç m / s t r o n g > , s t r o n g > p h ° ¡ n g p h á p g i £ n g d ¡ y h i Ç n ¡ i / s t r o n g > v à s t r o n g > l Ù t r ì n h h Í c t ­ p c á n h â n h ó a / s t r o n g > c h o m × i h Í c v i ê n . / s p a n > / p >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > H ã y n g k ý Ã ° ã c t ° v ¥ n n g a y k h ó a h Í c p h ù h ã p , g Í i ¿ n s p a n s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” > H o t l i n e ( 0 2 8 ) 7 . 3 0 . 3 0 . 3 6 9 / s p a n > h o · c n h ¯ n t i n c h o S E A M I t ¡ i f a n p a g e s p a n s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” > a s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” h r e f = ” h t t p s : / / m . m e / s e a m i . v n / ” > S E A M I &# 8 2 1 1 ; S E A M u s i c I n s t i t u t e / a > / s p a n > . / s p a n > / p >
b l o c k q u o t e > p > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > e m > s t r o n g > X e m t h ê m t h ô n g t i n c á c s p a n s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” > a s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c / ” > k h ó a h Í c T h a n h n h ¡ c / a > / s p a n > t ¡ i S E A M I / s t r o n g > / e m > / s p a n > / p > / b l o c k q u o t e >
u l s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ; ” >
l i > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > e m > s t r o n g > s p a n s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” > a s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c – o n l i n e – t u – x a – v n / ” > K h ó a h Í c t h a n h n h ¡ c O n l i n e t ë x a / a > / s p a n > / s t r o n g > / e m > / s p a n > / l i >
l i > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > e m > s t r o n g > s p a n s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” > a s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – k a r a o k e – c a p – t o c / ” > K h ó a h Í c t h a n h n h ¡ c c ¥ p t Ñ c / a > / s p a n > / s t r o n g > / e m > / s p a n > / l i >
l i > s p a n s t y l e = ” f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > e m > s t r o n g > s p a n s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” > a s t y l e = ” c o l o r : # 3 3 6 6 f f ; ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c / k h o a – h o c – t h a n h – n h a c – c h u y e n – s a u – 2 / ” > K h ó a h Í c t h a n h n h ¡ c c h u y ê n s â u / a > / s p a n > / s t r o n g > / e m > / s p a n > / l i >
/ u l >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : r i g h t ; ” > s p a n s t y l e = ” c o l o r : # 8 0 8 0 8 0 ; f o n t – s i z e : 1 4 p t ; f o n t – f a m i l y : ‘ t i m e s n e w r o m a n ‘ , t i m e s , s e r i f ; ” > e m > S ° u t § m &a m p ; B i ê n t ­ p b ß i M T r a n / e m > / s p a n > / p >
/ d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” c l e a r f i x ” > / d i v >

d i v c l a s s = ” s l z – p o s t – f o o t e r ” >

d i v c l a s s = ” e n t r y – m e t a ” >

u l c l a s s = ” c a t e g o r i e s – l i s t ” > l i > s p a n > C a t e g o r i e s : / s p a n > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k i e n – t h u c – h u u – i c h / ” r e l = ” c a t e g o r y t a g ” > K i ¿ n T h é c H ï u Í c h / a > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k i e n – t h u c – h u u – i c h / a m – n h a c / ” r e l = ” c a t e g o r y t a g ” > Â m N h ¡ c / a > / l i > / u l > d i v c l a s s = ” m e t a – c o n t e n t ” >

d i v c l a s s = ” s l z – s o c i a l – s h a r e ” >
s p a n c l a s s = ” t i t l e ” > S h a r e t o / s p a n >
d i v c l a s s = ” s o c i a l ” > a h r e f = ” h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / s h a r e r / s h a r e r . p h p ? u = h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n / &a m p ; t = C á c h x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n ” c l a s s = ” l i n k s h a r e – f a c e b o o k ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – f a c e b o o k ” > / i > / a > a h r e f = ” h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m / s h a r e ? u r l = h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n / ” c l a s s = ” l i n k s h a r e – g o o g l e – p l u s ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – g o o g l e – p l u s ” > / i > / a > a h r e f = ” h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / i n t e n t / t w e e t ? t e x t = C á c h x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n &a m p ; u r l = h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n / ” c l a s s = ” l i n k s h a r e – t w i t t e r ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – t w i t t e r ” > / i > / a > a h r e f = ” h t t p : / / p i n t e r e s t . c o m / p i n / c r e a t e / b u t t o n / ? u r l = h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n / &a m p ; m e d i a = h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 1 / q u ã n g – g i Í n g – 0 – 1 2 0 0 x 6 5 0 . j p g &a m p ; d e s c r i p t i o n = C á c h x á c Ë n h q u ã n g g i Í n g c ç a b ¡ n ” c l a s s = ” l i n k s h a r e – p i n t e r e s t ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – p i n t e r e s t ” > / i > / a > / d i v >
/ d i v > / d i v >

n a v c l a s s = ” p o s t – n a v i g a t i o n r o w ” >

d i v c l a s s = ” c o l – m d – 1 2 ” >

d i v c l a s s = ” n a v – l i n k s ” >

d i v c l a s s = ” p u l l – l e f t p r e v – p o s t ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / u k u l e l e – v a – g u i t a r – c h o – n g u o i – m o i / ” r e l = ” p r e v ” > s p a n c l a s s = ” m e t a – n a v ” > &l a r r ; / s p a n > P r e v i o u s P o s t / a >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” p u l l – r i g h t n e x t – p o s t ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a m – a m – l a – g i – v a – t a i – s a o – l a i – c a n – t h i e t – t r o n g – t h a n h – n h a c / ” r e l = ” n e x t ” > N e x t P o s t s p a n c l a s s = ” m e t a – n a v ” > &r a r r ; / s p a n > / a >

/ d i v >

/ d i v > ! – – . n a v – l i n k s – – >

/ d i v >

/ n a v > ! – – . n a v i g a t i o n – – >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” s l z – c a r o u s e l – w r a p p e r s l z – r e l a t e d – p o s t s l z _ s i n g l e _ r e l a t e _ p o s t ” >

d i v c l a s s = ” r e l a t e d – t i t l e ” > R e l a t e d A r t i c l e s / d i v >

d i v c l a s s = ” c a r o u s e l – o v e r f l o w ” >

d i v d a t a – s l i d e s t o s h o w = ” 2 ” c l a s s = ” s l z – c a r o u s e l ” >

d i v c l a s s = ” i t e m ” >

d i v c l a s s = ” s l z – b l o c k – i t e m – 0 1 s t y l e – 1 ” >

d i v c l a s s = ” b l o c k – i m a g e ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / b i – q u y e t – t u – h o c – t h a n h – n h a c – n g a y – t a i – n h a – d e – g i o n g – h a y – n h u – c a – s i / ” c l a s s = ” l i n k ” >

i m g w i d t h = ” 8 0 0 ” h e i g h t = ” 5 0 0 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – t h a n h – t a i – n h a – 2 . p n g ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e i m g – f u l l ” a l t = ” ” l o a d i n g = ” l a z y ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – t h a n h – t a i – n h a – 2 . p n g 8 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – t h a n h – t a i – n h a – 2 – 3 0 0 x 1 8 8 . p n g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – t h a n h – t a i – n h a – 2 – 7 6 8 x 4 8 0 . p n g 7 6 8 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – t h a n h – t a i – n h a – 2 – 6 0 0 x 3 7 5 . p n g 6 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – t h a n h – t a i – n h a – 2 – 2 0 0 x 1 2 5 . p n g 2 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – t h a n h – t a i – n h a – 2 – 6 7 0 x 4 2 0 . p n g 6 7 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 8 0 0 p x ) 1 0 0 v w , 8 0 0 p x ” / >

/ a >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” b l o c k – c o n t e n t ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / b i – q u y e t – t u – h o c – t h a n h – n h a c – n g a y – t a i – n h a – d e – g i o n g – h a y – n h u – c a – s i / ” c l a s s = ” b l o c k – t i t l e ” > B í q u y ¿ t t ñ h Í c t h a n h n h ¡ c n g a y t ¡ i n h à Ã g i Í n g h a y n h ° c a s ) / a >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” i t e m ” >

d i v c l a s s = ” s l z – b l o c k – i t e m – 0 1 s t y l e – 1 ” >

d i v c l a s s = ” b l o c k – i m a g e ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – c h u a – n o i – n g o n g – o – n g u o i – l o n – h i e u – q u a / ” c l a s s = ” l i n k ” >

i m g w i d t h = ” 8 0 0 ” h e i g h t = ” 5 0 0 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 . p n g ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e i m g – f u l l ” a l t = ” ” l o a d i n g = ” l a z y ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 . p n g 8 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 – 3 0 0 x 1 8 8 . p n g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 – 7 6 8 x 4 8 0 . p n g 7 6 8 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 – 6 0 0 x 3 7 5 . p n g 6 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 – 2 0 0 x 1 2 5 . p n g 2 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 – 6 7 0 x 4 2 0 . p n g 6 7 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 8 0 0 p x ) 1 0 0 v w , 8 0 0 p x ” / >

/ a >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” b l o c k – c o n t e n t ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – c h u a – n o i – n g o n g – o – n g u o i – l o n – h i e u – q u a / ” c l a s s = ” b l o c k – t i t l e ” > C á c h c h ï a n ó i n g Í n g ß n g ° Ý i l Û n h i Ç u q u £ / a >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” i t e m ” >

d i v c l a s s = ” s l z – b l o c k – i t e m – 0 1 s t y l e – 1 ” >

d i v c l a s s = ” b l o c k – i m a g e ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – l u y e n – t h a n h – n h a c – c o – b a n – n h a t / ” c l a s s = ” l i n k ” >

i m g w i d t h = ” 7 6 0 ” h e i g h t = ” 4 4 2 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – c o v e r . p n g ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e i m g – f u l l ” a l t = ” 4 B í q u y ¿ t l u y Ç n t h a n h t ¡ i n h à g i ú p b ¡ n c ó g i Í n g h á t c h u © n ” l o a d i n g = ” l a z y ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – c o v e r . p n g 7 6 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – c o v e r – 3 0 0 x 1 7 4 . p n g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – c o v e r – 7 6 8 x 4 4 6 . p n g 7 6 8 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – c o v e r – 6 0 0 x 3 4 9 . p n g 6 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – c o v e r – 2 0 0 x 1 1 6 . p n g 2 0 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 7 6 0 p x ) 1 0 0 v w , 7 6 0 p x ” / >

/ a >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” b l o c k – c o n t e n t ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – l u y e n – t h a n h – n h a c – c o – b a n – n h a t / ” c l a s s = ” b l o c k – t i t l e ” > C á c h l u y Ç n t h a n h n h ¡ c c ¡ b £ n n h ¥ t / a >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” i t e m ” >

d i v c l a s s = ” s l z – b l o c k – i t e m – 0 1 s t y l e – 1 ” >

d i v c l a s s = ” b l o c k – i m a g e ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t i m – h i e u – v e – t h a n h – n h a c – l a – g i / ” c l a s s = ” l i n k ” >

i m g w i d t h = ” 8 0 0 ” h e i g h t = ” 5 0 0 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 . p n g ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e i m g – f u l l ” a l t = ” ” l o a d i n g = ” l a z y ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 . p n g 8 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 – 3 0 0 x 1 8 8 . p n g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 – 7 6 8 x 4 8 0 . p n g 7 6 8 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 – 6 0 0 x 3 7 5 . p n g 6 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 – 2 0 0 x 1 2 5 . p n g 2 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 – 6 7 0 x 4 2 0 . p n g 6 7 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 8 0 0 p x ) 1 0 0 v w , 8 0 0 p x ” / >

/ a >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” b l o c k – c o n t e n t ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t i m – h i e u – v e – t h a n h – n h a c – l a – g i / ” c l a s s = ” b l o c k – t i t l e ” > T ì m h i à u v Á t h a n h n h ¡ c l à g ì / a >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” i t e m ” >

d i v c l a s s = ” s l z – b l o c k – i t e m – 0 1 s t y l e – 1 ” >

d i v c l a s s = ” b l o c k – i m a g e ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / n e n – c h o n – h o c – t h a n h – n h a c – o – d a u / ” c l a s s = ” l i n k ” >

i m g w i d t h = ” 8 0 0 ” h e i g h t = ” 5 0 0 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 2 / g i o n g – h a t – t u – d o – 6 . j p g ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e i m g – f u l l ” a l t = ” ” l o a d i n g = ” l a z y ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 2 / g i o n g – h a t – t u – d o – 6 . j p g 8 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 2 / g i o n g – h a t – t u – d o – 6 – 3 0 0 x 1 8 8 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 2 / g i o n g – h a t – t u – d o – 6 – 7 6 8 x 4 8 0 . j p g 7 6 8 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 2 / g i o n g – h a t – t u – d o – 6 – 6 0 0 x 3 7 5 . j p g 6 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 2 / g i o n g – h a t – t u – d o – 6 – 2 0 0 x 1 2 5 . j p g 2 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 2 / g i o n g – h a t – t u – d o – 6 – 6 7 0 x 4 2 0 . j p g 6 7 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 8 0 0 p x ) 1 0 0 v w , 8 0 0 p x ” / >

/ a >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” b l o c k – c o n t e n t ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / n e n – c h o n – h o c – t h a n h – n h a c – o – d a u / ” c l a s s = ” b l o c k – t i t l e ” > N ê n c h Í n h Í c t h a n h n h ¡ c ß â u ? / a >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” i t e m ” >

d i v c l a s s = ” s l z – b l o c k – i t e m – 0 1 s t y l e – 1 ” >

d i v c l a s s = ” b l o c k – i m a g e ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / n h u n g – s u – t h a t – t h u – v i – t r o n g – h o c – t h a n h – n h a c / ” c l a s s = ” l i n k ” >

i m g w i d t h = ” 6 0 0 ” h e i g h t = ” 5 9 4 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / c h u y e n s a u _ t h a n h n h a c . j p g ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e i m g – f u l l ” a l t = ” V I S A O N Ê N I H O # C 1 K H O A V O C A L – T H A N H N H A # C ” l o a d i n g = ” l a z y ” s r c s e t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / c h u y e n s a u _ t h a n h n h a c . j p g 6 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / c h u y e n s a u _ t h a n h n h a c – 1 5 0 x 1 5 0 . j p g 1 5 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / c h u y e n s a u _ t h a n h n h a c – 3 0 0 x 2 9 7 . j p g 3 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / c h u y e n s a u _ t h a n h n h a c – 7 6 8 x 7 6 0 . j p g 7 6 8 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / c h u y e n s a u _ t h a n h n h a c – 2 0 0 x 1 9 8 . j p g 2 0 0 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / c h u y e n s a u _ t h a n h n h a c – 8 5 x 8 5 . j p g 8 5 w , h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / c h u y e n s a u _ t h a n h n h a c – 1 0 0 x 1 0 0 . j p g 1 0 0 w ” s i z e s = ” ( m a x – w i d t h : 6 0 0 p x ) 1 0 0 v w , 6 0 0 p x ” / >

/ a >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” b l o c k – c o n t e n t ” >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / n h u n g – s u – t h a t – t h u – v i – t r o n g – h o c – t h a n h – n h a c / ” c l a s s = ” b l o c k – t i t l e ” > N h ï n g s ñ t h ­ t t h ú v Ë t r o n g h Í c t h a n h n h ¡ c / a >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

d i v i d = ” p a g e – s i d e b a r ” c l a s s = ” c o l – m d – 4 c o l – s m – 1 2 c o l – x s – 1 2 s l z – s i d e b a r – c o l u m n s l z – w i d g e t s ” >

d i v i d = ” s e a r c h – 4 ” c l a s s = ” b o x w i d g e t _ s e a r c h s l z – w i d g e t ” >

f o r m a c t i o n = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / ” m e t h o d = ” g e t ” a c c e p t – c h a r s e t = ” u t f – 8 ” c l a s s = ” s e a r c h – f o r m ” >

i n p u t t y p e = ” s e a r c h ” p l a c e h o l d e r = ” S e a r c h ” c l a s s = ” s e a r c h – f i e l d ” n a m e = ” s ” v a l u e = ” ” / >

b u t t o n t y p e = ” s u b m i t ” c l a s s = ” s e a r c h – s u b m i t ” >

s p a n c l a s s = ” s e a r c h – i c o n ” >

S e a r c h / s p a n >

/ b u t t o n >

/ f o r m >

/ d i v > d i v i d = ” s l z _ r e c e n t _ p o s t – 7 ” c l a s s = ” b o x s l z – w i d g e t – r e c e n t – p o s t s l z – w i d g e t ” >

d i v c l a s s = ” w i d g e t – t i t l e t i t l e – w i d g e t ” > B à i v i ¿ t m Û i / d i v >

d i v c l a s s = ” w i d g e t – c o n t e n t ” >

d i v c l a s s = ” m e d i a ” >

d i v c l a s s = ” m e d i a – l e f t ” > a c l a s s = ” w r a p p e r – i m a g e ” > i m g w i d t h = ” 5 5 0 ” h e i g h t = ” 3 5 0 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – t h a n h – t a i – n h a – 2 – 5 5 0 x 3 5 0 . p n g ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e i m g – f u l l ” a l t = ” ” l o a d i n g = ” l a z y ” / > / a > / d i v >

d i v c l a s s = ” m e d i a – r i g h t ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / b i – q u y e t – t u – h o c – t h a n h – n h a c – n g a y – t a i – n h a – d e – g i o n g – h a y – n h u – c a – s i / ” c l a s s = ” m e d i a – h e a d i n g ” > B í q u y ¿ t t ñ h Í c t h a n h n h ¡ c n g a y t ¡ i n h à Ã g i Í n g h a y n h ° c a s ) / a >

d i v c l a s s = ” m e t a ” >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v > d i v c l a s s = ” m e d i a ” >

d i v c l a s s = ” m e d i a – l e f t ” > a c l a s s = ” w r a p p e r – i m a g e ” > i m g w i d t h = ” 5 5 0 ” h e i g h t = ” 3 5 0 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 – 5 5 0 x 3 5 0 . p n g ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e i m g – f u l l ” a l t = ” ” l o a d i n g = ” l a z y ” / > / a > / d i v >

d i v c l a s s = ” m e d i a – r i g h t ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – c h u a – n o i – n g o n g – o – n g u o i – l o n – h i e u – q u a / ” c l a s s = ” m e d i a – h e a d i n g ” > C á c h c h ï a n ó i n g Í n g ß n g ° Ý i l Û n h i Ç u q u £ / a >

d i v c l a s s = ” m e t a ” >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v > d i v c l a s s = ” m e d i a ” >

d i v c l a s s = ” m e d i a – l e f t ” > a c l a s s = ” w r a p p e r – i m a g e ” > i m g w i d t h = ” 5 5 0 ” h e i g h t = ” 3 5 0 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – c o v e r – 5 5 0 x 3 5 0 . p n g ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e i m g – f u l l ” a l t = ” 4 B í q u y ¿ t l u y Ç n t h a n h t ¡ i n h à g i ú p b ¡ n c ó g i Í n g h á t c h u © n ” l o a d i n g = ” l a z y ” / > / a > / d i v >

d i v c l a s s = ” m e d i a – r i g h t ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a c h – l u y e n – t h a n h – n h a c – c o – b a n – n h a t / ” c l a s s = ” m e d i a – h e a d i n g ” > C á c h l u y Ç n t h a n h n h ¡ c c ¡ b £ n n h ¥ t / a >

d i v c l a s s = ” m e t a ” >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v > d i v c l a s s = ” m e d i a ” >

d i v c l a s s = ” m e d i a – l e f t ” > a c l a s s = ” w r a p p e r – i m a g e ” > i m g w i d t h = ” 5 5 0 ” h e i g h t = ” 3 5 0 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 5 / l u y e n – g i o n g – h i e u – q u a – 3 – 5 5 0 x 3 5 0 . p n g ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e i m g – f u l l ” a l t = ” ” l o a d i n g = ” l a z y ” / > / a > / d i v >

d i v c l a s s = ” m e d i a – r i g h t ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t i m – h i e u – v e – t h a n h – n h a c – l a – g i / ” c l a s s = ” m e d i a – h e a d i n g ” > T ì m h i à u v Á t h a n h n h ¡ c l à g ì / a >

d i v c l a s s = ” m e t a ” >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v > d i v c l a s s = ” m e d i a ” >

d i v c l a s s = ” m e d i a – l e f t ” > a c l a s s = ” w r a p p e r – i m a g e ” > i m g w i d t h = ” 5 5 0 ” h e i g h t = ” 3 5 0 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 2 / g i o n g – h a t – t u – d o – 6 – 5 5 0 x 3 5 0 . j p g ” c l a s s = ” i m g – r e s p o n s i v e i m g – f u l l ” a l t = ” ” l o a d i n g = ” l a z y ” / > / a > / d i v >

d i v c l a s s = ” m e d i a – r i g h t ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / n e n – c h o n – h o c – t h a n h – n h a c – o – d a u / ” c l a s s = ” m e d i a – h e a d i n g ” > N ê n c h Í n h Í c t h a n h n h ¡ c ß â u ? / a >

d i v c l a s s = ” m e t a ” >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v > d i v i d = ” l c _ t a x o n o m y – 2 ” c l a s s = ” b o x w i d g e t _ l c _ t a x o n o m y s l z – w i d g e t ” > d i v i d = ” l c t – w i d g e t – c a t e g o r y – c o n t a i n e r ” c l a s s = ” l i s t – c u s t o m – t a x o n o m y – w i d g e t ” > d i v c l a s s = ” t i t l e – w i d g e t ” > L o ¡ i t i n / d i v > u l i d = ” l c t – w i d g e t – c a t e g o r y ” > l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 3 1 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k i e n – t h u c – h u u – i c h / ” > K i ¿ n T h é c H ï u Í c h / a > ( 3 8 6 )
u l c l a s s = ‘ c h i l d r e n ‘ >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 4 6 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k i e n – t h u c – h u u – i c h / a m – n h a c / ” > Â m N h ¡ c / a > ( 2 4 2 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 4 6 6 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k i e n – t h u c – h u u – i c h / g i a i – t r i / ” > G i £ i T r í / a > ( 8 6 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 3 1 9 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / k i e n – t h u c – h u u – i c h / h u o n g – d a n – t u – h o c / ” > H ° Û n g D « n &# 8 2 1 1 ; T ñ H Í c / a > ( 6 6 )
/ l i >
/ u l >
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 3 1 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / s h e e t – n h a c / ” > T a b &# 8 2 1 1 ; S h e e t B à i H á t / a > ( 1 7 3 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 1 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t i n – t u c / ” > T i n T é c / a > ( 4 9 )
u l c l a s s = ‘ c h i l d r e n ‘ >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 3 2 0 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t i n – t u c / s e a m i – v a – c o n g – c h u n g / ” t i t l e = ” C ­ p n h ­ t c á c t i n t é c , t r u y Á n t h ô n g , m e d i a n ó i v Á h Í c v i Ç n â m n h ¡ c S E A M I . ” > S E A M I &a m p ; C ô n g c h ú n g / a > ( 1 2 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 3 3 8 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t i n – t u c / h o p – t a c / ” t i t l e = ” C á c t h ô n g t i n h ã p t á c c ù n g S E A M I ” > H ã p T á c &a m p ; N h ° ã n g Q u y Á n / a > ( 6 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 5 0 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t i n – t u c / t u y e n – d u n g – 2 / ” t i t l e = ” T h ô n g t i n c á c c ¡ h Ù i v i Ç c l à m t ¡ i S E A M I ” > C ¡ H Ù i V i Ç c L à m / a > ( 5 )
/ l i >
/ u l >
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 4 6 2 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o i – d a p / ” > H Ï i á p / a > ( 4 1 )
u l c l a s s = ‘ c h i l d r e n ‘ >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 4 6 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o i – d a p / h o i – d a p – v e – m o n – h o c / ” > V Á m ô n h Í c / a > ( 3 6 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 4 6 3 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / h o i – d a p / v e – s e a m i / ” > V Á S E A M I / a > ( 4 )
/ l i >
/ u l >
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 3 1 3 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a m – n h a n – h o c – v i e n / ” > C £ m N h ­ n H Í c V i ê n / a > ( 3 0 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 3 3 6 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c a m – n a n g – h o c – v i e n / ” > C © m N a n g H Í c V i ê n / a > ( 2 9 )
/ l i >
/ u l > / d i v > / d i v > d i v i d = ” l c _ t a x o n o m y – 3 ” c l a s s = ” b o x w i d g e t _ l c _ t a x o n o m y s l z – w i d g e t ” > d i v i d = ” l c t – w i d g e t – b o – m o n – h o c – c o n t a i n e r ” c l a s s = ” l i s t – c u s t o m – t a x o n o m y – w i d g e t ” > d i v c l a s s = ” t i t l e – w i d g e t ” > B Ù m ô n h Í c / d i v > u l i d = ” l c t – w i d g e t – b o – m o n – h o c ” > l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 3 2 3 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / b o – m o n – h o c / g u i t a r / ” > G u i t a r / a > ( 1 2 2 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 3 2 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / b o – m o n – h o c / t h a n h – n h a c / ” > T h a n h n h ¡ c / a > ( 1 0 4 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 3 2 4 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / b o – m o n – h o c / p i a n o / ” > P i a n o / a > ( 6 1 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 3 2 6 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / b o – m o n – h o c / u k u l e l e / ” > U k u l e l e / a > ( 3 3 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 3 2 7 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / b o – m o n – h o c / t r o n g – d r u m / ” > T r Ñ n g D r u m / a > ( 2 2 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 4 5 5 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / b o – m o n – h o c / s a o – f l u t e / ” > S á o F l u t e / a > ( 3 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 4 5 6 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / b o – m o n – h o c / d a n – t r a n h / ” > à n T r a n h / a > ( 2 )
/ l i >
l i c l a s s = ” c a t – i t e m c a t – i t e m – 4 5 8 ” > a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / b o – m o n – h o c / v i o l i n / ” > V i o l i n / a > ( 2 )
/ l i >
/ u l > / d i v > / d i v > d i v i d = ” t e x t – 3 ” c l a s s = ” b o x w i d g e t _ t e x t s l z – w i d g e t ” > d i v c l a s s = ” t i t l e – w i d g e t ” > Ë a C h É / d i v > d i v c l a s s = ” t e x t w i d g e t ” > p > s t r o n g > &# 8 2 1 1 ; C ô n g T y C Õ P h § n § u T ° V à P h á t T r i à n a t i t l e = ” T o p l i s t d a n h s á c h u y t í n h à n g § u ” h r e f = ” h t t p s : / / t o p n l i s t . c o m / g i a o – d u c / ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” r e l = ” d o f o l l o w n o o p e n e r ” > G i á o D å c / a > N g h Ç T h u ­ t ô n g N a m Á / s t r o n g > / p >
p > s t r o n g > &# 8 2 1 1 ; Ë a c h É t r å s ß : / s t r o n g > 7 A / 2 N g u y Å n T h Ë M i n h K h a i , p . B ¿ n N g h é , Q u ­ n 1 , T P . H C M / p >
p > s t r o n g > &# 8 2 1 1 ; C h i n h á n h : / s t r o n g > / p >
p > + 7 A / 2 N g u y Å n T h Ë M i n h K h a i , Q . 1 / p >
p > + 1 9 ° Ý n g 3 0 , T â n P h o n g , Q . 7 / p >
p > + 3 1 / 0 9 N g u y Å n ì n h K h ¡ i , Q . T â n B ì n h / p >
p > + 1 3 5 – 3 9 N g u y Å n H ï u C £ n h , Q . B ì n h T h ¡ n h / p >
p > + 6 6 ° Ý n g D , L a k e V i e w C i t y , A n P h ú , Q . 2 / p >
p > + 5 5 3 / 1 8 C L i y B á n B í c h , Q . T â n P h ú / p >
p > s t r o n g > &# 8 2 1 1 ; S T : / s t r o n g > 0 2 8 3 9 1 0 7 3 7 9 / p >
p > s t r o n g > &# 8 2 1 1 ; E m a i l : / s t r o n g > i n f o @ s e a m i . w o r l d / p >
p > &# 8 2 1 1 ; G i ¥ y c h é n g n h ­ n n g k ý k i n h d o a n h / M S T s Ñ 0 3 1 2 7 1 2 7 3 2 , n g à y c ¥ p 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 , n ¡ i c ¥ p : S ß K ¿ H o ¡ c h &# 8 2 1 1 ; § u T ° T P . H C M . / p >
/ d i v >
/ d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” c l e a r f i x ” > / d i v >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

f o o t e r >

d i v c l a s s = ” s l z – w r a p p e r – f o o t e r s l z – w i d g e t s ” >

d i v c l a s s = ” s l z – f o o t e r – m a i n ” >

d i v c l a s s = ” c o n t a i n e r ” >

d i v c l a s s = ” r o w ” >

d i v c l a s s = ” c o l – m d – 3 c o l – s m – 6 ” >

d i v c l a s s = ” s l z – w i d g e t s l z – w i d g e t – a b o u t – u s ” >

d i v c l a s s = ” w i d g e t – t i t l e t i t l e – w i d g e t ” > S E A M I &# 8 2 1 1 ; M u s i c i n T o w n / d i v >

d i v c l a s s = ” w i d g e t – c o n t e n t ” >

! – – d e s c r i p t i o n – – >

d i v c l a s s = ” w i d g e t – d e s c r i p t i o n ” > p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : j u s t i f y ” > s t r o n g > S o u t h E a s t A s i a M u s i c I n s t i t u t e / s t r o n g > – s t r o n g > S E A M I / s t r o n g > l à ¡ n v Ë c h u y ê n a h r e f = ” h t t p s : / / t o p n l i s t . c o m / g i a o – d u c / ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” r e l = ” n o o p e n e r ” > à o t ¡ o / a > n g h Ç t h u ­ t â m n h ¡ c , v Û i c á c b Ù m ô n s t r o n g > e m > G u i t a r , P i a n o , T h a n h n h ¡ c , T r Ñ n g / e m > / s t r o n g > . M × i n ¡ i s t r o n g > S E A M I – M u s i c i n T o w n / s t r o n g > d ë n g l ¡ i , â m n h ¡ c Á u t r ß t h à n h m Ù t p h § n c ç a k h ô n g g i a n s Ñ n g n ¡ i ó . T ¡ i k h u p h Ñ n h Ï , m Í i n g ° Ý i Á u c ó t h à g h é s t r o n g > S E A M I / s t r o n g > h Í c n h ¡ c m Ù t c á c h ¡ n g i £ n , t h o £ i m á i v à b ì n h d Ë n h ¥ t . / p > / d i v >

! – – s o c i a l – – >

/ d i v >

/ d i v > d i v c l a s s = ” w i d g e t _ t e x t b o x w i d g e t _ c u s t o m _ h t m l s l z – w i d g e t ” > d i v c l a s s = ” t e x t w i d g e t c u s t o m – h t m l – w i d g e t ” > a h r e f = ” / / w w w . d m c a . c o m / P r o t e c t i o n / S t a t u s . a s p x ? I D = 7 5 e 0 a 9 3 4 – 7 6 f 3 – 4 8 1 a – a 3 c 6 – 3 4 9 2 9 c 9 f 0 c 7 e ” t i t l e = ” D M C A . c o m P r o t e c t i o n S t a t u s ” c l a s s = ” d m c a – b a d g e ” > i m g s r c = ” h t t p s : / / i m a g e s . d m c a . c o m / B a d g e s / d m c a – b a d g e – w 2 0 0 – 5 x 1 – 0 7 . p n g ? I D = 7 5 e 0 a 9 3 4 – 7 6 f 3 – 4 8 1 a – a 3 c 6 – 3 4 9 2 9 c 9 f 0 c 7 e ” a l t = ” D M C A . c o m P r o t e c t i o n S t a t u s ” / > / a > s c r i p t s r c = ” h t t p s : / / i m a g e s . d m c a . c o m / B a d g e s / D M C A B a d g e H e l p e r . m i n . j s ” > / s c r i p t >

b r / >

a h r e f = ” h t t p : / / o n l i n e . g o v . v n / H o m e / W e b D e t a i l s / 6 3 8 5 0 ” t a r g e t = ” _ b l a n k ” r e l = ” n o f o l l o w n o o p e n e r ” > i m g c l a s s = ” a l i g n n o n e w p – i m a g e – 1 4 9 1 2 ” s r c = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 0 / 0 3 / l o g o S a l e N o t i – 3 0 0 x 1 1 4 . p n g ” a l t = ” ” w i d t h = ” 1 9 7 ” h e i g h t = ” 7 5 ” / > / a > / d i v > / d i v > / d i v >

d i v c l a s s = ” c o l – m d – 3 c o l – s m – 6 ” >

d i v c l a s s = ” w i d g e t _ t e x t b o x w i d g e t _ c u s t o m _ h t m l s l z – w i d g e t ” > d i v c l a s s = ” t i t l e – w i d g e t ” > H Ì C N H   C C Ù N G S E A M I T   I / d i v > d i v c l a s s = ” t e x t w i d g e t c u s t o m – h t m l – w i d g e t ” > ! D O C T Y P E h t m l >

h t m l >

h e a d >

m e t a c h a r s e t = ” u t f – 8 ” >

/ h e a d >

b o d y d a t a – r s s s l = 1 >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c u n g – c o n – h o c – n h a c – t a i – n h a / ” > – H Ì C T   I N H À ( T ì m h i à u t h ê m t ¡ i â y ) / a >

/ b o d y >

/ h t m l >

b r >

– 7 A / 2 N g u y Å n T h Ë M i n h K h a i , Q . 1

b r >

– 1 9 ° Ý n g 3 0 , T â n P h o n g , Q . 7

b r >

– 3 1 / 0 9 N g u y Å n ì n h K h ¡ i , Q . T â n B ì n h

b r >

– 5 5 3 / 1 8 C L i y B á n B í c h , Q . T â n P h ú

b r >

– 1 8 8 N g u y Å n T h Ë M i n h K h a i , Q . 3 / d i v > / d i v >

d i v c l a s s = ” s l z – w i d g e t s l z – w i d g e t – a b o u t – u s ” >

d i v c l a s s = ” w i d g e t – t i t l e t i t l e – w i d g e t ” > L I Ê N H Æ / d i v >

d i v c l a s s = ” w i d g e t – c o n t e n t ” >

! – – d e s c r i p t i o n – – >

d i v c l a s s = ” w i d g e t – d e s c r i p t i o n ” > C ô n g T y C Õ P h § n § u T ° V à P h á t T r i à n G i á o D å c N g h Ç T h u ­ t ô n g N a m Á b r / >

H o t l i n e : ( 0 2 8 ) 7 . 3 0 . 3 0 . 3 6 9 b r / >

E m a i l : i n f o @ s e a m i . w o r l d / d i v >

! – – s o c i a l – – >

d i v c l a s s = ” s o c i a l ” > a t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / s e a m i . v n / ” c l a s s = ” l i n k s h a r e – f a c e b o o k ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – f a c e b o o k ” > / i > / a > a t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / p l u s . g o o g l e . c o m / u / 0 / 1 1 6 7 3 4 7 0 1 2 0 4 3 6 2 2 0 6 3 8 8 ” c l a s s = ” l i n k s h a r e – g o o g l e – p l u s ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – g o o g l e – p l u s ” > / i > / a > a t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l / U C G L Q H Q E N f f 9 R J 2 p e H r 7 d P k A ” c l a s s = ” l i n k s h a r e – y o u t u b e ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – y o u t u b e ” > / i > / a > a t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / s e a m i . i n t o w n / ” c l a s s = ” l i n k s h a r e – i n s t a g r a m ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – i n s t a g r a m ” > / i > / a > a t a r g e t = ” _ b l a n k ” h r e f = ” h t t p s : / / s o u n d c l o u d . c o m / s e a m i – w o r l d ” c l a s s = ” l i n k s h a r e – s o u n d c l o u d ” > i c l a s s = ” i c o n s f a f a – s o u n d c l o u d ” > / i > / a > / d i v >

/ d i v >

/ d i v > / d i v >

d i v c l a s s = ” c o l – m d – 3 c o l – s m – 6 ” >

d i v c l a s s = ” w i d g e t _ t e x t b o x w i d g e t _ c u s t o m _ h t m l s l z – w i d g e t ” > d i v c l a s s = ” t i t l e – w i d g e t ” > C h í n h s á c h &# 0 3 8 ; i Á u k h o £ n / d i v > d i v c l a s s = ” t e x t w i d g e t c u s t o m – h t m l – w i d g e t ” > ! D O C T Y P E h t m l >

h t m l >

h e a d >

m e t a c h a r s e t = ” u t f – 8 ” >

/ h e a d >

b o d y d a t a – r s s s l = 1 >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / t h o n g – t i n – c u a – c h u – s o – h u u – w e b s i t e / ” t i t l e = ” T h ô n g T i n C h ç S ß H ï u W e b s i t e ” > T h ô n g T i n C h ç S ß H ï u W e b s i t e / a >

b r >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / d i e u – k h o a n – s u – d u n g – c u a – n g u o i – d u n g / ” t i t l e = ” i Á u K h o £ n S í D å n g C ç a N g ° Ý i D ù n g ” > i Á u K h o £ n S í D å n g C ç a N g ° Ý i D ù n g / a >

b r >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c h i n h – s a c h – b a o – m a t / ” > C h í n h S á c h B £ o M ­ t / a >

b r >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c h i n h – s a c h – b a o – m a t – c u a – t r e – e m / ” > C h í n h S á c h B £ o M ­ t C ç a T r » E m / a >

b r >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / d i e u – k h o a n – s u – d u n g – c u a – g i a o – v i e n / ” t i t l e = ” i Á u K h o £ n S í D å n g C ç a G i á o V i ê n ” > i Á u K h o £ n S í D å n g C ç a G i á o V i ê n / a >

b r >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / c h i n h – s a c h – c o n g – k h a i – c u a – g i a o – v i e n / ” > C h í n h S á c h C ô n g K h a i C ç a G i á o V i ê n / a >

b r >

a h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / d i e u – k h o a n – l o g o / ” > i Á u K h o £ n L o g o / a >

/ b o d y >

/ h t m l > / d i v > / d i v > d i v c l a s s = ” w i d g e t _ t e x t b o x w i d g e t _ c u s t o m _ h t m l s l z – w i d g e t ” > d i v c l a s s = ” t i t l e – w i d g e t ” > L i ê n K ¿ t N h a n h / d i v > d i v c l a s s = ” t e x t w i d g e t c u s t o m – h t m l – w i d g e t ” > d i v c l a s s = ” e v e n t ” >

d i v c l a s s = ” e v e ” i t e m s c o p e = ” ” i t e m t y p e = ” h t t p : / / s c h e m a . o r g / E v e n t ” >

s p a n c l a s s = ” d a t e _ e v ” i t e m p r o p = ” s t a r t D a t e ” c o n t e n t = ” 2 0 2 2 / 0 2 / 0 2 ” > / s p a n >

a c l a s s = ” s c h e m a h 1 ” i t e m p r o p = ” u r l ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / g i o i – t h i e u – s e a m i / # t h a n h q u a ” >

s p a n i t e m p r o p = ” n a m e ” > V i d e o H Í c V i ê n s p a n > / s p a n > / s p a n > / a >

s p a n i t e m p r o p = ” l o c a t i o n ” i t e m s c o p e = ” ” i t e m t y p e = ” h t t p : / / s c h e m a . o r g / P l a c e ” >

m e t a i t e m p r o p = ” n a m e ” c o n t e n t = ” C l i p T h ñ c , C £ m N h ­ n T h ñ c ” >

m e t a i t e m p r o p = ” u r l ” c o n t e n t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / g i o i – t h i e u – s e a m i / # t h a n h q u a / ” >

s p a n i t e m p r o p = ” a d d r e s s ” i t e m s c o p e = ” ” i t e m t y p e = ” h t t p : / / s c h e m a . o r g / P o s t a l A d d r e s s ” >

m e t a i t e m p r o p = ” s t r e e t A d d r e s s ” c o n t e n t = ” 7 A / 2 N g u y Å n T h Ë M i n h K h a i , Q . 1 ” >

m e t a i t e m p r o p = ” a d d r e s s L o c a l i t y ” c o n t e n t = ” T h à n h P h Ñ H Ó C h í M i n h ” >

m e t a i t e m p r o p = ” a d d r e s s R e g i o n ” c o n t e n t = ” V i Ç t N a m ” >

/ s p a n >

/ s p a n >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” e v e ” i t e m s c o p e = ” ” i t e m t y p e = ” h t t p : / / s c h e m a . o r g / E v e n t ” >

s p a n c l a s s = ” d a t e _ e v ” i t e m p r o p = ” s t a r t D a t e ” c o n t e n t = ” 2 0 2 1 / 0 3 / 0 3 ” >

/ s p a n >

a c l a s s = ” s c h e m a h 1 ” i t e m p r o p = ” u r l ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / d a n h – s a c h – g i a n g – v i e n / ” >

s p a n i t e m p r o p = ” n a m e ” > D a n h S á c h G i á o V i ê n s p a n > / s p a n > / s p a n > / a >

s p a n i t e m p r o p = ” l o c a t i o n ” i t e m s c o p e = ” ” i t e m t y p e = ” h t t p : / / s c h e m a . o r g / P l a c e ” >

m e t a i t e m p r o p = ” n a m e ” c o n t e n t = ” T o p Þ T P H C M ” >

m e t a i t e m p r o p = ” u r l ” c o n t e n t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / d a n h – s a c h – g i a n g – v i e n / ” >

s p a n i t e m p r o p = ” a d d r e s s ” i t e m s c o p e = ” ” i t e m t y p e = ” h t t p : / / s c h e m a . o r g / P o s t a l A d d r e s s ” >

m e t a i t e m p r o p = ” s t r e e t A d d r e s s ” c o n t e n t = ” 6 6 ° Ý n g D , L a k e V i e w C i t y , A n P h ú , Q . 2 ” >

m e t a i t e m p r o p = ” a d d r e s s L o c a l i t y ” c o n t e n t = ” T h à n h P h Ñ H Ó C h í M i n h ” >

m e t a i t e m p r o p = ” a d d r e s s R e g i o n ” c o n t e n t = ” V i Ç t N a m ” >

/ s p a n >

/ s p a n >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” e v e ” i t e m s c o p e = ” ” i t e m t y p e = ” h t t p : / / s c h e m a . o r g / E v e n t ” >

s p a n c l a s s = ” d a t e _ e v ” i t e m p r o p = ” s t a r t D a t e ” c o n t e n t = ” 2 0 2 1 / 0 4 / 0 4 ” >

/ s p a n >

a c l a s s = ” s c h e m a h 1 ” i t e m p r o p = ” u r l ” h r e f = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / g i o i – t h i e u – s e a m i / # g a l l e r y ” >

s p a n i t e m p r o p = ” n a m e ” > H ì n h ¢ n h L Û p H Í c s p a n > / s p a n > / s p a n > / a >

s p a n i t e m p r o p = ” l o c a t i o n ” i t e m s c o p e = ” ” i t e m t y p e = ” h t t p : / / s c h e m a . o r g / P l a c e ” >

m e t a i t e m p r o p = ” n a m e ” c o n t e n t = ” 9 Q u ­ n Þ H C M ” >

m e t a i t e m p r o p = ” u r l ” c o n t e n t = ” h t t p s : / / s e a m i . v n / g i o i – t h i e u – s e a m i / # g a l l e r y ” >

s p a n i t e m p r o p = ” a d d r e s s ” i t e m s c o p e = ” ” i t e m t y p e = ” h t t p : / / s c h e m a . o r g / P o s t a l A d d r e s s ” >

m e t a i t e m p r o p = ” s t r e e t A d d r e s s ” c o n t e n t = ” 2 5 N g u y Å n H ï u T h Í , Q . 7 ” >

m e t a i t e m p r o p = ” a d d r e s s L o c a l i t y ” c o n t e n t = ” T h à n h P h Ñ H Ó C h í M i n h ” >

m e t a i t e m p r o p = ” a d d r e s s R e g i o n ” c o n t e n t = ” V i Ç t N a m ” >

/ s p a n >

/ s p a n >

/ d i v > / d i v >

/ d i v > / d i v > / d i v >

d i v c l a s s = ” c o l – m d – 3 c o l – s m – 6 ” >

d i v c l a s s = ” b o x w i d g e t _ t e x t s l z – w i d g e t ” > d i v c l a s s = ” t e x t w i d g e t ” > d i v r o l e = ” f o r m ” c l a s s = ” w p c f 7 ” i d = ” w p c f 7 – f 1 3 2 3 3 – o 1 ” l a n g = ” v i ” d i r = ” l t r ” >
d i v c l a s s = ” s c r e e n – r e a d e r – r e s p o n s e ” > p r o l e = ” s t a t u s ” a r i a – l i v e = ” p o l i t e ” a r i a – a t o m i c = ” t r u e ” > / p > u l > / u l > / d i v >
f o r m a c t i o n = ” / c a c h – x a c – d i n h – q u a n g – g i o n g – c u a – b a n / # w p c f 7 – f 1 3 2 3 3 – o 1 ” m e t h o d = ” p o s t ” c l a s s = ” w p c f 7 – f o r m i n i t c f 7 m l s – n o – s c r o l l c f 7 m l s – n o – m o v i n g – a n i m a t i o n ” n o v a l i d a t e = ” n o v a l i d a t e ” d a t a – s t a t u s = ” i n i t ” >
d i v s t y l e = ” d i s p l a y : n o n e ; ” >
i n p u t t y p e = ” h i d d e n ” n a m e = ” _ w p c f 7 ” v a l u e = ” 1 3 2 3 3 ” / >
i n p u t t y p e = ” h i d d e n ” n a m e = ” _ w p c f 7 _ v e r s i o n ” v a l u e = ” 5 . 4 . 2 ” / >
i n p u t t y p e = ” h i d d e n ” n a m e = ” _ w p c f 7 _ l o c a l e ” v a l u e = ” v i ” / >
i n p u t t y p e = ” h i d d e n ” n a m e = ” _ w p c f 7 _ u n i t _ t a g ” v a l u e = ” w p c f 7 – f 1 3 2 3 3 – o 1 ” / >
i n p u t t y p e = ” h i d d e n ” n a m e = ” _ w p c f 7 _ c o n t a i n e r _ p o s t ” v a l u e = ” 0 ” / >
i n p u t t y p e = ” h i d d e n ” n a m e = ” _ w p c f 7 _ p o s t e d _ d a t a _ h a s h ” v a l u e = ” ” / >
/ d i v >
p s t y l e = ” t e x t – a l i g n : c e n t e r ; f o n t – s i z e : 1 4 p t ; ” > s t r o n g > n g k í n h ­ n ° u ã i / s t r o n g > / p >
p > s p a n c l a s s = ” w p c f 7 – f o r m – c o n t r o l – w r a p N a m e ” > i n p u t t y p e = ” t e x t ” n a m e = ” N a m e ” v a l u e = ” ” s i z e = ” 4 0 ” c l a s s = ” w p c f 7 – f o r m – c o n t r o l w p c f 7 – t e x t w p c f 7 – v a l i d a t e s – a s – r e q u i r e d ” a r i a – r e q u i r e d = ” t r u e ” a r i a – i n v a l i d = ” f a l s e ” p l a c e h o l d e r = ” T ê n c ç a b ¡ n ” / > / s p a n > / p >
p > s p a n c l a s s = ” w p c f 7 – f o r m – c o n t r o l – w r a p P h o n e ” > i n p u t t y p e = ” t e l ” n a m e = ” P h o n e ” v a l u e = ” ” s i z e = ” 4 0 ” c l a s s = ” w p c f 7 – f o r m – c o n t r o l w p c f 7 – t e x t w p c f 7 – t e l w p c f 7 – v a l i d a t e s – a s – r e q u i r e d w p c f 7 – v a l i d a t e s – a s – t e l ” a r i a – r e q u i r e d = ” t r u e ” a r i a – i n v a l i d = ” f a l s e ” p l a c e h o l d e r = ” S Ñ i Ç n t h o ¡ i ” / > / s p a n > / p >
p > p > s p a n c l a s s = ” w p c f 7 – f o r m – c o n t r o l – w r a p M o n _ h o c ” > i n p u t t y p e = ” t e x t ” n a m e = ” M o n _ h o c ” v a l u e = ” ” s i z e = ” 4 0 ” c l a s s = ” w p c f 7 – f o r m – c o n t r o l w p c f 7 – t e x t w p c f 7 – v a l i d a t e s – a s – r e q u i r e d ” a r i a – r e q u i r e d = ” t r u e ” a r i a – i n v a l i d = ” f a l s e ” p l a c e h o l d e r = ” M ô n h Í c q u a n t â m ” / > / s p a n > / p >
/ p >
p > i n p u t t y p e = ” s u b m i t ” v a l u e = ” n g k í ” c l a s s = ” w p c f 7 – f o r m – c o n t r o l w p c f 7 – s u b m i t ” / > / p >
d i v c l a s s = ” w p c f 7 – r e s p o n s e – o u t p u t ” a r i a – h i d d e n = ” t r u e ” > / d i v > / f o r m > / d i v >
/ d i v >
/ d i v > / d i v >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

d i v c l a s s = ” s l z – f o o t e r – b o t t o m ” >

d i v c l a s s = ” c o n t a i n e r ” >

! – – l e f t a r e a – – >

d i v c l a s s = ” i t e m – w r a p p e r i t e m – c e n t e r ” >

! – – I m a g e – – >

! – – S o c i a l – – >

! – – n a v i g a t i o n – – >

! – – B u t t o n – – >

! – – E n d O p t i o n – – >

/ d i v > / d i v >

! – – T e x t – – >

d i v c l a s s = ” f o o t e r – b e l o w – b o t t o m ” >

d i v c l a s s = ” s l z – n a m e ” > © D e s i g n e d b y S E A M I T e a m . / d i v >

/ d i v >

/ d i v >

/ d i v >

/ f o o t e r >

/ d i v >

/ d i v >
d i v c l a s s = ” b t n – w r a p p e r b a c k – t o – t o p ” > b u t t o n c l a s s = ” b t n ” > a h r e f = ” # t o p ” c l a s s = ” b t n – t r a n s p a r e n t ” > i c l a s s = ” f a f a – a n g l e – u p ” > / i > / a > / b u t t o n > / d i v >
! – – Y o u r c u s t o m e r c h a t c o d e – – >
! – – d i v c l a s s = ” f b – c u s t o m e r c h a t ”
p a g e _ i d = ” 4 4 2 6 0 2 6 1 9 1 6 4 1 3 1 ”
t h e m e _ c o l o r = ” # e d 1 c 2 4 ”
l o g g e d _ i n _ g r e e t i n g = ” G ¶ P T ¯ V ¤ N V I Ê N N G A Y ”
l o g g e d _ o u t _ g r e e t i n g = ” G ¶ P T ¯ V ¤ N V I Ê N N G A Y ” >
/ d i v >
d i v i d = ” f b – r o o t ” > / d i v >
s c r i p t d a t a – r o c k e t l a z y l o a d s c r i p t = ‘ d a t a : t e x t / j a v a s c r i p t ; b a s e 6 4 , K G Z 1 b m N 0 a W 9 u K G Q s I H M s I G l k K S B 7 C i A g d m F y I G p z L C B m a n M g P S B k L m d l d E V s Z W 1 l b n R z Q n l U Y W d O Y W 1 l K H M p W z B d O w o g I G l m I C h k L m d l d E V s Z W 1 l b n R C e U l k K G l k K S k g c m V 0 d X J u O w o g I G p z I D 0 g Z C 5 j c m V h d G V F b G V t Z W 5 0 K H M p O y B q c y 5 p Z C A 9 I G l k O w o g I G p z L n N y Y y A 9 I C J o d H R w c z o v L 2 N v b m 5 l Y 3 Q u Z m F j Z W J v b 2 s u b m V 0 L 3 Z p X 1 Z O L 3 N k a y 9 4 Z m J t b C 5 j d X N 0 b 2 1 l c m N o Y X Q u a n M j e G Z i b W w 9 M S Z 2 Z X J z a W 9 u P X Y y L j E w J m F w c E l k P T g 5 M D E 4 N z Y y N D Q 2 M z Q x M S I 7 C i A g Z m p z L n B h c m V u d E 5 v Z G U u a W 5 z Z X J 0 Q m V m b 3 J l K G p z L C B m a n M p O w p 9 K G R v Y 3 V t Z W 5 0 L C A n c 2 N y a X B 0 J y w g J 2 Z h Y 2 V i b 2 9 r L W p z c 2 R r J y k p O w o = ‘ > / s c r i p t > – – >

! – – L o a d F a c e b o o k S D K f o r J a v a S c r i p t
d i v i d = ” f b – r o o t ” > / d i v >
s c r i p t > ( f u n c t i o n ( d , s , i d ) {
v a r j s , f j s = d . g e t E l e m e n t s B y T a g N a m e ( s ) [ 0 ] ;
i f ( d . g e t E l e m e n t B y I d ( i d ) ) r e t u r n ;
j s = d . c r e a t e E l e m e n t ( s ) ; j s . i d = i d ;
j s . s r c = ‘ h t t p s : / / c o n n e c t . f a c e b o o k . n e t / v i _ V N / s d k . j s # x f b m l = 1 &v e r s i o n = v 2 . 1 2 &a u t o L o g A p p E v e n t s = 1 ‘ ;
f j s . p a r e n t N o d e . i n s e r t B e f o r e ( j s , f j s ) ;
} ( d o c u m e n t , ‘ s c r i p t ‘ , ‘ f a c e b o o k – j s s d k ‘ ) ) ; / s c r i p t > – – >

s c r i p t >
j Q u e r y ( d o c u m e n t ) . r e a d y ( f u n c t i o n ( ) {
j Q u e r y ( ‘ b o d y ‘ ) . d e l e g a t e ( ” . t c s – i t e m ” , ” c l i c k ” , f u n c t i o n ( ) {
c o n s o l e . l o g ( j Q u e r y ( ‘ . t c s – p r i c e ‘ ) . v a l ( ) ) ;
} ) ;
} ) ;
/ s c r i p t >
s c r i p t >
j Q u e r y ( d o c u m e n t ) . r e a d y ( f u n c t i o n ( ) {
j Q u e r y ( ‘ . w p c f 7 – f o r m ‘ ) . s u b m i t ( f u n c t i o n ( ) {
d a t a = j Q u e r y ( ” . w p c f 7 – f o r m ” ) . s e r i a l i z e ( ) ;
j Q u e r y ( ‘ b o d y ‘ ) . a d d C l a s s ( ‘ l o a d ‘ ) ;
c o n s o l e . l o g ( ” t e s t s u b m i t ” ) ;
j Q u e r y . a j a x ( {
t y p e : ” P O S T ” ,
u r l : ‘ i n d e x . p h p ‘ ,
d a t a : d a t a ,
d a t a T y p e : ” h t m l ” ,
s u c c e s s : f u n c t i o n ( h t m l ) {
c o n s o l e . l o g ( ” t e s t s u b m i t 2 ” ) ;
j Q u e r y ( ‘ b o d y ‘ ) . r e m o v e C l a s s ( ‘ l o a d ‘ ) ;
}
} ) ;
} ) ;
} ) ;
/ s c r i p t >
s t y l e >
b o d y . l o a d : b e f o r e { p o s i t i o n : f i x e d ; c o n t e n t : ” ” ; l e f t : 0 ; t o p : 0 ; b a c k g r o u n d : # 0 0 0 u r l ( ” h t t p s : / / s e a m i . v n / / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / l o a d i n g . g i f ” ) n o – r e p e a t c e n t e r ; o p a c i t y : 0 . 4 ; z – i n d e x : 9 9 9 9 9 9 9 9 ; w i d t h : 1 0 0 % ; h e i g h t : 1 0 0 % ; }
/ s t y l e >
s c r i p t t y p e = ” t e x t / j a v a s c r i p t ” >
v a r c = d o c u m e n t . b o d y . c l a s s N a m e ;
c = c . r e p l a c e ( / w o o c o m m e r c e – n o – j s / , ‘ w o o c o m m e r c e – j s ‘ ) ;
d o c u m e n t . b o d y . c l a s s N a m e = c ;
/ s c r i p t >
l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ s l z – c u s t o m – c s s – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / s t a t i c / c s s / c u s t o m . c s s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
s t y l e i d = ‘ s l z – c u s t o m – c s s – i n l i n e – c s s ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ >
. s l z – f u l l – l a y o u t { b a c k g r o u n d – c o l o r : } . s l z – t i t l e – c o m m a n d { b a c k g r o u n d – i m a g e : u r l ( ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 1 / c o n c e r t – b g – 0 1 . p n g ‘ ) ; } . s l z – t i t l e – c o m m a n d { b a c k g r o u n d – s i z e : c o v e r ; } . s l z – t i t l e – c o m m a n d { b a c k g r o u n d – p o s i t i o n : c e n t e r c e n t e r ; } . s l z – t i t l e – c o m m a n d { t e x t – a l i g n : c e n t e r ; } . s l z – t i t l e – c o m m a n d . t i t l e – c o m m a n d – w r a p p e r { p a d d i n g – t o p : 1 8 0 p x ; } . s l z – t i t l e – c o m m a n d . t i t l e – c o m m a n d – w r a p p e r { p a d d i n g – b o t t o m : 1 0 0 p x ; } . s l z – t i t l e – c o m m a n d . t i t l e – c o m m a n d – w r a p p e r . t i t l e { f o n t – s i z e : 6 0 p x ; c o l o r : # f f f f f f ; } . s l z – t i t l e – c o m m a n d . b r e a d c r u m b – l i n k { f o n t – s i z e : 1 4 p x ; c o l o r : # 7 a 7 a 7 a ; } . s l z – t i t l e – c o m m a n d . b r e a d c r u m b – a c t i v e { f o n t – s i z e : 1 4 p x ; c o l o r : # 7 a 7 a 7 a ; } . c o n t e n t – w r a p p e r – 4 0 4 { b a c k g r o u n d – i m a g e : u r l ( ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 1 / c o n c e r t – b g – 0 1 . p n g ‘ ) ; }
. s l z – h e a d e r – t o p b a r . s o c i a l a i { f o n t – s i z e : 1 6 p x } . s l z – h e a d e r – m a i n . s l z – m a i n – m e n u . s u b – m e n u . s u b – m e n u { r i g h t : 1 0 0 % ; l e f t : a u t o ; }
. s l z – f o o t e r – b o t t o m . s o c i a l i { f o n t – s i z e : 1 6 p x }
/ s t y l e >
l i n k r e l = ‘ s t y l e s h e e t ‘ i d = ‘ l a n d i n g – p a g e – c s s – c s s ‘ h r e f = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / s t a t i c / c s s / l a n d i n g . c s s ? v e r = 1 . 0 ‘ t y p e = ‘ t e x t / c s s ‘ m e d i a = ‘ a l l ‘ / >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ i d = ‘ s l z – s l z – a j a x – f o r m – j s – e x t r a ‘ >
/ * ! [ C D A T A [ * /
v a r a j a x u r l = ” h t t p s : \ / \ / s e a m i . v n \ / w p – a d m i n \ / a d m i n – a j a x . p h p ” ;
/ * ] ] > * /
/ s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / s t a t i c / j s / s l z – s l z – a j a x – f o r m . j s ? v e r = 1 . 0 ‘ i d = ‘ s l z – s l z – a j a x – f o r m – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ i d = ‘ c f 7 m l s – j s – e x t r a ‘ >
/ * ! [ C D A T A [ * /
v a r c f 7 m l s _ o b j e c t = { ” a j a x _ u r l ” : ” h t t p s : \ / \ / s e a m i . v n \ / w p – a d m i n \ / a d m i n – a j a x . p h p ” , ” i s _ r t l ” : ” ” , ” d i s a b l e _ s u b m i t ” : ” t r u e ” , ” c f 7 m l s _ e r r o r _ m e s s a g e ” : ” ” , ” s c r o l l _ s t e p ” : ” t r u e ” , ” d i s a b l e _ e n t e r _ k e y ” : ” f a l s e ” , ” c h e c k _ s t e p _ b e f o r e _ s u b m i t ” : ” t r u e ” } ;
/ * ] ] > * /
/ s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / c f 7 – m u l t i – s t e p / / a s s e t s / f r o n t e n d / j s / c f 7 m l s . j s ? v e r = 2 . 6 . 2 ‘ i d = ‘ c f 7 m l s – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / t a b l e – o f – c o n t e n t s – p l u s / f r o n t . m i n . j s ? v e r = 2 1 0 6 ‘ i d = ‘ t o c – f r o n t – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / w o o c o m m e r c e / a s s e t s / j s / j s – c o o k i e / j s . c o o k i e . m i n . j s ? v e r = 2 . 1 . 4 ‘ i d = ‘ j s – c o o k i e – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ i d = ‘ w o o c o m m e r c e – j s – e x t r a ‘ >
/ * ! [ C D A T A [ * /
v a r w o o c o m m e r c e _ p a r a m s = { ” a j a x _ u r l ” : ” \ / w p – a d m i n \ / a d m i n – a j a x . p h p ” , ” w c _ a j a x _ u r l ” : ” \ / ? w c – a j a x = % % e n d p o i n t % % ” } ;
/ * ] ] > * /
/ s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / w o o c o m m e r c e / a s s e t s / j s / f r o n t e n d / w o o c o m m e r c e . m i n . j s ? v e r = 4 . 3 . 4 ‘ i d = ‘ w o o c o m m e r c e – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ i d = ‘ w c – c a r t – f r a g m e n t s – j s – e x t r a ‘ >
/ * ! [ C D A T A [ * /
v a r w c _ c a r t _ f r a g m e n t s _ p a r a m s = { ” a j a x _ u r l ” : ” \ / w p – a d m i n \ / a d m i n – a j a x . p h p ” , ” w c _ a j a x _ u r l ” : ” \ / ? w c – a j a x = % % e n d p o i n t % % ” , ” c a r t _ h a s h _ k e y ” : ” w c _ c a r t _ h a s h _ 0 e c c 7 0 1 9 c 8 a 7 b c 2 2 9 e 5 8 a e 0 7 1 f a 7 a 5 0 1 ” , ” f r a g m e n t _ n a m e ” : ” w c _ f r a g m e n t s _ 0 e c c 7 0 1 9 c 8 a 7 b c 2 2 9 e 5 8 a e 0 7 1 f a 7 a 5 0 1 ” , ” r e q u e s t _ t i m e o u t ” : ” 5 0 0 0 ” } ;
/ * ] ] > * /
/ s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / w o o c o m m e r c e / a s s e t s / j s / f r o n t e n d / c a r t – f r a g m e n t s . m i n . j s ? v e r = 4 . 3 . 4 ‘ i d = ‘ w c – c a r t – f r a g m e n t s – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ i d = ‘ r o c k e t – b r o w s e r – c h e c k e r – j s – a f t e r ‘ >
” u s e s t r i c t ” ; v a r _ c r e a t e C l a s s = f u n c t i o n ( ) { f u n c t i o n d e f i n e P r o p e r t i e s ( t a r g e t , p r o p s ) { f o r ( v a r i = 0 ; i p r o p s . l e n g t h ; i + + ) { v a r d e s c r i p t o r = p r o p s [ i ] ; d e s c r i p t o r . e n u m e r a b l e = d e s c r i p t o r . e n u m e r a b l e | | ! 1 , d e s c r i p t o r . c o n f i g u r a b l e = ! 0 , ” v a l u e ” i n d e s c r i p t o r &&( d e s c r i p t o r . w r i t a b l e = ! 0 ) , O b j e c t . d e f i n e P r o p e r t y ( t a r g e t , d e s c r i p t o r . k e y , d e s c r i p t o r ) } } r e t u r n f u n c t i o n ( C o n s t r u c t o r , p r o t o P r o p s , s t a t i c P r o p s ) { r e t u r n p r o t o P r o p s &&d e f i n e P r o p e r t i e s ( C o n s t r u c t o r . p r o t o t y p e , p r o t o P r o p s ) , s t a t i c P r o p s &&d e f i n e P r o p e r t i e s ( C o n s t r u c t o r , s t a t i c P r o p s ) , C o n s t r u c t o r } } ( ) ; f u n c t i o n _ c l a s s C a l l C h e c k ( i n s t a n c e , C o n s t r u c t o r ) { i f ( ! ( i n s t a n c e i n s t a n c e o f C o n s t r u c t o r ) ) t h r o w n e w T y p e E r r o r ( ” C a n n o t c a l l a c l a s s a s a f u n c t i o n ” ) } v a r R o c k e t B r o w s e r C o m p a t i b i l i t y C h e c k e r = f u n c t i o n ( ) { f u n c t i o n R o c k e t B r o w s e r C o m p a t i b i l i t y C h e c k e r ( o p t i o n s ) { _ c l a s s C a l l C h e c k ( t h i s , R o c k e t B r o w s e r C o m p a t i b i l i t y C h e c k e r ) , t h i s . p a s s i v e S u p p o r t e d = ! 1 , t h i s . _ c h e c k P a s s i v e O p t i o n ( t h i s ) , t h i s . o p t i o n s = ! ! t h i s . p a s s i v e S u p p o r t e d &&o p t i o n s } r e t u r n _ c r e a t e C l a s s ( R o c k e t B r o w s e r C o m p a t i b i l i t y C h e c k e r , [ { k e y : ” _ c h e c k P a s s i v e O p t i o n ” , v a l u e : f u n c t i o n ( s e l f ) { t r y { v a r o p t i o n s = { g e t p a s s i v e ( ) { r e t u r n ! ( s e l f . p a s s i v e S u p p o r t e d = ! 0 ) } } ; w i n d o w . a d d E v e n t L i s t e n e r ( ” t e s t ” , n u l l , o p t i o n s ) , w i n d o w . r e m o v e E v e n t L i s t e n e r ( ” t e s t ” , n u l l , o p t i o n s ) } c a t c h ( e r r ) { s e l f . p a s s i v e S u p p o r t e d = ! 1 } } } , { k e y : ” i n i t R e q u e s t I d l e C a l l b a c k ” , v a l u e : f u n c t i o n ( ) { ! 1 i n w i n d o w &&( w i n d o w . r e q u e s t I d l e C a l l b a c k = f u n c t i o n ( c b ) { v a r s t a r t = D a t e . n o w ( ) ; r e t u r n s e t T i m e o u t ( f u n c t i o n ( ) { c b ( { d i d T i m e o u t : ! 1 , t i m e R e m a i n i n g : f u n c t i o n ( ) { r e t u r n M a t h . m a x ( 0 , 5 0 – ( D a t e . n o w ( ) – s t a r t ) ) } } ) } , 1 ) } ) , ! 1 i n w i n d o w &&( w i n d o w . c a n c e l I d l e C a l l b a c k = f u n c t i o n ( i d ) { r e t u r n c l e a r T i m e o u t ( i d ) } ) } } , { k e y : ” i s D a t a S a v e r M o d e O n ” , v a l u e : f u n c t i o n ( ) { r e t u r n ” c o n n e c t i o n ” i n n a v i g a t o r &&! 0 = = = n a v i g a t o r . c o n n e c t i o n . s a v e D a t a } } , { k e y : ” s u p p o r t s L i n k P r e f e t c h ” , v a l u e : f u n c t i o n ( ) { v a r e l e m = d o c u m e n t . c r e a t e E l e m e n t ( ” l i n k ” ) ; r e t u r n e l e m . r e l L i s t &&e l e m . r e l L i s t . s u p p o r t s &&e l e m . r e l L i s t . s u p p o r t s ( ” p r e f e t c h ” ) &&w i n d o w . I n t e r s e c t i o n O b s e r v e r &&” i s I n t e r s e c t i n g ” i n I n t e r s e c t i o n O b s e r v e r E n t r y . p r o t o t y p e } } , { k e y : ” i s S l o w C o n n e c t i o n ” , v a l u e : f u n c t i o n ( ) { r e t u r n ” c o n n e c t i o n ” i n n a v i g a t o r &&” e f f e c t i v e T y p e ” i n n a v i g a t o r . c o n n e c t i o n &&( ” 2 g ” = = = n a v i g a t o r . c o n n e c t i o n . e f f e c t i v e T y p e | | ” s l o w – 2 g ” = = = n a v i g a t o r . c o n n e c t i o n . e f f e c t i v e T y p e ) } } ] ) , R o c k e t B r o w s e r C o m p a t i b i l i t y C h e c k e r } ( ) ;
/ s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ i d = ‘ r o c k e t – d e l a y – j s – j s – a f t e r ‘ >
( f u n c t i o n ( ) {
” u s e s t r i c t ” ; v a r e = f u n c t i o n ( ) { f u n c t i o n n ( e , t ) { f o r ( v a r r = 0 ; r t . l e n g t h ; r + + ) { v a r n = t [ r ] ; n . e n u m e r a b l e = n . e n u m e r a b l e | | ! 1 , n . c o n f i g u r a b l e = ! 0 , ” v a l u e ” i n n &&( n . w r i t a b l e = ! 0 ) , O b j e c t . d e f i n e P r o p e r t y ( e , n . k e y , n ) } } r e t u r n f u n c t i o n ( e , t , r ) { r e t u r n t &&n ( e . p r o t o t y p e , t ) , r &&n ( e , r ) , e } } ( ) ; f u n c t i o n n ( e , t ) { i f ( ! ( e i n s t a n c e o f t ) ) t h r o w n e w T y p e E r r o r ( ” C a n n o t c a l l a c l a s s a s a f u n c t i o n ” ) } v a r t = f u n c t i o n ( ) { f u n c t i o n r ( e , t ) { n ( t h i s , r ) , t h i s . a t t r N a m e = ” d a t a – r o c k e t l a z y l o a d s c r i p t ” , t h i s . b r o w s e r = t , t h i s . o p t i o n s = t h i s . b r o w s e r . o p t i o n s , t h i s . t r i g g e r E v e n t s = e , t h i s . u s e r E v e n t L i s t e n e r = t h i s . t r i g g e r L i s t e n e r . b i n d ( t h i s ) } r e t u r n e ( r , [ { k e y : ” i n i t ” , v a l u e : f u n c t i o n ( ) { t h i s . _ a d d E v e n t L i s t e n e r ( t h i s ) } } , { k e y : ” r e s e t ” , v a l u e : f u n c t i o n ( ) { t h i s . _ r e m o v e E v e n t L i s t e n e r ( t h i s ) } } , { k e y : ” _ a d d E v e n t L i s t e n e r ” , v a l u e : f u n c t i o n ( t ) { t h i s . t r i g g e r E v e n t s . f o r E a c h ( f u n c t i o n ( e ) { r e t u r n w i n d o w . a d d E v e n t L i s t e n e r ( e , t . u s e r E v e n t L i s t e n e r , t . o p t i o n s ) } ) } } , { k e y : ” _ r e m o v e E v e n t L i s t e n e r ” , v a l u e : f u n c t i o n ( t ) { t h i s . t r i g g e r E v e n t s . f o r E a c h ( f u n c t i o n ( e ) { r e t u r n w i n d o w . r e m o v e E v e n t L i s t e n e r ( e , t . u s e r E v e n t L i s t e n e r , t . o p t i o n s ) } ) } } , { k e y : ” _ l o a d S c r i p t S r c ” , v a l u e : f u n c t i o n ( ) { v a r r = t h i s , e = d o c u m e n t . q u e r y S e l e c t o r A l l ( ” s c r i p t [ ” + t h i s . a t t r N a m e + ” ] ” ) ; 0 ! = = e . l e n g t h &&A r r a y . p r o t o t y p e . s l i c e . c a l l ( e ) . f o r E a c h ( f u n c t i o n ( e ) { v a r t = e . g e t A t t r i b u t e ( r . a t t r N a m e ) ; e . s e t A t t r i b u t e ( ” s r c ” , t ) , e . r e m o v e A t t r i b u t e ( r . a t t r N a m e ) } ) , t h i s . r e s e t ( ) } } , { k e y : ” t r i g g e r L i s t e n e r ” , v a l u e : f u n c t i o n ( ) { t h i s . _ l o a d S c r i p t S r c ( ) , t h i s . _ r e m o v e E v e n t L i s t e n e r ( t h i s ) } } ] , [ { k e y : ” r u n ” , v a l u e : f u n c t i o n ( ) { R o c k e t B r o w s e r C o m p a t i b i l i t y C h e c k e r &&n e w r ( [ ” k e y d o w n ” , ” m o u s e o v e r ” , ” t o u c h m o v e ” , ” t o u c h s t a r t ” ] , n e w R o c k e t B r o w s e r C o m p a t i b i l i t y C h e c k e r ( { p a s s i v e : ! 0 } ) ) . i n i t ( ) } } ] ) , r } ( ) ; t . r u n ( ) ;
} ( ) ) ;
/ s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / s t a t i c / j s / o w l . c a r o u s e l . m i n . j s ? v e r = 2 . 0 ‘ i d = ‘ d s m a r t – o w l – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / s t a t i c / j s / h t m l 5 l i g h t b o x . j s ? v e r = 3 . 8 ‘ i d = ‘ h t m l 5 l i g h t b o x _ j s – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / s t a t i c / j s / s o l a l a – w o o c o m m e r c e . j s ? v e r = 1 ‘ i d = ‘ s o l a l a – w o o c o m m e r c e – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / w o w / w o w . m i n . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ w o w – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / s l i c k – s l i d e r / s l i c k . m i n . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ s l i c k – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / i s o t o p e / i s o t o p e . p k g d . m i n . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ i s o t o p e . p k g d – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / c i r c l e – p r o g r e s s . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ c i r c l e – p r o g r e s s – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / j q u e r y . a p p e a r . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ j q u e r y . a p p e a r – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / j q u e r y . c o u n t T o . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ j q u e r y . c o u n t T o – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / f a n c y b o x / j s / j q u e r y . f a n c y b o x . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ j q u e r y . f a n c y b o x – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / d i r e c t i o n a l – h o v e r / j q u e r y . h o v e r d i r . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ j q u e r y . h o v e r d i r – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / d i r e c t i o n a l – h o v e r / m o d e r n i z r . c u s t o m . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ m o d e r n i z r . c u s t o m – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / f a n c y b o x / j s / j q u e r y . f a n c y b o x – t h u m b s . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ j q u e r y . f a n c y b o x – t h u m b s – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / e a s y – t i c k e r / j q u e r y . e a s i n g . m i n . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ j q u e r y . e a s i n g – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / e a s y – t i c k e r / j q u e r y . e a s y – t i c k e r . m i n . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ j q u e r y . e a s y – t i c k e r – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / c u s t o m – s c r o l l / j q u e r y . m C u s t o m S c r o l l b a r . c o n c a t . m i n . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ j q u e r y . m C u s t o m S c r o l l b a r . c o n c a t – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / l i b s / m e d i a e l e m e n t / m e d i a e l e m e n t – a n d – p l a y e r . m i n . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ m e d i a e l e m e n t – a n d – p l a y e r – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / j s / m a i n . j s ? v e r = 1 . 0 . 0 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – a u t o l o a d – m a i n – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / j s / f o r m a t – g a l l e r y . j s ? v e r = 1 . 0 . 0 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – a u t o l o a d – f o r m a t – g a l l e r y – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / j s / e v e n t s . j s ? v e r = 1 . 0 . 0 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – a u t o l o a d – e v e n t s – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / j s / g a l l e r y . j s ? v e r = 1 . 0 . 0 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – a u t o l o a d – g a l l e r y – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / j s / p o r t f o l i o . j s ? v e r = 1 . 0 . 0 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – a u t o l o a d – p o r t f o l i o – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / f r a m e w o r k – c u s t o m i z a t i o n s / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / j s / t e a m s . j s ? v e r = 1 . 0 . 0 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – a u t o l o a d – t e a m s – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / f r a m e w o r k – c u s t o m i z a t i o n s / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / j s / t e s t i m o n i a l s . j s ? v e r = 1 . 0 . 0 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – a u t o l o a d – t e s t i m o n i a l s – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / a u t o l o a d / s t a t i c / j s / v i d e o . j s ? v e r = 1 . 0 . 0 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – a u t o l o a d – v i d e o – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / f r a m e w o r k – c u s t o m i z a t i o n s / e x t e n s i o n s / p o r t f o l i o / s t a t i c / j s / p o r t f o l i o . j s ? v e r = 1 . 0 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – p o r t f o l i o – s c r i p t s – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / f r a m e w o r k – c u s t o m i z a t i o n s / e x t e n s i o n s / p o r t f o l i o / s t a t i c / l i b s / m e j s / m e p – f e a t u r e – p l a y l i s t . j s ? v e r = 2 . 6 . 7 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – p o r t f o l i o – m e p – l i b s – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / f r a m e w o r k – c u s t o m i z a t i o n s / e x t e n s i o n s / p o r t f o l i o / s t a t i c / j s / a u d i o . j s ? v e r = 2 . 6 . 7 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – p o r t f o l i o – a u d i o – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – s h o r t c o d e s – l o a d – s h o r t c o d e s – a j a x – j s – e x t r a ‘ >
/ * ! [ C D A T A [ * /
v a r s l z A j a x U r l = ” \ / w p – a d m i n \ / a d m i n – a j a x . p h p ” ;
/ * ] ] > * /
/ s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / s h o r t c o d e s / s t a t i c / j s / s h o r t c o d e – a j a x . j s ? v e r = 1 . 3 . 1 9 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – s h o r t c o d e s – l o a d – s h o r t c o d e s – a j a x – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / s t a t i c / l i b s / b o o t s t r a p / j s / b o o t s t r a p . m i n . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ b o o t s t r a p . m i n – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / s t a t i c / l i b s / b o o t s t r a p – d a t e p i c k e r / j s / b o o t s t r a p – d a t e p i c k e r . m i n . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ b o o t s t r a p – d a t e p i c k e r . m i n – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / s t a t i c / j s / m a i n . j s ? v e r = 1 . 0 ‘ i d = ‘ s o l a l a – m a i n – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / s t a t i c / j s / c u s t o m . j s ? v e r = 1 . 0 ‘ i d = ‘ s o l a l a – c u s t o m – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / s o l a z u – u n y s o n / f r a m e w o r k / e x t e n s i o n s / e v e n t s / s h o r t c o d e s / e v e n t – c a r o u s e l / s t a t i c / j s / e v e n t – c a r o u s e l . j s ? v e r = 1 . 0 ‘ i d = ‘ s l z – e x t e n s i o n – e v e n t s – e v e n t – c a r o u s e l – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / w p c – v a r i a t i o n s – r a d i o – b u t t o n s / a s s e t s / l i b s / d d s l i c k / j q u e r y . d d s l i c k . m i n . j s ? v e r = 2 . 4 . 4 ‘ i d = ‘ d d s l i c k – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / w o o c o m m e r c e / a s s e t s / j s / s e l e c t 2 / s e l e c t 2 . f u l l . m i n . j s ? v e r = 4 . 0 . 3 ‘ i d = ‘ s e l e c t 2 – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / p l u g i n s / w p c – v a r i a t i o n s – r a d i o – b u t t o n s / a s s e t s / j s / f r o n t e n d . j s ? v e r = 2 . 4 . 4 ‘ i d = ‘ w o o v r – f r o n t e n d – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – i n c l u d e s / j s / w p – e m b e d . m i n . j s ? v e r = 5 . 8 . 3 ‘ i d = ‘ w p – e m b e d – j s ‘ > / s c r i p t >
s c r i p t t y p e = ‘ t e x t / j a v a s c r i p t ‘ s r c = ‘ h t t p s : / / s e a m i . v n / w p – c o n t e n t / t h e m e s / s o l a l a / s t a t i c / j s / l a n d i n g . j s ? v e r = 1 ‘ i d = ‘ l a n d i n g – p a g e – j s – j s ‘ > / s c r i p t >
/ b o d y >
/ h t m l >

! – – T h i s w e b s i t e i s l i k e a R o c k e t , i s n ‘ t i t ? P e r f o r m a n c e o p t i m i z e d b y W P R o c k e t . L e a r n m o r e : h t t p s : / / w p – r o c k e t . m e – D e b u g : c a c h e d @ 1 6 4 5 8 5 8 7 0 9 – – >

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *